Další na řadě je Bucharova

Featured Image

Navazuji na D-FENSův článek ze dne 17. února 2020 o zklidňování Modřanské ulice v Praze. K zaslaným připomínkám Magistrát hl. m. Prahy nepřihlédl, přičemž na zřetel nevzal ani připomínky dotčených městských částí.

Nyní se Bc. Marek Bělor, aktivista z Prahy 1, osoba úzce napojená na hnutí Auto-mat a asistent náměstka primátora hl. m. Prahy Scheinherra, rozhodl, že je třeba vyrobit dopravní omalovánky z Bucharovy ulice v úseku Jeremiášova – Upolínová. K tomu mu sekundoval Ing. arch. Tomáš Cach, rovněž napojený na hnutí Auto-mat a autor návrhu na Modřanské. Na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy najdete jejich návrh pod číslem jednacím PKD-72008/2020. Návrh byl vypracován 13. května 2020, vyvěšen je v termínu od 19. května do 3. června 2020.

Navíc v jihozápadním sektoru Prahy nejde jen o jednotlivost. Na konci zimy a začátku jara 2020 byla doplněna o cyklistická opatření čtyřpruhová ulice Jeremiášova v úseku Mukařovského – Archeologická (překvapivě opět s ignorováním připomínek městské části). Dlouhodobě jsou o jeden jízdní pruh připraveny ulice Radlická a Vrchlického, hlavní silniční spojnice Jihozápadního Města s Městským okruhem a s centrem Prahy.

Vzhledem k absenci radlické radiály v úseku Zlíchovský tunel – Nové Butovice přebírá Bucharova ulice významnou část dopravní zátěže na této relaci. Z dat Technické správy komunikací vyplývají následující intenzity dopravy v pracovní dny: v úseku Rozvadovská spojka – Plzeňská cca 18 tis. vozidel za 24 h, v úseku Rozvadovská spojka – Tichnova cca 10 tis. vozidel za 24 h a v úseku Tichnova – Jeremiášova cca 9,6 tis. vozidel za 24 h.

Osobně se v prostoru Jihozápadního Města často pohybuji na kole. A opatřeními dotčený úsek Bucharovy ulice lze pohodlně objet po klidnějších komunikacích nižšího významu (např. Pekařskou ulicí nebo sídlištní cyklotrasou „A“, vlastně většina Jihozápadního Města je bezpečně průjezdná na kole bez potřeby použití komunikací vyšších řádů). Cyklista se tak při troše snahy dokáže významným komunikacím vyhnout a případně je překonat pomocí lávek, podjezdů či světelně řízených křižovatek.

Vedle chystaných dopravních omalovánek u metra Nové Butovice považuji za největší zhůvěřilost realizaci cyklopruhu na mostě přes zakončení Rozvadovské spojky. Vzhledem ke stoupání v místě vyústění ramp z Rozvadovské spojky a intenzitám tam panujícím, uvedená cyklistická opatření způsobí kolizní situace a přivedou cyklisty do nebezpečí a sníží plynulost dopravy. Další lahůdka cyklistu čeká u zastávky MHD Šafránka vedle velkopekárny. Komunikace Bucharova tam má podobu kapacitní čtyřpruhové komunikace, přičemž před zastávkou cyklopruh náhle končí (a, cyklisto, poraď si, zejména chceš-li odbočovat doleva do ulice K Hájům směrem do osady Vidoule a Stodůlek).

Za, slušně řečeno, nešťastné považuji napojení aktivistů z Auto-matu na správu města a jeho odborné orgány, prosazování jejich od reality odtržených osobních zájmů, ignorování připomínek a cílené znepříjemňování života osobám používajícím ke své dopravě osobní automobil – důsledkem čehož je i nevraživost k cyklistům a rozeštvávání společnosti obecně. Současnou praxi zveřejňování jednotlivých návrhů opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích považuji za nekoncepční (připomíná salámovou metodu) a způsob, jakým jsou tato opatření realizována, za netransparentní (občane, sleduj si úřední desku, na 16 dní to tam pověsíme, ačkoli na připomínky máš 30 dní). Za smutné považuji zveřejnění tohoto návrhu v době doznívání sanitárně-epidemiologických opatření, a to vzhledem ke snížené možnosti lidí se s tímto opatřením seznámit, např. v důsledku řešení jiných či naléhavějších životních situací.

V případě zájmu lze teze z textu příspěvku použít pro připomínkovou činnost občanů. Na druhou stranu buďme rádi, že Scheinherrova partička nesebrala Bucharově mezi Rozvadovskou spojkou a Plzeňskou jeden jízdní pruh.

Na závěr patří poděkování lidem z fóra na serveru ceskedalnice.cz, díky nimž jsem se o tomto záměru dozvěděl.

Pravý pruh připadne MHD (pro vjezd do dopravního terminálu u stanice metra Nové Butovice a výjezd z něj), taxi a cyklistům.

Cyklista bude muset překonat připojovací pruh z Rozvadovské spojky. Připojující se vozidla budou muset dát cyklistovi přednost.

U zastávky MHD Šafránkova bude cyklista bezprizorně vypuštěn mezi automobily.

 


24.05.2020 Mladen


Související články:


12345 (155x známkováno, průměr: 1,21 z 5)
12 472x přečteno
D-FENS © 2017