Udal jsem je a oni mne za to nemilují!

Featured Image

Je až neskutečné, jaký podlý útok na naše výdobytky byl proveden! Do hloubi duše pohnut, bratři a sestry, dovolte mi vyslat k Vám výzvu s prosbou o semknutí a odražení tohoto útoku na naši společenskou zodpovědnost. Tuhle bitvu vyhrajeme!

Přál bych si, aby se i můj slabý hlas připojil k silné manifestaci jednoty proti tak rozsáhlému škůdcovství. Dály se hrůzné věci nezodpovědně páchané snoubenci tmy. Opravdu se až téměř k slzám stydím o nich mluvit. Jaká to neuvědomělost! Sotva vylezlo slunce, tak stovky lidí zcela nezodpovědně vyrazili ven! Copak si neuvědomují, že mohou někoho nakazit? Ale naštěstí na stráži bděle stál soudruh Jirka Štefl, moderátor Českého rozhlasu. Postavou bohatýr, srdcem rytíř bez bázně a hany, činy ochránce vdov a sirotků. Osoba nad pomyšlení pozemské líbezná a ozdobená velikostí své občanské statečnosti, se kterou se neohroženě postavil na stranu panující moci nedbaje mínění sprostého lidu, který nemůže porozumět monumentálním idejím. Přitom podlí zlosyni usilovali o jeho bezživotí, Jirka měl kašel a ti zlí lidé šli ven! Zmítán v mukách stonání churavěje všem doporučil zcela po dobrém v duchu zářného nesobeckého humanismu, aby zůstali doma a neohrožovali ho. Copak neměli vzor v chrabrém redaktorovi, který přemáhaje krutou nemoc zodpovědně zůstal prakticky jistě v karanténě celý půlrok? Co mu však zbývalo, když viděl takovou nezodpovědnost? Jak jinak měl zachránit ty nešťastníky upadlé do spletitých sítí dezinformací? Jeho mysl nezkalená žádnými pochybnostmi mu velela jediné, splnit občanskou povinnost a něco tak otřesného jako jarní vycházku na slunci nahlásit policii. A tak bez otálení na pomoc svolal zdravotního poloboha Hamáčka a policejní anděly spěšnou výzvou. Policie souzněla s tepem doby a vyrazila na místo, aby zabránila nejhoršímu. Rozdáváním pokut zabránila šíření viru. Pořád té hrůze nemohu uvěřit. Jít ven! Být to v Číně, jistě by je postříleli, ale my se pořád nějak patláme s tou demokracií. Mělo by jí být určitě méně.

Proč tolik nenávisti za záchranu?

Co mne však osobně udivilo nejvíce, byl fakt, že ti drzí popírači viru zaplavili soudruha Štefla nenávistnými komentáři. Tento čacký bojovník za lepší svět ze sociálních sítí je spasil před hrůznou smrtí kašlaje u psaní tweetů. Vidím to před sebou, jak se jeho prsty míhají po klávesnici, ušlechtilá ústa pod respirátorem odhodlaně semknutá, bílá hruď mužně chrhlající, ruka svírající sklenku s mrkvičkovým džusem z čerstvých plodů, geniální mozek skládá slova v symfonii pravdy a lásky. V porovnání s tímto textem musím zahanbeně odhodit svůj brk a přiznat porážku. Byl jsem převýšen ve všech rovinách, které jsou jen na poli spisovatelském možné. Ten duševní výkon hodný giganta české novinařiny si nedovolím zkrátit, ale odcituji ho v plném znění. Vy se rozhodněte, zda ho chcete tesat do kamene nebo do svých srdcí. Hleďte, zde je!

„TISÍCE MLADÝCH LIDÍ TRPÍ?!!! Prosím?! A co zdravotníci v nemocnicích, oni skáčou radostí do stropu, že mají přeplněné nemocnice? Takže venkovní chlastání je přednější než zdraví lidí?“

Ach ta hloubka myšlenky, ta bystrost analýzy, ten brilantní přednes, ten vybroušený jazyk! Jistě ho zcela po právu považujeme za pýchu veřejnoprávní žurnalistiky, za vzácný květ vykvetlý na rumišti přízemní vyprázdněnosti. Hloubka myšlenek jeho vět jistě vejde do dějin. Ten vybraný slovník, kam se hrabe taková nula jako Palacký! Z jeho osvěžujícího stylu psaní pociťuji zimní vánek na řece Kolyma. Nenašel by se mezi Vámi někdo, kdo by tuhle myšlenku zhudebnil do nějakého „songu“? Soudruzi z Mirai, zvednete rukavici? Myslím si, že si zaslouží širokou popularizaci. Ani nevíte, jak jsem rád, že díky koncesionářským poplatkům mohu tuhle vzácnou osvětu platit ze svých peněz. Dokážete si představit tu hrůzu, kdyby tohle musel soudruh Štefl psát zadarmo? Nebo, nedej Bože, bychom ho nutili upadnout do tenat světa vulgární komerce v prostředí selhávajících tržních mechanismů? Kde by si svým psaním nebo mluvením musel vydělávat u svých čtenářů? Kam bychom to měli okna? Děsivá kacířská myšlenka! Dokonce nějací dezinformátoři zneužili právo na svobodný přístup k informacím a snaží se nás obelhat, že žádné přeplněné nemocnice nejsou. Dokonce se odvažují naznačit, že plná JIP je nějaký normální stav! Sami vidíte, jak je ideozločin záludný! Myslím si a vy jistě také, bratři a sestry, že takové zlovolné počínání vyžaduje mimořádné likvidační pokuty. Jen nezlomné liberálně demokratické zřízení mohlo ustát takový nápor hnusných pomluv.

Buď chvála veřejnoprávní moudrosti!

Znovu a znovu si pročítám onen moudrý text a zůstává zděšen, že si lidé drze jdou opakovaně ven nedbajíce laskavých domluv policistů a ještě si dají nějaké to pivko! Co teprve, kdyby začali zpívat? To už by snad byl vrchol kontrarevoluce! Takže se nám ty zločiny hezky řetězí. Shrňme si to. Nezodpovědný ziskuchtivý kořalečník jim drze zcela v rozporu s dobrotivým nařízením milované vlády prodává alkoholické nápoje, lidé je konzumují, nedodržují rozestupy a vydechují nezakrytými dýchacími otvory! A to ani nemluvím o tom, jak dýcháním venku zvyšují uhlíkovou stopu. Například my jsme se na poradě rozhodli, že ode dneška, abychom chránili život na planetě, budeme každou minutu dělat o jeden výdech míň, přičemž nádechů zůstane stejný počet. V dokonalém souznění se v sobě snoubí boj s virem a boj s klimatickou změnou. Vidíte? Další vítězství v řadě nekonečných triumfů! K této cestě nás nasměřovali duševní giganti pera, jako je soudruh Štefl. Jak chráníš Ty, milý čtenáři? Už jsi dnes převzal zodpovědnost za naši planetu a zdravý život?

Takový krásný nový svět společně semknutí v jedné řadě budujeme. Ach vy popírači! Jak rád bych vám vyspílal všechnu tu pravdu do vašich zlých a nenávistných očí. Skrýváte se za naši svobodu slova, kterou zneužíváte k šíření své nenávisti a dezinformací. Jirka je tak vznešený, že odpírače zachraňuje navzdory jejich nenávisti nebo vůli. Je to nový člověk – hrdina naší doby, který nenosí žádnou pistoli. Ale jeho srdce je jeho zbraní, jeho velikost je nám všem vzorem! Soudruh Štefl vás zachránil a vy? Napíšete mu, že je „degent“. Zcela nezakrytě naznačíte, že je dementní agent. Dokonce jsem tuhle zaslechl, že ho někdo nazýval osobou měnící se v povětrnou ženštinu v podobě mužských primárních pohlavních znaků. Už jen ta kombinace slov naznačuje, v jakém duševním zmatku se odpírači nachází. Oč více je potřeba ocenit záslužnou a nezištnou práci soudruha Jirky Štefla na rozhánění temnot v jejich duších.

Naštěstí Jirka v tom není sám! Na pomoc mu přispěchali soudruh Koubek, který se omezil na konstatování zjevného, že lidi, co chodí ven, musí být úplně pitomí. Co to je za nesmysl opustit byt? Také soudruh Gibiš nezůstal pozadu a obvinil nezodpovědné občany z přeplnění nemocnic. Nabízí se však otázka, zda je pouhá slovní výchova občana dostatečná? Není na čase oprášit myšlenku deradikalizačních kurzů ve speciálních táborech? Samozřejmě se nejedná o tytéž tábory jako za komunistického režimu. Naše tábory mají naprosto jinou úlohu a to převychovat odpírače v rámci ideové výchovy k zodpovědnosti. Proměnit je v hodnotné členy společnosti prací ve zdravotnictví a sériemi přednášek. Naše demokratická převýchova není trestem, omezuje se pouze na administrativní nařízení v rámci správního řízení. Zásadní rozdíl je v tom, že v našich táborech nebylo zjištěno porušování lidských práv.

Jímá nás závrať z úspěchu?

Jak báječně a dobře opatření fungují, to nám sdělil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Čísla jdou dolů a dezinformátoři se toho hned chytli. Drze nám do očí tvrdí své nenávistné lži o tom, že hlavní příčina spočívá v teplejším počasí. Dokonce se mezi těmi poplety našli tací věrozvěsti konspirace tvrdící, že vláda záměrně prodlužovala nouzový stav do jara, aby přirozený pokles respiračních chorob v souvislosti s teplem vydávala za úspěch svých opatření. Člověk se nemůže nepozastavit nad tím, jak lze takto překrucovat pravdu? Jaká nenávist vede tyto samozvance k tomu, že nám nedopřejí radost z vítězství? Myslí si, že dostaneme závrať z úspěchu? Jak černočerná duše vynořená z hlubokých bažin mravního kalu to musí být, aby popírala nad slunce jasnější pravdu, že za úspěchy stojí opatření vlády a především jejich nekompromisní vymáhání policií za pomoci zodpovědných občanů. Tuto nezpochybnitelnou pravdu jistě tito poražení osamělci neuslyší rádi a budou zoufale rozkládat cosi o svých právech. Copak se virus zastaví před Ústavou? Jak si to představujete, vy odborní léčitelé? Lžička odvaru z ústavních práv vás postaví na nohy? Ne, tady musíme všichni být zvlášť pevní, nesmíme se ve svém boji s virem omezovat zastaralým pojetím právního systému. Než cokoliv projedná soud, lidé umírají. Copak jsou nějaká práva víc než životy nevinných lidí? Co jste to za lidi, když své vražedné sklony skrýváte za takzvaná práva? My všichni máme právo žít! Nezastavíte nás, zlostní odpírači! Na naší straně je pravda! A vláda. A moc. A policie. A pendreky. A správní úřady. A pokuty. A vězení. Teda to až později, až si zvyknete. My víme svoje a už tvoříme seznamy na seznamu. Nomen omen, co? Máme drtivou převahu, jsou nás miliony. My zvítězíme! Zdvihněte vlajku! Těsně semkněte řady! Uvolněte ulice pro protivirové bataliony, k očkování se upírá zrak a naděje milionů, nadchází den pro očkování a respirátor.

Klíč brány dezinformačních bludů otvírající

V diskusích dokonce nepřátelé našeho semknutí záludně argumentovali, že ti lidé bezpochyby byli testováni v zaměstnání a tak věděli zcela jistě, že jsou negativní. Stranický deník se může strhat, když prokazuje, že se testuje nedostatečně a zcela zodpovědně navrhuje testovat mnohem lepšími testy, které jsou pohříchu o dost dražší, ale co bychom neobětovali na oltář boje s virem. K čemu vám budou peníze, když zemřete? Za dluh půl bilionu korun, rozpuštění všech rezerv zdravotních pojišťoven včetně mimořádné dotace za státní pojištěnce a totálnímu rozvratu ekonomiky jsme se dopracovali k největším úspěchům, které nelze nijak zpochybnit. Na jaře jsme nosili jen jednu roušku, za to teď nosíme buď dvě, nebo respirátor. Musím žasnout nad tak pozoruhodnými výsledky! Nemyslíte, že to za ty peníze stálo? Já ano, jsem naprosto a plně přesvědčen, že to byly dobře využité peníze. Jen díky tomu žijeme. Dluhy státu nejsou žádný problém, protože naprosto věrohodní experti říkali, že ekonomika se zotaví velmi rychle. Je přece nad slunce jasnější, že když zlikvidujeme lidem živnost, tak se takový podnik obnoví do měsíce. Stavět je přece daleko rychlejší než bourat, ne? No co, alespoň přejdou do digitální ekonomiky.

Stejní antirouškaři brojili proti plošným testům. Nepochopím, jak někdo může naletět tak průhledné dezinformaci, že plošné testování je k ničemu kvůli chybným výsledkům. Nějaký zvrácený konspirátor dokonce blábolil něco o tom, že je to stejné jako určovat zdravotní stav osob podle tlaku pneumatik v jejich autech. Stačí se podívat na Slovensko, kde díky plošnému testování mají skoro normální život a vir se jim podařilo zastavit. Jistě, testy mají nějakou chybovost, ale co nemá, že? S ohledem na rychlost šíření viru není zodpovědné čekat na kompletní diagnostiku a tak určitě nevadí, že do domácího vězení zvaného karanténa zavíráme v podstatě náhodně vybrané lidi. Jsem neochvějně přesvědčen o tom, že to je jen malá daň za zdraví a ochranu našich zranitelných skupin. Vždyť je to jen na 14 dní, které rozhodnou. Vydržte, už jen dva týdny!

Diverzanti versus angažovaná žurnalistika

Dovolím si Jirkovi nabídnout další pohled na tyto zločiny ze své hlavy, protože taky vím, jak se dělá pravá angažovaná žurnalistika. Již rok běží osvětová kampaň o nebezpečí viru, nemine den, aby lidé nebyli minimálně našimi veřejnoprávními médii informováni, jak se virus šíří, jak rychle a brzy zemřou. Tudíž zcela logicky není možné, aby nevěděli, jak nebezpečnou věc dělají. Úmysl páchat zlo mám za prokázaný. Jak bylo naznačeno, tak je zřejmé, že šlo o organizovanou sabotáž. Diverzanti se zcela volně procházeli našimi ulicemi a v nemocnicích začali přibývat pacienti. Nejde přitom o pacienty s takovou banalitou jako je termální stadium rakoviny nebo kardiovaskulární choroby, ale lidi s covidem. Tj. lidi, které je nutné léčit. Náklady našeho zdravotnictví rostou a lékaři musí provádět osudovou volbu koho zachránit. V této souvislosti si dovoluji podotknout, že to nezodpovědný nepřítel lidu Blatný rozhořčeně popíral, až mu z toho spadl respirátor. Tedy soudruh Blatný ještě neví, že je nepřítel bohů a lidí, ale již brzy se to dozví. Tohle vše těm korzujícím extrémistům muselo být naprosto jasné. Navrhuji, abychom angažovali odborníky z FBI, kteří prověří, zda za inicializací této sabotáže nestojí agenti ruského vlivu. Zprávy z prostředí tajných služeb naznačují, že by to mohla být pravda. Důvěrný zdroj mne ujistil, že to je tutovka jako v případě kufříku s ricinem. Místo proto monitorovala speciální jednotka důvěrníků tajné služby, která zjistila, že někteří lidé chodí doprava a jiní doleva. Navíc bylo zjištěno, že dokonce některé skupiny mezi sebou mluví a někteří členové skupin se významně usmívali! Sami vidíte, že důkazů je celá řada. Moskva samozřejmě popírá, že by s akcí měla cokoliv společného, ale my víme své. Takže již brzy navrhneme protiruské sankce, které budou vhodnou odpovědí na nezodpovědné pokusy destabilizovat vnitřní situaci v naší svobodné zemi.

Naštěstí doba běží kupředu rychleji a rychleji. Její cestu lemují patníky našich triumfů v boji. Namátkou vzpomeňme na rouškové hnutí u šicích strojů, aplikaci e-rouška, Chytrou karanténu, zákaz zpěvu, systém PES, rychlé trasování, plošné testování a v neposlední řadě zákaz pohybu mezi okresy. Mohl jsem smíchem puknout, jak odporní dezinformátoři hledají záštitu u Ústavního soudu. Copak nějaký soud někdy zabránil změně režimu? Například nástup Hitlera k moci, bolševickou revoluci, ustanovení Protektorátu nebo pád komunismu. Tak si, směšní odpírači, hledejte zastání. Spolehněte se na soud! Doba vás pohřbí tak, jako pohřbila dinosaury!

Jirko už nekašlej, my tě milujeme!

Jirko, neboj se, my jsme s tebou a budeme tě držet za ruku, aby ses nemusel bát! Dokonce se domnívám, že jsem o tobě zaslechl v tom davu někoho říct, že jsi, cituji: „zkurvený vygumovaný tupý udavačský čurák“. Netrap se tím, my si to ani trochu nemyslíme, rádi ti přispějeme na tvou výplatu a milujeme tě jako ty nás! Pusu pa!

 


04.04.2021 Josef Vohnout


Související články:


12345 (257x známkováno, průměr: 1,43 z 5)
25 111x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017