Nevinnej: Takový malý bonz

Featured Image

Fajn, chtěli jste další příhodu z análů pana Brouka, tak jí máte mít. Upozorňuji, že i tentokrát bude to příběh černý jak krtčí kožich a nebude bez následku, protože v něm uvidíte něco, co jste patrně ještě neviděli nebo jste si mysleli, že nikdy v životě neuvidíte, totiž udavačský dopis. Možná půjdete blejt nebo dostanete záchvat vzteku, ale já vás varoval.

Jednoho večera mi napsal pan Brhlík, že má problém. Nějaká svině napráskala, že měl předjíždět v půjčeném Audi přes plnou čáru a natočila ho přitom mobilem, takže se o něj zajímají policajti a obesílají firmu, která mu auto půjčila, aby udala totožnost řidiče, a ta označila jeho jako osobu, které auto svěřila. Napsal jsem mu, že se tím nemá vzrušovat a kdyby ho někam fízlové předvolali, aby odepřel podat výpověď. Myslel jsem, že to tím skončilo.

O několik týdnů později obdržel Brhlík příkaz, ve kterém ho Magistrát města České Budějovice shledal vinným z přestupku podle § 125c odst. 1 pís. k) zákona č. 361/2000 Sb. a chtěl po něm pokutu 2000 Kč.

Úřednici magistrátu interně označujeme jako paní Příkaz. Tuto přezdívku získala tím, že ve všech řízeních, o kterých vím a ve kterých byla oprávněnou úřední osobou, byl příkaz zpravidla prvním i posledním úředním úkonem, který se jí podařilo učinit. Příkaz je tak alfou i omegou její rozhodovací praxe. Těžko říci, zda se jedná o neschopnost, nebo naopak promyšlenou taktiku, kdy paní Příkaz neplýtvá zdroji na dobře bráněné cíle a sklízí nízko visící jablka představovaná ovcemi, kteří na obranu rezignovali, protože jsou bl-béééé a rádi přispějí městu České Budějovice na odměny úředníkům. Těžko říct. V praxi se děje se obojí a děje se to často.

Přečetl jsem si tedy příkaz od paní Příkaz někdy kolem půlnoci a vletěl do mě rarach. To si dělá paní Příkaz prdel. Předně mě fascinoval právní konstrukt, kdy osoba pachatele byla ustanovena za pomoci nepřímých důkazů, z toho některých procesně nepoužitelných.

Dále jsem nemohl jen tak nechat bejt, aby nějaká kurva zkurvená práskala jak nepříčetná a aby správní orgán vedl dokazování takovým způsobem.

Nachweisführung für Anfänger: Protokol o podání vysvětlení nelze ze zákona použít jako důkaz. Správnímu orgánu poskytuje pouze předběžnou představu o tom, na co se má při dokazování správní orgán zaměřit. Osoby, které před zahájením řízení poskytly vysvětlení nebo disponují nějakými poznatky, jsou v řízení povinni vypovídat jako svědci. Tohle je univerzální zbraň na všechny občanské bonzáky v přestupkových řízeních. Nechte ty kurvy předvolávat jako svědky. Musejí přijít, pod sankcí a osobně, prokázat svoji totožnost a vypovídat, ideálně za vaší přítomnosti. Oni jsou zbabělci, o žádnou konfrontaci ti hovnosráči nestojí a nepřijdou, čímž současně nedodají důkazy. Při absenci důkazů jiných to povede k důkazní nouzi, a ještě se můžete postarat, aby dostali pořádkovou pokutu.

Nadešel čas probudit Brouka.

Pan Brouk mínil, že je to celé kravina. Na nějakém bonzu přece nelze vystavět výrok na vině a především, tam není plná čára, tam přece není žádná čára, že už tam jezdí dvacet let a musí to vědět. Takže ať se Brhlík hodí do klidu, podá odpor a tím to skončí.

Nicméně druhého dne si Brouk udělal výlet a seznal, že v rámci salámové metody byla v předmětném místě plná čára doplněna, což Brouka nemálo fascinovalo.

Odpor nasucho, tedy neodůvodněný.

Správní orgán však ani poté neumdléval ve své aktivitě potrestat piráta Brhlíka, ačkoli mu muselo být jasné, že základy řízení jsou nepevné a vyhlídky na úspěšné potrestání Brhlíka jsou minimální. Brhlík neměl žádné zkušenosti se správním řízením, proto zmocnil Brouka, aby ho při ústním jednání zastoupil. Brouk to udělal a vystrčil při té příležitosti na správní orgán žihadlo.

Poznámka procesně-právní: V rámci objektivity musím poznamenat, že se správní orgán se v řízení choval korektně. Paní Příkaz nebyla v den nařízeného ústního jednání přítomna, takže jí zastoupila kolegyně, která absolutně nic nezkoušela. Na celorepublikové poměry je budějovický magistrát rozhodně nadprůměrný správní orgán.

Pan Brouk si v rámci ústního jednání pořídil kopii celého spisu. V tomto spisu byl včleněný práskací e-mail, který tam byl se vším všudy, tedy i se jménem pana odesílatele-udavače.


Jak můžete z textu zjistit, zřejmě se nejedná o první bonz pana Petera O., ten pravděpodobně dodává bonzy Policii ČR často a familiérní tón zprávy naznačuje, že s jejími příslušníky udržuje přátelský vztah. Podle všeho se bude jednat o zcela nechutné opovrženíhodné individuum. Z videa, který pan Peter O. pořídil dále vyplynulo, že jel rychlostí asi 45 km/h (nejvyšší dovolená rychlost v daném místě je v souladu s obecnou úpravou pravidel silničního provozu 90 km/h) a že už měl mobil připravený v ruce a nahrávání spuštěné. Tento zavilý zmrd zjevně provozuje zvrácené sebeuspokojování v silničním provozu a v tomto úseku číhá v jeho škodovce, aby natáčel řidiče, kteří se nechtějí podřídit jeho tempu jízdy a oznamuje je následně policejním orgánům. Lukáš Malý, tedy npor. Mgr. Bc. Lukáš Malý, je vedoucí dopravního inspektorátu KŘ PČR pro jižní Čechy. Prap. Ladislav Urban je jeho podřízený.

Poznámka prásko-bezpečnostní: Pokud chcete eskalovat vaši společenskou odpovědnost na nový level a práskat vaše spoluobčany, práskejte je někomu serióznímu, třeba drogové mafii, Talibanu nebo rumunské rozvědce. Tyto instituce jsou natolik korektní, že svoje zdroje neprozrazují a starají se o jejich ochranu a bezpečí. Je to od nich zcela racionální úvaha, protože k čemu je donašeč, který je hospitalizován na chirurgii? To se však nedá tvrdit o Policii ČR, která svého práskače položila tak svědomitě, že známe jeho jméno, příjmení i bydliště. Pan Brouk i pan Brhlík jsou totálně v pohodě a neublížili by ani kotěti, ale pokud jde o větší savce, kdo ví. Práskejte Policii ČR, ona vás v tom nechá.

Úmyslně neuvádím celé jméno práskače pana Petera O., protože je konec konců možné, že si jeho identitu půjčil nějaký jiný zkurvysyn, i když o tom nejsem přesvědčený. Je to jen e-mail, tam lze nastavit cokoli. O to více je s podivem, že se Policie takovým podnětem vůbec zaobírala, zvláště za situace, kdy si uprostřed koronakrize stěžovali na neutuchající vytížení při boji s virem.

Jak to bylo dál?

Brouk je tradičně toho názoru, že nejlepší obrana je obrana, tak se do ní pustil. Při pořizování kopie spisu získal také originál videozáznamu. Zapojil experta na videozáznamy pana Orla. Pan Orel prozkoumal videozáznam a analýzou metadat v něm uložených zjistil, že se záznamem bylo manipulováno, protože nesouhlasilo časové razítko ve videozáznamu a v datech představujicích videozáznam. Charakter těchto manipulací nebyl pan Orel s to určit. Pan Peter O. tedy není jen opovrženíhodný práskač a odpad společnosti, ale potenciálně také podvodník. Nicméně vyjádřením pana Orla se videozáznam, který práskač pan Peter pořídil, stal nedůvěryhodným, což pan Brouk v řízení rovněž uplatnil.

Poznámka mediální obsolence: V případě správních řízení se k přenosu dat mezi policií a správním orgánem jako médium velmi často používají CD-ROM disky. V dnešní době se to zdá neuvěřitelné, ale je to tak. Správní orgány přitom velmi rády obstruují a nepořizují jejich kopie, protože tvrdí, že nejsou povinny (není pravda), že nejsou povinny obsah přenášet na jiné médium (je pravda) a vymýšlí si různé další věci, aby vám data nemusely dát. Jako nejschůdnější řešení se jeví CD-ROM mechanika za pár stovek, tedy alespoň do doby, než se nám s p. Broukem a ostatními povede nějaký správní orgán úspěšně zažalovat.

Řízení paní Příkaz bylo v troskách. Tváří v tvář důkazní dietě hodila paní Příkaz ručník do ringu. Zastaveno. Správní orgán nedosáhl potřebné jistoty ohledně osoby pachatele.

Chybělo vám v tom něco? Ne? Tak to tedy určitě mělo. Rekapitulujme stručně proces ustanovení osoby pachatele. Je základním požadavkem v řízení o přestupku, aby byla osoba pachatele zjištěna a to nade vší pochybnost. Práskač pan Peter O. natočil svým mobilním telefonem vozidlo Audi, jak jeho řidič podle jeho názoru nebezpečně a nezákonně předjíždí. Tento záznam předal policii. Policie obeslala provozovatele vozidla, kterým byla právnická osoba. Tato právnická osoba označila jako řidiče pana Brhlíka. Udělala to nikoli proto, že by věděla, že vozidlo řídil v daném místě a čase pan Brhlík, ale proto, že pan Brhlík byl osoba, která si od ní vozidlo půjčila. To není to samé. Navíc tato právnická osoba dovolila panu Brhlíkovi, aby vozidlo svěřoval i dalším osobám. Právnická osoba tedy nemohla vědět, kdo vozidlo ve skutečnosti v daném místě a čase řídil, ale protože jí zákon pod sankcí nakazuje vědět, kdo vozidlo řídil, musela napráskat pana Brhlíka, že vozidlo v daném místě a čase řídil, jakkoli to nemusela být pravda. Kdyby byla právnická osoba co k čemu, výpověď by odepřela (i právnická osoba může mít osobou blízkou) nebo by označila jako řidiče pana Umumbu Membe z Ghany. Jako práskač se tak projevil nikoli pouze pan Peter O., ale také nejmenovaná společnost. Slušné osoby, a to právnické i fyzické, s policii zásadně nemluví. To dělají jen udavači a kriminálníci. Jak mám například pohlížet na nejmenovanou leasingovou společnost s názvem začínajícím na Ško a končící na FIN, která práská své klienty státu? Nepociťuje újmu klientů jako újmu svou vlastní, přestože jí ti klienti dávají svoje peníze a důvěru? Je taková firma solidní? Není, pakáž to je. Co dalšího ještě policii o svých klientech sděluje? Například Česká advokátní komora neposkytuje policejním orgánům vůbec nic.

Dále stojí za povšimnutí, že orgán policie nprap. Helena Křížová v oznámení přestupku lhala správnímu orgánu, když uvedla, že „dle zaslaného podnětu k dopravnímu přestupku a videozáznamu“ řídil pan Brhlík, protože z ani z jednoho něco takového neplynulo a policie neměla k osobě řidiče ani jiné věrohodné poznatky. Nicméně policisté v podávání podnětů správním orgánům lhát mohou a možná třeba právě teď lžou o vás. Neexistují nevinní, existují jen nedůsledně stíhaní.

Policie ve skutečnosti neshromáždila dostatek důkazů k tomu, aby to opravňovalo správní orgán k zahájení řízení proti konkrétní osobě, tedy panu Brhlíkovi, přestože existovala významná nejistota o tom, že vozidlo řídil. Jistota byla jen o tom, že si půjčil auto. Správní orgán je ten, kdo nese důkazní břemeno, a v této roli zcela selhal. Nepředvolal Brhlíka k podání vysvětlení, ačkoli by to bylo zcela logické, a rovnou zahájil řízení vydáním příkazu, což je něco jako racketeering. Třeba se obviněný papíru s milionem paragrafů zalekne a pošle prachy.

Suma sumárum, za důkazní nouzi si správní orgán a policie mohou samy lhaním a ledabylým vedením úkonů před zahájením řízení a Brouk jim to pouze dal sežrat.

Poznámka ústavně-právní: Zde jsem vám demonstroval, že právo nevypovídat proti sobě dále existuje a nebylo „zrušeno“, jak někdy média informují. Nejedná se přitom o žádnou „mezeru v zákoně“, ale jedno ze základních ústavou garantovaných práv, které každému doporučuji využívat a také bránit všemi silami, mimojiné z důvodu ochrany před práskači a odpadem společnosti jako je pan Peter O. a lživým nařčením policejních orgánů.

Dokonáno bylo. Pan Brhlík byl nevinnej. Dopadlo to přesně tak, jak pan Peter O. požadoval. Vše se „povedlo podle spravedlnosti“.

 


19.09.2020 D-FENS


Související články:


12345 (408x známkováno, průměr: 1,09 z 5)
26 282x přečteno
Updatováno: 19.9.2020 — 17:45

Reklama

D-FENS © 2017