Nevinnej: Kauza poškozeného krčíčku

Featured Image

Poslyšte příběh dopravně-správní černý a špinavý jako krtčí kožich. Jednoho podzimního dne roku 2017 pojal pan Myška myšlenku přivézt sobě něco dřeva na topení. Použil k tomu půjčené vozidlo Škoda Felicia s přívěsem.

V nejmenované středočeské obci dojel pan Myška vozidlo Škoda Fabia paní Liškové. Ta vzápětí nečekaně zastavila u přechodu pro chodce, protože na něj rovněž nečekaně vstoupila chodkyně důchodového věku. Pan Myška nestačil zareagovat na tuto událost, nehledě na to, že přívěs se dřevem brzdné dráze soupravy také neprospěl a došlo k nárazu vozidla pana Myšky do vozidla paní Liškové.

Jednalo se nepochybně o hrozivý a drtivý náraz. Fabia neutrpěla vůbec žádné škody. U Felicie došlo k ohnutí espézetky, promáčknutí předního nárazníku a jeho vyháknutí ze dvou úchytů na stranách karosérie, protože nárazníkem pronikl hák tažného zařízení Fabie. Kdyby tam hák nebyl, nejspíš by to bez škod přestála i Myškova Felicie. Rychlost jízdy vozidla pana Myšky v okamžiku nárazu byla pravděpodobně blízká rychlosti chůze.

Jelikož počasí bylo podzimní, odebral se pan Myška s paní Liškovou do nedaleké cukrárny, aby vyplnili euroformulář. To společně nějakou dobu, řádově desítky minut činili, až dospěli k otázce, kdo za to tedy může.

Právní vsuvka č. 1: Euroformulář neobsahuje žádnou kolonku, kde by se řešilo, kdo je viníkem nehody. Nehody vyšetřuje policie, pojišťovna je za účelem likvidace škod oprávněna provádět rovněž vlastní šetření. Závěry o vině vyslovuje správní orgán a s konečnou platností soud. Jakékoli právní disputace nad eventuální vinou nebo spoluvinou si při vyplňování formuláře nechte od cesty. Vaše práce je nehodu zadokumentovat a ne řešit právní otázky. Pokud někdo potřebuje vědět, kdo je viníkem, tak tady máme čtyřicet tisíc policistů, tak je nechte, ať to zjistí.

Částečně toho procesu byla účastna chodkyně, která se nijak netajila tím, že vstoupila do vozovky zcela bez rozmyslu, a také svědek Čáp, který v příběhu rovněž sehraje svůj part. Pan Myška se cítil nevinen. Nejel rychle, od vozidla paní Liškové udržoval odstup a především se necítil být odpovědný za to, co způsobila chodkyně svým nepředvídatelným a také nezákonným chováním.

Paní Lišková vidouc, že se Myška cuká, popadla telefon a volala kdovíkam. Na místo se dostavil její přítel a také volal kdovíkam. Výsledkem tohoto brainstormingu bylo, že se paní Lišková počala pociťovat ohromnou bolest za krkem, bolest hlavy, bolest páteře a bolest patrně všeho. Kromě toho začala mít závratě, zvonilo jí v uchu a dalších asi pět symptomů, ze kterých by byl zmatený i Dr. House. Tento stav, který prozatím označíme jako fízlotelefonickou postkonzultační poruchu, si vyžádal přivolání rychlé zdravotní pomoci a odvoz do nemocnice. Rozvoj posttelefonických fízlokonzultačních poruch zejména sledoval svědek Čáp, který to komentoval, že ta ženská pořádně filmuje nebo tak něco.

Pan Myška naštěstí nebyl včerejší a jako dlouholetý čtenář D-F a příznivec Mobility 2014 pochopil, co mu hrozí. Svoji komunikaci s policií omezil na minimum sestávající se z několika prefabrikovaných zcela neurčitých vět, zaznamenal si jména a kontaktní údaje svědků a pořídil fotodokumentaci. To všechno později velmi hodilo. Zde do hry také vstupuje pan Brouk, který se věci chopil jako zmocněnec pana Myšky. Tým pana Brouka později rozšířili právníci Mgr. Kačer a Mgr. Sojková a dále MUDr. Sova, kterého opatřil pan Myška a který sehrál také důležitou roli.

Taktická poučka číslo 2: Ano, tolik práce budete muset vynaložit a tolik lidí zapojit, pokud chcete ve fašistickém státě zůstat nevinní.

Při počátečním pohovoru pana Myšky s panem Broukem pan Myška nepopíral, že způsobil nehodu a byl ochoten za to převzít přestupkovou i hmotnou odpovědnost, ale zásadně nesouhlasil s tím, že by došlo ke zranění řidičky Liškové, protože to mechanismus celé nehody vylučoval. Sekundárně činil sporným, zda se vůbec ničím provinil, protože viníkem nehody shledával chodkyni, jejiž porušení dopravních předpisů nemohl předvídat a jako účastník silničního provozu byl v očekávání, že ostatní účastníci dopravní předpisy porušovat nebudou.

Pan Brouk disponoval velmi cynickým mindsetem, který lze shrnout tak, že je mu úplně jedno, jaká je pravda a co je správné a co ne. Hlavní pro něj bylo, aby sundal správní orgán. Z problému pana Myšky se drbal mezi tykadly. Věděl, že dovolávat se nemožnosti předvídat nezákonný manévr chodkyně na předchodu pro chodce je nemožné s ohledem na právní názor obsažený v rozsudku Nejvyššího soudu č.j. 6 Tdo 143/2011, který je navíc poměrně známý veřejnosti i správním orgánům, protože se nad ním už několik let uspokojuje jedna z opor dopravní represe v ČR, totiž Sdružení obětí dopravních nehod. Panu Broukovi tedy nezbývalo než vést opotřebovací válku skrze dokazování a čekat, že správní orgán něco posere.

A propos správní orgán. Správní orgán sídlil ve městě, kde kdysi došlo k zrychlenému správnímu řízení s prvním českým vlastizrádcem. Správní úředník Bc. Potkan byl bývalý policista od dopravní služby, kterému muselo být na první pohled jasné, jak se věci mají, a byl také muž dvojí tváře. Řízení vedl velmi komisně, nicméně off protocol panu Broukovi sdělil, že kdyby pan Myška nedělal problémy, tak by ta ženská nedělala takový dryje a že by se to sfouklo maximálně jako „káčkový“ přestupek za patnáct stovek, tedy přestupek podle § 125f odst. 1 pís. k) ZPPK a vymalováno. Pan Brouk s tímto právním názorem souhlasil. Bohužel na to bylo už pozdě, protože pan Myška v tom frčel podle písmene h), kde je to pořádná palba, konkrétně pokuta 25 až 50 k a typicky rok zákaz řízení. V rámci této neformální komunikace nastavili Brouk a Potkan pravidla hry. Potkan se tázal, zda se Brouk bude odvolávat, Brouk potvrdil že ano. Dále Potkana zajímalo, zda bude Brouk prudit s podjatostí, na to Brouk odvětil že ne. Potkan za odměnu navrhl, že zná konzervativního znalce Kohouta, který je k pseudodiagnózám skeptický a ustanoví ho.

Právní poučka číslo 3. Jako účastník dopravní nehody nikdy nevíte, do koho jste právě vrazili. Může to být klidně nějakej zmrd. V této zemi je čtyřicet tisíc fízlů. Odhadem půl milionu osob má v v mobilu v kontaktech nějakého fízla, který mu na zavolání poradí, jak „podojit“ dopravní nehodu. Pokud tedy protistrana souhlasí s tím, že to sepíšete a půjdete si každý po svém, tak to berte. Nejlepší je to všechno pořešit bez účasti policie a státních orgánů.

Nyní bychom se asi měli pověnovat tomu, co paní Liškové bylo a proč vlastně byla celá věc posuzována jako nehoda se zraněním. Paní Lišková byla odvezena do nemocnice, kde prodělala řadu vyšetření a při nich se zjistilo, že má suspektní kontuzi krční páteře, někdy také nazývané whiplash syndrom nebo opěrkový syndrom. Zvláštní vlastností tohoto poranění je, že je jako Aštar Šeran, tedy existuje, ale nelze ho dostupnými metodami prokázat. Stačí tvrdit, že ho máte. Neni vidět na CT ani na magnetické rezonanci, je to spíše soubor fukčních poruch než diagnostikovatelné poškození. K diagnóze whiplash syndromu tedy postačuje, že poškozený prohlásí, že ho má a zmíní několik typických příznaků. Je to zhruba stejné, jako když léčitel diagnostikuje uhranutí, špatnou konzistenci aury, posedlost zlým duchem nebo nerovnováhu tělesných šťáv. Osobně jsem toho názoru, který v řízení měl i pan Brouk, tedy pokud zdravotní újma není nade vší pochybnost prokazatelná, pak ji nelze nikomu přičítat v tíži v řízení o přestupku a zjevně nebudu sám.

Například britská vláda měla taky tenhle názor. Samozřejmě že diagnóza whiplashe je ideální k předstírání následků dopravních nehod. V UK došla situace tak daleko, že advokátní kanceláře rozjely byznys s průmyslovou výrobou whiplash syndromu a počet zjištěných whiplash injury rostl meziročně o desítky procent. Whiplash se tam podílel na 78% škodních nároků z povinného ručení týkajících se škod na zdraví, ve srovnání se 48% ve zbytku Evropy. Podle výzkumu pojišťovny AXA, 2% dotázaných otevřeně přiznalo, že uplatnili podvodný nebo zveličený nárok kvůli whiplashi, a 11% z nich znalo někoho, kdo to udělal. Britská vláda na to reagovala tak, že omezila možnost uplatňovat vejvar s whiplashe u pojišťoven, což mělo blahodárný vliv na krční páteře britské populace, protože po tomto opatření počet zaznamenaných whiplash syndromů klesl asi na polovinu. Ošklivá britský vláda tak zničila whiplashbyznys.

Jinými slovy, pokud s někým utrpíte kolizi, není vám sympatický a chcete mu to osladit, řekněte, že vás bolí krčíček. Mrkněte na net, jsou tam uvedeny typické příznaky, jako třeba bolest hlavy, krku, poruchy sluchu a rovnováhy a podobně, a sestavte z toho vlastní show. Doporučuji se vyhnout předstírání poškození sluchu, které lze odhalit audiometrií, stejně jako předstírání vrávorání. Tyto dvě discplíny ani Liškové moc nešly a občas se v nich zamotala. Také není dobré hrát poničený krčíček a současně postovat na Facebook a Instáč fotky, jak se vozíte na kolotoči, provozujete horskou turistiku a podobně. Spolehlivé hraní poškozeného krčíčku vyžaduje disciplínu a sebekontrolu a hlavně je to vopruz. Omezuje to v životě skoro stejně jako skutečný úraz a tak na to raději serte.

To však nedělala Lišková. Hodila se tři neděle marod a počet lékařů, které stihla oběhat se svými obtížemi, byl vskutku rekordní a zahrnoval ordinace na území skoro celých středních Čech. Jejich lékařské zprávy nechala rovněž vložit do spisu. Vypadalo to, že čím více k lékařům chodí, tím více se se její problémy stupňují. Vůbec největší problém paní Liškové byl, že neznala rozumnou míru a nepochopila, že méně je někdy více.

Bezchybné nebyly ani lékařské zprávy z nemocnice, kam Liškovou převezli po nehodě. Dochtoři mají rádi copypaste a třeba tam nechají kus textu po chudákovi, kterého vyšetřovali naposledy. Někteří ty kluci doktorský poznali rovnou, že Lišková je stará komedie a napsali své zprávy zcela neurčitě nebo rovnou návodně. Nejlepší práci odvedl chirurg, který Liškovou vyšetřil per rectum, což při poranění krční páteře dává perfektní smysl. Jako největší profesionál se ukázala být Liškové praktická lékařka Losová, která sice potvrdila její diagnózu i obtíže, ale současně bezelstně přiznala, že už jí rok a půl neviděla.

Když se zmocněnec Brouk salátem lékařských práv probral, naznal s úlevou, že si v případě eventuálního odvolání nebude rozhodně stát jako nahý v trní, protože mezi shromážděnými důkazy bylo nemálo rozporů a rovněž věrohodnost některých tvrzení paní Liškové byla hodná přezkumu. Čím dál řízení pokračovalo, tím byla Lišková extrémnější, což bylo pro Brouka dobře.

Na druhé straně znalec Kohout Broukově strategii moc nepomohl. Kohout byl povoláním lékař, znalec a obchodník s uhlím. Na jedné straně musel splnit svoji roli, tedy potvrdit verzi správního orgánu, na druhé straně mu to asi přišlo už moc kách, protože jako lékař musel vědět, která bije. A tak napsal posudek, který mohly dobře využít obě strany. Rozbor posudku pro účely Myškovy obhajoby provedl doktor Sova.

Oprávněná úřední osoba Potkan pokračovala ve své rozpolcené roli. Pozitivní bylo, že využíval všechny lhůty na maximum. Vlastně obstruoval sám proti sobě. Negativní pak, že naprosto ignoroval jakékoli návrhy na vypořádání rozporů v důkazech nebo provedení důkazů ve prospěch obviněného, například pod nejrůznějšími záminkami odmítal předvolat svědka Čápa se zdůvodněním, že mu má obviněný nebo jeho zástupce dodat nejen jeho jméno, příjmení a telefonní číslo, ale také adresu trvalého pobytu a datum narození.

V červenci 2018 vyprodukoval Potkan rozhodnutí, kde velmi agresívním wordingem shledal pana Myšku vinným zaviněním dopravní nehody se zraněním a udělil mu sankci v podobě zákazu činnosti, pokuty 25000 Kč a zakázu řízení na jeden rok. Dále byl pan Myška povinen uhradit úřadu náklady řízení ve výši 3500 Kč. Potkanovo rozhodnutí se Myškovi a Broukovi nelíbilo. Na mezilidské úrovni jim vadil právě ten agresívní wording, ale později jim došlo, že Potkan stál na jejich straně a rozhodnutí musel hlavně napsat tak, aby obstálo před jeho nadřízenou paní Hyenou. Protože jak znalci vědí, úkolem správního úředníka není postupovat podle zákona, ale vybírat peníze do obecního rozpočtu a 28 k od pana Myšky by byla vítaná subvence do obecního rozpočtu. Nicméně vypravení hrubě imperfektního rozhodnutí bylo v Myškově zájmu a chyby v něm byly takového rázu, až těžko uvěřit tomu, že se tak stalo náhodou. Vady rozhodnutí zahrnovaly neúplný výrok, nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů a obzvláště absence náležitostí rozhodnutí.

Ovšem teprve v tomto momentu to začala být prdel.

Myška řekl jednoznačně, že se bude odvolávat. Brouk napsal odvolání, krátké ale úderné. V dubnu 2019 vypořádala referentka úřadu hatewoman Jermanové Bc. Žába odvolání tím, že podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu rozhodnutí zrušili a věc vrátili správnímu orgánu I. stupně k novému projednání a to z důvodu nepřezkoumatelnosti, nedostatečného zjištění skutkového stavu a absenci náležitostí rozhodnutí.

Teda… ono z toho rozhodnutí o odvolání nebylo tak docela poznat, že věc byla vrácena k novému projednání. Ve výroku rozhodnutí bylo totiž uvedeno, že

Rozdíl mezi zastavením řízení a zrušením rozhodnutí v odvolacím řízení doufám všichni známe. Zastavením řízení končí a není ho možné znovu otevřít, při pouhém zrušení rozhodnutí a vrácení prvnímu stupni řízení pokračuje, nezřídka s následkem nového nyní již nenapadnutelného rozhodnutí.

Zmocněnec Brouk si to přečetl a vyhodnotil to, že se jedná o chybu v psaní, která má určitý obstrukční potenciál, ale neznamená nic významného. Zbytek druhostupňového rozhodnutí obsahově odpovídal zrušení a vrácení a tak s ním taky pracoval s tím, že až bude vhodná doba, požádá o opravu chyby v psaní, což řízení o něco protáhne. To byla od Brouka chybná úvaha, protože oprava chyb v psaní se může vztahovat jen na skutečnosti, které nezakládají práva a povinnosti. Dále oprava chyb ve výroku je možná jen opravným rozhodnutím. Nicméně celé věci trochu pomohlo, že Brouk nereagoval a nechal to být.

Procesně-právní vsuvka číslo 4: Pokud vidíte, že státní orgán dělá chybu, tak jí ho nechte dělat tak dlouho, dokud z toho můžete mít prospěch. Vy jste v legitimním očekávání, že úřad pracuje správně.

V říjnu 2019, v poslední den zákonné lhůty, se Potkan opět jal rozhodovat a sesmolil rozhodnutí, které bylo o něco lepší než to minulé. Bylo vidět, že mu s tím někdo pomohl, protože to nebyla taková slátanina jako posledně. I zde bylo jasné, že se Brouk, Myška a nyní již zcela spolupracující Kačer a Sojková odvolají, a za tím účelem poslali Myšku, aby nafotil poslední verzi spisu, zda tam správní orgán nevložil nějaké překvapení, které nebylo předmětem dokazování. Při procesní kultuře, kterou Potkan vykazoval, to vůbec nebylo vyloučené.

Kdo se vyzná ve správním řízení o přestupku, zejména v běhu lhůt, asi teď mává ručičkou a chce zakřičet něco jako sím.. sím.. Vrátím se k tomu.

Myška se vrátil s očkama vyvalenýma jako hlemýžď. Ukázalo se, že správní spis obsahuje jinou verzi rozhodnutí o odvolání. Ta neobsahovala ve výroku větu o zastavení řízení, ale bylo tam tohle:

 

Jinými slovy, krajský úřad hejtfrau Jermanové vyhotovil a vydal pod stejným číslem jednacím dvě odlišná rozhodnutí o odvolání, přičemž to druhé a méně přiznivé bylo ve správním spisu. Takový postup je samozřejmě zcela v rozporu s principem právní jistoty. Pokud by mělo správní nebo jakékoli správní řízení fungovat takto, nebylo by vlastně ani třeba. Byl to návrat stavu práva ještě někam před středověk.

Brouk, který byl z celé kauzy už značně unavený, začal být paranoidní. Pojal myšlenku, že správní orgán rozhodnutí ve spisu vyměnil schválně, a to ve spolupráci s druhým stupněm, aby tak zakryl chybu, kterou druhý stupeň udělal. Také vyslovil hypotézu, že ty zmrdi schválně počkali šest měsíců, aby mu zmizel dokument s druhoinstančním rozhodnutím z datové schránky, protože se jak známo odtud zprávy po 6 měsících mažou, pokud tedy nemáte datový trezor. Také prohlásil, že jsou to zmrdi a počítají s tím, že pokud by se pokusil operovat s původním zněním druhostupňového rozhodnutí, tak správní orgán prohlásí jeho kopii za nepravou, protože pravda je přece to, co je ve spise a na nějaké PDFko nějakého pana Brouka sere pes.

Myška byl smířilivější. Měl za to, že se prostě spletli. Osobně si myslím, že se splést nemohli. Existuje něco jako spisová služba. Nicméně Broukovi dal povolení dělat si se správním orgánem, co se mu zamane.

Brouk se následkem odlišných dokumentů ukrutně nasral a vyhásil správnímu orgánu džihád. To, co Brouk měl, bylo sice jen PDF, ale kouzelné PDF. Brouk si sice neukládal zprávy z datovky ve formátu ZFO, ale ukládal si PDFka, která jsou přílohou zpráv. A tato PDFka obsahují elektronický podpis a lze je neomezeně převést do listinné podoby s doložkou autorizované konverze s osvědčením pravosti, kterou tak není možné napadnout. Není to sice zadarmo, ale v takto extrémní situaci se to ukázalo být užitečné. Stačilo tedy několik jednoduchých akcí a Brouk držel v ruce původní rozhodnutí s doložkou pravosti a kulatým razítkem certifikační autority, což se ukázalo být třaskavým materiálem.

Vsuvka datově-doručovací č. 5: V korespondenci s úřady si ukládejte lokálně ZFO nebo si stáhněte aplikaci Datovka, ta je ukládá sama.

V tomto momentě přejala iniciativu v defenzívě Sojková a dala dohromady odvolání, které bylo nabušené jako kumulativní střela. V podstatě obsahovalo jediný právní argument: Hej. my tady máme v ruce rozhodnutí druhé instance, které má uvedeno ve výroku, že se řízení zastavuje, máme jeho ověřenou kopii, je nám u prdele, co je v něm uvedeno v odůvodnění, protože práva a povinnosti zakládá výrok rozhodnutí. Je tu překážka věci rozhodnuté, kromě toho zde máme porušení zásady vedení spisu a zcela nepředpokládatelný a neústavní postup spočívající v existenci dvou odlišných rozhodnutí. Takže je to všechno nezákonné a může to dokonce zakládat trestněprávní odpovědnost jednotlivých aktérů, řízení zastavit, budeme srát atomové hřiby a jsme s pozdravem.

Brouk převzal ofenzívu a podal stížnost na oba správní orgány, v prvním i druhém stupni. Do toho psal trestní oznámení zahrnující podezření na trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby formou zločinného spolčení.

Celá kauza začala být toxická. Bylo vidět, že zejména úřad hejtfrau Jermanové by to všechno nejraději zakopal metr pod zem a zasypal směsí betonu, písku a bóru. V průseru najednou ocitli sami úředníci. Nadřízení Bc. Potkana na prvním stupni od toho dali ruce pryč. My máme ve spisu, co jsme dostali z kraje, nevíme, neznáme, máme všechno v pořádku. Bc. Žába zůstala sama a něco takového bylo na padáka a na trestní oznámení. A tak úředníci začali sondovat, za jakých okolností by mohla být stížnost stažena, trestní oznámení nepodáno a nějak všestranně výhodně napraveno toto hrozné nedorozumění a paní Lišková a její krčíček už byl všem dokonale ukradený.

Brouk a Myška se dohodli, že budou hrát zlého a hodného. Brouk se s úřadem odmítl bavit s tím, že nyní to bude už jen záležitost orgánů činných v trestním řízení. Úřad se tak začal obracet pouze na Myšku, který s nimi vyjednával o tom, co by tedy bylo nejlepší udělat, aby se zastavili toho šíleného Brouka. Začaly se dít věci, o kterých byl raději pomlčel a ve kterých hrály roli jednorázové SIM karty, outdoor schůzky beze svědků a další věci, které rozhodně nejsou součástí správního řádu.

Výsledkem každopádně bylo, že řízení bylo pravomocně zastaveno a stížnost stažena.

Bye bye, pan Myška byl po dvou letech čistý jak slovo Boží. 710 dnů se budil a chodil spát s tím, že tento den může být ten den, kdy přijde o řidičák, možnost dopravovat autem sebe i svoji rodinu a bude muset zaplatit částku ekvivalentní průměrnému měsíčnímu platu. Myška se během řízení mnohému naučil, sám od sebe i od Brouka. Přeměnil se na nočního živočicha, v noci pročítal podání, seznamoval se s judikaturou a posílal Broukovi, Kačerovi a Sojkové různé podněty, co by měli uvážit v procesu defenzívy. Výsledek je, že si systém vychoval perfektního vědomostmi nabušeného nepřítele a až na něj příště něco zkusí, zatluče je do země. Ve finále to byl Myška, kdo si může připsat úspěch, protože neustále koordinoval a motivoval svůj „tým“ a neúnavně hledal řešení, ačkoli to pro něj znamenalo mnoho hodin strávených studiem podkladů.

Jak se k tomuto správnímu debaklu stavěla poškozená paní Lišková se nepodařilo zjistit, každopádně své nároky dosud neuplatnila ani civilně právní cestou. Kdyby to zkusila, tak jí Myška, Sojková, Kačer a Brouk převálcují znovu, protože udržují vodu v hrnci neustále vroucí a jsou připraveni tam tu svini opět ponořit.

Brouk se odebral dělat zase jinou práci. Dodnes tvrdí, že tohle byl pravděpodobně největší bizár, který zažil. Ukázalo se, že Sojková je hodně dobrá a spolupráce Brouka a Sojkové na dalších kauzách trvá doposud.

Prvostupňový správní orgán provařil náklady na znalce a několik desítek hodin práce, po které nemohl buzerovat další neštastníky.

Čeho si nikdo nevšiml?

Že celá věc byla promlčena. První rozhodnutí vydal správní orgán v červenci 2018, druhé v říjnu 2019, takže mezi oběma rozhodnutími uplynul rok a tři měsíce. Promlčecí doba přestupku je podle § 32 zákona č. 250/2016 Sb. jeden rok. Promlčecí lhůta se přerušuje vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný shledán vinným. Přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová. Pokud tedy správní orgán vydá rozhodnutí a to je pak z nějakého důvodu zrušeno (v úvahu připadá zejména odvolání a autoremedura), musí nové rozhodnutí vydat do jednoho roku (resp. 3 let u závažných přestupků). Často se na to zapomíná. Zapomněl na to Brouk, Kačer, Sojková a správní orgán prvního stupně. Neustálé prodlužování a změny běhu lhůt u přestupků, které si obce vylobbovaly totiž mají za následek, že nikdo pořádně neví, co vlastně platí a jak přesně ten komplikovaný systém stavění a přerušování lhůt funguje. Řečí médií se jedná o tzv. díru v zákoně, jinak ovšem důsledek překotných dokonce několika paralelních novel, které vylobboval Svaz měst a obcí ve spolupráci se STAN, TOP09 a KDU-ČSL, aby se zvýšil výnos zejména několika jihomoravských obcí z přestupků.

Jaký bude další osud finty s poškozeným krčíčkem v českých podmínkách? Neexistuje žádná věrohodná statistika o tom, kolik poškozených krčíčků nastane při dopravních nehodách. Vzhledem k nejasné etiologii příznaků v podstatě stačí, aby poškozený některé z nich zmínil před lékařem, a to v podstatě kdykoli po nehodě, a diagnóza je na světě. Může se tak stát, že třeba tři dny po nehodě poškozený konzultuje s nějakým vychcánkem a ten mu poradí, jak banální nehodu správně „dojit“. Tradiční média se občas tématu věnují ve snaze podpořit tuzemskou whiplash agendu (Novinky, Idnes, Deník) a svoji vlastní whiplash agendu rozjíždí komická organizace Platforma Vize 0. Byznys je tedy na úplném startu, ale jak vidno, představuje životaschopný obchodní model a kdyby nedošlo v popsaném případě k několika shodám náhod, tak by se to bylo finančně okotilo.

Pojďme ještě pohlédnout na událost s poškozeným krčíčkem optikou připravované legislativy.

Podle návrhu nového zákona o provozu na pozemních komunikacích by panu Myškovi hrozilo nikoli 25 tisíc pokuty a 12 měsíců zákaz činnosti, ale až 100 tisíc pokuty a 18 měsíců zákaz činnosti. Prý je to bič na lhostejné řidiče, ale s panem Myškou jsem se setkal a nezdál se mi nijak lhostejný, vlastně to byl docela normální slušný člověk, kterého dva roky vláčely úřady. Vzkaz pro nejširší veřejnost může znít, neváhejte, podporujte represivní plány ministerstva dopravy a policie, uvidíte, brzy se to projeví. Až natrefíte na nějakou simulantskou zmrdku, co potřebuje strávit pár týdnů doma, po nehodě zvedne telefon, zavolá kámoše fízla, ten jí pár větami vysvětli, jak se dělá z marginální nehody regulérní byznys a bič na lhostejné řidiče začne laskat vaše záda. Zajímalo by mně, jak to bude řešit nějaká lopata, co maká ve fabrice u pásu, až jí přijde rozhodnutí obsahující statisícovou pokutu, protože před půlrokem do někoho u přechodu drcla. Zda si třeba půjčí u Providentu nebo prodá svoji nezletilou dceru do bordelu.

Otázka také je, jak dalece bude možné do budoucna počítat s Broukem. Při pohledu do sněmovního tisku č. 670 zjistíme, že správní orgány by rády získaly možnost nepřipustit zastoupení na základě § 33 správního řádu, pokud stejný zmocněnec zastupuje osoby v různých věcech opakovaně. Protože pan Brouk má za sebou zhruba 200 správních řízení, kde zcela zdarma zastoupil jiné osoby často ve velmi bizarních kauzách, je horkým kandidátem na nepřípustné zastoupení, stejně jako na stíhání Ministerstvem spravedlnosti za tzv. vinklářství, ale o tom si povíme zase někdy jindy.

 


19.07.2020 D-FENS


Související články:


12345 (556x známkováno, průměr: 1,08 z 5)
29 173x přečteno
Updatováno: 19.7.2020 — 23:27

Reklama

D-FENS © 2017