Nevinnej: Přestupek při parkování v Olomouci

Featured Image

Být provozovatelem vozidla je celkem řehole, protože nemusíte nic spáchat a přesto se velmi snadno můžete dostat do hledáčku úředníka, který prosazuje svůj, jak záhy uvidíte, ne vždy správný náhled na výklad zákona.

Neznámý řidič pravidelně parkoval vozidlo na parkovací místo označené svislou dopravní značkou IP11c “Parkoviště“ s dodatkovou tabulkou „Placené parkoviště PO-PÁ 9:00-18:00 s parkovacím lístkem nebo kartou na dobu max. 2 hod“. Protože dodatková tabulka nemůže rozšířit požadavky značky, ale může je maximálně omezit nebo zpřesnit, tak neznámý, ale poučený řidič žádné výpalné městu Olomouc v tomto místě neplatil. Jednoho dne ledna 2016 měl při návratu řidič zablokované vozidlo zajišťovacím prostředkem. Na dveřích vylepený lístek s tel. číslem a žádostí o výpalné (nebo jak jinak to nazvat) od Městské policie.

Po vytočení čísla a kontaktu s dispečinkem zanedlouho dorazila hlídka MP. Kromě totálně neprofesionálního přístupu, pozapomnění na nějaké poučení a pozdrav mě ihned atakovali větou „Vy jste řidič??“. Já odvětil klidným pozdravem se slovy, jestli tak opravdu vypadám. Po diskusi vhodné spíše k pivu se strážníci konečně přesunuli ke stanovení výše pokuty za přestupek. Začínali jsme na nějakých 500,- Kč, po chvíli diskuse byla sazba ponížena na 300,- a končili s nabídkou za 200,-. Jenže ani to pro mě nebylo uspokojivé řešení a tak značně otrávení museli vypsat protokol. Po zhruba 20 minutách přišel strážník, vrazil přede mě desky a propiskou ukázal do bloku se slovy „tady to podepište“. Samozřejmě že jsem mu nic nepodepsal, ale několikrát jsem byl dotázán, jestli to myslím vážně, že jim to jako nepodepíšu a já to vážně opravdu myslel. Po dalších zbytečných vyjádřeních z její strany mi konečně odblokovali vozidlo a já spokojeně mohl odjet pokračovat ve vykonávaných činnostech před příjezdem na místo, kde jak se později ukázalo, bylo zcela legálně zaparkované vozidlo.

Koncem března 2016 mi přišla výzva k zaplacení určené částky podle § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. Na 500,- splatná do 15 dní od doručení výzvy, kde bylo shrnuté výše popsané jednání (parkování u značky IP11c s nějakou tabulkou). Dodatková značka nebyla specifikovaná, klidně to mohla být krabice od pizzy, na které se někdo snažil něco sdělit. Samozřejmě ve výzvě nechybí pokus o nátlak a vzbuzení strachu, protože při pozdním zaplacení částky, doručenou částku zašlou bezodkladně zpět a v následném řízení jí vynásobí 3-5x a ještě k tomu přihodí náklady na řízení, které v té době činily 1000,-. Částku jsem neuhradil a dle výzvy jsem se v dubnu 2016 dostavil na MMOl k podání vysvětlení. Orgánu jsem sdělil jen to nejnutnější a to, že využívám svého práva nevypovídat, které patří mezi základní práva a naštěstí stále platí presumpce neviny, i když úředníci by si už dávno přáli něco jiného.

Koncem července 2016 dorazil opět dopis s modrým pruhem z MMOl. Nadpis zněl „Vyrozumění o provedení dokazování listinou a o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí“. Termín stanoven na srpen. Požadovaného dne a hodiny jsem se dostavil na MMOl, protože mě zajímalo, co vlastně obsahuje spis, který musí úředník založit až se začátkem správního řízení. Ve spisu se prakticky opakovalo to, co přišlo ve výzvě a bylo doplněno o fotodokumentaci, kterou pořídila na místě činu MPOl. Při návštěvě jsem musel podepsat protokol o provedení dokazování listinou v nepřítomnosti, kde byl soupis nashromážděných informací, které se správnímu orgánu podařily zajistit. Zápis o tom, že jsem si dovolil pořídit kopii a také zmínka, že se nebudu vyjadřovat.

Rozhodnutí správního orgánu dorazilo o měsíc později. Bez rozmyšlení mě učinili vinným a uložili avizovanou pokutu 1500,- (dolní hranice byla zvolena, protože jsem prý bezproblémový) + 1000,- za náklady řízení. Jelikož jsem nečekal nic jiného, byl jsem připraven vytvořit odvolání proti tomuto rozhodnutí, kde jsem se opíral hlavně o dopravní značení, které bylo zadokumentováno MPOl a o tezi, že doplňková tabulka nemůže řidiči dávat úplně jiný pokyn než značka, kterou doplňuje. Odvolání bylo podáno prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje (KÚOK) v zákonné lhůtě.

Krajský úřad vydal rozhodnutí rok po spáchání domnělého přestupku. Jelikož 1. a 2. instance si jde v Olomouci na ruku, tak KÚOK odvolání zamítnul a rozhodnutí 1. instance potvrdil. Tady jsem musel poprvé sáhnout na finanční prostředky, sklopit uši a zaplatit 2500,-. Magistrátní úředník už si mnul ruce, že mi ukázal zač je toho loket a on je ten, kdo doopravdy ví, jak se na lopatě sedí. Mně to nedalo a vzal jsem další 3000,-, sepsal správní žalobu, olepil příslušnými kolky a odeslal na Krajský soud v Ostravě. Ve správní žalobě jsem se stále opíral o stejné body jako v odvolání. Informace o tom, že se soud připravuje na projednání mého odvolání dorazilo po půl roce v červnu 2017.

Po roce od této informace, tedy v červnu 2018 Krajský soud v Ostravě pobočkou v Olomouci rozhodl, že se rozhodnutí správního orgánu zrušuje a vrací k prošetření zpět KÚOK. Dále KÚOK musel uhradit kolky na správní žalobu. KÚOK nezahálel a ihned podal na rozhodnutí soudu odvolání formou prázdné kasační stížnosti. V uvedené lhůtě nebyly doplněny informace pro možné pokračování řízení a tím pádem byla kasační stížnost zamítnuta. KÚOK v říjnu 2018 vydal rozhodnutí, kde celou věc vrací MMOl k novému projednání a rozhodnutí.

V lednu 2019 jsem byl opět předvolán k ústnímu jednání na MMOl. MMOl doplnil nějaké fotky zónových značek z jiných spisů a opět se snažil vykonstruovat nějakou skutečnost, podle které by mohl vydat rozhodnutí a obvinit mě. Pravděpodobně i sám magistrátní úředník už věděl, že nemá příliš velkou šanci řízení vyhrát a tak v dubnu 2019 vydal vyrozumění o zastavení správního řízení, protože prý pominuly důvody řízení. Díky tomu se mi vrátilo i oněch 2500,- za špatné rozhodnutí správního orgánu.

Tato obrana stála celkem hodně času, ale musím říct, že dostatečnou satisfakcí je dokázání úředníkovi, že ne vždy musí mít pravdu. I úředníkovi muselo vydávání všech možných papírů zabrat hodně času a tak neměl čas na to prudit někoho z vás a to byl taky jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl zkusit jakoukoliv obranu, která nakonec byla úspěšná. Poslední roky se Olomouc snaží značení narovnat a plošně mění značky na IP12.

Závěrem bych chtěl poděkovat D-FENSovi za podporu a cenné rady při procesním postupu v tomto řízení.

 


20.10.2019 PK

Stejnému tématu jsme se zhruba před rokem věnovali na platformě roaD-FENS v článku Olomoucký značkový chaos, kde jsme popsali, jak úředníci v Olomouci ostříhali. Faktem také zůstává, že město Olomouc přijalo od řidičů na pokutách a „určených částkách“ velké peníze bez právního důvodu a není nám známo, že by došlo k jejich vrácení, což vyvolává podezření ze spáchání trestného činu bezdůvodného obohacení. (DF).


Související články:


12345 (316x známkováno, průměr: 1,16 z 5)
24 548x přečteno
D-FENS © 2017