Ostatní

Co se jinam nevešlo…

Zážitek s národním dopravcem

Vždy je něco poprvé a tedy i tento článek je pro mě poprvé. Inspirací byl zde nedávno uveřejněný článek týkající se České pošty a jejích služeb a úpadku České pošty obecně. Můj článek se týká jiné státní organizace, a to akciové společnosti České dráhy. Úmyslně jako první uvádím akciová společnost, protože každý z daňových poplatníků je bez své vlastní viny akcionářem této progresivně se rozvíjející společnosti.


Doplňme si základní vzdělání – Zlatý řez

Nauka o zlatém řezu se na základních školách, k velké škodě jejich žáků, prakticky nevyskytuje. Jedná se přitom pouze o jedno iracionální číslo, jehož hodnota je velice často zakomponována různě v přírodě, v rostlinné i živočišné říši (včetně stavby lidského těla, DNA, …) a následně člověkem také aplikována zejména ve stavitelství, umění atd.


Červená 24 potřetí

Švýcarsko je známé po celém světě díky rozvinutému bankovnímu sektoru a hodinářskému průmyslu. Leckdo si navíc vzpomene na čokoládu a kapesní nožíky. Lehce stranou veřejného zájmu stojí švýcarské zbraně a šperky. Přitom když se tyto dvě věci spojí, vznikne unikát.


Jak jsem řešil tepelné čerpadlo

Není to tak dlouho, kdy jsem řešil vytápění domu a klepal jsem si na čelo, že je někdo schopen dát 300 tisíc za tepelné čerpadlo. Tehdy jsem měl spočítáno, že tak vysoká částka a tak složitá technologie, s jejími servisními nároky, se snad nemůže nikomu vrátit. V rozumně zatepleném malém domě se zohledněním tehdejších cen elektřiny mi nejlépe vycházel elektrický přímotop a jeho kombinace s podlahovým topením.


A kdy už umře ten Putin …?

Tak mě napadlo podívat se do „vekých“ oficiálních 100% nedezinformačních médií, kdy umře ten Putin. Jak známo, tato média jsou neziskovkami prověřená, mají spolehlivé informační zdroje třeba na ministerstvu vnitra a jedou podle „lines to take“ od týmu KRIT, takže musejí mít pravdu. Nebo ne? Tak mrknem.


D-FENS © 2017