Kompletní taxonomie odpůrců a zastánců covidismu a covid-vakcín – škála je pestřejší, než vám tvrdí

Featured Image

Mám už dost manipulací, pomluv a falešných dilemat. Prý že „kdo nechce mRNA vakcínu, ten je „antivaxer.“ Prý že „kdo nesouhlasí s Lockdowny, ten je chřipečkář.“ Prý že „kdo nosí roušku, ten je kolaborant“. Jenže skutečná škála názorů a motivací na obou stranách je daleko pestřejší a falešná dilema jsou lživá…

Názory na celou covidovou politiku a návrhy expertů se dají rozebrat na tři základní otázky. Povaha COVID, povaha vakcín proti COVID, a povaha reakcí (zejména represivních) na COVID.

Covid – co to je a jak je nebo není závažný?

 1. COVID představuje „obrovské ohrožení“ lidstva srovnatelné se Španělskou chřipkou H1N1 v roce 1918 – smrtnost ca. 10 % a „devastující ztráty na životech“ (mediální mainstream 2020)
 2. COVID sice není až jako Španělská chřipka, ale je strašlivě závažné ohrožení – smrtnost 3,8-4,5 % (původní čínské údaje odeslané WHO)
 3. COVID je velmi ohrožující nemoc ca. 10x horší, než chřipka – smrtnost 1 % (A.Fauci před Kongresem 11.3.2020)
 4. COVID je sice o něco závažnější než obyčejná chřipka, ale jen ca. 3x – smrtnost ca. 0,3 % (Metastudie v bulletinu WHO; Nielsen v. Státní Zdravotní Ústav spis.zn.SZU/13081/2020)
 5. COVID představuje tak exponenciálně odlišné nebezpečí pro různé věkové skupiny, že pro „mladé“ představuje marginální riziko, ale pro „staré“ naopak mnohanásobně vyšší než chřipka; udávat globální smrtnost pro všechny skupiny dohromady je nebezpečně zavádějící nesmysl
 6. COVID je jako obyčejná chřipka – smrtnost ca. 0,1 %. Zvýšená úmrtí jsou způsobena odepřením zdravotní péče, managementem zdravotnictví a nemocnic, hysterií, demografií a Lockdowny. (opravdoví „Chřipečkáři“)
 7. COVID jako onemocnění unikátním patogenem SARS-CoV-2 neexistuje – jedná se o souhru více patogenů/onemocnění, které jsou nesprávně diagnostikované
 8. COVID neexistuje vůbec, jedná se o kolektivní psychózu či mediálně-politickou manipulaci
 9. Žádné viry vůbec neexistují, protože se nevejdou do definice původních Kochových postulátů (alternativní média)

Reakce na COVID – jak má být plošná, striktní či naopak individuální a liberální?

 1. Je nutné vymýtit COVID („ZERO COVID“ strategie) skrze striktní a radikální plošná represivní opatření bez výjimek – plošné zákazy vycházení z domu, časová omezení, omezení služeb, obchodu i zaměstnání, omezení vnitrostátního pohybu, omezení pohybu přes hranice (Čína, Austrálie)
 2. Jsou nutná opakovaná přísná populačně-plošná represivní opatření (Lockdowny služeb/okresů/ohnisek/zákazy vycházení z domu/zákazy návštěv) závisející na epidemiologických ukazatelích (Iniciativa Sníh/Memorandum John Snow)
 3. Jsou nutná populačně selektivní represivní opatření podle stupně rizika COVID pro dané populace a území (restrikce návštěv rizikových obyvatel apod.)
 4. Omezující opatření nesmí občanům nic zcela zakázat, leda mohou omezit koncentraci osob, ale primárně stojí na dobrovolném následování doporučení (bez vydírání), přičemž cílem je zpomalit šíření nákazy a „rozprostřít špičku“ (Švédsko za Tegnella)
 5. Opatření musejí být dobrovolná, zacílená výhradně na rizikové skupiny, mají mít podpůrný charakter (rozdávání ochranných prostředků, donáška do obydlí, vyhrazená nákupní doba apod.) spíše než omezující (Barringtonská deklarace)
 6. Ať už jsou přijata jakákoli opatření, dobrovolná či povinná, musejí být v souladu s právem, ústavním zřízením atd. Zejména musejí respektovat princip proporcionality (zkoumat alternativy, přínosy a zápory opatření), ústavní omezení pravomocí a systém pojistek, brzd a protiváh moci, nesmí narušovat dělbu moci ani funkci parlamentu, nesmí porušovat platné zákony a musí respektovat rozhodnutí soudů atd. (Rada Evropy)
 7. Individuální – každý má chránit či nechránit výhradně sám sebe, jak uzná za vhodné. Žádná centrálně organizovaná opatření, maximálně tak charitativní pomoc ohroženým a návody pro sebeochranu před nákazou
 8. Žádná opatření včetně individuálních dobrovolných nemají smysl – buď empiricky stejně nefungují a virus pod kontrolu nedostanou, nebo nejsou potřeba (někteří jednotliví demonstranti na Otevřeme Česko)
 9. Jakákoli opatření, včetně dobrovolných a individuálních, jsou společensky škodlivá a měla by být ostrakizována, protože vytvářejí strach a hysterii; sociologicky napomáhají revolučním změnám ve společnosti; a poškozují ekonomiku (určité náznaky u Václava Klause; reálně na sociálních sítích)
 10. Opatření proti COVID jsou „plandemie“ – cynická politická manipulace, která pod záminkou boje proti uměle nastolené „pandemii“ mají revolučně změnit strukturu vlády, ekonomiky, společnosti apod. (alternativní média interpretující Schwalbeho „Great Reset“ coby předem plánované spiknutí)

Vakcíny na COVID – jaký mají přínos, pro koho jsou či nejsou vhodné, mají být dobrovolné, doporučované, povinné?

 1. Vakcíny na COVID, včetně do odvolání opakovaných posilujících dávek, by měly být povinné pro všechny včetně dětí od 5 let pod hrozbou likvidačních sankcí (Peter Šebo et col.)
 2. Vakcíny na COVID, včetně do odvolání opakovaných posilujících dávek, by měly být selektivně povinné pro část populace podle věku, povolání či jiných charakteristik (Kubek, Česká lékařská komora, Smejkal, Babiš)
 3. Vakcíny na COVID, včetně do odvolání opakovaných posilujících dávek, by měly být „dobrovolně-povinné“ – tzn. de iure dobrovolné, ale fakticky vynucované cílenou, byť epidemiologicky nesmyslnou šikanou neočkovaných-na-covid (MeSES, Babiš, Vojtěch, Svrčinová, Nitzan Horowitz)
 4. Vakcíny na COVID mají přínos pro některé skupiny obyvatel i stabilizaci zdravotních systémů, ale musejí být opravdu striktně dobrovolné včetně nepřípustnosti jakékoli šikany či diskriminace neočkovaných-na-covid (rezoluce Rady Evropy č. 2361(2021) )
 5. Vakcíny na COVID na technologii virových vektorů či mRNA mohou rizikovým skupinám obyvatel pomoci, ale nerizikovým naopak uškodit závažnými  prokázanými negativními vedlejšími účinky. Je nutné důsledně analyzovat poměr přínosy:zápory pro každou vakcínu a skupinu obyvatel zvlášť. Podle toho pak jednotlivým skupinám vakcíny doporučovat či nedoporučovat. Nejen že musí být opravdu dobrovolné, ale neměly by být ani plošně bez ohledu na věk a anamnézu doporučovány. (blízko k tomuto postoji má myslím prof. Beran)
 6. Ty vakcíny na COVID, které jsou založené na technologiích adenovirových vektorů nebo mRNA, jsou zásadně nebezpečné a i pro rizikovou populaci mají taková rizika, že není možné je doporučit vůbec nikomu. Inaktivovaná či proteinová vakcína s bezpečným adjuvansem by na striktně dobrovolné bázi byla přijatelná (píší mi lidé ohledně Novavaxu a Valnevy)
 7. Bez ohledu na covid-vakcíny samotné jsou bezpráví, svévole, lži, arogance a ‚fašismus‘, kterými je vlády a mainstream vynucují, tak strašné, že jim nesmí projít a z principu se proti tomu musím postavit a vzdorovat. Bez ohledu na individuální zdravotní rizika – vyšší princip je vyšší princip (já)
 8. Všechny vakcíny specificky na COVID bez ohledu na technologii jsou nebezpečné, např. kvůli S-proteinu či imunitní reakcí na ně (vyznavači studií z amerického kouta internetu)
 9. Všechny vakcíny obecně jsou nebezpečné a odmítáme je (skuteční antivaxeři)
 10. Vakcíny na COVID nejsou žádné vakcíny, ale něco nekalého. Subvarianty:
  1. „žádné vakcíny neexistují a nikdy neexistovaly, je to Pasteurův podvod“ (Jacq)
  2. „vakcíny jsou ve skutečnosti pro organismus jedy“ (hardcore antivaxeři)
  3. „takzvané vakcíny na COVID mají ve skutečnosti způsobovat neplodnost/ovládání myslí/změny psychiky“ (konspirační mainstream)

 
A k čemu je dobré takové „nošení dříví do lesa“?

V prvé řadě jako hmatatelný důkaz a názorné vykreslení, že škála postojů k COVIDU a s tím spojeným represím a vakcinacím je reálně velmi pestrá, má mnoho poloh a úhlů reálně zastávaných mnoha různými, reálně existujícími lidmi. Není to teorie, znám zastánce každé z těchto poloh.

Snažit se tedy všechny lidi mermomocí zaškatulkovat do jednoho z pouze dvou extrémních, černobílých a moralizujících protipólů-dvojic jako „očkovaný/antivaxer“ nebo „epidemiolog/chřipečkář“ může jenom intelektuálně líný člověk, cynický manipulátor nebo arogantní ignorant. To je to nejdůležitější poselství, důkaz a smysl taxonomie.

Vedle toho se prakticky každá kombinace názorů na COVID jako onemocnění či nákazu, přiměřenost vládních opatření a covid-vakcíny se dá snadno a výstižně vyjádřit CRV-faktorem. To jednak dá člověku určitou sebereflexi (hlavně jak si samozvaní „liberálové“ a „demokraté“ stojí oproti Radě Evropy pro lidská práva a ústavnímu Principu proporcionality), a jednak to může pomoci k uklidnění a zkulturnění názorových třenic.

CRV totiž jasně ukazuje, kde leží hranice názorových bublin, mimo které již žádná konstruktivní debata prostě parametricky není možná (v taxonomii odlišeno barevně). Pokud si obě strany uvědomí, že jejich osobní CRV je s protistranou zcela nekompatibilní, mohou se „dohodnout že se neshodnou“… A namísto nekonečně opakovaných, bezvýsledných hádek se konstruktivně bavit o něčem jiném.

Například všichni signatáři Iniciativy Sníh zastávají v lepším případě názory c2r2v2.
Peter Šebo, známý výroky jako „drakonická opatření, povinně vakcíny a splachovat demonstrace do moře“ má CRV-faktor jednoznačně c1r1v1 – naprostý extremista.
Subkultura neuznávající existenci virů zastává názory zhruba c0r8v0a nebo, jsou-li konspiračněji laděni, c0r0v0c. Také extrém.
Hardcore cov-disidenti, kteří zuří kdykoli vidí někoho s nasazenou rouškou, mívají názory zhruba c6r9v7.
Rada Evropy (pro lidská práva) má názory zhruba c3r6v4.

Některé názory se ale dají kombinovat. Kupříkladu já jsem si z vědeckých studií a analýz CDC vyrešeršoval mechanismy a rizika mRNA/ADV vakcín a odmítám je kvůli jejich rizikům – ale vůči jedné dávce inaktivované Valnevy bych takové bezpečnostní výhrady neměl. Ovšem k tomu všemu z principu musím vzdorovat zdravotně-sanitárnímu bezpráví a diktatuře za každou cenu. Můj CRV-faktor je tedy c45r56v57 (ano, prostě to musím komplikovat.)

Stejně tak opravdový liberál může klidně vnímat COVID jako strašlivou hrozbu, ale důsledně trvat na individuální virologické sebeochraně a výhradně dobrovolné společenské reakci neonemocnělých – takové názory by byly vyjádřeny CRV-faktorem např. c1r47v4.


Související články:


12345 (272x známkováno, průměr: 1,29 z 5)
29 733x přečteno
D-FENS © 2017