dopravni_legislativa

Jak to bylo za Masaryka – Buzerace motoristů má v Čechách delší tradici, než byste čekali.

V době, kdy se silniční doprava stále rozšiřuje a zdokonaluje, se svět stává čím dál tím menším a menším. Dopravní předpisy jsou ten druh norem, se kterým se běžný člověk chtě nechtě setkává úplně každý den. Jsou to také normy poměrně komplexní a jejich sebemenší neznalost účastníky provozu může vyústit ve velkou škodu, nebo dokonce vést k fatálním následkům.


Poslanci schválili něco o autech

Možná že jste zaznamenali komentář Václava Klause mladšího týkající se procesu schvalování sněmovního tisku č. 51, ve kterém si mladý Klaus posteskl, že náš národní parlament je něco jako stádo hlasovacích opic a pouze slepě implementuje unijní „právo“. Klaus popisoval, jak ho eurozmrd Kalousek peskoval, že evropské zákony jsou i naše zákony, na což kontroval poslanec ODS Skopeček, který popsal, jak moc jsou to „naše zákony“. Ke cti Klause ml. nepochybně je, že pro návrh zákona nehlasoval a jako jediný byl proti, kéž by se podobně uměli zachovat i další poslanci.


Jste připraveni na novou dopravní vyhlášku?

Jak již bylo slíbeno, v tomto článku se podíváme na další výplod právníků z ministerstva dopravy. Tím je vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějšího novel a která stanoví mimojiné význam a provedení dopravních značek. Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 30/2001 Sb.


Jste připraveni na nový zákon o silničním provozu?

V tomto článku se pokusím nastínit, co musíte počínaje dneškem 0:00 dodržovat, pokud se rozhodnete účastnit silničního provozu. Tato činnost, jako ostatně všechno v moderním byrokracií ovládaném demokratickém systému, je striktně regulována zákonem, a to sice zákonem č. 361/2000 Sb. ve znění zcela poslední novely, která díky soustředěnému úsilí zákonodárců vstupuje v platnost právě dnes.


D-FENS © 2017