Chronologie covidismu: není to konspirace, je to oficiální doktrína mezinárodní akademické obce

Featured Image

Mnohé pochopitelně zaráží, kde se s celosvětovou synchronizací vzalo obrovské odhodlání politiků převychovat stamiliony lidí, sebrat jim jejich životy i normalitu vnutit jim „pro vyšší dobro“ nejprve Lockdowny a pak „dobrovolně“-povinnou vakcínu opakovanou co půl roku až na doživotí.

„Spiknutí“ je jednoduché vysvětlení – leč pravda je daleko prozaičtější a snadno dohledatelná. Zde je její historie a jména, která za tím stojí.

Jako všechna ostatní celosvětově platná dogmata ohledně COVID (např. Lancetí zákaz zkoumat hypotézu o původu v laboratoři Wuhanského virolofického institutu), i celosvětově identická reakce na COVID s následnou brutální represí vznikla jako nevědecký pamflet („Correspondence“) ve věhlasném vědeckém žurnále Lancet, publikovaná kroužkem akademiků a povýšená na dogma, kde trestem za herezi je exkomunikace z vědecké obce a médií. To se stalo v říjnu 2020.

Ale nejprve se musíme trochu vrátit v čase. Na počátku nákazy COVID se některé země rozhodly pro striktní Lockdowny, jiné to neřešily – a jiné v čele se Švédskem a Británií, se rozhodly jít cestou selektivní ochrany zranitelných a promořování.

16 března 2020 se tak Británie oficiálně rozhodla pro promořování. To se však extrémně nelíbilo části akademické obce – a tak na scénu nastoupil Dr. Doom. Neil Ferguson je majitel matematického počítačového modelu na předpovídání oběti epidemií, jehož zvláštností je, že předpovídá až desetitisícinásobně více obětí, než se nakonec konalo. Vždy mu to ovšem projde, protože hřeší na statistický interval jistoty – do zprávy napíše např. že s CI=95 je odhadovaný počet obětí „mezi 50 a 150,000 mrtvých“, ale navenek pak samozřejmě operuje tím nejvyšším číslem.

Toho samého 16. března 2020 tak Ferguson vydal svůj bombastický počítačový model zkázy, podle kterého bez „opakovaných přísných Lockdownů až do vakcín proti COVID“ bylo 510,000 mrtvých v Británii a 2,2 milionů v USA. Později se ukázalo, že jeho model stál na zcela špatných vstupních proměnných: z prstu si vycucal několikanásobně vyšší vstupní hodnoty smrtnosti, počtu případů na JIP atd., než jaké byly hlášené zdravotními systémy. A srovnával COVID se Španělskou chřipkou, ačkoli ta měla mnohonásobně vyšší smrtnost – protože Ferguson automaticky přirovnával každou epidemii ke Španělské chřipce již od roku 2002, jak zjistila v roce 2007 parlamentní vyšetřovací komise, která řešila Fergusonovy přehnané predikce úmrtí na dřívější epidemie.

Ještě 4. října 2020 vyšla Barringtonská deklarace proti Lockdownům, kterou sepsala a podepsala řada epidemiologů, imunologů a mikrobiologů a jejíž princip spočíval v neoddiskutovatelném faktu, že COVID představuje velmi rozdílné riziko pro staré a morbidně obézní versus pro mladší a zdravé, takže plošná opatření typu „one-size-fits-all“ nedávají smysl a jen škodí. Touto logikou se pak řídilo Švédsko. Ale záhy přišel masivní protiútok, který měl formovat vládní politiku po celém světě po další tři roky.

15. října 2020 vyšlel v Lancetu pamflet Vědecký konsensus ohledně pandemie COVID-19: musíme jednat ihned, který shrnoval všechny body celosvětového covidového dogma včetně jejich chucpe:

 • přirozená imunita neexistuje nebo je slabá („there is no evidence for lasting protective immunity to SARS-CoV-2 following natural infection“)
 • jediné (dovolené) řešení jsou vakcíny („until safe and effective vaccines and therapeutics arrive within the coming months“)
 • jakýkoli jiný přístup je vědecky neprokázaný a proto nebezpečný („dangerous fallacy unsupported by scientific evidence“)
 • a i kdyby, je tu skrytá hrozba LONG-COVID! („additionally, we still do not understand who might suffer from long COVID“)
 • jsou potřeba opakované radikální lockdowny… („It is critical to act decisively and urgently. Effective measures that suppress and control transmission need to be implemented widely“)
 • …protože když budeme teď dělat radikální lockdowny, zabrání to budoucím lockdownům („in order to prevent future lockdowns“)
 • toto je současná Objektivní Demokraticky Odhlasovaná Věda („current evidence-based consensus on COVID-19“)

Pokud máte pocit, že slyšíte česká média za poslední roky, není to pocit – akorát ta kauzalita je opačně. Lancet publikoval – média otrocky opakovala.

Podotýkám, že toto všechno bylo vyhlášeno v době, kdy žádné vakcíny neexistovaly, nýbrž teprve byly ve vývoji a nevědělo se jak budou bezpečné, kdy budou k dispozici, zda budou vůbec fungovat, a už vůbec ne jak dlouho a jak efektivně. Prostě dogmatická víra.

Hlavní autoři a signatáři byli Nisreen Alwan, Rochelle A. Burgess a Charles Swanton z University College London, Simon Ashworth a Paul Kellam (kolegové Fergusona z Imperial College London), Nahid Bhadelia zBoston University School of Medicine, Isabella Eckerle z Ženevského střediska pro nové virová choroby, a řada dalších. Kromě nich se v příloze podepsalo několik desítek dalších akademiků.

Podstatné bylo, že se pamflet odvolával na „evidence-based medicine“ a „vědecký konsensus“, a pod jejich záštitou prohlásil jakýkoli oponentní nebo kritický názor za „nevědecký a nebezpečný“. To byla ta mantra, kterou byl veřejně umlčen prof. Beran a všichni jemu podobní bez ohledu na kvalifikaci – jakýkoli dissentní postoj oproti pamfletu v Lancetu je, slovy Kubka/Sníh, „velmi nebezpečné“ protože „vědci s tím nesouhlasí“.

Poté, co totiž zastánci Einsteinovského přístupu ke vědě reprezentovaní Karlem Popperem v 60. letech prohráli debatu o filosofii vědy s „neo-Kuhniány“, se „vědecký konsensus“ stal rovnítkem pro dogma vymáhané akademickou komunitou s vehemencí Španělské inkvizice. Proti tomu, co je nastoleno coby „vědecký konsensus“, se prostě nedebatuje – to se přijímá a šíří jako pravá víra, nebo kariéry končí a nastává umlčování, stahování publikací a vyhazovy z dobrých míst. Pamflet v Lancetu obsahoval i výzvu, aby všichni čtenáři z lékařství a akademie podepsali propojenou petici.

1. listopadu 2020 byla tato petice společně s manifestem zveřejněna online jako MEMORANDUM JOHNA SNOWA na doméně JohnSnowMemo, placené z vlastních kapes autory původního pamfletu v Lancetu:

Memorandum Johna Snowa je práce skupiny mezinárodních výzkumníků s odborností napříč veřejným zdravotnictvím, epidemiologií, lékařstvím, pediatrií, sociologií, virologií, infekčními chorobami, psychologií, psychiatrií, zdravotnickou politikou a matematickým modelováním.

Byli jsme motivováni nutností předat jasný a srozumitelný vzkaz, jak je nejlepší řešit/organizovat pandemii COVID-19. Jsme motivováni touhou chránit veřejné zdraví.

Memorandum byla zkrácená verze pamfletu, kam byla doplněna tato douška:

Důkazy jsou naprosto jednoznačné: zamezit komunitnímu přenosu COVID-19 je nejlepší způsob, jak ochránit naše komunity a ekonomiky dokud nebudou v nadcházejících měsících dostupné bezpečné a efektivní vakcíny a terapeutika.

Petice nasbírala v krátké době na 6000 ověřených podpisů akademiků ze všemožných oborů – samozřejmě medicíny, ale i filosofie, ekonomie, sociologie atd. Česká akademická sféra neztrácela čas.

4. prosince 2020 vyskočila z iniciativy zaměstnanců Akademie Věd ČR do češtiny přeložená mutace Memoranda na ukrutně zajímavých stránkách „Etika Epidemie PhDr. Davida Černého – což je „filosof smrti“ na Filosofickém ústavu Akademie Věd ČR, autor mj. knihy „Princip dvojího účinku: Zabíjení v mezích morálky“ a také vůdčí figura za mediálně propagovaným strašákem „odpojování starých od nedostatkových ventilátorů“.

9. prosince 2020 pak byl tým českých akademických vyznavačů Memoranda Sněha tak velký, že si zařídil vlastní doménu Iniciativa-Sníh a začal nevyžádaně poraděnkovat vládě. Oficiálním cílem bylo mj. „spojení odborníků aby byli více vidět a slyšet“, tzn. protlačit jejich názory do médií. Složení týmu stálo opravdu za to – jsou to všechna jména následného covidistického mainstreamu.

Hel. Helová. Šrámek. Hořejší. Grubhoffer. Flégr. Kubek a Sojka (tiskový mluvčí ČLK).
Coby „další spolupracující odborníci“ Levínský, Konvalinka a Raška.
A po chvíli se přidali i Kulveit a Smejkal, které však v současné verzi kuriózně nenajdete – asi aby to nevypadalo, že MeSES=Sníh. Prostě všichni, kteří v médiích určovali vládní represi na COVID, vzešli z Iniciativy Sníh.

21. ledna 2021 přibyl další klíčový pamflet v Lancetu – a zde se signifikantně objevují covid-passy a zákaz pohybu mezi okresy. Výzva „Akční plán celoevropské obrany proti novým variantám SARS-CoV-2“. Premisa? DOOM, na jaký jsme si z médií již zvykli. „Případy COVID-19 jsou napřič Evropou velmi vysoké, současná opatření (=Lockdowny) dostatečně neomezují šíření viru, a navíc se objevují nové mutace.“ No ne, kdo by to byl řekl?

Tento akční plán přinesl nové požadavky:

 • nadnárodní synchronizace systematické covidové represe („A clear plan for immediate pan-European action and rapid establishment of public health measures„)
 • požadavek na internetovou výuku a HO („home-office and online schooling should be implemented whenever and wherever possible„)
 • zavést testy ve školách a práci („Screen and test preventively: offer tests at schools and workplaces „)
 • zavřít hranice („reduce travel within and across national borders, and require tests and quarantine for cross-border travelers„)
 • koordinovat mezinárodně vakcinaci vč. zvyšování motivace („increase willingness to be vaccinated using data from multiple countries„)
 • podmínit Lockdowny čísly kdy skončí („set and communicate common targets that will end the lockdown
  when met
  „)

Klíčovou autorkou byla jistá Viola Priesemann z německého Institutu Maxe Plancka. Viola je skutečně prolifickou autorkou, které v Lancetu vydali hned 10 pamfletů za covidovou nadnárodní koordinaci a represi.

V Akčním plánu je však naprosto klíčová nenápadná Příloha I pan-evropského akčního plánu, protože ta už v lednu 2021 oficiálně naordinovala COVID-pasy:

Dlouhodobé Lockdowny a rozsáhlé karantény nejsou udržitelné, protože vzhledem k tomu, jakou zátěž představují pro lidi, je lidé začínají neposlouchat a tím se stávají neúčinnými. Proto, vzhledem tomu, že se rozšiřují samotesty, by účast na zbytných aktivitách (od kultury a sportu přes restaurace až po služby ohledně těla) měly být podmíněny negativním testem s výsledkem nikoli starším, než 24 hodin.

V příloze se také nachází zdůvodnění Kulveitova požadavku na zákaz pohybu přes okresy:

Omezit pohyb přes a uvnitř státních hranic. Omezení domácího a mezinárodního cestování může celkově omezit nárůst infekcí. Také pomáhá zpomalit šíření nových variant a izolovat pravděpodobná ohniska.

V Lancetu toto vyšlo v lednu 2021. Česká mutace Iniciativy sníh začala okamžitě pracovat na překladu a „doporučovat“ jej vládě.
Když pak 21. března 2021 Hamáček zavřel okresy, prakticky slovo od slova citoval Panevropský akční plán z Lancetu a jeho přílohu propagovanou Iniciativou sníh:

Potřebujeme chránit životy a zabránit kolapsu našich nemocnic. Epidemiologická situace je extrémně špatná, proto musíme zásadně omezit pohyb a setkávání lidí. Pokud omezíme kontakty, nebude se vir šířit. Omezení má zabránit šíření agresivních mutací koronaviru.

6. dubna 2021 přibylo na stránky Sníh oficiální dogma o samospasitelnosti cov-vakcín coby jediné povolené cesty:

Očkování je jediná cesta k návratu do běžného života. Je bezpečné a extrémně účinné.

Zároveň s tím se začali vymezovat proti totálním opakovaným Lockdownům – které předtím sami požadovali a všem vnucovali -, ovšem s perverzním argumentem, že viníkem Lockdownů je nedostatečná proočkovanost. Tak moment, kdo tu vymyslel a nařizoval Lockdowny – neočkovaní, nebo Sníh?

O tři měsíce později pak k očkování přibyla ještě douška – „Strategii se snažíme prosazovat mezi ministry a odborníky. TIP: Upozorněte svého voleného zástupce nebo stranu!“ A odkaz na stránky PSP jak najít svého poslance. Jak řekli, tak udělali. Výsledek všichni vidíme.

Ale tím vše samozřejmě nekončí. Mimo Sníh a jeho zmutovaného potomka MeSES si hraje na politické lobbisty za maximální represi překvapivé množství jiných akademických spolků a organizací. Máme tu nátlakovou lobbistickou akci Petera Šebo et col. z AV ČR za povinné očkování.

Nebo nejnověji Učená společnost ČR požaduje Nouzový stav prodloužit, když jej premiér drze chce zrušit – a za tím účelem posílají vládě vyděračský otevřený dopis. Ovšem nikoho by neměl překvapit průnik množin – hned druhý signatář otevřeného dopisu Učené společnosti je Grubhoffer, který je zároveň Iniciativa Sníh. Bylo potřeba mediálně násobit páky a vytvořit dojem, že kompletní akademická obec je pro nouzový stav – a ne že Sníh, Sníh, pořád jenom Sníh.

Proč vlády mezinárodně poslouchají akademiky z Iniciativ Sníh?

Leckdo si řekne – dobrá, ale vlády přeci nemusí poslouchat nějaké aktivisty z akademií. Spiknutí je v tom, že někdo řídí jak akademiky, tak vlády! Realita je mnohem jednodušší, těžší a nepříjemnější – naši milí akademici jsou v perfektní pozici vládu (vlády) beztrestně a nesmírně účinně vydírat.

Na konkrétní příklad se můžeme podívat do diplomaticky psaného otevřeného (vydíracího) dopisu vládě prof. Fialy od Učené společnosti. Pokud vláda drze neposlechne jejich požadavky, bude podle dopisu viníkem „dramatického nárůstu počtu nemocných i mrtvých“ – a co z toho? Dopis taktně naznačuje, že „epidemie při neprodloužení nouzového stavu může znamenat také snížení věrohodnosti nově se konstituujících orgánů vlády“.

Pokud nerozumíte diplomatické řeči, přeložím vám to do češtiny: „vládo, koukej prodloužit nouzový stav, nebo tě v médiích označíme za viníka mrtvých a nemocných a demonstrace za oběti nadúmrtí budeme napříště pořádat proti tobě!

Přesně takovéto vyhrožování donutilo změnit kurz Johnsona a Trumpa – když jim Ferguson pohrozil, že je jeho model veřejně označí za chladnokrevné „viníky 2,2 milionů mrtvých na COVID“, pokud nezavedou striktní lockdowny. To si žádný politik na světě neriskne. A přesně stejně vydírali vládu ČR od počátku Řehák, Kulveit, Sníh a posléze MeSES: buď vláda zavede Lockdowny a jiná plošná represivní opatření, NEBO ji v médiích označí za nezodpovědného viníka všech mrtvých a nemocných.

(Ostatně, vydírání je nejoblíbenější metoda našich akademiků – celý koncept „dobrovolně-povinného očkování proti COVID stojí přesně na stejném vydírání „dokud se nenecháš očkovat na COVID, my ti zakážeme X, Y, Z – ale nikdo tě přece nenutí obuškem, to ty dobrovolně.“)

Pokud snad kdo nevěří, stačí se podívat do mediálních archivů – akademická obec, potažmo její „experti“, své výhrůžky opakovaně naplnila:

A tak dále. Kdykoli vláda nedbá varování a neposlechne akademiky lobbující za represi, ti si počkají na první statistiky, které se dají interpretovat jako „důsledek nedostatečné represe“ – a vládě to ve spřátelených médiích natřou tak, až pod odpovědnými osobami-ministry zdravotnictví a členy vládních krizových štábů padají křesla, ideově spřátelené spolky pořádají demonstrace „proti málo přísným opatřením“ a vlády nepadají jen proto, že nikdo z opozice není takový blázen, aby se za takové situace dobrovolně cpal na popravčí špalek.

Tyto vyděračské spolky přitom mají mezinárodní rozměr a přesah. Vzniklo postupně deset oficiálních překladů Manifestu Sníh, od Němčiny přes Holandštinu až po Hebrejštinu – zde ty mutace jsou. Česká je mezi nimi, ale naopak chybí ruská a švédská. A současně se nezřídka zhmotnily i místní fyzické mutace nevládek/aktivistických spolků z řad místních akademiků, jako je česká Iniciativa Sníh.

Dá se vysledovat snadný vzorec: tam, kde si národní akademická obec zřídila klon Iniciativy síh a přidala se k Manifestu Sníh, tam zpravidla vládne či vládla těžká covidová represe. Například v Nizozemí podepsal Manifest Sníh Marc Bonten, jeden z prominentů OMT – krizového COVID-štábu premiéra Rutteho. A jakkoli mu Sněhovci vyčítali nedostatečnou angažovanost z počátku, „polepšil se“ a teď v souladu s Manifestem Sníh požaduje Tvrdé Lockdowny.

Většina lidí si z neznalosti vymýšlí nadnárodní „spiklenecká centra“ a zcela ignorují paralelní vesmír s vlastními zájmy, kulturou a politikou, který tiše existuje všem na očích. Jen v ČR je ca. 34000 profesionálních akademiků – to je skoro 5x více, než novinářů. Díky konceptu „akademické svobody“ mají zaručeno, že politici ani veřejnost jim nesmí podávat žádnou kritickou zpětnou vazbu nebo korekce – ale zato oni mohou lobbovat a v médiích propagovat svůj „vědecký konsensus“.

Každý zná slovo „mediokracie“ a hlášku, že „média jsou 4. moc ve státě“ – ale jak potom označit akademiky, kteří ovládají narativ médií i většiny politiků coby „experti“, proti kterým nikdo nemůže vystupovat neboť k tomu přeci nemá kompetenci?

Drtivá většina represe a ideologií, které negativně ovlivňují naše životy a svobodu, vznikla, vychází a šíří se z „akademického konsensu“ účelově nastavených akademických studií, které akademie nevybíravě vnucuje politikům přes média – Dekarbonizace, zákaz aut, zákaz zbraní, zákaz olova, covidismus, povinné covvakcíny, pozitivní diskriminace, genderová teorie, kritická teorie, intersekcionalismus, téměř cokoli si vzpomenete.

A my jim to lobbování proti nám sami platíme ze svých daní (platíme si např. Akademie věd/Peter Šebo a jeho petice za povinné covvakcíny všem včetně dětí.)


Související články:


12345 (307x známkováno, průměr: 1,33 z 5)
28 095x přečteno
D-FENS © 2017