Hysterie.Idnes.cz – right on target :-)))

Featured Image

Zdravotnické stanné právo se panu Babišovi s panem Blatným velmi líbí. A tak se média vlastněná holdingem Agrofert musí snažit vytvořit dojem, že už už dochází ke stack overflow v českém zdravotnictví. Ti z vás, kdo ještě nebyli na žádné JIPce, měli byste rychle spěchat do špitálu, protože postele nebudou a pak už vás čekají jen Flégrovy mrazáky. Tak si pospěšte a honem si běžte lehnout do nemocnice.

Zpráva přišla, jako blesk z čistého nebe. Ještě včera to vypadalo, že postele v nemocnici se začaly uvolňovat a počet volných lůžek dedikovaných k léčbě COVID-19 se dokonce zvýšil o 3%. Ale pak jsme podle hysterie.idnes.cz z nějakého důvodu už nebyli ve válce s Eurásií ale s Eastasií a všechno začalo být hnědým nahoru.

Pokochejme se, jak to vypadalo s počtem hospitalizovaných podle novinářských hysteriků včera večer (18. 2. 2021). Infografika obsahuje mimo jiné i počet obsazených nemocničních lůžek

Vidíme, že situace má tendenci ke zlepšení, přičemž se díky počtu vyléčených právě uvolnilo 3% lůžek.

Zde se pokochejme, jak vypadá situace dnes (19. 2.):

Ale odkudpak se novinářům z Agrofertu najednou vzalo těch 227 lidí, kteří měli být údajně hospitalizováni dne 17. 2., když ještě v 8 večer jich bylo 6 195, zatímco den následující to bylo 6 442? To se nedá vysvětlit ani tím, že by mezitímně novináři získali nové informace. Čili to bude zřejmě aplikací nejrůznějších epidemiologických mičurinských konstant. Je jen otázka, zda to ty prolhané vonuce vylaborovaly na rozkaz svých šéfů sami nebo zda to opsali z webu Ministerstva pravdy … tedy pardon … zdravotnictví. I tak ovšem je situace méně hnědým nahoru, než byla 16. 2. 2021, kdy ještě potřeba hystericky dramatizovat situaci ve zdravotnických zařízeních nebyla pro majitele onoho média tak iminentně naléhavá, neboť dne 16. 2. Bylo hospitalizováno 6 382 pacientů, kdežto dnes je to jen 6 343.

Takže ze kterých nemičurinských statistik čerpá ředitel nemocnice ve Slaném, pan MUDr. Votoček? To se nedozvíme. Z jeho emotivního a hysterického narativu se dozvíme, že:

  • Systém přerozdělení“ pacientů zkolaboval
  • „Jeho“ nemocnice není zatím naplněna úplně ze sta procent, avšak ve chvíli, kdy to nastane, bude to řešit například přistýlkami.
  • „A nebude to vůbec příjemné pro veřejnost, politiky, ale nejméně to bude příjemné právě pro zdravotníky, kteří budou muset dělat bolestivá a zraňující rozhodnutí,“ dodává.

Hm. No to je hezké. Zejména v souvislosti s tím, jak pan ředitel popisuje situaci v nemocnici ještě o 5 dní dříve. Člověk by řekl, že samá pozitiva, a najednou tohle? To, že systém přerozdělení zkolaboval, je moc dobře. Lidé jako Votoček už svoji odpovědnost za regionální pacienty nebudou moci přehazovat na jiné. Ostatně kolik pacientů mu někdo odmítl převzít? Jednoho? Dva? To se nedozvíme. Každopádně pan ředitel tedy bude muset slézt se svojí ředitelské sesle, projít oddělení a podívat se, koho by mohli propustit domů, krizově reprofilizovat lůžka a začít trochu makat. To je ostatně jeho povinnost. Pan ředitel tvrdí, že „nemohou vyčlenit další COVIDová oddělení“. Ale pročpak? Elektivní hospitalizace mají stejně zakázané, tak aspoň bude mít co dělat. Pan ředitel dále tvrdí, že „sice sice nemocnice není zaplněna ze 100%, ale situace se rapidně zhoršuje“. Opravdu? Prezentoval pan ředitel snad nějaká konkrétní čísla? Kolik mají lůžek celkově, kolik mají lůžek COVID, proč nemohou lůžka reprofilizovat, jaký je gradient naplňování nebo uvolňování lůžek? Ó nikoli. Takové ověřitelné konkrétnosti se z jeho projevu nedozvíme, protože to by možná mohlo někomu dojít, že je to jen obyčejná bouda.

Nemocnice Slaný je údajně zadlužená. Dokonce se objevily neověřené zprávy přes sestry, které pracují jak ve Slaném tak v Motole, že nemocnice Slaný se údajně pokusila účelové státní dotace na odměny personálu za COVID použít na sanaci dluhu nemocnice (nebo to byla nemocnice Kladno? Informovaní čtenáři, nechť mě opraví). Jestli je to pravda, tak pan ředitel pouze sklízí, co zasel.

Osobně mám za to, že povinnost zajistit zdravotní péči v době pandemie má Všeobecná zdravotní pojišťovna. Ta však evidentně nedělá nic. Na to ale má občan mastičku, sice ne obzvlášť účinnou, ale zkusit se to může.


Všeobecná zdravotní pojišťovna, ing. Zdeněk Kabátek, ředitel, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, do vlastních rukou jen adresáta, dodejka!

 

Věc: Stížnost na chování a veřejné vystupování ředitele Nemocnice ve Slaném MUDr. Štěpána Votočka

 

Vážený pane řediteli,

V médiích se dne 18. 2. 2021 objevilo prohlášení ředitele Nemocnice ve Slaném pana MUDr. Štěpána Votočka, ze kterého lze seznat, že situace v jeho zdravotnickém zařízení je zcela kritická a že může dojít k tomu, že bude Vašim pojištěncům odmítána akutní zdravotní péče z kapacitních důvodů.

Jednalo se konkrétně o článek v idnes.cz: „Plné nemocnice končí s převozy pacientů, systém přerozdělování padl.

 Pan ředitel uváděl pouze neurčité a zavádějící informace o údajném rychlém naplňování kapacity nemocnice, přičemž prezentoval pouze neúplné, nejasné informace a rovněž nepřijatelná řešení. Vše bylo svým způsobem teatrální a celá zpráva budí dojem zprávy poplašné, což mi nedává jinou možnost, než podat tuto stížnost, neboť nevidím racionální důvod na straně jedné šířit znepokojivé a poplašné zprávy v médiích a na druhou stranu nemít prokázáno, že jako osoba odpovědná za chod největšího lokálního poskytovatele zdravotních služeb udělal vše proto, aby byl lůžkový fond jeho nemocnice řádně využit k poskytování neodkladné zdravotní péče. Pokud by pan ředitel na straně jedné šířil teatrální a poplašné zprávy a na straně druhé nevyčerpal veškeré mechanismy, které mu dává jeho manažerské postavení k tomu, aby zajistil neodkladnou a náležitou zdravotní péči v zařízení, ve kterém je ředitelem, pak takové chování považuji za nepřijatelné.

Vy jako Všeobecná zdravotní pojišťovna jste odpovědni za řádné zajištění zdravotní péče pro pacienty v regionu nemocnice ve Slaném a to bez ohledu na situaci. Proto Vás žádám o následující přešetření stavu věcí:

1) žádám o přešetření, zda bylo nutné přerozdělování pacientů ze slanského regionu do jiných nemocnic, jak naznačil pan ředitel ve svém prohlášení a kolika pacientům byl odmítnut překlad do jiného a méně vytíženého zdravotnického zařízení a jaký byl jejich další osud. Pokud by totiž potřeba přerozdělení pacientů vznikla a tito pacienti byli odmítnuti, logicky z toho vyplývá, že došlo k jejich přímému ohrožení na životě.

2) V této souvislosti především žádám o přešetření a zjištění, zda nemocnice včas a řádně propouští již vyléčené pacienty, zda je lůžkový fond nemocnice řádně využíván a zda personál není motivován k maximalizaci tzv. „obložnosti“ , neboť je veřejným tajemstvím, že tento ukazatel výkonu zdravotnického zařízení je zde facilitován již od komunistické éry.

3) Žádám o přešetření, zda je personál nemocnice veden k tomu, aby vždy a za všech okolností zřídil řádné rezervy v lůžkovém fondu pro případ nenadálých událostí (přestože pandemie COVID-19 není žádná nenadálá událost a pan ředitel mohl náběh pacientů rozumně přepokládat).

4) Žádám rovněž o přešetření skutečnosti, kterou ředitel nemocnice ve Slaném zmínil – totiž že „není připraven zřídit další COVIDové oddělení“, pokud by taková nutnost vznikla, a které objektivní skutečnosti tomu brání.

5) na základě zákona č. 106/1999 Sb. „O svobodném přístupu k informacím“ rovněž žádám Vaši expozituru o sdělení, jakým způsobem budete financovat nárůst potřeby neodkladné zdravotní péče ve Vašem regionu v důsledku pandemie COVID-19 a zejména jaké finanční prostředky věnujete na léčbu konkrétního pacienta hospitalizovaného pro COVID a na jakých skutečnostech množství zaplacených finančních prostředků závisí.

Žádám o sdělení v zákonné lhůtě, co jste při prošetřování stavu zjistili a jaká byla učiněna nápravná opatření.

V dokonalé úctě

Vojín MUDr. Josef Švejk, Ph.D., superarbitrován pro blbost, Restaurant u Brázdů, Sokolovská 258, Praha

To be continued…Když teda hysterie, tak pořádná. Nevím, proč by kvůli vohnoutství měl mít někdo lockdown a úředníci se měli válet doma za plný plat. Free to use, free to sue.


19. 2. 2021 Challenger


Související články:


12345 (318x známkováno, průměr: 1,29 z 5)
22 298x přečteno
Updatováno: 19.2.2021 — 15:31

Reklama

D-FENS © 2017