Ostatní

Co se jinam nevešlo…

Franský kupec Sámo

Čtyřicátého roku panování Chlothara, shromáždil člověk jménem Sámo, národností Frank z kraje Senonago, velké množství kupců a vypravil se obchodovat ke Slovanům, zvaným Vinidi. Slovani se již počali bouřit proti Avarům, nazývaným Hunové, a proti jejich králi kaganovi. Vinidi byli již odedávna befulci Hunů, neboť když Hunové s vojskem válčili proti nějakému národu a stáli s celým svým vojskem před táborem, Vinidi bojovali.


D-FENS © 2017