Ostatní

Co se jinam nevešlo…

„Vysílání vojáků“ do misí a Ústavní novela článku 43, tisk 252 – odkud vítr fouká, co to znamená a co skutečně hrozí

Zatímco ve vyhlášení Válečného stavu (který je nutnou podmínkou pro účast ve válkách) má Ústava naprosto jasno – rozhoduje parlament za striktního omezení jedné ze dvou podmínek -, jiná situace platí ohledně „vyslání vojsk“. Tj. i bojových, ovšem neválečných „operacích“ v zahraničí. Ústavně-právní výbor sněmovny zde shledal, že vláda se občas pohybovala „za hranicí Ústavy“. To je záminkou k již třetí opakované snaze novelizovat Ústavu… Ovšem nikoli tak, aby bylo učiněno zadost potřebným závazkům, nýbrž tak, aby vláda opět získala protiústavní bianco šek, který jí sněmovna již jednou sebrala, a k tomu ještě mnohem více.


Červená 24

Rok 1943 byl pro lidstvo velmi dramatický. Celý svět zachvátilo válečné šílenství. Bojovalo se na Dálném východě v Tichomoří, v mrazivých stepích, na horkém pouštím písku nebo na obloze nad Evropou. A v protektorátu, v jedné malé vsi, postavili školku.


Weaponizovaná sociologie: kulturní imprinting, kulturní války normalizace/stigmatizace, Overtonovo okno doopravdy a Zákon zachování tolerance

V minulém článku jsme šli do hloubky Narativů, Přerámování a Spin doctoringu. To jsou však převážně politologické a PR metody s krátkodobým účinkem. Násobně nebezpečnější je systematická weaponizovaná sociologie, protože ta dovede ovládnout celou společnost a během 60 let ji převrátit naruby. Dnes se tedy důkladně podíváme na zákeřné sociologické finty, o nichž téměř nikdo na pravici nemá ani ponětí – a když už, vykládají je s naprostým nepochopením na základě beletrie, dohadů a předsudků. Najednou začne mnoho společenských procesů dávat úplně jiný smysl – od Pochodů Pride přes Overtonovo okno až po reklamy a masírku symboly.


D-FENS © 2017