Jak parkuje pANstvO

Featured Image

Tahle historka byla dobrá. Obdržel jsem odkaz na následující story se žádostí o právní rozbor a musím říct, že mě to docela zaujalo.

Seznam Zprávy uvádějí: Na centrálním parkovišti v Telči zaparkoval v pondělí dopoledne volební karavan šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. A hned vedle na dvou parkovacích místech určených pro invalidy zastavila další dvě auta hnutí. V jednom seděla na zadním sedadle šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Z přiloženého videa vidíme, že Babišův karavan na ovlivňování voličů parkoval podélně tam, kde se má parkovat napříč, stejně jako nějaký malý nákladní automobil, který asi dovezl koblihy. Dále vidíme dvě velká SUV prémiové značky, jak na výzvu policie právě opouštějí vyhrazená parkoviště pro osoby s těžkým zdravotním poškozením (dále jen „parkoviště pro postižené“), protože je odtud vykázala policie. Policie dále uvedla, že věc předá správnímu orgánu jako přestupek.

Tým ANO se oproti tomu bránil, že k porušení zákona nedošlo, protože měli řádně dojednaný a uhrazený zábor veřejného prostranství.

Předesílám, že následujíci krátký rozbor nemusí být správný, protože nejsem právník a berte ho jako podnět k další diskusi, současně ale uvádím, že vzhledem k určité praxi není pravděpodobné, že by byl nějak zásadně mimo. Také předesílám, že nejsem příznivcem ani odpůrcem hnutí ANO. To možná někomu přijde zvláštní, protože média jako Seznam Zprávy nás tradičně vedou k tomu, že pokud si nemyslíte A, pak si myslíte B. Tedy když nejste odpůrcem ANO a jejího soudruha estébáka předsedy, tak jste určitě jeho příznivcem.

A vidíte, ono to tak nefunguje.

Výchozím předpokladem je, že parkoviště je veřejné a je pozemní komunikací.

Na první pohled by se mohlo stát, že pokud si pořadatelé akce dojednali zábor veřejného prostranství pro účely politického shromáždění, tak že parkoviště jako celek přestalo plnit funkci parkoviště a jakékoli úvahy o vyhrazeném parkovišti a jeho protiprávním užití jsou bezpředmětné. Představme si, že by si někdo vyjednal zábor parkoviště, aby na něm například uložil hnůj. Pak by také nedávalo smysl řešit, zda jsou na parkovišti, nyní již vlastně hnojišti, vyhrazená místa pro invalidy, protože zanikla možnost parkovat jako taková.

To se sice zdá logické a srozumitelné, ale celé je to složitější. Přesto tato úvodní lapidární úvaha má něco do sebe a ještě se k ní vrátíme. Je na tom však vidět, že v matrixu, který kolem nás byrokrati postavili, se nedá spoléhat na selský rozum.

Parkoviště, ač bylo zabráno, dál zůstalo pozemní komunikací a dál na něm platila místní úprava silničního provozu. To, že si pořadatel politické akce prostor zabral a zaplatil ještě automaticky nezajímá, že na něm může dělat co chce, protože dopravní značky na něm nadále platí a policie může s nimi spojené povinnosti vymáhat, jak ostatně v tomto případě činila. Je to jeden ze symptomů morální miskoncepce dnešní doby. Kdyby například na parkovišti někdo propagoval myšlenku, že je normální, že táta prcá tátu, táta otěhotní a mají spolu dítě nebo že je třeba nasekat dluhy, zatížit jimi další generace a rozdat tyto prostředky státním zaměstnancům, tak by nikdo neřekl ani slovo. Ale že řidič zaparkoval na parkovišti pro postižené, to je oheň na střeše.

Pokud by pořadatelé chtěli „vypnout“ právní režim místní úpravy provozu a legálně parkovat šejdrem, případně na parkovišti pro postižené, museli by pořadatelé požádat o přechodnou úpravu silničního provozu, která by byla realizována formou dopravně inženýrského opatření.

Složité? Že je zatěžko se v tom vyznat? No to ANO. Ale tohle je byrokracie, kterou ANO (také) budovalo. A teď je ten jejich bordel dohnal. Aspoň vidí, čemu běžný občan musí čelit, když si na obecním pozemku chce složit stavební materiál nebo tak něco.

V praxi by to vypadalo například tak, že by silniční správní orgán stanovil, jaká opatření má pořadatel učinit, tedy například nechal nainstalovat přechodné dopravní značení, kterým by stálé dopravní značení upravující parkování zneplatnil. Nic nenasvědčuje, že by dopravní značení bylo zneplatněno.

Uzavírám, že k naplnění formální stránky přestupku došlo. Nemá tedy pravdu ANO, že k porušení zákona nedošlo.

I zde je možná nějaká ta polemika. Již samo povolení zvláštního používání v sobě svým způsobem musí obsahovat rámcové podmínky toho, co na komunikaci hodlá žadatel provádět. Když například dojde k povolení zvláštního používání pro automobilové závody, těžko lze po uživatelích chtít, aby dodržovali například nejvyšší dovolenou rychlost a značky taky nikdo nezneplatňuje. Ale nebudeme spekulovat, protože nevíme, jaké další dopravní značení na místě bylo a o co si přesně politické hnutí zažádalo a jaké rozhodnutí obdrželo.

Bylo správné, že policie vykázala řidiče z vyhrazených parkovacích míst, protože stojí na místech pro invalidy? Ne. Policie je měla vykázat proto, že je povinna chránit právní zájem toho, kdo zcela v souladu se zákonem na předmětném místě zamýšlel legálně vykonávat svá práva, tedy pořádat politický meeting. Z parkoviště proto měla vykázat všechny řidiče, neinvalidní a invalidní taky. Jakkoli to pokrokáře ze Seznam Zpráv může překvapit, příznivci ANO také mají práva.

Berme pomalu jako fakt, že se výkon práva shromažďovacího pravidelně odehrává za vydatné prezence policejních složek. Bylo na místě, že řidiči výzvy policie uposlechli? Ano, v tu chvíli neměli jinou možnost. Základní taktickou zásadou při jednání s policií je, neřešit nic na místě. Policie má na místě enormní oprávnění, může vás omezit na svobodě nebo zbít, v krajním případě zabít. Ano, to všechno v právním státě, formálně se to přezkoumá a přijde se na to, že jste dělal něco, co v policistech vyvolalo obavy o jejich životy. Policisté také někdy konflikty na místě provokují, aby těchto enormních práv mohli využít a pak se stává, že zakleknou autistického haranta nebo biomatku se štrůdlem. Kdo v tom umí chodit, nehádá se s policajtama, neklade jim odpor, nedá jim možnost hrát tam, kde jsou silní a zajišťujte materiál na to, aby je pak napadl právně. Povšimněte si vyjádření policie, že věc budou muset předat správnímu orgánu. Řidiči sice výzvě policie vyhověli, ale odmítli celou věc řešit příkazem na místě. To je také správný postup, tak to dělají všichni, kdo ví, jak systém funguje. Zřejmě se ANOfert postaral, aby řidiči byli řádně proškoleni, jak v takových případech postupovat. A tak zatímco běžnému občanskému ksindlu zakládají do hlav, že mají „platit pokuty čestně jako chlap“, sami nejpíš budou plnými doušky užívat služeb právního oddělení ANOfertu, které není vůbec špatné.

Došlo k přestupku? Ne.

Předpokládám, že zde dojde k největší kontroverzi. Současná legislativa je nastavena tak, že vyhrazené parkoviště pro invalidy má téměř posvátný status. Nesmíte na něm stát, nesmíte na něm zastavit ani v případě, že neomezíte toho, pro koho je parkoviště vyhrazené (což u běžného vyhrazeného parkoviště lze). Jediné, co můžete, je skrze něj projet. Přestupek stání na parkovišti pro tělesně postižené je pokutován částkou 5000 Kč a více. V lidovecké fašistické novele zákona o pozemních komunikacích, kterou Spejbl Šimonovský zavedl bodový systém a který ODS slíbila zrušit, byl za neoprávněné použití místa pro postižené postih zákazem činnosti, pak naštěstí někoho napadlo, že to je zcela nepřiměřené. Zejména obecní policie se na tento delikt zaměřují, protože důkazní situace bývá jasná a jsou to rychlé prachy do obecního rozpočtu. Předkládám k úvaze, zda to pokládáte za přiměřené. Já osobně ne. Veškeré úvahy o deliktech spojených s invalidními parkovišti končí různými emotivními argumenty, kdy by strážci veřejného pořádku z řad veřejnosti nejraději kamenovali každého, kdo neoprávněně použije parkovací místo a když už to kamenování neprojde, tak ho bombardují alespoň argumenty typu „jaké by ti to bylo, kdybys sám byl postižený“.

Za situace, kdy si zcela cizí lidé zfanatizovaní protiřidičskou propagandou vzájemně vyhrožují tím, aby jim uhnila noha, asi není příliš prostoru na argumentaci absencí materiálního znaku přestupku, nicméně já se o to zde pokusím, protože tohle je zrovna jedna ze situací, kdy materiální znak přestupku nebyl naplněn „Zájmem společnosti“, který je s vyhrazeným místem pro postižené spojen, je umožnit postiženým parkovat, tedy umožnit jim přístup na jejich vyhrazené parkoviště. A v tomto případě nebyl tento zájem ohrožen ani poškozen, protože parkoviště v tu dobu nesloužilo k parkování vozidel, ale k výkonu shromažďovacího práva koblihové sekty. Je to zhruba stejné, jako neuposlechnutí značky „přikázaný směr jízdy“ ukazující do ulice, která je rozkopaná, o čem již tuším nějaký soud judikoval, že sice formálně je přestupkem, v materiálním smyslu však není.

Doufám tedy, že již zmíněné právní odd. vydrbe se správním orgánem v Telči stejně jako s orgánem v Černošicích, použijí trik s advokátem, v nejlepším smyslu navážou na dílo husitů a rozbijí telčskou radnici na prvočinitele.

Nějaké ty soft faktory.

Bez ohledu na to, zda to přestupek byl nebo nebyl a jaký právní režim právě ovládal předmětný prostor, v kontextu celé situace bylo parkování na místech pro invalidy nevhodné, zvláště když kolem rejdí novináři. Všichni víme, jak se s fotkami manipuluje a tak stačí, aby se tam to auto na pár vteřin ocitlo během otáčení a vznikne z toho pěkná momentka. Buřtožrouti se u své každodenní porce zaručených nedezinformací opravdu nezajímají o detaily a neprovádějí právní rozbory, pro ně je to jasné.

Až nám budou zase politici vysvětlovat, že se máme uskrovnit, že máme chodit pěšky, jezdit na kole, jezdit mastnou tyčí, tak bude dobré si vzpomenout, čím se dopravují politici ANO. Dvě velká oteklá SUV BMW, přesné označení neznám, ale rozhodně nevypadají jako symboly udržitelné mobility. Popravdě, aťsi jezdí čím chtějí, ale udivuje mě, že se s tímhle vozovým parkem vydávají za svými voliči; aby s nimi probírali, že všichni chudnou a vláda s tím nic nedělá. Je pravda, že ANO, bude líp. Jim už je líp.

 


16.10.2022 D-FENS


Související články:


12345 (218x známkováno, průměr: 1,34 z 5)
17 271x přečteno
Updatováno: 16.10.2022 — 21:16

Reklama

D-FENS © 2017