(Ne)parkování na vyhrazeném stání

Featured Image

Chci se s Vámi podělit o zkušenost s postupem Městského úřadu ve Fízlměřicích a následně Krajského úřadu Komoušovského kraje. Až nedávný rozsudek příslušného krajského soudu uvedl věci na pravou míru. Části uvedené kurzívou nejsou mojí nadsázkou, ale skutečnou citací spisové dokumentace.

Celá věc odstartovala oznámením Městapa Fízlměřice, podle kterého vozidlo, které provozuji, stálo na jaře roku 2016 „ve 14:45 na místě, kde stát nemělo. Zhruba tam, čemu v Praze říkají „modrá zóna“. Tím podle pana Fízla řidič vozidla porušil § 27 odst. 1) písm. o) zákona 361/2000 Sb. a dopustil se tak přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) téhož zákona.

Jako provozovatel jsem byl nejprve vyzván k návštěvě městské policie a následně k úhradě určené částky. Obojí vč. tučně zvýrazněné nabídky, že „v případě zaplacení mi nebudou připsány body v registru řidičů jsem ignoroval, což vedlo k pozvánce na osobní podání vysvětlení. Zde se úřad zajímal o totožnost řidiče, kterou jsem odmítl sdělit s odkazem na článek 37 Listiny základních práv a svobod. To koncem roku 2016 vedlo k odložení řízení ve věci přestupku a k zahájení řízení o správním deliktu provozovatele vozidla, neboť se nepodařilo vypátrat totožnost řidiče.

V oznámení o zahájení řízení ve věci SPRDELe mi Fízlměřický úřad rovnou sdělil, že již „shromáždil všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí“ a že se „mohu k podkladům vyjádřit nahlédnutím do spisové dokumentace“ ve lhůtě do Vánoc 2016 v 9:00 a „po jejím uplynutí bude ve věci vydáno rozhodnuti“. Ve stanovené lhůtě jsem se dostavil a vyžádal si kopii spisu, k níž jsem se po jeho prostudování písemně vyjádřil, stále v rámci úřadem stanovené lhůty.

Vyjádření obsahovalo žádost o ústní jednání, neboť po prostudování spisu jsem zjistil, že skutečnosti popsané Fízlměřickým správním orgánem není možné považovat za přestupek. Například proto, že přestupek se měl stát ve 14:45, kdežto zákon, který jsem měl porušit stanovuje minimální lhůtu 3 minut se současným omezením či dokonce ohrožením řidičů, pro něž je parkoviště vyhrazeno a ani jedno z toho není ze spisové dokumentace zřejmé. To bylo zamítnuto a místo toho bylo na nový rok 2017 vydáno rozhodnutí o mojí vině, kde SO uvedl, že „k podkladům řízení nebyla vznesena žádná námitka“.

V lednu 2017 tak bylo posláno blanketní odvolání ke Krajskému úřadu Komoušovského kraje, krátce na to doplněné o 8 stránek odvolacích důvodů zahrnujících neexistenci formálního i materiálního znaku přestupku či jeho zavinění. Dále porušení zásady materiální pravdy, neboť úřad ve Fízlměřicích z vlastní vůle nenavrhl ani jediný důkaz svědčící v můj prospěch (§ 3 správního řádu). Dále nemožnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, nezákonné určení druhu a výměry sankce, nesprávný úřední postup a další body proložené citacemi rozsudků NSS a shrnuté návrhem na zrušení rozhodnutí Fízlměřického správního orgánu a zastavení řízení.

Koncem léta 2017 z Komoušova odpověděli, že je moje námitky nezajímají a nebudou se jimi zabývat. Dokonce se pokusili zavést jakousi presumpci viny, když naznačovali, že jsem se měl z řízení o přestupku „vyvinit s odkazem na osobu blízkou“ a že je proto dobře, když byl zaveden institut objektivní odpovědnosti provozovatele, protože „velká část přestupků v oblasti silničního provozu, kdy totožnost řidiče nebyla známa, zůstávala bez následků pro řidiče. V důsledku toho pak byli řidiči více neukáznění, přičemž tato neukázněnost vede k vyšší hrozbě dopravních nehod a ohrožuje tak bezpečnost provozu na pozemních komunikacích pro všechny jeho účastníky.“ Víceméně poblahopřáli Fízlměřickému úřadu jak se mnou krásně vyjebal a že je dobře, když se mnou neztrácí čas ústním jednáním, protože jeho provedení je pouze zákonná možnost, nikoliv povinnost na můj návrh. Co taky čekat od úřadu s rudou hvězdou v čele.

Na to jsem v pondělí roku 2017 odpověděl správní žalobou, kde jsem ve stručnosti shrnul dosavadní průběh řízení, znovu uvedl mé pochybnosti o prokázání formálního i materiálního znaku přestupku a poukázal jsem na procesní chyby. Dále jsem navrhl vydání rozsudku o zrušení rozhodnutí SO prvního i druhého stupně a také vydání předběžného opatření o odložení účinku sankce, tedy pokuty a nákladů řízení v celkové výši 2.500,- Kč až do vydání rozsudku. V pátek roku 2017 přišla obálka se zeleným pruhem, kde mi bylo vysvětleno, že předběžné opatření se zamítá a že mi dají vědět s rozsudkem.

V polovině jara roku 2020, tedy o téměř 3 klidné roky později, kdy už jsem na celou věc dávno zapomněl, mi do schránky přistála další zelená obálka. V ní mi rozsudek jménem Republiky oznámil, že mé žalobě bylo vyhověno a Krajskému úřadu se ukládá cashback v můj prospěch do 30 dnů. Jako důvod bylo uvedeno, že opravdu nikdo neprokázal, že by moje vozidlo na místě stálo déle než 3 minuty a jen toto stačí na zrušení rozhodnutí v Komoušově i ve Fízlměřicích, takže se dalšími body v žalobě už nebudou zabývat. Oběma úřadům bylo doporučeno, ať si pro příště vyžádají třeba záznam z kamerového systému nebo svědeckou výpověď od fízlů, kteří si navzájem jistě potvrdí, že u auta stáli celý den a to se ani nehlo. Soud naznačil, že když jsem o další dokazování nepožádal já, není to moje chyba ale volba procesní taktiky.

Jako velmi pozitivní vidím konstatování soudu, že „zastavení nebo stání na vyhrazeném místě se a priori nezakazuje, pokud uvedená činnost neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno“, neboť zákonné podmínky „musí být splněny kumulativně“. Podle názoru soudu tak na modré zóně mohu stát déle než 3 minuty, klidně třeba celý den, pokud nebudu nikomu překážet. To by zasadilo zásadní ránu modrozónovému parkovacímu a odtahovému byznysu. Úřady by tak musely u každého případu dokazovat, že například celé parkoviště bylo plné a moje auto zabralo poslední volné místo. Najít někoho, kdo kvůli tomu nemohl zaparkovat a zajistit jeho svědeckou výpověď. Fantazii se meze nekladou, i když pochybuji, že by si kapři vypustili rybník například potvrzením tohoto názoru některou vyšší soudní instancí. Případná medializace a vlna žalob o cashback za nezákonné odtahy a pokuty okamžitě povede k hotfixu, například tichému vypuštění kumulativní podmínky při nejbližší novele.

Na závěr dodávám, že další podrobnosti jsou na fóru 30kmh.cz, kde čerpám inspiraci pro tento i další obdobné případy v různých fázích vývoje. I díky tomu mám stále čisté bodové skóre, neboť si jako řidič z povolání nemohu dovolit přijít o papíry a tím i o možnost ze svých daní sponzorovat celý tento buzeraparát.


31.05.2020 Hoba


Související články:


12345 (333x známkováno, průměr: 1,10 z 5)
16 526x přečteno
Updatováno: 31.5.2020 — 22:38
D-FENS © 2017