Poslanci schválili něco o autech

Featured Image

Možná že jste zaznamenali komentář Václava Klause mladšího týkající se procesu schvalování sněmovního tisku č. 51, ve kterém si mladý Klaus posteskl, že náš národní parlament je něco jako stádo hlasovacích opic a pouze slepě implementuje unijní „právo“. Klaus popisoval, jak ho eurozmrd Kalousek peskoval, že evropské zákony jsou i naše zákony, na což kontroval poslanec ODS Skopeček, který popsal, jak moc jsou to „naše zákony“. Ke cti Klause ml. nepochybně je, že pro návrh zákona nehlasoval a jako jediný byl proti, kéž by se podobně uměli zachovat i další poslanci.

Jednalo se novely zákonů č. 56/2001 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a zákona č. 13/1997 Sb. o silničním provozu. Jedná se o zákony, které nějakou formou dopadají do života úplně každého, kdo řídí nebo vlastní nějaké auto.

Musím čtenáře i poslance Klause ubezpečit, že obavy o nekritickém přejímání unijní legislativy byly v tomto případě z větší části neopodstatněné, protože projednávaný zákon souvisel s implementací směrnic Evropské unie pouze okrajově. To byla ta dobrá zpráva. Špatné je, že se jedná o materiál, do kterého pod záminkou implementace unijních směrnic přenesly své úmysly a tužby centrální státní orgány a silové složky, a to zejména Policie ČR, což je špatná zpráva. V podstatě jim šlo o to, aby se a) umožnila integrace měření emisí do technických kontrol, protože dosud se jedná o striktně oddělené procesy b) zakonzervoval se současný přístup, kdy technické prohlídky smějí provádět pouze k tomu zřízené subjekty většinou napojené na ministerstvo dopravy a nikoli třeba běžný autoservis, jako je to například v Rakousku c) posílily se pravomoci policie, tentokrát směrem ke kontrolám technického stavu vozidel v provozu d) zavedly se nové skutkové podstaty přestupků a pokuty za ně.

Tak se například stane, že pokud má policista v provozu důvodnou pochybnost o tom, zda vaše vozidlo je technicky v pořádku, může vám nařídit jet do stanice technické kontroly, která je vzdálena tam a zpátky 16 km (dosud 8 km, §6a odst. 1 pís. a) zákona č. 361/2000 Sb.) Tohle určitě žádná Unie nepožaduje, to požaduje Policie České republiky, které poslanci vyhověli, aniž by se jeden jediný zeptal, proč se oproti dosavadnímu znění zákona tato vzdálenost mění na dvojnásobek, kolik vozidel s nebezpečnou závadou bylo tímto způsobem odhaleno a proč vůbec policisté tímto oprávněním disponují. Může se proto snadno stát zrovna vám, že na základě vágního, pravděpodobně vůbec nevysloveného podezření nějakého policisty, že vaše auto není technicky v pořádku, budete muset ve vašem vlastním čase na na vaše náklady nacestovat 16 km a v cílovém místě se podrobit technické kontrole. To vše pod sankcí a bez vyhlídky na náhradu nákladů, pokud se policajtovo podezření neprokáže, což docela dobře může, protože je to třeba vyučený cukrář nebo zahradník.

Zajímavé je také zákonné opatření proti manipulaci s tachometry, které samozřejmě nikomu s ničím nepomůže a které přenáší riziko naopak na toho, kdo si auto s vadným tachometrem koupí. Hrozí vám pokuta do 10.000 Kč, pokud nepředáte stanici technické kontroly doklad o tom, že váš tachometr ve vašem autě změněn (a to včetně případů, které jsou opodstatněné a legální, například při výměně palubní desky), protože ten papír ztratíte nebo zapomenete doma. Tuto pokutu může dostat i ten, kdo si auto se zfalšovaným tachometrem koupil, přijede na STK a neví o tom, že má zfejkovaný tachometr, o čemž pochopitelně nemá papír. Skutkovým znakem je nepředání dokumentu, nikoli manipulace s tachometrem, takže trest v tomto případě dopadne na toho, kdo nemá papír, ale ne na toho, kdo zfejkoval tachometr. Divím se, že pro tohle poslanci zvedli ruce, je to naprosto kontraproduktivní. Úřady dostanou legální možnost otevřít vozidlo, které označí jako vrak. Rozšiřují se pravomoci policie v případě technické kontroly, která se nově může týkat umístění, upevnění nebo zajištění nákladu. Fízlové budou moci utratit další peníze daňových poplatníků za to, aby nahradili modré majáčky červenomodrými, protože nějaká obskurní studie ukázala, že modré majáky nejsou za mlhy vidět. A další věci, které nikdo nepotřebuje, vyjma úředníků a policistů, kteří je použijí a sem tam taky zneužijí. Proti vám, proti mně i proti každému idiotovi, který volil 199 z 200 poslanců, kteří hlasovali pro.

Jsou tam i nějaké pozitivní věci. Například úřad bude povinen vydat řidiči zadržený řidičský průkaz, pokud nebylo pravomocně skončeno řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen a uplynula doba, na kterou lze zákaz řízení za tento skutek uložit. Uzavře se tak prostor pro úřednické vydírání řidičů, kdy je úředník záměrně nečinný a protahuje řízení, aby řidiče potrestal za to, že se v řízení brání nebo proto, že aby dostal úplatek. Děje se to v praxi velmi často. Z toho je vidět, že vláda dobře ví, jak úřady ojebávají řidiče, a musí to překročit nějakou nadlimitní mez, kdy státu hrozí soudní spory a žaloby na náhradu nákladů za nesprávný úřední postup, aby ta pakáž začala něco dělat.

Nezbývá než konstatovat, že se jedná o běžný proces utahování šroubů, pro který slouží jako zástěrka nějaké pošahané směrnice Sovětského svazu Západu, ale jinak je to z 80% produkce českého úřednictva a silových složek. Nezbývá než doufat, že do života běžného řidiče tato novela příliš nezasáhne, a doufejte, že se vám nerozbije tachometr a neukáže třeba šest vodorovných čárek, což obvykle dělají, pokud mají nějakou datovou chybu. Václav Klaus ml. nemusí rozhodně litovat, že hlasoval proti. Doufejme, že si svoji zásadovost udrží a stejně kriticky bude přistupovat k dalším svinstvům, která ministerstvo dopravy a policie chystají.

Co bylo ovšem naprosto skandální, byly pozměňovací návrhy a hlasování o nich. Ukazovalo totiž na to, jak dalece jsou jednotlivci a celé poslanecké kluby ovlivněny různými lobby, které se přiživují na českém dopravním fašismu.

Tak například poslanec Kupka navrhl, že má-li provozovatel silničního motorového vozidla zpřístupněnu datovou schránku, ministerstvo ho 60 dnů před skončením platnosti technické prohlídky vyrozumí prostřednictvím datové schránky o skončení platnosti pravidelné technické prohlídky. Z mého pohledu je to zcela nepatrná a bezvýznamná službička státu občanovi, kterého beztak stát jen buzeruje technickými prohlídkami s nesmyslně krátkými intervaly a sbírá při nich data o jeho pohybu a majetku. Prostě někde proběhne jednou za den nějaký job a rozešle automatické zprávy do datových schránek, stejně jako nějaký e-shop posílá svým zákazníkům maily, že zlevnili plenky. Návrh nakonec prošel, ale většina poslanců ANO byla proti. Proč? To vědí jen oni sami. Asi se báli, že by to snižovalo výnosy z pokut.

Poslanec Jiří Běhounek (ČSSD), ano, jedna z největších ostud současné sněmovny, sběratel funkcí, socdemácký vyžírka, co mu Hašek dělá asistenta a největší slídil roku 2017, předložil skutečně exemplární svinstvo. Zmr. Běhounek navrhl zhruba toto: Zjistí-li se při nízkorychlostním nebo vysokorychlostním vážení vozidel nedodržení hodnot stanovených zákonem, je provozovatel vozidla povinen vlastníkovi pozemní komunikace nebo kraji nahradit náklady vážení paušální částkou 6 000 Kč. Jak jste jistě postřehli, tento poplatek není navázán na rozhodnutí o vině ve správním řízení, ale na samotný fakt, že ta věc naměřila více než bylo dovoleno, což je zejména v případě vysokorychlostního vážení produkujícího krajně dubiózní a někdy zcela komické hodnoty více než tristní. I kdyby se řidič ve správním řízení obhájil, musel by stejně zaplatit poplatek za zvážení. Panu poslanci tady jde nepochybně o to, aby si soukromá lobby provozující vysokorychlostní vážení přišla na své a odbyt těchto nezpůsobilých a nepřesných zařízení nevázl jako doposud. Poslanec je povoláním lékař, jeho specializace je zdravotnictví, a jeho náhlý a intenzivní zájem o problematiku vážení kamionů vyvolává skutečně rozsáhlé pochybnosti. WIM lobby se musela pořádně plácnout přes kapsu. Návrh naštěstí neprošel, ale ČSSD zvedala ruce ostošest.

Poslanec Luzar (KSČM) navrhl vytvořit zákonnou možnost, aby jedna vysoká škola v ČR mohla provozovat vlastní STK. Řekli byste si, proč ne. Pro školy (stejně jako pro kohokoli) by pravděpodobně měly velkou cenu získané informace o spolehlivosti vozidel a daly by se využít pro výuku, zdokonalování konstrukce vozidel, předcházení závadám nebo navrhování metod jejich oprav. Mohlo by to někomu pomoct, takže je to třeba zásadně a důsledně zamítnout. Asi by to narušovalo současný propracovaný systém státem organizované korupce na STK.

Zejména voliči ANO a ČSSD by měli litovat toho, co u voleb udělali, protože jejich poslanci pracují velmi výrazně proti nim, občanům, a jsou naprosto devótní k silovým složkám a centrálním úřadům. Už totálně zapomněli, kdo je zvolil a komu mají sloužit. Pravděpodobně si také myslí, že si toho nikdo nevšimne a že lidé jejich hlasování nesledují. Před nějakou dobou mi řekl jeden insider, že ČSSD má v sobě velmi silnou policejní frakci, skupinu politiků, u kterých mají silové složky vždy otevřené dveře s jejich návrhy, a to z nejrůznějších důvodů, jako je třeba loajalita, spolupráce s rozvědkou nebo naopak, že na ně policajti něco mají. Bral jsem to s rezervou, protože tento zdroj má tendenci vidět všude konspirace, ale vypadá to, že měl pravdu.

Jasně že mě znepokojuje, že jsme přišli o vlastní suverenitu a máme loutkový parlament. Znepokojovat by to mělo úplně každého občana, nečelili jsme větší ztrátě suverenity od dob protektorátu. Proto je mi vysloveně líto, že Klausův vzdor zůstal ojedinělý. Na druhé straně mě také znepokojuje, když mladej Klaus napíše „V pátek jsme takto přijali něco o autech.“ Nevidím nakonec až takový rozdíl mezi tím, když evropský Vaterland diktuje protektorátu zákony, který parlament mechanicky schvaluje, a když vláda předhazuje poslancům návrhy zákonů, které jsou natolik rozsáhlé, zamotané a komplexní, že je většina poslanců nečte a parlament je taky mechanicky schvaluje. Taky jsem si myslel, že strana jako ODS, která není uplně malá, disponuje nějakým analytickým aparátem, který si udržuje přehled o změnách zákonů, které jsou jejich poslancům předkládány, je schopen vyhodnocovat jejich reálné dopady a shodu s programem, a v návaznosti na to poskytnout poslaneckému klubu podklady pro hlasování. V podstatě je jedno ze základních očekávání voliče od poslance, že ví o čem hlasuje, a ačkoli se mně to jako voliče netýká, mám o tom dost značné pochybnosti. Příště, až zase budou poslanci ODS mít potřebu „schvalovat něco o autech“ a nebudou rozumět, co se v tom skrývá, mohou se na mně s důvěrou obrátit, snad jim to budu s to vysvětlit.


15.07.2018 D-FENS


Související články:


12345 (296x známkováno, průměr: 1,16 z 5)
18 705x přečteno
D-FENS © 2017