zklidňování

Smíchovské omalovánky

Protože cykloopatření není nikdy dost – obzvlášť na dopravou vytížených komunikacích – požádala v Praze dobře známá firma ELTODO, a. s., o jejich realizaci na významných smíchovských ulicích. Konkrétně na Jiráskově mostě, navazující křižovatce Dienzenhoferovy sady a v ulicích V Botanice, Matoušova, Svornosti a Vltavská. Oznámení o návrhu těchto opatření si můžete od 16. září do 1. října 2020 přečíst na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy pod ev. č. PKD-74390/2020 a PKD-74391/2020. Termín pro případné podání připomínek je 30 dní od zveřejnění těchto návrhů.


A teď Strakonická

Po významných pražských ulicích, jakými jsou Modřanská či Bucharova, přichází na řadu Strakonická od lihovaru po křižovatku s ulicí U Královské louky (tj. zhruba k McDonaldu, resp. k botelu Vodník). Navrhovatelem opatření je firma sinpps, která se mj. zabývá dopravními studiemi a dopravně bezpečnostními audity a návrhy dopravně-inženýrských opatření.


Dopravní Kocourkov v Modřanech

Bylo nebylo. V Praze zbývá ještě několik míst, kde se dá normálně dopravovat a kde zatím nejsou vytvořeny umělé dopravní zácpy v rámci tzv. dopravního zklidňování. Jedno z takových míst představuje Modřanská ulice, která propojuje centrum města s Bráníkem, Hodkovičkami a Modřany.


D-FENS © 2017