Jste připraveni na nový bodový systém?

Featured Image

Ministerstvo dopravy už delší dobu vyhrožuje řidičům zpřísněním trestů a bodových postihů. Nyní nastala vhodná doba se tímto záměrem zabývat, protože se MD rozhodlo svůj záměr publikovat a to dokonce v podobě textu záměru novely zákona.

Předně bych se rád poztastavil u toho, jakým způsobem je nutnost změn bodového systému prezentována veřejnosti. Za deset let existence bodového systému nepřineslo ministerstvo dopravy jediný důkaz, že bodový systém skutečně funguje tak, jak bylo zamýšleno, tedy postihuje skutečně nebezpečné řidiče, anebo zda je používán k šikanování různých chudáků, kteří jeli třikrát šedesátkou po městě a jednou si zapomněli zapnout pásy. Ani nyní ministerstvo nepředložilo žádná fakta, proč je na místě bodový systém zpřísnit a dokonce proč je na místě jej vůbec nadále mít.

Například v roce 2007 tvrdila Observatoř bezpečnosti silničního provozu, jedna z hlavních opor dopravní demagogie v ČR, že:

„V sítích bodového systému tedy uvíznou řidiči, kteří mají skutečně problémy a představují pro ostatní účastníky silničního provozu vážné nebezpečí.“

Zda to tak je nebo ne, posuďte sami. Podle mého názoru jednoznačně ne. Statistiky, které agregoval p. Petr Miler v tomto článku ukazují, že bodový systém je totální šmejd, protože postihuje naprosto bagatelní jednání a šikanuje slušné motoristy, zatímco těch závažných jednání jsou v něm pouze jednotky procent. Je to následek koncepční chyby, která se stala už v roce 2006, kdy byl bodový systém koncipován jako mechanismus, který má řidiče formou represe „vychovávat“ a činit lepšími. Takový záměr však z principu nemůže vést k úspěchu a proto se stalo, co muselo.

Stát měl prostě ambice konat dobro a taky to tak dopadlo. Nyní v tom ministerstvo dopravy chce pokračovat stejnými prostředky.

Jaký je důvod k zpřísňování trestů také MD neobjasnilo. Když se bodový systém v roce 2006 zaváděl, byl to jeden z nejrepresivnějších obdobných nástrojů v Evropě. Jeho předkladatelé to obhajovali tak, že represe je moderní a jejich návrh zákona je tím pádem nejmodernější. Nyní „dopravní experti“ komentují situace, kdy počet vážných nehod opět narůstá a našli příčinu.

Je to….

… fakt se budete divit …

… málo represe!

To jste nečekali, že ne.

Ministerstvo se nijak netají tím, že na tvorbě návrhu se podílela hlavně dopravní policie. To pokládám za hanebné. Jedním z hlavních atributů banánových republik je, že silové složky sami tvoří nebo ovlivňují zákony, podle kterých pak fungují. Jsem jediný, komu to připadá špatné? Dalším znakem banánových republik je korupce a i zde bych očekával, že se ministerstvo dopustí nějaké analýzy korupčních rizik bodového systému, která nepochybně jsou (zejména městské policie se na tom docela pakují), nicméně ani to se nestalo.

Oproti tomu, k slibované širší společenské diskusi tohoto tématu nedošlo. 13. 4. 2016 se na ministerstvu dopravy uskutečnil seminář s názvem „10 let bodového systému – čas na reflexi postihů za dopravní přestupky?“, na kterém došlo k odborné diskusi a výměně připomínek ohledně novely bodového systému. Jak se ukázalo, jednalo se o akci pouze pro zvané konformní jedince a organizace, takže si asi dovedete představit, jak intenzivní reflexe to byla.

Nyní tedy k samotnému návrhu.

Jeho veřejné části najdete zde.

Těžištěm záměru je zvýšení pokut prováděné poměrně promyšleným způsobem, tedy tak, aby to nebylo na první pohled nápadné. V podstatě se vždy posouvá horní hranice rozpětí, ve kterém lze pokutu uložit, a to někdy velmi výrazně. To se týká například nedovoleného předjíždění (faktor 2.5), řízení s pozastaveným řidičským průkazem (např. z důvodu neplacení alimentů – 7.5x, kdy maximální pokuta činí 75 000 Kč), svěření vozidla osobě, o které provozovatel nezná údaje k určení její totožnosti (2.5x s maximální sazbou 25 000 Kč), v případě pokut za překročení rychlosti v obci/mimo obec o 20/30 km/h se horní výše pokuty stanoví na dvojnásobek, nezastavení na signál rovnou pětinásobek a tak dále. Více zde. Jednoznačným vítězem ministerského úsilí o zvyšování pokut je pak neuposlechnutí zákazu jízdy nebo příkazu směru jízdy podle § 124 odst. 10, doteď trestané pokutou v rozmezí 1 500-2 500 Kč, kde se nově navrhuje rozmezí 5 000 – 25 000 Kč, tedy rovnou desetinásobek.

V případě méně závažných přestupků se horní hranice výše pokuty také mění, nejčastěji opět na dvojnásobek. To má ten vedlejší efekt, že policie bude moci nyní požadovat kauci mnohem častěji, v podstatě za jakýkoli přestupek.

Pro ty idioty, kteří platí pokuty na místě panu policajtovi do ručičky, tu mám také špatnou zprávu. Připravte si peněženky. Současná právní úprava totiž stanoví pouze horní hranici pokuty ukládané na místě, proto se nyní nejčastěji setkáváme s pokutami ve výši 200 nebo 500 Kč. Postupují tak jednotliví policisté a dělají to proto, aby zlepšili platební kázeň, motivovali řidiče platit na místě a získali čárky. To se ministerstvo chystá zrušit a stanovit pokuty pevnou částkou, s jednou výjimkou, kterou zmíním později. Nejnižší pokuta udělitelná na místě má proto flatrate 1500 Kč. V nějaký ústavě nebo čem se píše, že trest má být přiměřený závažnosti a okolnostem skutku, ale na takové věci se v dnešní době kašle, bojujeme přece s piráty a to je mnohem důležitější než nějaká ústava.

Tou výjimkou je porušení jiné než uvedené povinnosti podle § 125c odst. 1 písm. k, kde by bylo možné dosud uplatnit sazbu pokuty v rozpětí 0 – 1 500 Kč. Právě toto ustanovení je dnes každodenním a notoricky známým zdrojem korupce, kdy se za nějakou tu pozornost můžete s policistou, ale spíše se strážníkem domluvit, že váš přestupek bude „správně“ kvalifikovat, takže pokuta bude nižší a bez bodů. Městská policie jedné nejmenované jihočeské obce to dělá dokonce i zpětně pro bodované přestupky a stojí to 3 000 Kč. Už slyším tu větu, „kdybych vám to dal tak, jak bych měl, tak byste platil tři tisíce ani byste nemrk. Když se dohodnem…“ Je vidět, že plukovník Lerch myslí na materiální blaho svých lidí všude kudy chodí, bohužel chodí i na ministerstvo dopravy.

Některé pokuty se zvyšují až do pásma, kdy se hovoří o likvidačních pokutách. Například řízení bez pravidelné lékařské prohlídky, což dopadá pravidelně na důchodce, kteří prostě zapomenou, ocenili úředníci na nejvýše 25 000 Kč plus nově jako bonus od hnutí ANO zadržení ŘP.

Ovšem pozor na tohle. Je-li spácháním přestupku způsobena dopravní nehoda, navyšovala by se sazba pokuty za tento přestupek na dvojnásobek. Pokuta i za banální nehodu by tak mohla dosahovat 25 – 50 tis. Kč. Zákon stanovuje pro určitý typ deliktů strop 100 000 Kč. Zdá se vám taková pokuta přiměřená?

Na pokutu 75.000 Kč za řízení pod vlivem se podle mého názoru mohou těšit zejména cyklisté, protože na ně se to vztahuje.

Někdy si říkám, zda zloději z hnutí ANO, kteří přehazují miliony za mýtné systémy od Kapsche a čapí hnízda sem tam neztratili přehled o tom, kolik je průměrný příjem v této zemi.

Jo abych nezapomněl. Zákazy řízení. I zde k vám hnutí ANO bylo štědré. Zadržení ŘP nově bude uděleno za řízení vozidla bez profesní způsobilosti, bez lékařské prohlídky. Podobně jako u pokut, zde dochází k prodloužení doby, na kterou je ukládán zákaz činnosti, a to z 1-2 let pro nejpřísněji trestané přestupky na 18 měsíců až 3 roky, pro méné závažné přestupky z nejvíce 12 měšsíců na nejvíce 18 měsíců a pro přestupky, kde se nyní ukládá zákaz činnosti v trvání 1 – 6 měsíců na 3 – 6 měsíců. O tomhle vám v televizi nějak zapomněli říct.

Celkově ministerstvo vyšlo vstříc konstantnímu zájmu policie zabírat řidičáky, techničáky a celá auta. Proč to policie chce? No proto, že se tím dá vyvíjet nátlak na řidiče. Když mi nezaplatíte hotově, seberu vám papíry. Změn dozná i zadržování řidičáků, tedy úkon, kdy vám policajt bez jakéhokoli pravomocného rozhodnutí sebere na ulici řidičák. Doba, na kterou bude možné řidičský průkaz zadržet, bude vždy minimálně 9 měsíců a bude se týkat situací podle § 118b, tedy alkohol, řízení bez řidičáku, ale také bez platné lékařské prohlídky, ale také způsobení dopravní nehody při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví jiné osoby. Je to pouze na úvaze policisty, v tu chvíli neexistuje žádné pravomocné rozhodnutí, a obávám se zneužívání. K tomu se prodlužuje propadná lhůta na vrácení řidičáku podle § 118c odst. 1 z 5 na 30 dnů, takže pokud vám policajt sebere řidičák v rozporu se zákonem a správní orgán o tom nezahájí vůbec řízení, budete stejně měsíc bez papírů. Perfektní možnost, jak šikanovat nepohodlné jednotlivce.

Jiným institutem je zajištění řidičského průkazu. I zde se lobbing Policie ČR v plném rozsahu projevil. Zatímco si policie posledně vytrucovala oprávnění zabírat techničáky, aby si pojistila výběr kauce, nyní cílí na řidičáky, které chce zajišťovat, protože cituji: „Tato změna povede ke zefektivnění výběru kaucí i samotného průběhu přestupkového řízení, neboť podezřelý (řidič) bude mnohem více motivován ke složení kauce, příp. k nevyhýbání se přestupkovému řízení a následně k zaplacení uložené pokuty.“ Toto ustanovení nepochybně dopadne na pitomce, kteří si nechají kauci uložit, a opět se zde obávám zneužití stejně jako dnes, kdy jsou kauce používány k nátlaku na řidiče a ukládány v rozporu se zákonem.

Nově se navrhuje možnost zadržet řidičský průkaz, i pokud ho řidič nemá u sebe, což je zjevně reakce na postupy pánů Kadlece a Janouška.

Samozřejmě zpřísňování bodových trestů je taky téma. Tak například překročení maximální rychlosti o 40/50 km/h dosud za 5 bodů, nově za 6 bodů, podobně překročení o 20/30 km/h ze 3 bodů na 4, nezastavení na signál z 5 bodů na 6. Dále se zavádějí některé bodové tresty zcela nově. Například porušení povinnosti dát znamení o změně směru jízdy dosud bez bodů, nově za 2 body. Stejně tak bude dvěma body postihováno zavinění dopravní nehody. Ohledně bodů není navýšení sankcí tak extrémní jako v případě peněžitých trestů, pravděpodobně si autoři novely opět uvědomili, že vybodovaný řidič není k ničemu dobrý, protože nejezdí, neplatí pokuty ani spotřební daň.

Novým atributem je ještě přísnější represe v případě čerstvých držitelů ŘP, kteří by směli ve lhůtě 2 let dosáhnout pouze 6 bodů. K vybodování se se vším, co k tomu náleží by tak postačilo si například si jednou nezapnout pásy a jednou jet o něco málo rychleji. V případě, že mladý obdivovatel hnutí ANO a spolupachatele ze Skansky získá nejprve řidičák pro skupinu A a následně později pro skupinu B, bude mu lhůta 2 let, po kterou bude muset počítat se sníženou hranicí bodů, běžet znovu, takže ji absolvuje tolikrát, kolikrát si bude dělat řidičák. To je samozřejmě také protizákonné, protože se tím zavádí bezdůvodná nerovnost mezi občany a může být v rozporu s jejich legitimními očekáváními v určitý právní režim, který jim vznikne splněním daných podmínek, ale na to samozřejmě taky kašleme, protože honíme piráty, tentokráte ty mladé.

Další změnou pojetí českého dopravního fašismu je zánik trestu za recidivu podle § 125c odst. 6 písmene c), který ukládal trest zákazu řízení za určité přestupky spáchané dvakrát a vícekrát během jednoho roku. Tato sankce nyní vyplyne přímo z bodového systému.

Utahování šroubu autorům zkomplikovalo, že v důsledku vývoje judikatury byl bodový trest shledán skutečně trestem. Nejvyšší senát NSS a zejména soudce Šimka zde projevil nebývalou osobní i profesionální odvahu a správně volenými argumenty pohřbili schízu, kterou policie a ministerstvo budovaly devět let. Ti na jedné straně provozovali bodový systém, ve kterém se přidělovaly body, ty byly koncipované jako trest, fungovaly jako trest, oni sami o tom mluvili jako o trestu a prostředku represe, ale z právního hlediska to bylo administrativní opatření. Policie chtěla svého času prosadit, aby se body přidělovaly bez pravomocného rozhodnutí na místě jen „mozkovým myšlením“ policajta, protože je to přece pouze administrativní opatření, a byli od toho sakra blízko. Takový návrh, jinak samozřejmě zcela extrémní projev stanného práva, díky poslednímu vývoji na poli judikatury nedostal šanci, za což můžeme děkovat jedné mimořádně jasné chvilce v místy potemnělé rozhodovací praxi vrcholové soudní instituce. Kvůli tomu se v novele objevily dvě různé verze, jak by řidič měl být informován o bodových trestech. To budou zase úředníci kňučet. To je přece tak krásně typicky české, moci někomu ukládat nějaké tresty, aniž by o tom věděl. Po více jak deseti letech se tedy možná v nějaké podobě dostane do zákona povinnost informovat řidiče o stavu bodového konta, která tam měla být od samotného počátku. Toto jediné hodnotím pozitivně, zejména proto, že se buřtožrouti budou více zajímat o tyto věci a vznikne určitý společenský tlak.

Záměr novely zákona obsahuje i celou řadu dalších vychytávek a doporučuji si ho prostudovat, a zejména odeslat ministerstvu připomínky. Relevantní podklady pro samostudium najdete na webu spolku Mobilita 2014 nebo na webu ministerstva.

Domnívám se, že tento pokus o další utažení šroubu je pouze prvním výstřelem dlouhé války. Záměr ještě neprošel vládou a zejména poslanecká kreativita bude mít na něj nepochybně vliv. Jedno je však jasné už teď. Bodový systém zjevně nenaplnil očekávání jeho tvůrců a ti se jej teď pokouší opravit tím, že prohlubují jeho vlastnosti, které způsobily jeho neúspěch. Pochybuji, že si tisíce úředníků, dopravních expertů a policajtů, co našli různé cesty monetarizace bodového systému, nechají jejich zlatou slepičku zaříznout a budou ji udržovat na přístrojích klidně dalších 10 let.

 


 

24. 04. 2016  D-FENS


Související články:


12345 (269x známkováno, průměr: 1,14 z 5)
21 301x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017