covid_history

Předběžná zpráva výboru Veřejného Zdraví amerického Senátu o původu COVID-19

Zatímco doposud byly teorie o úniku viru nCOV-19 za laboratoře handicapovány tím, že se jednalo o izolované snahy jedinců na internetu, v říjnu 2022 se objevil daleko větší kalibr: předběžná Zpráva Výboru pro veřejné zdraví Senátu USA, prověřující obě hlavní teorie původu COVID – tzn. přirozený zoonotický i únik z laboratoře. Pečlivě nashromážděný korpus přímých i nepřímých důkazů, včetně přiznání čínských vědců, jednoznačně ukazuje, že covid-disidenti byli v právu a únik z laboratoře je nejen možný, ale i pravděpodobný. Covidistická mašinérie se to nejprve pokusila hystericky napadnout – a pak to úspěšně zametla pod koberec. Jenže ne napořád…


Wuhan a COVID: zkorumpovaní akademici umlčují vědce pro stomilionové granty

Stále více akademiků, namísto aby podporovali vědu coby svobodnou soutěž vědeckých teorií, vystupuje v roli Svaté Inkvizice. Ve věhlasných vědeckých žurnálech publikují dogmata, která zakazují přezkoumávat. Vědecké kolegy-„kacíře“, kteří si dovolí je kriticky přezkoumávat, trestají dehonestací a exkomunikací z publikací i pracovišť. Jenže teď máme v ruce podrobně dozdrojovaný případ zkorumpovaných akademiků kteří lhali, lobbovali, cenzurovali, dehonestovali konkurenty a ovlivňovali politiky — jen aby se ukázalo, že jim šlo o granty ve výši stovek milionů dolarů.


D-FENS © 2017