Oflastruj dědka, oflastruj bábu!

Featured Image

Ještě není rozhoduto, zda se bude vypláčet důchodcům rouškovné v rámci prioritního programu hnutí ANO založeného na uplácení starších voličů penězmi jejich potomků, nicméně já se v tomto textu pokusím důchodcům nastínit, jak tyto peníze utratit.

Jak je známo, ministerstvo dopravy se nenechalo ovlivit probíhající „krizi“ vyráběnou ministerstvy vnitra a zdravotnictví a připravilo návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ta pod záminkou „zpřehlednění“ bodového systému přináší zpřísnění celé řady sankcí a zavádi různé nové skutkové podstaty přestupků, jako například postihy za nedodržení vzdálenosti mezi vozidly nebo zpřísnění bodového systému pro mladé řidiče. Nicméně ministerstvo vedené multiministrem Havlíčkem (ANO) zejména myslelo na řidiče starší.

Jak známo, řidiči se od 65 let věku jsou povinni podrobovat se pravidelné lékařské prohlídce. Pokud však povinnou prohlídku neabsoloval a řídí, hrozí mu postih ve výši 10 tisíc korun, pět trestných bodů a případně i zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Což mi připadá jako poměrně přísný trest už nyní.

Novela, pokud projde parlamentem nezměněná, přinese následující změnu. Řidičům, kteří budou řídit motorové vozidlo bez platné lékařské prohlídky, bude nově hrozit sankce ve výši 7 000 Kč až 25 000 Kč a zákaz činnosti od 6 do 18 měsíců. Za řízení bez platné lékařské prohlídky tak bude hrozit stejná sankce, jako by osoba nyni například řídila pod vlivem alkoholu.

K uvedeným sankcím bude tedy postačovat, aby senior pozapomněl lékařskou prohlídku absolvovat, nebo na ní rezignoval v důsledku přeplněnosti ordinace praktického lékaře, dlouhých čekacích dob a podobných okolností, dostane pokutu odpovídající zhruba jednomu průměrnému důchodu a rok nebude řídit (pokud uvažujeme výši trestu v polovině zákonného rozpětí). Na konci této lhůty si zajde na přezkoušení do autoškoly (zhruba 4 000 Kč), na dopravně psychologické vyšetření (zhruba 1 500 Kč), musí získat opět zdravotní posudek a pak si může dovolit poníženě požádat o vrácení řidičského průkazu, což trvá zbruba dalších 30 dní.

V nejhorším případě tedy bábu či dědka vyjde taková eskapáda na nějakých 30 tisíc korun a skoro dva roky bez papírů. Jistě, oni vás budou ubezpečovat, že správní orgány budou udělovat tresty na dolní hranici a že výši trestu lze snížit postupem podle § 44 zákona o přestupcích. Ohledně toho prvního si netřeba dělat iluze. Správní orgány se při dolní hranici sazby držet nebudou, protože pro úředníky velmi často také funguje něco jako čárkový systém a odměny jednotlivých úředníků se odvozují od výše pokut, které se jim podaří vybrat do městského rozpočtu. Mimoto dědek či bába se pravděpodobně nebudou moc bránit a jsou to ideální vovce na ostříhání. A to druhé se v případě dopravních přestupků prakticky nikdy neděje.

Popsané sankce mají tak zcela zjevně likvidační charakter. Navíc se dá se předpokládat, že takto potrestaný dědek či bába po něčem takovém bude na své motoristické ambice rezignovat a … ano, bude mu líp, zejména poté, co v podstatě ze dne na den přijde o dopravní obslužnost.

Návrh zákona procházel meziresortním připomínkovým řízením. Hned několik účastníků připomínkového řízení se vyslovilo v tom smyslu, že trest je nepřiměřeně přísný a výše sankce je nepřiměřená chráněnému zájmu. S tím se dá souhlasit, protože sama skutečnost, že senior nemá papíry od lékaře neznamená, že není způsobilý řidit. Připomínky měly instituce, které rozhodně nemůžeme podezřívat z toho, že by stály na straně občanů potažmo řidičů, protože se jedná o orgány, které se samy velkou měrou podílejí na utahování šroubu. Například Ministerstvo vnitra. Ministerstvo dopravy odbylo námitky následující arogantní větou:

Řízení vozidla zdravotně nezpůsobilou osobou je z hlediska bezpečnosti silničního provozu závažný problém. Je proto nezbytné, aby se senioři podrobovali pravidelným lékařským prohlídkám a porušení této povinnost bylo adekvátně postihováno, a to pokutou i zákazem činnosti.

Hlavní město Praha, které jistě také nebudeme podezřívat z toho, že by stálo na straně řidičů, uvedlo poměrně lapidárně:

Žádáme o snížení spodní hranice sankce. Zpravidla se jedná o řidiče „důchodce“, kteří jen zapomněli požádat lékaře o nový posudek o zdravotní způsobilosti, nikoliv, že by byli reálně zdravotně nezpůsobilý. Lepší formulace postihující více případů by se nabízelo „řízení, ačkoliv není zdravotně způsobilý“, která by pokryla i nedodržení podmínění, které je dnes nepostižitelné.

Reakce předkladatele:

V případě nepodrobení se lékařské prohlídce není možné zjistit, zda je tato osoba zdravotně způsobilá k řízení vozidel, či nikoliv. Nepodrobení se lékařské prohlídce zakládá důvodné obavy, že daná osoba zdravotně způsobilá není a je velkým rizikem nejen pro sebe, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Navržená sankce je proto důvodná

Ministerstvo se neobtěžovalo doložit žádnými daty, že řízení motorového vozidla zdravotně nezpůsobilou osobou je závažný problém, ale i kdyby tomu tak bylo, mezi osobou zdravotně nezpůsobilou a osobou, která je zdravotně způsobilá, jen na to nemá papír z důvodu bagatelní nedbalosti je přece jen zjevný rozdíl. Ministerstvo nedisponuje žádnými daty, která by věrohodně dokládala, že starší řidiči bez papíru od lékaře jsou nebezpečnější než starší řidiči, kteří papír mají.

Pokud tedy důchodci mají nějaké zásadní plány s navrhovaným rouškovným, například se chystají ho prohýřit v nočních podnicích (otevřeno do 22 h, protože koronavirus maká jen na noční směně) nebo se dojet promořit do Františkových Lázní, doporučuji jim si vládní bonus uložit a případně k němu průběžně něco přihazovat, aby mohli financovat odměny úředníků poté, co si zapomenou obstarat od obvoďáka papír nebo se jim ho včas získat nepovedlo, protože byli třeba nemocní nebo probíhala zrovna nějaká x-tá vlna Prymula-Flégr-koronahysterie.

Ministerstvo také původně navrhovalo, aby policie měla oprávnění zadržet řidičák dědkovi či bábě, u kterého má pouhé podezření na to, že nemá řádnou prohlídku. K zadržení řidičáku by tak postačovalo, že se v silničním provozu fízlovi cosi nezdá. Například že senior nemá papír u sebe, nebo by fízl mohl tvrdit, že ten papír je určitě zfalšovaný nebo že prohlídka určitě neproběhla řádně. Jistě by se jednalo o ideální prostředek k nátlaku na řidiče, například aby zaplatil pokutu za nějaký jiný přestupek na místě a pomohl tak policistům sbárat čárky, a řiičák by tak bylo možné zadržet doslova každému nad 65 let věku. V rámci připomínkového řízení MInisterstvo dopravy po kritice z Kraje Vysočina tento záměr stáhlo bez jakéhokoli komentáře, což je na jednu stranu dobře, ale současně to nasvědčuje obrovské míře libovůle provázející tvorbu těchto zákonných změn.

Podstatné je, že rouškovné se možná stihne ještě do voleb, ale tato změna zákona proběhne určitě až po volbách. My mladší bychom měli udělat to, co ne úplně úspěšně zkusili udělat herci Mádlová a Issa, pardon, Issová a Mádl, tedy přemluvit bábu. Přepošlete nebo vytiskněte vaší bábě či dědkovi tento článek, ať si počtou a udělají si sami představu, jaké plány s nimi mají pánové Havlíček, Babiš a arogantní mladí právníci z Ministerstva dopravy řízeného hnutím ANO.

 


26.09.2020 D-FENS


Související články:


12345 (217x známkováno, průměr: 1,11 z 5)
11 770x přečteno
D-FENS © 2017