Jak slušní lidé páchají přestupky ve velkém

Featured Image

Řada lidí si myslí, že žijí normálním životem, neporušují žádný zákon a jsou tzv. „slušní lidé“. Prohlašují to za svoji ctnost a morální zbraň, plamenný meč, kterým přivolávají postihy a sankce na jiné lidi, kteří v jejich očích „slušní lidé“ nejsou. „Slušným lidem“ by určitě nevadily vysoké pokuty za nedodržování vládních opatření proti šíření koronaviru. Pořádný pokuty na ně. Deset tisíc. Ne, dvacet tisíc. To je málo. Sto tisíc. Nebo rovnou milijón. Tři milijóny. Jde přece o život.

„Slušní lidé“ mají také sklon podvolovat se sledování, šmírování a fízlování nejrůznějšího druhu, protože si myslí, že nic nezákonného nedělají a tak ať si je také sledují. Obdivují policii a dohled všeobecně, protože si myslí, že jim přináší bezpečí. Opak je pravdou, jak si ukážeme.

„Slušní lidé“ rádi verbálně dehonestují právnky a advokáty, protože podle jejich názoru různými postupy pomáhají lumpům, aby unikli spravedlivému trestu. U některých z nich je averze ke všem práva znalým osobám mimořádně silná, takže se v podstatě dopracovali do bezvýchodného dilematu, kdy sice od ostatních vyžadují bezvýhradné dodržování všech myslitelných zákonů, ale krajně je znejisťuje, když se jiní lidé v zákonech vyznají.

V následujícím textu ukážu vládní nařízení, které porušuji naprosto všichni, jeho porušování je detekovatelné šmírovacími metodami a pokud budete chtít zůstat nevinní, budete potřebovat právníka. Východiskem je tento text:

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje: (…) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,

Pokud fyzická osoba nedodrží omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu, tedy se například pohybuje na veřejnosti bez roušky nebo nedodrží odstup 2 metry, hrozí jí podle § 34 krizového zákona pokuta až do výše 20.000 Kč. Spodní hranice pokuty není stanovena.

Zůstaneme-li u příkladu s odstupem, může být přestupek řešen tzv. příkazem na místě (blokovou pokutou). Příkaz na místě lze využít v situaci, kdy obviněný souhlasí s tím, že se přestupku dopustil. Příkazem na místě lze však uložit pokutu nejvýše 10.000 Kč, jedná-li se o mladistvého, pak nejvýše 2.500 Kč.

Pro zajímavost, dne 23. 3. 2020 byla usnesením vlády o omezení volného pohybu a maloobchodního prodeje nahrazena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví vydanými podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Tato opatření mají zásadně stejný obsah, jako usnesení vlády, ale za jejich porušení může být ve správním řízení uložena pokuta až do výše 3.000.000 Kč. To jsou ta opatření, která později zrušil soud.

Není nikdo v této zemi, kromě batolat, nemohoucích osob a osob osaměle žijících poustevnickým způsobem života, kdo by dokázal v běžném životě zajistit, že bude za všech okolností zachovávat od jiných osob odstup 2 metry. Všechny svépravné přestupkově odpovědné osoby jsou potenciálně potrestatelné pokutou až 20 tisíc korun, a to opakovaně, třeba několikrát za hodinu.

Jasně, soc. dem. zmr. Hamáček v červené mikině vám bude tvrdit, že tohle ustanovení je tam proto, aby se lidé neshlukovali a podobně a že to určitě není určeno k tomu, aby byli postihování jednotlivci, kteří se náhodou k někomu přiblíží. Jenže kolikrát už jsme tuhle větu v různých obměnách slyšeli a vždy se ukázalo, že jakmile dáte silovým složkám a úředníkům nějakou pravomoc, dříve nebo později ji zneužijí, a to spíše dříve než později. A tak se stane, že budou pronásledovat nějaké chudáky a pan hradní kancléř si se spolkem vyžírků bude pořádat kanibalistickou zabijačku.

Všichni to porušuji. V MHD, v obchodech, na ulici a na dalších místech. Fungování mnoha oblastí lidského života by bylo prakticky nemožné, kdyby to lidé neporušovali.

Představte si následující situaci. Dostavíte se na motocyklu k jakémusi památníku obětem druhé světové války, abyste tam položili květinu, protože k tomuto tématu máte nějaký vztah. Motocykl odstavíte někde poblíž a k pietnímu místu pokračujete pěšky.

Bohužel, i jiní lidé měli stejnou myšlenku. Prokazovat úctu osvoboditelům je taky ošemetná věc, protože se neustále mění, kteří osvoboditelé jsou právě ti správní. Naši zemi permanentně někdo osvobozuje od těch, kteří ji osvobodili před ním. Navíc se to odlišuje lokálně. Například Prahu osvobodili Rusáci, ale bourají tam sochy jejich velitelů. Sokolov osvobodili Američani, ale nesmí se tam vystavovat jejich vlajky. Když to zvoráte a půjdete prokazovat úctu nesprávným osvoboditelům, očekávejte problémy. Myslím, že za nějakých dalších 10 let se situace opět změní, bude vydána Encyklopedie čínského prvenství a historickým bádáním Zemanova dějepisného ústavu se zjistí, že Prahu osvobodily tanky generála Čankajška, které se vylodily z kontejnerů na nádraží v Uhříněvsi.

A tak se vám stane, že před vámi jde osoba, od které udržujete odstup nejméně dva metry. Pro jistotu máte s sebou nějaké zařízení, třeba laserový dálkoměr nebo nějakou tyč a tím průběžně ověřujete, že dodržujete vládou předepsanou vzdálenost s určitou rezervou.

Nicméně za vámi jde jiná osoba a ta není příliš důsledná v dodržování odstupu nejméně dva metry, takže se k vám přiblíží. Třeba na 1488 mm.

V ten moment se někde objeví jiný „slušný člověk“, třeba fízl nebo udavač (pardon, samozřejmě objeví se hrdinný policista v první linii nebo whistleblower) a pořídí obrazový záznam. Na něm jste zachycen vy, jak se nacházíte od jiné osoby ve vzdálenosti prokazatelně menší než dva metry.

Získání důkazních prostředků nemusí vůbec proběhnout takto spektakulárním postupem. Kdo nedělá nic nezákonného, ten se přece kamer vůbec nemusí bát. Následující video ukazuje, jak lze využít kamerové systémy k vynucování sociálního distancingu.

Každopádně úřady mají fotku, na které jste zachycen nepochybně vy, jak nemáte k jiné osobě vládním nařízením určený minimální odstup. Z té fotky nejde rozeznat, jakým mechanismem k nedodržení dvoumetrového odstupu od jiné osoby došlo a výše citovaný text ani nic takového k vzniku odpovědnosti za přestupek nevyžaduje zkoumat. Potrestat vás tedy lze oba dva.

Tzv. „slušní lidé“ často disponují zploštělým vnímáním práva, kterým redukují různé deliktní jednání na jeho formální stránku. Rádi říkají věty typu „důkazy hovoří jasně“. Nyní tedy důkazy hovoří jasně, že nemáte odstup nejméně dva metry. Takový slušný člověk a v takovém průseru. Že se nestydíte.

P.S. pro ty, kdo nejsou vovce

Popsaný skutek samozřejmě není přestupek. V popsaném případě by chybělo zavinění. Pokud by se neprokázalo, že jste úmyslně nebo z nedbalosti nedodržel vládou stanovený odstup, nemohlo by se jednat o přestupek. To dělá nedodržení odstupu prakticky nepotrestatelným, protože nelze prokázat, zda se tak stalo zaviněním vaším nebo někoho jiného. Problém je, že o tomhle vám úřady neřeknou a nebudou se tím zabývat, až dokud to sami v obraně neuplatníte.

 


16.05.2020 D-FENS


Související články:


12345 (477x známkováno, průměr: 2,73 z 5)
22 034x přečteno
Updatováno: 16.5.2020 — 11:27
D-FENS © 2017