Jak magistrát (zbytečně) přichází o ovečky

Featured Image

Člověk by si řekl, že rozumný magistrát by si měl oveček považovat, jsou to čistí plátci, zpravila neobtěžují fintou se zmocněncem, neznají zákony a nechávají se hezky do hladka oholit. Ale to ne, je potřeba z oveček sedřít kůži, i kdyby to mělo stát následně náklady na soudní řízení a ztrátu ovečky jako takové.

Loni na sklonku léta se můj známý, po zjištění, že mu končí za cca 2 měsíce platnost řidičského průkazu (ŘP), vydal na magistrát s tím, že požádá o vystavení nového. Tady je potřeba ještě zmínit, že s tím starým byl cca týden předtím na MP i na stejném magistrátu řešit svůj údajný přestupek. Na Lidových milicích mu neřekli nic, na magistrátu soudružka prohlásila, že ŘP končí platnost a že by si měl zařídit nový.

Stalo se, známý stojí u okénka, žmoulá kšiltovku a slušně žádá o výměnu. Soudružka u okénka mu ŘP bere z ruky, se slovy: „tak ten Vám už nevrátím“, hází ho do šuplíku a se slovy: „připravte si 200 Kč až si přijdete pro nový“, mu dává zatavenou kartičku s náhradním ŘP na měsíc a pakuje ho pryč.

Opět malá vsuvka – můj známý patří mezi ovečky už od pohledu, navíc pracuje ve státních službách, nemá vrozený odpor ke všemu, co smrdí státní či místní mocí a spíš se úřední zvůli vždy podvolil, než aby bojoval. Neodporoval chudák ani nyní, otočil se, kšiltovku nasadil na smutnou hlavu a odešel.

Doma se mu to rozleželo v kebuli, vlastně ho to až nakrklo a volá mi, že má malý, těžko popsatelný pocit, že s ním soudruzi vyjebali.

Nemluvě o tom, že si šel ve stejnou dobu o svém jiném údajném přestupku popovídat na MP a následně na úřad – jak mi pak sdělil: „myslel jsem si, že se s nima nějak rozumně domluvím“. Prostě bych mu dal korunu, jak byl naivní.

Zpátky k řidičáku. Sepsal jsem za něj mu slušnou výzvu směřovanou na vedoucí oddělení registru řidičů, aby se začali chovat normálně a řidičák mu dali bez poplatku, že na něj nemají nárok.

Věc: Výzva k odstranění nedostatků v práci úředníků MML a výzva k vydání dokladu.

Vážená paní xxx, chtěl bych Vás tímto vyzvat k odstranění nedostatků v práci úředníků odboru dopravy na vašem magistrátu. A nejen to, zároveň tímto žádám, aby se odbor, který řídíte, začal chovat tak, jak mu nařizuje zákon, a ne jako punková skupina na zájezdu do Jilemnice.

Pokud byste mé výzvě hned neporozuměla, pokusím se Vám to objasnit.

Dne xxx jsem přišel v dostatečné době před vypršením platnosti mého řidičského průkazu požádat o nový – tak jak mi zákon nařizuje. Tady se zastavím, abych zdůraznil skutečnost, že se jednalo o výměnu plastové kartičky z důvodu vypršení její platnosti.

Úřednice za přepážkou (paní xxx), bez toho, aby mě nějak poučila či vysvětlila konsekvence úkonu, který na mě provedla, mi starý, stále platný ŘP odebrala se slovy, vzhledem k tomu, v jakém je stavu, vám ho už nevrátím a dala mi jakousi zatavenou kartičku, která nahrazuje původní doklad. Ještě jsem musel něco narychlo podepsat a už jsem musel mazat pryč se slovy, zastavte se začátkem října pro nový a doneste si 200,- Kč.

Až doma mi došlo, jak krutě úřednice za okénkem pochybila a vyčkal jsem okamžiku, kdy bude vyhotoven průkaz nový.

Ten den nastal xxx a já si šel pro nový doklad s tím, že zřejmě dojde ke konfrontaci, mezi touhou úřednice mě zkasírovat a mým očekáváním, že si svou chybu uvědomila a od inkasa pokuty upustí.

Moje očekávání se ukázalo být naivní a dubiózní chování úřednice pokračovalo. Bohužel jste se k němu přidala i Vy, což je na pováženou, protože kdo jiný by už měl znát příslušné zákony než vedoucí odboru.

Protože oba historii naší komické záležitosti známe, půjdu k nějakým závěrům.

  1. Vydání nového ŘP, co by výměna za starý, kterému prošla platnost je podle mého názoru jiný a odlišný úkon než řešení údajné nezpůsobilosti starého dokladu v silničním provozu.

Chci tím říct, že vyzývám váš odbor, aby mi v souladu s tím, proč byl zřízen, nový řidičský průkaz bezodkladně vydal a přestal jeho transfer mezi šuplíkem úřednice a mou peněženkou záměrně zdržovat.

  1. Má-li odbor dopravy, jmenovitě úřednice za okénkem, i Vy osobně, důvodné podezření, že jsem spáchal přestupek na poli „nedodržení náležité péče o doklady svěřené mi vaším národním výborem“, pak prosím konejte tak, jak vám to zákon nařizuje. Vyzvěte mě k podání vysvětlení, zahajte správní řízení, proveďte důkazní řízení … však to přeci znáte. Ale v žádném případě na mě nezkoušejte prosím vaši dosavadní lidovou tvořivost, třeba se složenkou a jejím následným nezaplacením … mimochodem tato Vaše rada jistě uspěje v celonárodní soutěži o nejlepší vtipný úkon v práci úředníků magistrátu, kam ho zřejmě přihlásím.

Závěrem mého poněkud rozpustilého dopisu si ještě neodpustím poznamenat, že samozřejmě očekávám do 5 dnů od doručení této výzvy na váš stůl telefon nebo email, že si mám nový ŘP vyzvednout. Myslím, že není jiné cesty. Navíc cestuji často do zahraničí a pokud bych měl kvůli absentujícímu řádnému dokladu nějaké potíže s tamní policií, musel bych je přenést na vás a váš odbor.

A co se týče bodu 2, mám několik svědků, včetně jiné úřednice magistrátu, kteří rádi potvrdí, že můj starý doklad byl stran prokazování řidičského oprávnění zcela čitelný. Je třeba si uvědomit, že tento doklad neslouží k estetickému obohacení osobnosti policisty při silniční kontrole, ale pouze a jen k doložení určitých faktů, na něm napsaných. A takto přesně mi průkaz věrně sloužil i v posledních dnech jeho života. Nepopírám, že nesl jisté známky únavy, ale právě pro ten případ zákonodárce vymyslel dobu jeho platnosti a ta se také naplnila.

Takže, a to je moje spíš soukromá prosba, ušetřete magistrátu čas i peníze, zanechte marného snažení ode mě vybrat 200 Kč za neexistující přestupek či správní delikt a hoďte to do koše. Ostuda a náklady, které by čekaly náš národní výbor při pokračování této kašparády za to nestojí.

Děkuji za pochopení

V xxx dne

S neskonalou úctou, xxx

Magistrát nereagoval a když za pár týdnů známý zjistil, že ŘP je hotový, vyrazil pln očekávání na úřad a těšil se – že buď dostane řidičák anebo bude zase legrace. Protože už předtím mu jedna soudružka poradila, jestli chce řidičák hned, tak ať si nechá vystavit složenku a nemusí to platit hned … luxusní rada, nemyslíte? Dále mu tvrdili, že své úřednici za okénkem věří, že ŘP byl určitě zničený, když to uvedla a vůbec neotravujte a zaplaťte … Také se náhodou dozvěděl, že jeho původní ŘP už je skartovaný a nejde ho tedy vyndat ze šuplíku a zkonfrontovat jeho stav takříkajíc in flagranti delicto.

Soudružka za okénkem nezklamala, bez dvoukila ŘP nevydá ani náhodou, a tak podruhé vyrazil známý za vedoucí odboru. Ta mu sdělila, že se informovala na ministerstvu a že jinak jednat nemůže, že trvají na tom, že ŘP byl zničený a bez peněz prostě kartička nebude. Mě by zajímalo, jak hloupá nebo přitroublá musí být taková soudružka, když začne operovat tak debilní výhrůžkou, že „volala na ministerstvo“. Asi jí to někdy dříve vyšlo a ovečka se lekla ….

Do týdne sesmolili Rozhodnutí o povinnosti uhradit správní poplatek a my podali odvolání k nadřízenému orgánu.

Věc: Odvolání proti Výzvě k zaplacení správního poplatku.

Odvolávám se proti výše uvedené výzvě a uvádím k tomu následující argumentaci.

Celý úřední úkon, který na mě provedlo oddělení registru řidičů (dále jen ORŘ) považuji za blamáž, kdy se jednotliví úředníci dopustili několika závažných chyb. A tyto chyby vyústily v pokus ode mne vybrat poplatek za úkon, který nenastal. (skoro by se dalo napsat bezdůvodné obohacení)

ORŘ tvrdí, že můj řidičský průkaz, který jsem si zavčasu šel nechat vyměnit z důvodu brzkého uplynutí platnosti, byl poškozený dle § 118 zákona č. 361/2000 Sb, písmeno d).

A tady musím odvolacímu orgánu se vší rozhodností oznámit, že ORŘ tvrdí něco, co není pravda!

Odevzdal jsem v dobré víře úřednici za okénkem svůj starý čitelný, nezničený ŘP a ona mi ho sebrala, nezdokumentovala jeho stav a skartovala ho. Tak mi to bylo sděleno na ORŘ. A neustále mi oficiálně i neoficiálně sdělují, že byl nečitelný. Ale nemohou to dokázat.

Já jim na oplátku neustále nabízím několik svědectví, že čitelný byl, ale nikdo na ORŘ to nechce slyšet.

Mám svědky celkem 3. Jednou je jiná úřednice z ORŘ, která můj ŘP viděla pár týdnů před výměnou a všechny údaje shledala jako čitelné. A mám ještě lepšího svědka z řad Městské Policie, který viděl můj ŘP také pár týdnů před výměnou a také shledal můj průkaz jako čitelný. A jako poslední svědek bude osoba mě blízká, se kterou jsem si ŘP ukazoval pár dnů před výměnou v restauraci, kdy jsme si porovnávali, které skupiny řidičského oprávnění máme.

Shodneme-li se, že ŘP není klobáska, která se za pár dní sama od sebe zkazí, tak svědectví 3 osob (z toho jednoho úředníka a jednoho strážníka MP) stojí poměrně vysoko nad názorem jedné úřednice za okénkem.

Mám za to, že pokud jde o zpětné prokázání čitelnosti mého starého ŘP jsem učinil dostatek návrhů, na rozdíl od ORŘ, který pouze a jen tvrdí, že byl nečitelný a hotovo. Ovšem bez důkazů.

Žádám Krajský úřad xxx, aby zrušil výše uvedenou výzvu a vydal rozhodnutí, které zařídí, abych dostal svůj řidičský průkaz zdarma, tak jak hovoří vyhláška xxx. Jednalo se o výměnu ŘP z důvodu uplynutí jeho platnosti, nikoli z důvodu, který vymyslelo ORŘ.

Zároveň dávám možnost ORŘ, aby autoremedurou přehodnotilo svůj postoj, změnili paragraf, podle kterého nastává výměna mého ŘP a vydali mi ho zdarma. Chybovat je lidské, urychlí tím děj našeho tragikomického příběhu a ušetří si ostudu na kraji.

Je tu ještě třetí možnost – Krajský úřad může vrátit celou věc zpět na ORŘ k dalšímu šetření a dokazování, ale tam bych chtěl upozornit, že kvůli banálnímu pochybení ORŘ nechci dále jezdit bez ŘP a už nyní vzniklé náklady, které s touto kauzou mám, budou dále narůstat a jsem v plné míře připraven je následně vymáhat po ORŘ. A jestli to budou taxíky, osobní řidič nebo jiné ztráty vzniklé tím, že nemohu řídit motorová vozidla, to v tuto chvíli netuším. Ale zcela jistě to budou tisíce korun, které nehodlám hradit ze svého.

V xxx dne xxx

xxx

Kraj si na to dal 3 měsíce a vypadlo z něj rozhodnutí, že magistrát nemá na poplatek nárok a ať koukají ŘP vydat bez okolků. (jak už to tak s krajem bývá, obvykle si dají práci a když vidí že odvolatel má pravdu a u soudu by to projeli, vymyslí jiné odůvodnění, tak, aby mu rozhodnutí dalo za pravdu, ale ne pro jeho argumentaci. Jsou s tím legrační, ale budiž, alespoň se člověk přiučí. Podotýkám, že nejsem právník, pouze poučený amatér)

Do týdne od rozhodnutí kraje se ozvali ať si pro ŘP dojde, tak známý s písničkou na rtu ŘP vyzvedl, zaskočil ještě za vedoucí odboru a poptal se, jestli změnila názor. A ona odvětila: „já s pořád myslím, že jsme to měli správně…“

Tento příběh je skutečný, k urputnému boji o 200 Kč mě inspiroval D-FENS svým příběhem o závadě oblečení a nezaviněnou ztrátou OP.

Jako již jen dovětek prosím přijmete informaci, že tentýž magistrát ve stejném období kapituloval nad známého údajně závadovým parkováním u svého paneláku a řízení zastavil. Přišel o dosud platící ovečku a my získali dalšího člověka, který nejen že bude odporovat ale bude šířit myšlenky konstantního odporu k úřednické chamradi dál. A to je k nezaplacení. Za stejnou práci ani nevím, co by si zasloužil zdejší pan domácí a úzký kruh na webu 30kmh. Vnímám jejich neutuchající práci za neskutečně záslužnou.

 


17. 01. 2021 Concorde

P.S. píšu líp když jsem v ráži na úřednickou pakáž, tak omluvte nudnou omáčku okolo.

 

 


Související články:


12345 (233x známkováno, průměr: 1,11 z 5)
9 977x přečteno
Updatováno: 17.1.2021 — 21:44
D-FENS © 2017