Ostatní

Co se jinam nevešlo…

Byl jednou jeden král

Byl jednou jeden král. Jmenoval se Micipsa a vládl v Numidském království, které bylo už skoro sto let spřáteleno s Římem k oboustranné spokojenosti. Král měl tři syny: dva vlastní, jednoho nevlastního. Když Micipsa umíral, zavolal si je všechny k sobě, a nabádal je, aby vládli společně a nerozdílně. Za pár týdnů byl nejmladší Hiempsal mrtvý a Jugurtha s Adherbalem se rvali o otcovo dědictví.


Slon v místnosti – racionální důvody proti E-governmentu, Digitálu a Cashless, o kterých nikdo nemluví

Debatě ohledně e-governmentu, cashless a digitální revoluce dominují dva zcela synergické hlavní proudy. Zastánci prohlašují, že proti online revoluci neexistuje žádný argument vyjma hloupých konspiračních teorií – a ruku v ruce konspirační teoretici prohlašují, že celé je to globální spiknutí. To zcela vytěsňuje a umlčuje racionální kritiku, která sice není tak bombastická – zato je reálná, doložená nezpochybnitelnými fakty… A pro digitalizaci neopravitelná. Nejsou to totiž chybky, nýbrž zásadní systémová rizika, zneužití a defekty, plynoucí ze samé podstaty a vlastností digitalizace a onlinu.


D-FENS © 2017