Ona je nevinná

Featured Image

V minulém díle seriálu jsme se zabývali případem, kdy byl potrestán člověk, který nic zlého neprovedl, v tomto díle si ukážeme opačný případ. Největší dilema zákonodárství je zařídit, aby byli potrestáni to, co dělají něco špatného a současně nebyli trestáni ti, co nic špatného nedělají. Česká dopravní legislativa se v tomto ohledu dopracovala do skutečně pozoruhodného stavu. V překvapivém procentu případů dokáže vygenerovat stavy, kdy pachatel něčeho špatného potrestán není, zato nevinný ano.

Nedávno proběhlo skoro všemi hlavními médii video, ve kterém řidička na dálnici D11 téměř zastaví v levém pruhu, protože se chtěla z dálnice sjet a bránily jí v tom kamiony jedoucí v pravém pruhu. Vzápětí do ní narazilo další vozidlo a bylo štěstí, že to skončilo pouze takto, protože do ní mohla narazit vozidla další.

Zdroj: idnes.cz

Lid byl v diskusi otřesen a zhnusen. Na místě zastřelit, sebrat řidičák apod. V této zemi má každý názor a spoustu skvělých nápadů, jak vést svoji vlastní represivní kampaň, samozřejmě pouze proti ostatním. Já s nimi souhlasím pouze do té míry, že paní řidička skutečně udělala něco, co nebylo úplně správné. Myslím si, že její akce byla pro ostatní nepředvídatelná a nebezpečná. Také si myslím, že takové chování by mělo být nějak sankcionováno, na rozdíl od mnoha jiných, a také si myslím, že lidé, kteří opakovaně dělají takové věci, by se v zájmu ostatních i vlastním neměli provozu na pozemních komunikacích účastnit.

Nicéně potrestat někoho lze pouze na základě zákona a v žádném zákoně není napsáno, že na dálnici nesmíte zpomalit. V zákoně č. 361/2000 Sb. je toliko uvedeno, že na dálnici nesmíme zastavit, stát, otáčet se a podobně. Vozidlo nezastavilo, z videa lze rozpoznat, že pořád jede, byť velmi pomalu, takže toto ustanovení nelze aplikovat. Chybí hlavní znak skutkové podstaty, totiž uvedení vozidla do klidu.

Dál řidič nesmí snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Zde by jí museli prokázat, že rychlost jízdy snížila náhle, což bude vzhledem k neurčitosti tohoto pojmu a důkazní situaci obtížné. Řidič také nesmí omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním, což ale nelze aplikovat na tento případ, protože zde zákon definuje škodlivé jednání skrze jeho následek (omezení plynulosti provozu) a tento následek bezprostředně nenastal. Prostě, paní řidička je sice blbá jak půlllitr bublin, ale z hlediska zákona je čistá jak slovo boží.

Jsem si jistý, že řidička modrého vozidla na bázi správního práva trestního potrestána nebude. Zákony to neumožňují. Pokud jí upečou, tak proto, že je hloupá a nebude se bránit. Možná je pro ní dostatečným trestem, že se narodila blbá a nehoda byla nedokonanou realizací Darwinových teorií.

Kdo naopak čistý není, je řidička bílého vozidla jedoucího za ní. Přišla k tomu jak slepý k houslím a nemohla žádným způsobem dopředu vědět, že ta kráva vpředu skoro zastaví. Přesto je ideálním kandidátem na pokutičku. Porušila ustanovení § 19 odst. 1 ZPPK o vzdálenosti mezi vozidly. To přesně dopadá na popsanou situaci. Podle tohoto ustanovení, řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním. Jak jste si jistě povšimli, toto ustanovení nijak neřeší důvod, proč vozidlo vpředu mělo zastavit, a přenáší následky náhlého, byť třeba i zlovolného zastavení vozidla vpředu na řidiče vzadu. Toto gumové ustanovení je přímo ideální do českých poměrů jako zákonný základ pro různé pasivně agresívní kampaně vyšinutých jedinců a z ven tohoto obvinění existuje jen malá skulinka.

Pokud by prošla novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou jsme před časem rozebírali, byli by přestupkově odpovědní také řidiči dvou dalších osobních aut, tedy modrého a bílého osobního auta a červeného kamionu, kterým se povedlo vyhnout tím, že uhnuli doprava a zabránili tak řetězové dopravní nehodě. Tato novela totiž modifikuje výše citované ustanovení § 19 odst. 1 tak, že dostatečná bezpečnostní vzdálenost je taková, na kterou lze zastavit, nikoli se vyhnout se srážce. Policie a dopravní experti Ministerstva dopravy si pak budou moci zatleskat, protože teprve tohle bude dokonale zvrhlé. Pak bude možné potrestat úplně všechny okolo, ovšem kromě řidičky, která to všechno způsobila, což bude konečně excelentní výsledek.

Zda bude řidička bílého vozidla skutečně potrestána a jak moc, záleží na tom, zda a jak se bude bránit. Výše popsané porušení ustanovení § 19 odst. 1 ZPPK je totiž jen jedna část story, představuje tzv. objektivní stránku přestupku. Druhou částí story je stránka subjektivní, kterou reprezentuje pojem zavinění. Zavinění nelze dovozovat z toho, že se vozidla srazila a vznikla škoda, jak úřady často a rády dělají. Jelikož řidička bílého auta nenarazila úmyslně, zbývá nedbalost a správní orgán bude muset prokázat, že vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům řidička věděla, případně vědět měla a mohla, že ke srážce za daných podmínek může dojít, což nebude právě snadné, pokud jim s tím ona sama nějak nepomůže. Argumentační báze je obsažena v rozsudku NSS č.j. 1 As 18/2009-59 ze dne 28.5.2009, body 23 až 27. V této argumentaci se také uplatní tzv. „princip omezené důvěry“. Tohle je ale argumentace spíše do odvolání a k soudu, protože správní orgány prvního stupně jedou hezky jako na poště, CTRL+C, CTRL+V, buchy buchy buch, vinen, protože je třeba plnit plán ve výběru pokut od veřejnosti do obecní pokladny, aby úředníci dostali odměny.

Tak takhle to nějak funguje. Nakonec téma k zamyšlení.

Jednak bych rád napravil jeden všelidový omyl, který se projevuje rezolutním tvrzením, že zákony platí pro všechny stejně. Neplatí a je to tak dobře. Je evidentní rozdíl mezi situací, kdy pitomec narazí zezadu do jiného vozidla regulérně odbočujícího vlevo, protože právě psal esemesku, a mezi popsanou nehodou. Doufám že se nenajde úchyl, který by řekl, že popsaná situace je z jeho pohledu totožná proto, že zvenčí podobně vypadá. Veřejnost je pravidelně rozčilena stavy, kdy dvě různé osoby dostanou diametrálně odlišný trest „za totéž“, ale ve skutečnosti, kdyby se tím zabývali do hloubky, kolikrát zjistí nějakou skutečnost, která to celé postaví do úplně jiného světla.

Možná jste si při sledování videa neveřícně říkali, jak je tohle vůbec možné. Říkáte si, že tohle by přece rozumný člověk neudělal. Taky to převrací zaběhnuté vzorce naruby, protože nás všech stran ze všech stran ujišťují, že ženy jsou přece lepší řidiči než muži a že nehody páchají jen silniční piráti v drahých silných vozech, typicky černých BMW. Také vás podobně jako mně zaskočí zbytečnost této nehody, protože řidičce nic nebránilo sjet do pravého pruhu včas a když už to neudělala, tak mohla dojet na další exit a otočit se tam, a tak dále. A já vás teď ještě dorazím sdělením, že tato geniální řidička je nepostižitelná, ale zato nejspíš dostane flastr řidička auta za ní. To už asi budete triggered.

Proč? Je třeba přemýšlet o tom, jak represe ve skutečnosti funguje a jak nefunguje. Pravděpodobně se nepodaří, a to ani přes neuvěřitelně vysoký počet policistů v České republice, který v přepočtu na jednoho obyvatele pravděpodobně nejvyšší v celé EU, uhlídat celou populaci účastníků silničního provozu, aby nedělala takové kraviny. To je také důvod, proč pokládám dopravní policii za nejzbytečnější ozbrojený sbor v dějinách, protože jejich přínos pro bezpečnost silničního provozu je nulový. Celý problém je ukrytý v lidské hlavě, tedy ve schopnosti každého řidiče hodnotit riziko toho, co se chystá udělat. A zde je nutné konstatovat, že represivní klika už mnoho let pracuje na tom, aby řidiči rozum přestali používat. Vtloukají nám do hlavy, že důležité je dodržovat předpisy, protože kdo se chová podle zákona, ten se chová bezpečně, a kdo o tom pochybuje, je silniční pirát a patří vyřadit z veřejného prostoru. Tak tohle je příklad, proč to není pravda. Slyšeli jste nějakého „dopravního experta“ za posledních dejme tomu deset let, který by zmínil, že se řidič má chovat předvídatelně nebo brát ohled na ostatní?  Já tedy ne, a to se o činnost těchto ambiciózních nedouků zajímám. Klíčovými tématy jsou rychlost, verbální podpora represe a povinná výbava, což se nakonec zrcadlí i v práci policie.

Když je necháme dál provozovat to jejich zničující tažení, budeme vídat i absurdnější věci.


15.07.2019 D-FENS


Související články:


12345 (424x známkováno, průměr: 1,13 z 5)
23 235x přečteno
Updatováno: 16.7.2019 — 23:03

Reklama

D-FENS © 2017