Covid – šílenství vs. statistiky

Featured Image

Vzhledem k šílenství, které panuje ohledně tzv. epidemie, pandemie Covid, také jsem se rozhodl přispět svoji troškou do mlýna.

Jakožto technik jsem na to koukal pomocí čísel a statistik úmrtí, narozených, nemocnosti atd.

Nyní tedy výsledky.

Tabulka 1 – vyjadřuje průměrnou úmrtnost za roky 2016-2018 a to dle věkových skupin.

K tomu je třeba dodat, že úmrtí ve skupině 85+ od r. 2016 pomalu rostou (s výjimkou r. 2019). Odpověď dává dle mého názoru strom života. Viz níže.

Je důležité si uvědomit, že skupina 85+ ačkoliv je zastoupena v populaci cca 2%, na celkové úmrtnosti se podílí téměř 30%.

No a nyní věková struktura zemřelých tzn. „úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID 19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí. Což může být třeba i udávení (https://www.krimi-plzen.cz/a/soud/). Přehled Viz Tabulka 2

No a zjistíme, že skupina 85+ je v tomto celkovém počtu úmrtí zastoupena vlastně stejně (rozdíl 30% vs. 31%) a to přesto, že dle údajů je nejvýše nakaženou skupinou na počet osob v ČR v dané věkové skupině (přes 9%) – viz Tabulka 3.

Podle statistiky také umřelo s covidem např. 14 osob ve věku 100 let a více (informace pro ty, co říkají, ještě by tu s námi mohl být dalších 10 let).

Musíme také vzít v úvahu, že „u mladistvých a dospělých do 40 let jsou hlavním důvodem úmrtí vnější příčiny“ (= poranění a otravy). A tato příčina úmrtí tvoří cca 15% všech úmrtí až do věku 50 let.Tzn., tyto věkové skupiny nejsou zcela reprezentativní.

Zvýšenou úmrtnost ve skupině reprezentované jako „úmrtí s covidem“ oproti průměrným úmrtím za r. 2016-2018 pak vidíme ve skupinách ve věku 70 – 84 let. Ale opět to není nárůst daný násobky resp. desetinásobky oproti průměrné úmrtnosti (jak by mohlo z informací médií vyplývat).

Pokud vezmeme v úvahu, že nám zesnulí s covidem navýší průměrnou úmrtnost v jednotlivých věkových skupinách, zjistíme, že nejvíce ohroženou skupinou by byl věk 75-79let (a to i vzhledem k oficiálně uváděnému nízkému procentu nakažených v dané věkové skupině). Nikoliv tedy médii prezentovaná skupina 80+ Tabulka 4

Odpověď bych osobně hledal ve věkové struktuře obyvatel a v jejich počtu k počtu narozených a zemřelých

a ve věkové struktuře obyvatel (strom života)  a to v kategorii od cca 60 let.

Pokud se jedná o ten „zub“ ve statistice zveřejněné ČSÚ –  bylo by zajímavé mít stejné týdenní údaje za roky cca 1968-1975.

K přeplnění „krematorií“. V letech cca 1964-1970 počet zemřelých „vyskočil“ ze 100 tisíc na více jak 120 tisíc. V letech 1980 až 1990 se počet zemřelých pohyboval na úrovni cca 130 tisíc ročně s extrémem v r. 1980 (135 537 úmrtí). Pod metodickým vedením Sovětského svazu se i tento nelehký úkol zřejmě podařilo vyřešit. Poprosím dříve narozené, zda si nepamatuji na „mrazáky“ v ulicích. Pokud někdo ano, dejte prosím do komentáře vědět.

No a na závěr odlehčení. V nemocnici umírá cca 63%, doma 22% obyvatel, ale na ulici či veřejném místě pouhých 1,5%. A to je zřejmě důvod, proč je třeba omezit pohyb obyvatel a je zaveden zákaz vycházení.

P.S. Scénku s Felixem Holzmannem ohledně statistiky samozřejmě znám.

Vzhledem k tomu, že státní moc mění statistiky i zpětně, nemusí počty zcela odpovídat nejnověji zveřejněným informacím a zvolenému trendu.


17.01.2021 RK

Prameny:

https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/ceska-demograficka-spolecnost/ke-stazeni/acta-demographica-xii

https://www.czso.cz/csu/czso/narozeni-a-zemreli-v-letech-1950-2019

https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr

https://www.czso.cz/staticke/animgraf/cz/index.html?lang=cz

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19

https://www.uzis.cz/res/f/008309/demozem2018.pdf


Související články:


12345 (198x známkováno, průměr: 1,54 z 5)
14 297x přečteno
Updatováno: 17.1.2021 — 22:35

Reklama

D-FENS © 2017