Přestupky I: Bureš the great wizard

Featured Image

Už asi pět let mám v plánu sérii článků o úspěšné defenzívě ve správních řízeních o dopravních přestupcích, aby čtenáři věděli, jak soustavně úřady v Kocourkově porušují někdy zákony, do jaké situace občany přitom dostávají a jak na to reagovat. A je dobře, že jsem s tím počkal, protože význam obhajoby v přestupkových řízeních názorně demonstroval celému národu nikdo méně významný než předseda vlády.

Předseda vlády agent Bureš totiž není je expert na motýle, ale taky na obranu proti přestupkovým obviněním.

Může se vám například stát hned zítra, že utrpíte nějakou konfrontaci s policistou, strážníkem, úředníkem nebo nějakým jiným drábem, a ten vám bude říkat, že jste spáchal něco nezákonného, má „důkazy“ a nejlepší, co můžete udělat je zatetelit se strachem a dát mu penízky hezky do ručičky příkazem na místě, protože ve správním řízení „nemáte vůbec šanci“. Nebo bude apelovat na vaše „lepší“ já a říkat, že se k tomu musíte postavit čelem jako chlap, férově uznat chybu a napravit jí tím, že mu zaplatíte pokutu, kterou si pak s kámošema úředníkama na kradnici hezky rozdělí na odměnách. Informovaný člověk reaguje naprosto automaticky podle vzorce „ani hovno, ty zmrde“. Jsou však lidé, kterým v tom okamžiku naskočí v hlavě všechno možné. Budete myslet na různé pozitivní i negativní vzory ve vašem životě, co by za takové situace udělali oni. Budete se ptát, co by udělaly Rychlé šípy nebo co by udělal Jan Hus (ten by nejspíš jen tak tiše hořel), ale já doporučuji se ptát, co by udělal Andrej Babiš.

Andrej Babiš je předseda vlády, první muž ve státě a nepochybně morální autorita pro zhruba třetinu oprávněných voličů hnutí ANO. Co si o něm myslím já je proteď vedlejší.

Věc se má tak, že Andrej Babiš je obviněný z přestupku. Jmenovitě z přestupku podle § 23 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. O střetu zájmů alias Lex Babiš, kterého se měl dopustit tím, že jako veřejný funkcionář byl současně ovládající osobou v jiných právnických osobách, a tato jeho činnost byla v rozporu s § 4a tohoto zákona. Z materiálního hlediska je mu kladeno za vinu, že je ovládající osobou třeba deníků MF Dnes a Lidové noviny, které spadají pod společnost MAFRA, nebo Rádia Impuls, které vysílá pod hlavičkou firmy Londa.

Pravda je, že sám předseda vlády Babiš sice ví, jak na koho zakleknout, ale jinak má určité právní mezery. V rozhovoru pro Novinky.cz poznamenal ke své kauze následující:To je přestupek, jo? Překročení rychlosti v obci Černošice je přestupek. Toto rozhodně není přestupek. Mám pocit, že pan starosta neví, o čem mluví.”  Samozřejmě že konflikt zájmů je přestupek. Pan předseda vlády by se pravděpodobně velmi divil, co všechno může být v této zemi přestupek a že existují přestupky fyzických osob, za které hrozí pokuta například tři miliony. To je prosím pěkně moderní právo. Cílem přestupkových řízení není dosahovat spravedlnosti, ale plnit obecní pokladny a k tomu se absurdní skutkové podstaty v kombinaci s likvidačními pokutami hodí skvěle. Třeba za plevel na zahradě má hrozit pokuta až 100 tisíc korun, takže počkáme, až nemohoucí bábě Vomáčkový vyraší na zahradě nějaké bejlí, pak tam pošlem Městapo, oflastrujeme bábu a postavíme si třeba 7,5 milimetru cyklostezky. Tentokrát to máte za padesát tisíc, matko.

Místně příslušný správní orgán je MÚ Černošice, protože Babiš má bydliště v jeho správním obvodu (Černošice jsou nástupce bývalého okresního úřadu Praha-Západ). Správní orgán začal jednat na základě podnětu, správně česky udání, neziskové organizace Transparency International. Dog-eat-dog world je v nejlepší formě, když profízlovaná neziskovka práská estébáka.

Z principu se tedy jednalo o přestupkové řízení úplně stejné jako o dopravním nebo pořádkovém přestupku. Když vás v Černošicích změří radarem nebo vymlátíte hospodu, skončíte úplně stejně jako Bába, tzn. ve spárech MÚ Černošice, správního odboru, který ovšem nesídlí v Černošicích, ale v Podskalské ulici na Praze 2.

Stejně jako naprostá většina lidí, na které si zasedl nějaký přemotivovaný úředník, i Babiš trpěl pochybami o tom, zda tohle je skutečně služba veřejnosti. Vyjádřil se, že úřad v Černošicích by měl spíše organizovat úklid sněhu. MÚ Černošice se ohradil proti tomuto vyjádření předsedy vlády a poučil ho, že má zhruba 170 pracovníků na výkon státní správy v přenesené působnosti a 60 úředníků v samosprávě. Jak se dá zjistit z internetových stránek MÚ Černošice, výběr pokut od obyvatelstva, nebo jak jinak nazvat přestupková řízení, zaměstnává na úřadě celkem 16 osob, což je asi 10% z počtu úředníků, které město Černošice vydržuje za účelem výkonu státní správy. Ano, nechtě musím s předsedou vlády souhlasit. Myslím si, že oněch 16 úředníků by jistě odvedlo užitečnější práci pro občany, kdyby začali dělat něco jiného, třeba odklízet sníh.

Nyní Babišova procesní aktivita.

V rozhodnutí je uvedeno:

“Na základě provedených důkazů a uvedeného posouzení nemá správní orgán pochybnost o tom, že obviněný je ovládající osobou uvedených mediálních společností, a proto rozhodl o jeho vině u uvedeného přestupku”.

„Jak bylo řízením prokázáno, uvedený přestupek byl spáchán z nedbalosti, a na základě provedených důkazů osobně obviněným. Jeho následkem je porušení neslučitelnosti výkonu funkce veřejného funkcionáře a funkcí osoby s rozhodujícím vlivem v mediálních společnostech…“

Za okolnosti, že správní orgán nemá pochybnost, formuluje moderní společnost na občana jednoznačný požadavek. Občan s rozhodnutím správního orgánu v řízení bude souhlasit, nebude se ním polemizovat a radostně se mu podvolí, protože je to čestné, chlapské a úřad je přece úřad a má vždy pravdu. Ne tak předseda vlády Babiš. Ten opravných prostředků využil, podal včas odvolání a rozhodnutí nenabylo právní moci. To je dobré si uvědomit, protože využívání opravných jakož i jiných procesních prostředků účastníky řízení či jejich zástupci ve správním řízení bývá někdy ve zmanipulovaných médiích nazýváno „triky“, „obstrukcemi“ a „využívání mezer v zákonech“ a stimuluje se společenská poptávka po tom, tyto postupy omezit a skoncovat s přežitky typickými pro nepokrokové právní státy, jako například se zásadou dvoustupňovosti řízení.

Co je další přežitek z dob právního státu? Právo na obhajobu. Babiš v řízení nevystupoval sám, ale byl zastoupen „podnikovým“ advokátem Knotkem. I to je zaznamenáníhodný fakt, protože média vedou soustavnou kampaň proti osobám poskytujícím právní pomoc v přestupkových řízeních, přičemž je jejich snaha vnímána nikoli jako obrana oprávněných zájmů obviněného, ale jako podlá společensky závadná aktivita bránící dosažení účelu řízení, což je až na výjimky výběr pokuty do obecní pokladny. Právní zástupci často způsobí, že je řízení zastaveno, takže od obviněného nelze vybrat pokutu a postavit chodníky, dětská hřiště a podobně. I zde jsou konstantně vyvíjeny různé aktivity, jak občanům přístup k právní pomoci a vytváří se dojem, že kdo je v řízení zastupován, ten jako by se doznal. Tak na Bábově případu vidíte, že přibrat si právní pomoc, řečí médií „použít trik s advokátem“, je správné a žádoucí, protože pravděpodobnost, že správní orgán utře pysk, výrazně vzroste.

Babišův advokát Knotek makal a podal poměrně rozsáhlé odvolání. V odvolání uvedl, že že vysvětlení úředníků z Černošic je zmatené, nesrozumitelné, plné rozporů a namítá, že se úředníci nezabývali důkazními návrhy jeho mandanta. Advokát Knotek je asi ze straé školy a nepochopil dosud, že moderní pokroková obhajoba je součástí obžaloby. „Správní orgán si sám není vůbec jistý, koho má za ovládanou osobu přesně označit,“ pokračoval Knotek sžíravým tónem. V obhajobě Knotek postupoval více méně konzervativně a některé jeho formulace nezapřou, že si vytvořil k rozhodnutí z Černošic negativní vztah.

Odvolací správní orgán dal argumentům v odvolání za pravdu, případ vrátil k dalšímu řízení a tím byla za řízením víceméně udělána tečka. Černošice se možná ještě zvetí a vydají nové rozhodnutí, ale nemyslím, že by tento přestupkový orgán disponoval kompetencí dotáhnout to do konce. Spíš budou spoléhat na to, že se Babišovi podaří přišít něco na trestněprávní rovině a přestupková kauza už pak nebude nikoho zajímat, takže po třech letech vyhnije.

Jedná se o modelový příklad úspěšné obrany proti obvinění z přestupku a předseda vlády ukázal naprosto všem, že tato obrana má smysl. Jemu se to vyplatilo. Jednak nemusel platit pokutu 200 tisíc korun, což je pro něj asi marginální problém. V nejhorším by zdražil toastový chléb o korunu. Pro něj má větší cenu, že nevzniklo žádné pravomocné rozhodnutí, že Babiš je ve střetu zájmů, protože takové rozhodnutí by se Babišovým oponentům velmi hodilo. Okamžitě by ho zužitkovali ve své kampani, říkali by, že nyní mají „černé na bílém“, že Bureš je ve střetu zájmů, a nikoho by nezajímalo, že to „černé na bílém“ je přestupkové rozhodnutí z Černošic, což zrovna není právní titul nejvyšší síly a důvěryhodnosti.

Jaký jen morální rozměr celé věci? Asi podvědomě tušíme, že Bába je ve střetu zájmů velkém jako Brno. Hodně lidí se zdráhá bránit se v přestupkových věcech, protože si myslí, že jsou stíháni a nakonec potrestáni za něco, co skutečně udělali, tedy třeba že jeli rychle, přičemž oni ví, že jeli rychle. Předseda vlády Babiš nám všem ukázal, že existuje něco jako vyšší princip. Právo a dokonce povinnost občana vzepřít se zkurvenému nespravedlivému zákonu. Lex Babiš je zkurvený nespravedlivý zákon, protože byl v roce 2017 účelově novelizován na míru jediné konkrétní osobě, totiž tehdejšímu ministru financí Babišovi a jeho vlastnictví médií. Nemění na tom nic skutečnost, že ta osoba byl Babiš, zloděj a estébák, protože zkurvený nespravedlivý zákon nebude proto o nic méně zkurvenější ani spravedlivější. Je to mizerný, odporný, amorální prasozákon. Na obranu Babiše je nutné dále se sebezapřením uvést, že postupoval relativně čestně, když si výše uvedené sdělovací prostředky koupil a následně je ovládal. Je to asi druhá nejčestnější cesta, jak se dostat k mediálnímu vlivu, a jiní politici realizují svůj mediální vliv ještě méně transparentními a daleko podlejšími způsoby.

V rámci přípravy tohoto textu se ke mně dostalo jiné velice zábavné rozhodnutí z Černošic, které z pochopitelných důvodů nemohu zveřejnit. V předmětné věci šlo o to, že jistý pan M. ztratil občanku. Dostavil se na MÚ v Černošicích, kde úředníci právě neuklízeli sníh, ale zahájili s ním po nějaký peripetiích přestupkové řízení. V tom se dotyčný delikvent na úseku Kennkaret bránil tím, že se o občanku staral řádně, ničeho nezanedbal a nemůže uvést, jak o občanku přišel, že mu také mohla být odcizena nebo o ní mohl přijít nezaviněně z jiných důvodů. Konkrétně to udělal tak, že správnímu orgánu do protokolu při ústním jednání přečetl kus tohoto článku. Černošický správní orgán se cítil velice popuzen tím, že se občanský ksindl brání a v čtyřstránkovém rozhodnutí ho shledal vinným, přičemž mu uložil sankci ve formě pokuty ve výši 1.500 Kč. Správní orgán v rozhodnutí doslova uvedl:

Obviněný na svoji obhajobu ve své přestupkové věci na nařízeném ústním jednání přes správním orgánem uvedl: že pokládá za nutné uvést, že ke ztrátě občanského průkazu mohlo dojít nezaviněně, např. že mu ho mohl někdo odcizit, nebo ho mohl ztratit z důsledku závady na oblečení nebo zdravotní indispozici, které nemohl předvídat a na závěr k tomu dodal, že by chtěl připomenout správnímu orgánu, že na jeho bedrech spočívá důkazní břemeno. Jedná se o totožné znění, které je umístěno na internetu jako rada pro přestupce, jak se vyvinit ze své odpovědnosti za přestupek. Uvedený text je ze 17.12.2017. Dle názoru správního orgánu je možné k této okolnosti přihléídnout jako k přitěžující okolnosti a to, k negativnímu vztahu k dodržování povinností povinností stanovených právním předpisem upravujícím povinnosti držitelů občanských průkazů, neboť je zřejmé, že taková osoba se jím nehodlá řídit přičemž spoléhá na to, že za pomoci „rad“ z předmětného článku nebude za takové protiprávní jednání postižena.

Jinými slovy, obviněného je třeba potrestat nejen za to, že projebal doklad, ale také za to, že ve správním řízení použil „trik s obhajobou“.

Správní orgán v Černošicích odhalil skutečně zákeřného společensky velmi nebezpečného pachatele, který úmyslně nakládá se svým občanským průkazem lehkovážně, protože si na D-FENSovi předtím přečetl, co má pak úřadu říct, aby z toho vyklouzl. Jistě uznáte, že proti něčemu takovému je konflikt zájmů přesedy vlády prkotina. Odvolání bylo rovněž podáno, dokonce ještě před odvoláním v Burešově věci, a dosud o něm není rozhodnuto.

Teď tedy vidíme, že na Babiše v Černošicích zaklekli opravdoví profesionálové a není se čemu divit, že to dopadlo, jak to dopadlo.

Kdyby se všichni stavěli k přestupkovým řízením tak odhodlaně, důsledně a kvalifikovaně jako Babiš, správní orgány by měly ohromný problém a pokutový průmysl by se v podstatě zastavil. Myslete proto na Babiše a braňte se, budete rádi, že jste to udělali.


16.06.2019 D-FENS


Související články:


12345 (359x známkováno, průměr: 1,13 z 5)
23 046x přečteno
Updatováno: 18.6.2019 — 23:46
D-FENS © 2017