On je nevinnej

Featured Image

Řada lidí si nesprávně myslí, že pokud nebude dělat nic nezákonného, tak nemohou mít žádné oplétačky se státem. Je to velký omyl a v našem novém prázdninovém cyklu s názvem On je nevinnej si ukážeme, jak se dostanete do problému, ačkoli neděláte nic proti ničemu.

V nadpisu byl vykraden song skupiny Ortel Nevinnej a v dalším textu jsem vykradl ještě jednu.

Poslyšte příběh.

Paní D. byla vlastníkem osobního vozidla zvaného Bonbónek. Vozidlo bylo staré čtyři roky, to znamená, že muselo poprvé na technickou kontrolu. Dalším atributem Kocourkova je, že musíte státem nařízené technické kontroly vozidel, která jsou ještě v záruce, což byl i Bonbónkův případ, ale lid to asi tak vyžaduje.

Paní D. si řekla, že nemá cenu na emise a STK jezdit v předstihu a tak tam poslala manžela poslední den lhůty. Neočekávali žádný problém, protože bonbónek je přece jako nový a ještě rok v záruce. Manžel zadání akceptoval a zajel s Bonbónkem nejprve na emisní kontrolu, protože bez ní vám STK nedají. Tam došlo k politováníhodné události. Mechanik strčil Bonbónkovi do výfuku sondu analyzátoru a s překvapením zjistil, že hodnota parametru lambda přesahuje povolenou toleranci, jmenovitě se pohybuje kolem hodnoty 1.05. Jinými slovy, bylo to chudý pyčo.

Technik se chvíli drbal na hlavě a poté, co nepomohlo zařízení vypnout a zapnout začal trvat na tom, že Bonbónek má určitě nějakou vadu, na čemž nic nemění skutečnost, že vozidlo je čtyři roky staré. Uvedl hned několik důvodů, proč tomu tak může být, uváděl možnou chybu zařízení a završil to poznatkem, že se auta teď hrozně serou kvůli tomu dýzlgejtu (avšak Bonbónek papal benzín). Nakonec začal být na pana D. protivný, řekl mu, že to auto je prostě „v bordelu“ a ať si ho dá někam spravit, že on není povinen něco někomu odůvodňovat a vysvětlovat a aby odjel, že tam má hromadu další práce. Celkově působil technik velmi zmateným dojmem a pan D. to interpretoval tak, že tuhle práci asi nedělá dlouho.

Pan D. zavolal do servisu, kde mu řekli, že to je nějaká kravina, že to není možné, aby s autem přijel a že se na to podívají, auto prověří, s autem dojedou na emise a podívají se, zda technik nedělá nějakou chybu. K tomu stanovili termín za týden.

I vydal se za týden pan D. do servisu, jenže co se nestalo, po cestě ho zastavila policejní kontrola. Následně mu bylo sděleno obvinění, že provozuje vozidlo bez platné emisní a technické kontroly. K ničemu nebylo panu D., když policistům sděloval, že na emisích byl, ale našel tam nějakou závadu, proto se s autem vydal do servisu, kam právě jede. Pan D. také mínil. že s autem určitě nic není, že s nimi v servisu mluvil, že se nejspíš jedná o nesprávné měření a že nevidí důvod, proč ho buzerují.

Připadalo mu to jako křivda století. Trval na projednání ve správním řízení, protože s pokutou nesouhlasil a někde na intenetu četl, že tohle zatím může.

Co bylo dál? Jenom vítr…

Servis auto skutečně převzal k opravě. Z jejich pohledu bylo v pořádku, žádné nesprávné palivo, přehryzané kabely ani chybové hlášky. Bonbónek ostatně není žádný zázrak techniky, je to vozidlo triviální konstrukce s motorem, který se v různých obměnách vyrábí asi třicet let a žádné emisní problémy s ním nebývají. Odvezli znovu auto na kontrolu emisí, kde byla opět naměřena vyšší hodnota součinitele lambda. Přítomný technik, jiný než ten předchozí, však nebyl vůbec včerejší. Chvíli se díval na konec výfuku, pak zavrtěl hlavou a šel pro hadr. Ten omotal kolem místa, kde byla na výfuk uchycena koncovka, Na výfuku byla totiž osazena koncovka většího průměru než výfukové potrubí samo, která byla současně poměrně krátká, a analyzátor tam jednak pořádně nedržel, jednak přisával výfuk Venturiho efektem vzduch z okolí mezerou mezi koncovkou a výfukovou trubkou. Výfuková trubka totiž nebyla strčená v koncovce, jak to někdy bývá, ale koncovka byla navařená na výfukovou trubku a tento svar byl proveden pouze bodově. Motor byl emisně v pořádku, ale výfukové plyny se za motorem míchaly se vzduchem způsobem, který výrobce měřícího zařízení nepředpokládal, čemuž hadr efektivně zamezil.

Po osazení tohoto improvizovaného DPF se hodnota lambda součinitele vrátila do požadovaného rozmezí (0.97 – 1.03). Auto bylo emisně v pořádku, problém byl v metodě měření. Servis s vozidlem absolvoval STK a vrátil ho majiteli. Bonbónek byl zase zdravý (on byl tedy zdravý celou dobu, jen teď na to existoval papír).

Jenže správní řízení beželo. Po nebi se mraky honily.

Pan D. obdržel příkaz a vyděsil se. Byl to jeho první kontakt s přestupkovou mafií a nepochopil, že jeho hlavní role v tomto systému coby kolouška je platit, platit a zase platit, dále plnit statistiky objasněnosti přestupků, držet hubu, šoupat nohama a pokud si najde čas, z pozice občana poslušně podporovat tažení proti „silničním pirátům“, zpřísňování pravidel technických, emisních a všech možných dalších kontrol. Poté, co obvolal všechny možné okolo, se dozvěděl, že proti příkazu je možné podat odpor.

Ve své nekonečné naivitě se pan D. osobně a sám, bez podpůrce, zmocněnce nebo advokáta dostavil k ústnímu jednání, které bylo nařízeno a tam se pokoušel hájit. Doslova uvedl, že nechápe, jak měl tedy tam na místě reagovat, měl snad vozidlo ihned po neúspěšné emisní zkoušce, která navíc ještě byla evidentně špatným měřením, naložit na „platli“ a odvézt ho jako náklad do servisu tak, aby se neúčastnilo silničního provozu, když ještě dva dny předtím, dokud emisní testování neproběhlo, bylo provozováno legálně? To je přece zcela absurdní. A pojíždění s vozidlem po areálu emisní kontroly za účelem jeho naložení na odtahovku a sjetí ze ní v servisu, za to je taky pokuta?

Úřednice, bývalá fízlovka, pokyvovala hlavou jako že ano, ty zákony jsou hrozné, rozumějte, my jen děláme svoji práci, dostali jsme podnět od policie, co máme asi dělat, my to musíme nějak zúřadovat, to jistě chápete, nějak to uděláme, a povězte, vaše paní, ona vám to auto svěřila?

„No ano, ona mě tam s ním poslala.“

Rozhodnutí. Vinen, porušení § 125c odst. 1 pís. k), pokuta Kč 2.500,- stanovena na horní hranici sazby, protože pan D. jednal úmyslně, nikoli pouze v nedbalosti nevědomé, jak vyplynulo z jeho výpovědi před policisty a během ústního jednání, a taky má nějaké přestupky v evidenci, protože je debil a platí pokuty policajtovi do ručičky příkazem na místě.

A co bylo dál? Jenom vítr, a stromy se až k zemi sklonily.

Zahájení dalšího řízení. Paní D. je jako provozovatel Bonbónka je podezřelá z porušení § 83 odst. 1 pís o) zákona č. 56/2001 Sb., neboť v rozporu s § 38 odst. 1 písm. e) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, jehož technická způsobilost nebyla ověřena způsobem uvedeným v § 38 odst. 1 písm. e), a podle odst. 2 pís. c) téhož paragrafu jí za to hrozila pokuta do 50.000 Kč.

Zákon zde nedělá rozdíl mezi provozováním vozidla, které je technicky zcela nezpůsobilé, například nemá kolo, a vozidlem, které je technicky zcela způsobilé, ale neabsolvovalo technickou prohlídku. Zde se hodí připodoktnout, že existovalo několik návrhů změn zákona, které zaváděly právní fikci, že vozidlo bez platné STK je z definice vozidlo technicky nezpůsobilé a současně zvyšovalo pokutu pro provozovatele na dvojnásobek, protože po silnicích přece jezdí nebezpečné vraky a je třeba s tím něco dělat.

V tom baru nevěděli, že je venku krize…

Paní D. za deset litrů. Jak vyplynulo z výpovědi pana D., jednala provozovatelka v úmyslu přímém, protože řidiče vyslala do provozu a věděla, že vozidlo nemá STK a emisní kontrolu, což je přitěžující okolnost, což bylo nutné promítnout do výše sankce. Také se našlo v registru, že paní D. v roce 2014 jako provozovatel vozidla nezajistila, aby nezjištěný řidič jejím vozidlem nepřekročil rychlost jízdy, což bylo opět v rozhodnutí použito v její neprospěch, protože má k povinnostem provozovatele evidentně lehkovážný vztah a měla by si uvědomit, že vlastnictví zavazuje.

Dozvěděl jsem se to v řádu měsíců poté, co obě rozhodnutí nabyla právní moci, spolu s dotazem, zda se s tím dá něco dělat. Popravdě řečeno nepřišel jsem na to, co s tím dělat. Obnova řízení nepřicházela v úvahu. Ani kdyby nebylo po lhůtě pro odvolání, neviděl bych to růžově. Spíše bych si troufal na to druhé rozhodnutí týkající se provozovatelky, protože jako jeden z důkazů byla použita výpověď řidiče získaná mimo řízení, konkrétně v jiném řízení s manželem provozovatelky, který měl být správně vyslechnut jako svědek v jejím řízení, což by pravděpodobně stačilo na úspěšné odvolání, ale co potom? Dalo se zpochybňovat to, zda paní D. jako provozovatelka vůbec věděla, že její manžel řídí její vozidlo bez platné STK, tedy zda se jej nezmocnil pan D. proti vůli provozovatelky, ale tomu zamezil sám pan D., který uvedl, že jeho ženuška ho jezdit s vozidlem výslovně poslala. Samozřejmě materiálně k poškození žádného zájmu společnosti nedošlo, ale to je jedno, protože úřadům je absence společenské nebezpečnosti u prdele a soudy tento jejich přístup opakovaně aprobují, když používají argumenty typu „společenská nebezpečnost přestupku už je dána jen tím, že je skutková podstata výslovně uvedena v zákoně“.

Na vysvětlenou, součinitel lambda je jen číslo. Lambda není žádná konkrétní škodlivina, jako například oxid uhelnatý (CO) nebo nespálené uhlovodíky (HC). Lambdu nelze vyčuchat, nelze ji vdechnout, lze ji definovaným způsobem změřit. Koeficient lambda je tzv. stechiometrický součinitel, který vypovídá o tom, jak probíhá kvantitativně chemická reakce, v tomto případě o poměru kyslíku a paliva. Odchylky správně změřeného součinitele lambda indikují, že spalovací proces neprobíhá správně, což může (ale nemusí) znamenat, že vozidlo vypouští více škodlivin. Odchylka zjištěná v tomto případě, tedy hodnota 1.05 místo 1.03, je zcela bezvýznamná.

Co je důvodem tohoto tristního výsledku? Je to drakonické pojetí emisních kontrol v podání ministerstva dopravy a jeho příslušného odboru, který je personálně prorostlý s nejmenovanou firmou. Ta je současně dominantním hráčem na trhu technických kontrol a významným hráčem na trhu emisních kontrol. Narozdíl od kontrol technických se na emisních kontrolách nepřipouštějí různé kategorie závad. Výsledek je pouze „prošel“ nebo „neprošel“ a neexistují lehké ani vážné závady. Pokud tedy vozidlo na emisích „neprojde“, tak by nemělo z objektu emisí vůbec odjet po svých. Neexistuje žádná lhůta k odstranění závady ani možnost dopravit vozidlo do místa opravy nebo likvidace a tak zatímco vjedete do stanice měření emisí legálně, odtud v případě neúspěšného měření už vyjíždíte jako vyvrhel a pokud nejste současně provozovatel, tak je on vyvrhel taky. Věděli jste to?

Položme si otázku. Zejména směřuje k těm jedincům, kteří svými postoji podporují zpřísňování trestů za tento druh přestupků, tedy například verbálně, na internetu, jako voliči nebo jinými způsoby podporují systém dopravní represe v České republice. Zamyslet se nad tím mohou i všichni další. K čemu jsou nám vlastně tyto přísné zákony a drakonické postupy úřadů? Jaký účel vlastně plní? Napraví se pan D. nějak, když mu byla vyměřena pokuta? A co paní D., přispěje pětimístná pokuta k tomu, aby jako vlastník a provozovatel vozidla dělala příště něco lépe? A co ty mraky dýmajících smradlavých tédéíček na silnicích, co potkáváme dnes a denně? Kvůli nim, zejména kvůli nim, se tyhle svinské zákony zaváděly, tak jak je úřady vymáhají? A jak to vidíte celkově, skutečně tohle chcete, nebo se to děje mimo nebo dokonce proti vaší vůli?

 


14.07.2019 D-FENS


Související články:


12345 (554x známkováno, průměr: 1,08 z 5)
26 258x přečteno
Updatováno: 14.7.2019 — 22:16

Reklama

D-FENS © 2017