Řidičům utahujeme šrouby COVID neCOVID

Featured Image

Sice je děsivá koronakrize a zabijácký virus řádí mezi obyvatelstvem, ústavní soud provozuje politickou agendu a jí se divím, že dosud nikoho nenapadlo postavit v potaz legitimitu současné sněmovny, ve které se dějí divné věci.

Sice hrozivě řádí britská mutace viru, kterému se nesmí říkat čínský, ale to neznamená, že by nešlo utahovat šrouby ohledně dopravních předpisů. Speciální porci dopravní buzerace pro nás nachystalo hnutí ANO, ale STAN a ČSSD nezůstaly vůbec pozadu.

K velkému zármutku ministerstva dopravy, Policie ČR a příznivců dopravní buzerace se pravděpodobně nepodaří toto volební období prohlasovat novelu bodového systému, která vznikla na ministerstvu dopravy pod taktovkou dopravní policie a která pod záminkou „zpřehlednění bodového systému“ šroubovala represi s důsledností, který by ocenil i Reinhard Tristan Heydrich. Nicméně jedinci, kteří uvažují stylem „dejte mi pokutu, jinak se vám vybourám“ nemusí až tak docela smutnit, protože jim svitla naděje na menší, ale s ohledem na poměry solidní porci utahování dopravního šroubu v podobě sněmovního tisku 374.

Tento materiál létá zcela pod radarem většinových médií. Původně se jednalo o materiál poslance ČSSD Dolínka, který i přes vbrzku mimoparlamentní povahu jeho mateřské strany projevuje povážlivou kreativitu ohledně šikanování motoristů. Kromě již komentovaného návrhu, kterým se zavádí povinný boční odstup od cyklistů tlačil soudruh Dolínek ještě jeden návrh, týkající se postihování řidičů jedoucích ve vyhrazených pruzích. Tento jinak celkem nevýznamný návrh posloužil jako trojský kůň, do kterého se mezi druhým a třetím čtením inkorporovaly různé perverzní myšlenky jednotlivých poslanců.

Posuďte sami.

Ohledně toho bočního odstupu od cyklistů, žádný strach. Způsob, který zákonodárce, v tomto případě spíše zákonokaz při ukládání této povinnosti zvolil je totiž natolik nešťastný, že nově uložená povinnost bude nevymahatelná a její případné porušení nesankcionovatelné. Při formulaci návrhu zákona převážila zjevně emoční stránka poháněná nenávistí k autům nad dalšími právními aspekty. Někdy je dobře, když návrhy zákonů připravují dementi.

Poslankyně Ožanová (ANO) je bývalá referentka přestupkového oddělení v Orlové. Kdo se zabývá dopravními přestupky již delší dobu, bude tuto právně nevědomou kreaturu znát. Poslankyně Ožanová (ANO) navrhuje, aby se do promlčecí lhůty přestupku řidiče nezapočítávala doba, po kterou se v téže věci vedlo řízení o přestupku provozovatele a vice versa. Jedná se o reakci na poměrně úspěšnou procesní taktiku spočívající v úmyslném vyvolání stíhání řidiče pro přestupek, které není možné dokončit a během kterého uplyne promlčecí lhůta, což narušuje plnění plánu ve výběru pokut. Těžko říci, zda se paní poslankyně nad svým návrhem nějak rozsáhleji zamyslela. Pravděpodobně paní poslankyni za ANO připadlo prima, že úřednici budou moci popotahovat občana za bagatelní přestupek čtyři roky, a nenapadlo jí se zamyslet nad tím, že přes všechna prodloužení promlčecích lhůt za poslední roky jsou správní orgány pořád ve stejných sračkách a jejich úspěšnost při stíhání „silničních pirátů“, tedy při výběru pokut do obecních rozpočtů neroste.

Tím ovšem kreativita poslankyně Ožanové neskončila. Paní poslankyně navrhuje, aby všechna dvoukolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí nad 25 km/h nově spadala do kategorie řidičského oprávnění AM. Některá elektrokola či elektrokoloběžky se tak dostanou do kategorie malých motorek, majitelé budou muset mít povinné ručení, registrační značku a nosit povinně přilbu. Věděli jste to? Pokud máte něco podobného doma a správně na to nezaregujete, dostanete flastr za řízení vozidla bez platné RZ (pokuta ve výši 5 000 až 10 000 Kč a zákaz činnosti řízení na dobu 6 až 12 měsíců).

Halt makáme.

Zákony ovšem mohou také připravovat grázlové. Milan Feranec (ANO), exmanažer Agrofertu se rozhodl, že formou ponorkové války prosadí zákonnou změnu, kterou ANO prosazuje kontinuálně, protože znamená obrovský byznys. Týká se odstraňování překážek na komunikaci. Kdo nebude schopen odstranit překážku na komunikaci, za toho ji na jeho náklady odstraní správce komunikace. Ten, kdo způsobí překážku provozu, ji bude povinen oznámit policii. Policie by získala oprávnění rozhodovat o odstranění překážky, pokud je překážkou vozidlo, pokud by se tak stalo na dálnici, byl by tak policista povinen učinit vždy. Byznysu policie, případně jednotlivých policistů s odtahy by nestálo vůbec nic v cestě. Mohlo by to fungovat například takto: Policista při silniční kontrole najde na vašem vozidle nějakou skutečnou nebo imaginární závadu, nebo provede nějaké ty testy detektorem pralinek, a zakáže vám další jízdu. Vaše vozidlo se tak stane překážkou a bude odtaženo nějakou policii blízkou odtahovkou na nejbližší parkoviště, kterí je třeba 100 km daleko. Samozřejmě ta to udělá za mimořádně výhodnou cenu, třeba za 100 Kč na km. Jedná se o legislativní operaci Faltýnkova klanu, o kterou se již jednou pokusil Ferancův stranický kolega Kott a narazila na značný odpor. Feranec ji nyní předkládá v prakticky nezměněné podobě. Prostě sněmovna bude hlasovat tak dloho, dokud nebude po našem.

ANOfert je poháněn zájmem si nakrást z kapes lidí, kterým se rozbilo auto, nabourali nebo se jim stala nějaká jiná ošklivá věc (viz výše), což se sice někomu může jevit podlé, ale je to alespoň pochopitelné. To samé se nedá tvrdit o plejádě pozměňovacích návrhů poslance Jana Čižinského (zvolen za KDU-ČSL, nyní Praha Sobě), kterého nepohání mamon, ale fundamentalismus. Kromě celé řady dalšího návrhů na podporu cyklistiky, jako je například nepřímé odbočeni doleva (které budou většinově dementní cyklisté nepochybně zcela bravurně provádět), hodlá pan poslanec uzákonit silniční gansterismus, který pan poslanec popsal takto: „Vjíždí-li do vyhrazeného jízdního pruhu nebo jízdního pruhu pro cyklisty řidič autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu ze zastávky v obci, smí omezit ostatní řidiče.“ Jelikož každé omezení jiného účastníka silničního provozu může snadno rezultovat v jeho ohrožení, nejsem si úplně jistý, zda zelený soudruh ví, co vlastně činí. Kromě toho, jak podávám z jeho textu, dané ustanovení se vztahuje na vjíždění do vyhrazeného jízdního pruhu, kde se pravděpodobně budou nacházet další „preferovaní“ účastníci, jako například cyklisté nebo jiná vozidla MHD, a jim právě pan poslanec chce umožnit se šikanovat navzájem.

Poslanec Čižinský, zjevně na základě podnětů správních orgánů, rozhodl se oplodnit právní řád ještě o další nesystémové ustanovení. V řízení o přestupku provozovatele by bylo možné projednat ve společném řízení nejvýše pět přestupků spáchaných při užití téhož vozidla. Jedná se nepochybně o reakci na tzv. virtuální provozovatele. Pan poslanec ve svém svatém nadšení opomenul, že jeho návrh zavádí nerovnost občanů před zákonem. Pokud občan deset přestupků provozovatele každý jiným vozidlem, společné řízení možné bude, ale pokud jich jiný občan spáchá pět jedním vozidlem a pět druhým, tam už možné nebude. V důsledku toho bude každý ze dvou modelových občanů potrestán sankcí v jiné výši. Také mi není jasné, jak se pan poslanec dopracoval k tomu, že pro pět přestupků je ještě společné řízení OK, ale pro šest už OK není.

Všímejme si však eruptivní zákonomarné aktivity pana poslance, jedná se o příznak věcí příštích, které na motoristy dopadnou, pokud se mladý zblázní a budou volit progresívní levici v podobě Pirátské strany.

Utahovat šroub dovedou i tradiční strany. Svoje polínko přiložil i pasáček vepřů Marián Jurečka z KDU-ČSL. I on byl zjevně naočkován obecními představiteli, kteří disponují výhodným místem na rychlostní past a chtěli by rejžovat na úsekovém měření, ale nedisponují obecní policií. Pasáček vepřů našel řešení: Oprávnění měřit rychlost by kromě Policie ČR a obecní policie získala také obec, která by směla měřit prostřednictvím obecního úřadu. V tomto posledním případě by byla obec oprávněna používat jen automatizované prostředky používané bez obsluhy. Obce by tím pádem byly ušetřeny nutnosti zakládat obecní policie jen za účelem měření rychlosti a počet rychlostních pastí by nepochybně vzrostl.

Tento novelizační bod také vyvolal předčasné a ničím nepodložené nadšení, že by strážníci ztratili oprávnění měřit rychlost jinak než pomocí automatizovaných měřících systému. Například jinak dobře informovaný Svět Motorů podlehl klamu, který pasáček vepřů svým návrhem nastolil, nicméně já se domnívám, že nic takového z pasáčkova návrhu neplyne, strážníci budou dál oprávněni měřit jako doposud a ještě navíc k tomu získají právo měřit obecní úřady.

Pasáček vepřů byl vůbec celkově potentní. Další jeho novelizační návrh je také velmi zajímavý. Zamýšlí totiž uzákonit možnost krajských úřadů omezit jízdu pro nákladní automobily, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 12 tun, na silnicích druhých a třetích tříd (celé znění návrhu zde).

Abychom byli k poslanecké zákonodárné iniciativě objektivní, došlo i na několik pozitivních bodů. Postaral se o ně (bohužel jako jediný) poslanec Radek Koten (SPD), který navrhl jednak snížení likvidačního a nesmyslně přísného trestu za propadlé osvědčení o zdravotní způsobilosti u seniorů (nicméně ve sněmovně leží návrh ministerstva dopravy, který obsahuje opět jeho výrazné zvýšení). Dále pan poslanec předložil návrh umožňující zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost na dálnici v tunelu na 110 km/h, což by v případě proaktivního přístupu ŘSD mohlo rezultovat v zánik několika radarových mýtnic.

Zajímavý je zejména způsob, jakým se jednotliví poslanci rozhodli vpašovat svoje „přílepky“ do zákona mezi druhým a třetím čtením. Jedná se o osvědčenou metodu, jak se vyhnout rozsáhlejší diskusi jak mezi veřejností, tak na půdě sněmovny. Média si toho většinou nevšimnou a nereagují, což vidíme i v tomto případě.

Do hlasování jde návrh zákona v podobě, jakou najdete ve sněmovním tisku 374/6. Postoj dopravního výboru k navrhovaným změnám je vlažný a v jeho stanovisku jsou některé novelizační body doporučeny, jiné nikoli. Uvažovali jsme spolu s 30 km/h crew a Mobilitou 2014 nad nějakou koordinanovanou akcí oslovování poslanců, nicméně pak jsme dospěli k závěru, že nám i vám ušetříme čas a počkáme, zda a v jaké podobě tyto hrůzy parlamentem projdou, a až podle toho spustíme nějakou akci na senátní půdě.

 


07.02.2021 D-FENS


Související články:


12345 (272x známkováno, průměr: 1,35 z 5)
12 348x přečteno
D-FENS © 2017