A teď Strakonická

Featured Image

Po významných pražských ulicích, jakými jsou Modřanská či Bucharova, přichází na řadu Strakonická od lihovaru po křižovatku s ulicí U Královské louky (tj. zhruba k McDonaldu, resp. k botelu Vodník). Navrhovatelem opatření je firma sinpps, která se mj. zabývá dopravními studiemi a dopravně bezpečnostními audity a návrhy dopravně-inženýrských opatření.

Tato firma předložila řešení spočívající v zajištění koridoru pro cyklisty na Strakonické ve směru do centra za znemožněný průjezd dočasně uzavřenou Nádražní ulicí. Přitom v magistrátním oznámení (na úřední desce pod evidenčním číslem PKD-72596/2020, vyvěšeno od 12. do 27. června 2020) je uvedeno, že „instalace dopravního značení a zařízení bude provedena trvale.“ To si ale odporuje.

Technická správa komunikací v roce 2019 evidovala v pracovní dny následující intenzity dopravy na komunikaci Strakonická: v úseku Lihovar – Moulíkova 32,3 tis. vozidel za 24 h a v úseku Moulíkova – U Královské louky 29,6 tis. vozidel za 24 h. Pohyb cyklistů v takových intenzitách automobilové dopravy nepovažuji za bezpečný.

Avšak největším průšvihem je dle mého mínění zřízení tzv. cykloboxů na křižovatce Lihovar. Vzhledem ke směrové konfiguraci této křižovatky navádějí cyklisty nikoli k přívozu a levobřežní cyklostezce, ale do prostoru mimoúrovňové křižovatky před Barrandovským mostem. Tedy vlastně přímo na městskou dálnici. Přitom by určitě šla cyklistická opatření navrhnout tak, aby cyklisty bezpečně přes stávající semafory navedla na cestu k přívozu, resp. k cyklostezce.

Za nebezpečné považuji rovněž náhlá ukončení cyklopruhů. Jednou u vjezdu do areálu Českých přístavů, a. s., a podruhé u křižovatky s Moulíkovou ulicí bude cyklista bezprizorně vypuštěn do proudu automobilů, popř. bude muset překonat dva jízdní pruhy k odbočení do Moulíkovy ulice (aby se dostal k nádraží Smíchov). Poněvadž Strakonickou používají městské i příměstské autobusy jako objízdnou trasu za rozkopanou Nádražní, není případnému uživateli-cyklistovi co závidět.

Možná lze pochopit potřeby navrhovatele, na druhé straně považuji za vhodnější realizovat trvalá cyklistická opatření na rekonstruované Nádražní ulici (ta v roce 2019 vykazovala ve srovnání se Strakonickou mnohem nižší intenzity dopravy; 9,9 tis. vozidel za 24 h v pracovní den v úseku Na Zlíchově – nádraží Smíchov).

Chcete-li napsat magistrátnímu úředníkovi svůj názor, máte čas do 9. července 2020.

Rovně vede cesta na předmostí Barrandovského mostu. Tady bude cyklista v cykloboxu, resp. v pasti.

Od Nádražní doprava lze jen k Barrandovskému mostu. Cykloboxy budou stejná past.

Zde bude cyklista vypuštěn do proudu automobilů.

A zde také. A ne, aby ho napadlo odbočovat doleva ke smíchovskému nádraží (aby se pak třeba dopravil domů podzemní drahou nebo vlakem).

 


20.6.2020 Mladen


Související články:


12345 (74x známkováno, průměr: 1,15 z 5)
9 616x přečteno
D-FENS © 2017