Odmítnutí zkoušky na drogy Třebíč style

Featured Image

Společnost obhajobaridice.cz před zhruba měsícem publikovala video, které velmi názorně ukazuje, jak probíhá tzv. vyvolání odmítačky.

Obhajobaridice.cz existuje od roku 2012, nabízí motoristům dopravně-právní podporu a její zástupci se vždy snažili o to, aby jejich činnost kromě komerčního aspektu měla společenský přesah. Před nějakou dobou například vyrobili appku pro řidiče, která obsahuje souhrn nejdůležitějších právních rad dostupných v momentě, kdy ho nejvíce potřebujete – tedy v případě, že vás zastaví policisté a sdělují vám různá ty jejich podezření, že jste „spáchal přestupek“. Snaží se také průběžně medializovat případy, kdy se řidiči stali předmětem nesprávné nebo dokonce nezákonné policejní nebo úřední praxe. Setrvalým předmětem jejich zájmu je policejní duchaření s testerem Drugwipe.

Poslední video, které ochranaridice.cz publikovala a které jí zjevně zaslal některý z řidičů, mi však doslova vyrazilo dech. Originál naleznete ve FB příspěvku zde, je však nutné se přihlásit na Facebook.

Ještě než se jím budeme detailně zaobírat, dopustím se obecnějšího výkladu, aby čtenáři chápali kontext toho, co uvidí. Policie má oprávnění provádět u řidičů orientační zkoušku na alkohol v dechu. To se v praxi provádí přístrojem Dräger 7510. Aniž bych hodlal zabíhat do značně pochybné technické podstaty tohoto detektoru ovocných kompotů a rumových pralinek (to se již dostatečným způsobem stalo zde), řidič má právo s výsledkem orientačního testu nesouhlasit a trvat na lékařském vyšetření. Nicméně řidič má také zákonnou možnost s výsledky tohoto „testu“ souhlasit a lékařské vyšetření se pak neprovede. O výši sankce se pak bude rozhodovat pouze na základě zjištění z detektoru Dräger, na což dle mého názoru může přistoupit jen úplný debil.

Pro úplnost, na světě existuje jen pár zemí, kde je výsledek orientačního měření z Drägeru 7510 je možné uznat jako právně závazný, jinak se všude vyžaduje použití dvou nezávislých detekčních metod k tomu, aby výsledek testování obstál jako důkazní prostředek.

Nicméně v případě orientačního testu na drogy je situace jiná. Tam žádná volba není. Orientační test prováděný jakýmsi testerem Drugwipe je vždy jen orientační a musí po něm vždy následovat odborné lékařské vyšetření spočívající v odběru krve a moči.

Policie odborná lékařská vyšetření, lidově „jezdit na krev“, nemá ráda. Má to řadu důvodů. Jednak musí hlídka dopravit řidiče do zdravotnického zařízení a setrvat tam s ním po dobu testu, což trvá tři hodiny, během kterých nemohou vybírat pokuty. Pak je nutné jet na služebnu a to zabere další hodinu až dvě. Dál se také v nezanedbatelném počtu případů ukáže, že při lékařském vyšetření nejsou žádný alkohol ani drogy zjištěny a tyto případy se pak medializují, což policejnímu detekčnímu duchaření neprospívá. Čím dál více řidičů se také policejním postupům brání soudně a to policejní image také neprospívá. Prostě není to dobré.

Policisté proto hledají všemožné cesty, jak řidiče od návštěvy nemocnice odradit. Těchto metod je celá řada a jsou velmi propracované. Z těch jednodušších zmiňme například následující:

 • řidiči sděluji, že „jet na krev“ nedoporučují, protože výsledky z lékařského vyšetření „zpravidla vycházejí hůře“
 • řidiči sděluji nesmyslnou cenu testu (třeba 6000 Kč)
 • řidiči sdělují zcela nekonkrétní a nesmyslné věci, jako že „buď může jet na krev, nebo se to pak dořeší na úřadě“.

Cílem této hry je, aby řidič lékařské vyšetření odmítl a podepsal záznam o přestupku, kde to bude napsáno. Ten v následném řízení poslouží jako důkaz proti němu, a to mnohdy důkaz jediný nebo alespoň stěžejní. Bude se pak jednat o přestupek odmítnutí zkoušky podle § 125c odst. 2 pís. d), ale to vám na místě neřeknou. Nakukají řidiči, že „se to na úřadě nějak vyřeší“, a ono se to opravdu vyřeší pokutou 20-50 tis. Kč, zákazem řízení na 2 roky a sedmi body v registru bodového hodnocení řidičů, přičemž možnosti obrany jsou v takové situaci v podstatě nulové. Tak se to „vyřeší“.

Odmítnutí zkouššky má význam jen pro ty řidiče, kteří jsou si jisti, že jsou pod vlivem nebo brali drogy, pak je pro ně odmítnutí výhodné v tom smyslu, že zůstanou na úrovni přestupku a nestane se toho trestný čin. V tom případě je ale zapotřebí odmítnout i orientační dechovou zkoušku na alkohol.

„Pravé odmítnutí“ se však ve skutečnosti týká jen nemnoha zcela zjevně opilých řidičů (příklad), kterým se to vyplatí. K nim také patří novodobá šlechta z korupčního a klientelistického prostředí kolem radnic, protože tihle lidé správní řízení „umí“ a tak se stane, že se v dalším řízení kauza nějak vytratí. V ČR je však ročně zaznamenáno asi 4000 odmítnutí zkoušky. Jak vidno, popsaná policejní taktika na část populace funguje, je efektivní a i já se setkávám s tím, že zejména mladí a neinformovaní řidiči na tento policejní trik skočí, sežerou fízlům hada a už jim není pomoci.

Co je příčinou takového stavu? Proč policisté porušují zákon a zneužívají právní nevědomosti nejširší veřejnosti? Může za to tzv. čárkovací systém. Policisté jsou motivováni svými nadřízenými, aby zjišťovali co nejvíce přestupků. Čím více přestupků zjistí, tím lépe pro ně. Odměny, dovolená v atraktivních termínech, různé benefity, k tomu všemu vede cesta přes čárky. Policejní vedení existenci čárkovacího systému popírá, ale na internetu najdete celou řadu svědectví o tom, jak se čárkový systém praktikuje a jak perverzním postupům vede. A takový jeden je právě zachycen ve videu.

Video jsme obdrželi od našich příznivců a nestačili se divit tomu, co se v něm děje. Nakonec jsme se rozhodli, že ho opatříme komentářem a ukážeme na lži a manipulace, kterých se tam příslušníci PČR dopouštějí, a k tomu navíc okomentujeme některé kroky řidiče. Což jsme udělali a výsledek je zde:

Jeho protagonisty jsou policisté se služebními čísly 331645 a 329690, kteří jsou údajně z Třebíče. Podle výstroje se jedná o policisty z pořádkových jednotek, a před těmi se, přátelé řidiči, mějte obzvláště na pozoru. Velitelé těchto jednotek totiž vedou své podřízené nejen k honu za čárkami, ale také k agresivnímu chování, autoritativnímu vystupování, povýšenosti, aroganci a despektu k zákonům i běžným občanům. Zatímco v případě policistů od dopravní služby většinou nenastávají problémy a chovají se korektně, policisty z pořádkových jednotek pokládám za odpad policejního sboru. Ani příslušníci č. 331645 a 329690 v tomto ohledu nezklamali.

Video není natáčeno od počátku policejního úkonu, ale z jeho obsahu jde domyslet, že si policisté vyhlédli mladého řidiče, který jede v autě sám. To je také charakteristické, protože takový řidič je z hlediska honění čárek optimální subjekt. Jednak je sám a nejsou svědci, takže je prostor pro všechny druhy manipulací, jednak pravděpodobně nebude doktor obojího práva a především u takových lidí je přece jen větší šance, že si něco vzali.

V našem případě pravděpodobně došlo k orientačnímu testu detektorem pralinek Dräger a orientačnímu testu Drugwipe, který si s sebou policisté údajně odnesli do auta, nezjištěným způsobem tam s ním manipulovali, přičemž se (podle tvrzení řidiče) tester ocitl mimo vizuální kontakt řidiče, a pak se překvapivě zjistilo, že tento šmejd vykazuje pozitivní výsledek na amfetaminy a metamfetaminy. Nejspíš měli v autě připravený jiný již exponovaný tester.

Řidič si je jistý, že žádné drogy nebral. Ostatně z jeho reakcí se nezdá, že by byl pod vlivem drog.

Protože video není natáčeno od samotného počátku úkonu, nedozvíme se přesně, co se tam odehrávalo, například zda policisté řidiče řádně poučili a tester Drugwipe použili správně. Řidič se však v nějakém momentu rozhodl průběh policejního úkonu nahrávat a současně přivolat na místo svého otce jako svědka. To byla velmi důležitá a zásadně správná věc.

Video tak sledujeme až od okamžiku, kdy policisté zkoušejí řidiče přimět, aby jim podepsal formulář záznamu o přestupku.

Policista se zjevně snaží dosáhnout toho, aby mu řidič formulář podepsal. Začíná to tím, že před něj formulář položí, zakrývá ho zčásti rukou a řidiči dá celých 17 sekund, aby se s ním seznámil, přičemž na něj soustavně drmolí. Jedná se o obvyklou metodu nátlaku, kdy policisté vyvolávají popis urgence a naléhají, aby řidič honem honem něco podepsal. Jakoby mu ten dokument předčítají, aby ho náhodou nenapadlo to číst. Obsah záznamu o přestupku v tomto konkrétním případě nám není znám, ale vsadím se, že tam bylo buď někde explicitně uvedeno, že řidič odmítl lékařskou zkoušku, anebo si na to policista někde nechal místo a dopsal by to tam později. Vypadá to jako podpis smlouvy na předražené hrnce na nějaké pochybné předváděcí akci pro důchodce, ale divili byste se, kolik lidí na tohle skočí, protože jsou blbí a důvěřují policii. Bezmyšlenkovitě podepíšou první papír, který jim policisté podstrčí, aniž by ho četli, aniž by mu porozuměli, aniž by proškrtali prázdná místa a aniž by si dokument vyfotili. A pak jsou u správního řízení velmi překvapeni, co že to vlastně policajtům podepsali a jak dalece to ovlivní jejich život.

Řidič se k podpisu nemá a sděluje policistům, že vyčká příjezdu otce. Potom padne zásadní věta, která zni:

„Takže vy požadujete krev nebo nepožadujete?“

Zde se policista ocitá rovnýma nohama mimo zákon. Zajistit „krev“, tedy lékařské vyšetření, je v tomto případě jeho povinnost. Není na řidičově volbě, zda „se pojede na krev“.

Proč se policista řidiče ptal, zda „požaduje krev“? Protože chce, aby řidič řekl „já nikam nejedu“. To by následně vydával za odmítnutí zkoušky. Zde řidič doslova „stál nad propastí“.

Policistovi jistě nic nezakazuje se řidiče zeptat, zda je ochoten lékařské vyšetření podstoupit, ale předtím je povinen ho poučit o možnosti lékařskou zkoušku odmítnout a seznámit ho s právními důsledky takového postupu. Ani to policista neudělal, takže porušil zákon podruhé.

Všimněte si také, že dotaz je vysloven zcela nenápadně, jakoby mimochodem, bez jakéhokoli důrazu a bez očního kontaktu. Zní to jako nějaká formalita při sepisování záznamu. To mi také říká většina řidičů, kteří se na tento postup nechali nachytat. Zkoušku odmítli ani nevěděli jak.

Nicméně, i ledabyle vyslovená vágně formulovaná otázka (co je to vlastně z právního hlediska „požadovat krev“?) vám uškodí, když na ní nesprávně odpovíte. Proč? Protože policisté následně přijedou na služebnu a sepíšou dokument zvaný „úřední záznam“. A tam bude stát naprosto jasně, že „řidič na opakovanou výzvu podrobit se odbornému lékařskému vyšetření odpověděl negativně“.

Náš řidič i tuto lest překonal a protože se už blížil svědek, policista se ještě jednou narychlo pokusil z něj vymámit podpis. Nicméně otec řidiče už byl na místě a karta se začala obracet.

Řidič se rozhodl vyžadovat další test, což nemá význam (ve videu je vysvětleno proč). V následujícím momentu vidíme policistu, jak něco dopisuje do záznamu o přestupku, který už ale předtím dvakrát předložil řidiči k podpisu. Asi tam měl vynechané místo, aby si vytvořil podmínky pro budoucí pozměňování dokumentu a falšování důkazů, což je také oblíbená policejní praxe.

Policisté za okolnosti, kdy byl na místě svědek a byl pořizován záznam velmi rychle otočili. Podepsat „přestupák“ už více nepožadovali a najednou si také „vzpomněli“, že jsou povinni podezřelého dopravit k odbornému lékařskému vyšetření. Je to velmi názorná ukázka toho, jak velký význam má důsledná obrana proti policejní praxi a proč je důležité být informovaný.

Text na Facebooku ochranaridice.cz uvádí, že se jedná o známou dvojici policistů, u které je evidováno už více než deset zmanipulovaných testů. Údajně řidičům vykládají, že jim mohl někdo něco hodit do pití a že je pro ně výhodnější přistoupit na odmítnutí zkoušky, protože to pak bude jen přestupek. To je samozřejmě nesmysl, protože pokud by řidiči „někdo hodil něco do pití“ v takovém množství, aby to vedlo k pozitivnímu nálezu při odborné lékařské zkoušce, musel by určitě něco na sobě zaznamenat. Nevím, nakolik je to všechno pravda, nicméně v kontextu toho, co jsem zažil policisty všechno zkoušet mi to vůbec nepřipadá nereálné. Hlavní je stíhat piráty a honit čárky.

Osobně se domnívám, že orientační zkouška na alkohol a drogy je pro řidiče jedna z nejnebezpečnějších situací, v jaké se řidič může ocitnout. Srovnal bych to zhruba s dopravní nehodou nebo jízdou po dálnici v protisměru. Může ovlivnit váš život na roky dopředu, protože přijdete o řidičák, o práci a kdy na vás okolí bude koukat jako na vyvrhela, a to přestože jste zcela nevinný. Smůlu máte proto, že si nějaký přemotivovaný policejní zmrd potřeboval nahonit čárky, aby mohl se slevou do fitka.

Proto se jistě nebudete zlobit, když budu rekapitulovat hlavní zásady pro jednání s policií v případě orientačních zkoušek.

 1. Jakákoli interakce s policií dnešních dnů je pro riziková, protože policie není důvěryhodná a nestojí na straně slušných lidí.V kontaktu s policií buďte proto připraveni na úplně všechno. Řada lidí sice ví a přijala za své, že policisté při získávání důkazů používají nezákonné postupy, ale zdráhají se uvěřit, že se to děje právě jim a právě teď.
 2. Všechno nahráváme. Všechno. Výjimky neexistují. Audio stačí
 3. Na začátku se zeptejte, z jakého důvodu se policisté rozhodli orientační zkoušku provést. To samo o sobě testu nezamezí, ale policisté budou vědět, že jste znalý problematiky a dají si pozor.
 4. Pokud vás policisté před započetím testování nepoučí, upozorněte je na to. Opět to testu nezamezí, ale policisté budou vědět, že víte.
 5. Mějte „pomoc na telefonu“. Může to být právník, firma poskytující přestupkové poradenství nebo známý, který se v problematice orientuje, ale může to být i úplný laik, rodinný příslušník nebo kamarád. Lepší takový svědek než žádný.
 6. Testovací zařízení (Dräger nebo Drugwipe) se nesmí ani na okamžik ocitnout mimo váš dohled. Pokud se tak stane, okamžitě na to policisty upozorněte a také to uveďte do vašeho vyjádření v oznámení o přestupku.
 7. V případě pozitivního nálezu vždy požadujte odborné lékařské vyšetření. Policisté jsou povinni této žádosti vyhovět.
 8. Pokud policisté nehodlají vyhovět, zavolejte na 158 a popište jim situaci.
 9. S policisty se nebavte, nediskutujte s nimi a udržujte si odstup. Zejména neodpovídejte policistům na dotazy, co jste pil, jedl, kde jste byl předchozí večer nebo jaký máte vztah k alkoholu nebo drogám. Všechny tyto informace budou později použity ve váš neprospěch.
 10. Policistů je hodně a nemají celé dny nic na práci. Nevadí proto, že budou muset čekat. Nepodlehněte spěchu a dopřejte si čas.
 11. Všechny dokumenty si důkladně několikrát pročtěte.
 12. Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte.
 13. Pokud se rozhodnete něco podepsat, proškrtněte veškerá volná místa, do kterých by policisté mohli následně něco dopsat.
 14. Všechny dokumenty, které obsahují vaše jméno, si vyfoťte. Tím zabráníte jejich následnému pozměňování ze strany policie.
 15. Záznam a fotografie dokumentů si co nejdříve stáhněte do bezpečného úložiště a archivujte nejméně jeden rok.

Tyto zásady platí přiměřeně i pro jiné situace, ve kterých drogy a alkohol nefigurují.

Na závěr bych poděkoval společnosti ochranaridice.cz za spolupráci a jejich záslužnou činnost, kterou odvádějí tím, že podobné případy zveřejňují a pomáhají vzdělávat a vést řidiče k tomu, aby se dokázali ubránit před stále více agresivnějšími postupy policie.

 


24.05.2020 D-FENS


Související články:


12345 (439x známkováno, průměr: 1,10 z 5)
39 837x přečteno
Updatováno: 24.5.2020 — 21:40
D-FENS © 2017