Důležitá upozornění pro čtenáře

1. Články zveřejněné na těchto stránkách se často týkají jevů či věcí, které se autorům článků nelíbí nebo na ně chtějí z různých příčin poukázat. Čtením těchto textů můžete přijít o iluze, které vám nikdo nebude nahrazovat jinými.
2. Veškerá podobnost popisovaných osob, jevů nebo věcí s reálně existujícími osobami, jevy nebo věcmi je čistě náhodná.
3. Většina zde publikovaných textů je politicky nekorektní, xenofobní, sexistická, nacionalistická, heterosexuální, rasistická, záštiplná, obsahuje sprostá slova nebo alespoň překlepy a gramatické chyby.
4. Můžete vyjádřit váš názor v diskusi, nečekejte ale, že s Vámi někdo bude souhlasit, odpovídat Vám nebo se Vám omlouvat.
5. Obsah článků a diskusí k nim závisí na rozhodnutí autorů, obsah stránek pak na libovůli majitele webu (D-FENS).
6. Pokud se Vám to nelíbí, nečtěte to.

Nejnovější články

„Vysílání vojáků“ do misí a Ústavní novela článku 43, tisk 252 – odkud vítr fouká, co to znamená a co skutečně hrozí

Zatímco ve vyhlášení Válečného stavu (který je nutnou podmínkou pro účast ve válkách) má Ústava naprosto jasno – rozhoduje parlament za striktního omezení jedné ze dvou podmínek -, jiná situace platí ohledně „vyslání vojsk“. Tj. i bojových, ovšem neválečných „operacích“ v zahraničí. Ústavně-právní výbor sněmovny zde shledal, že vláda se občas pohybovala „za hranicí Ústavy“. To je záminkou k již třetí opakované snaze novelizovat Ústavu… Ovšem nikoli tak, aby bylo učiněno zadost potřebným závazkům, nýbrž tak, aby vláda opět získala protiústavní bianco šek, který jí sněmovna již jednou sebrala, a k tomu ještě mnohem více.


Panika! Vláda nás tajně pošle na Ukrajinu! A nebo ne? Za jakých podmínek a kdo (ne)může vyhlásit válku, vyslat síly a mobilizovat

Je fascinující, kolik inteligentních lidí se pohybuje na nebo za hranou paniky z údajné hrozby, že se ČR nebo NATO hodlá zapojit do války na Ukrajině svými vojáky, nebo dokonce „nedobrovolně mobilizovanými“ civilisty, a prý už o tom byly podepsány tajné „pakty“ s ukrajinskou vládou. Pro normální lidi dobrá a pro lháře špatná z práva: nic takového nedovoluje Ústava ČR ani naše zákony, dá se to objektivně dohledat a prokázat, a Armáda ČR má povinnost takovému hypotetickému rozkazu vlády odepřít poslušnost.


Jak je to technicky a právně s odvody, mobilizací, „dobrovolným převzetím“ a odepřením?

Kdekdo se teď trápí „mobilizací“, a je zmaten z „nedobrovolných odvodů“, „dobrovolného předurčení“ a dalších pojmů. Ve skutečnosti je to velmi jednoduché a logické: branné právo rozlišuje 8 kategorií mobilizovatelnosti od zcela nemobilizovatelných až po vojáky v boji. Každý ze jmenovaných institutů slouží k tomu, aby určité občany přesunul o jednu kategorii výše. Vše, co potřebujeme vědět o odvodech, mobilizaci atd., nám říká Ústava ČR články 2 a 43, ústavní zákon 110/1998 Sb. O bezpečnosti ČR, zákon 222/1999 Sb. O zajišťování obrany ČR, a branný zákon 585/2004 Sb. Jako veškeré právo, i tyto zákony je nutné číst, poskládat si a […]


Červená 24

Rok 1943 byl pro lidstvo velmi dramatický. Celý svět zachvátilo válečné šílenství. Bojovalo se na Dálném východě v Tichomoří, v mrazivých stepích, na horkém pouštím písku nebo na obloze nad Evropou. A v protektorátu, v jedné malé vsi, postavili školku.


D-FENS © 2017