Cynická pohádka 6: Má to vysvětlení

Featured Image

Jak vysvětlit setrvalý stav v Divnozemi, nad kterým zůstává rozum stát?

Snad takto: Divnozemě v nedávné minulosti zažila několik desítek let kruté zločinné totality. A po převratu se fakticky nic nezměnilo, jen dosavadní utiskovatelé převlékli kabáty a slušné schopné lidi utiskovali dál. Další a další dotace, posilování rozpočtů a vlivů – jen o to těm současným divnozemským zločincům šlo. Za jakoukoliv cenu, zákon nezákon.

Jeden z nejslušnějších a nejschopnějších, geniální vynálezce a konstruktér Lukáš Brilant nesměl po maturitě studovat univerzitu ani vědecky publikovat ani dělat jakoukoliv vědeckou kariéru.

Jiní schopní a chytří lidé, takto postižení v Divnozemi za totality, byli kariérově totálně zničeni. Pokud neemigrovali, končili zcela bez publicity v nějakém manuálním povolání. Lukáš Brilant se ale nevzdal. Již ve svých 18 letech byl fakticky v deseti oborech na úrovni doktorátu, ve třiadvaceti na úrovni docentury, v osmadvaceti na úrovni profesury. Byl černým svědomím těch, kteří se oněmi docenty a profesory směli stát oficiálně.

K prominentům totalitní éry té Divnozemě patřili samozřejmě učitelé a doktoři humanitních věd. To byli totiž absolventi pedagogické nebo filozofické univerzitní fakulty – a tam se dostal jen ten, kdo totalitu podporoval stokrát nápadněji a výrazněji než Lukáš Brilant.

Tito učitelé po roce 1989 plynule bez trestu pokračovali ve vyučování na základních a středních školách. Tito doktoři humanitních věd se postupně stali docenty a profesory – a mocensky ovládli divnozemské univerzity.

Nebyli takoví úplně všichni; ale bylo jich dost na to, aby úroveň Divnozemě šla do kytek.

Kdo z nich by si pod sebou řezal větev? Kdo z nich by žákům a studentům připomínal svou totalitní minulost, kdy svou lhostejností přinejmenším nepřímo způsobili (nebo chtěli způsobit nebo nezabránili jí) kariérovou vraždu nejschopnějších a nejférovějších lidé své země?

A tak morálně silně nalomení zmrdí učitelé logicky vychovávali další generaci zmrdím způsobem. Výsledkem je věková skupina, která o nedávné historii naší země ví naprosté ho… (houby); a co je nejhorší, neumí rozpoznat zlo a odporovat mu. Každý přemýšlející zkušenější člověk v Divnozemi na to bolestně naráží dnes a denně. Že?

Lukášovi přátelé občas kladli personalistům různých firem a institucí legitimní otázky:

Proč platíte lektorovi práce s počitadlem násobky toho, co požaduje Lukáš Brilant, když poměr jejich vzdělanosti je 1 : 100 a poměr užitečnosti jejich výrobků a služeb taktéž 1:100?“

Proč platíte za kuličkové počitadlo dvojnásobek toho, co žádá Brilant za nejmodernější elektronický notebook s tiskárnou, kopírkou a skenerem, a nikoliv pouhou jednu setinu, jak by bylo obvyklé v každém civilizovaném právním státě?“

A býval to pohled a poslech pro bohy, jak se ti tázaní personalisté vykrucovali, jak trikařili, jak lhali, jak blekotali, jak si vymýšleli fantasmagorie přes hory a doly – jen aby zakryli svou hloupost a špatnost… Prostě, byli už vzděláni a vychováni tou generací morálně nesmírně „ohebných“ oficiálních učitelů v oficiálním školství a jen rozsévali zkázu a šmejdovství lidem kolem sebe.


15.06.2019 Zvědavej Honza


Související články:


12345 (193x známkováno, průměr: 1,64 z 5)
2 252x přečteno
Updatováno: 21.6.2019 — 15:57

Reklama

D-FENS © 2017