Úsekové měření V Holešovičkách revolutions

Featured Image

Že úsekové měření v ulici V Holešovičkách mělo své pokračování už možná víte. Do kin teď přichází třetí díl s rozuzlením a bonusy. Leeloo verze příběhu vypadá asi takto: Chceme snížit rychlost kvůli měření. Aha, kvůli měření to nejde, tak to dělat nebudeme. Uděláme to ještě ve větší a dáme tam jiný důvod! Kvůli měření to není, ne a ne a ne. Ááá, to už prošlo. Tak si necháme schválit měření, ne?. A když už máme schválené měření, tak tam dáme i nové kamery, ne?

Časová osa:

30.11.2018

Zveřejnění prvního návrhu opatření na snížení rychlosti s odůvodněním „pro možnost zavedení měření úsekové rychlosti v ulici V Holešovičkách ve směru do centra“. V tomto návrhu měly být značky B20a „Nejvyšší povolená rychlost – 70 km/h“ nahrazeny značkami 50 km/h.

K návrhu bylo podáno celkem 56 připomínek poukazujících na nadprůměrně bezpečný úsek, odůvodnění v rozporu se zákonem a další negativní efekty takové změny.

14.2.2019

Zveřejnění opatření obecné povahy, jímž se nestanoví místní úprava provozu dle výše uvedeného návrhu. MHMP neustál připomínky o nezákonnosti svého postupu a uvádí, že od záměru bylo upuštěno.

14.2.2019

Zveřejnění nového návrhu opatření na snížení rychlosti s odůvodněním „konsolidace dopravního proudu“. Tento návrh v porovnání s původním pokrývá ještě větší oblast a navíc na změnu rychlosti neupozorňuje novými značkami, jen stávající 70km/h odstraňuje.

Ano tento návrh byl opravdu zveřejněn ve stejný den, kdy byl MHMP přinucen předchozí návrh zrušit. K tomuto novému návrhu podalo připomínky cca 56 osob, 2 organizace i jedna dotčená městská část (Praha 8). Napadána byla zjevná souvislost s předchozím návrhem, neprůkazné odůvodnění o efektech snížení hluku a emisí (mimochodem, v této oblasti prakticky není zástavba) a opakovány byly předchozí argumenty.

5.7.2019

Zveřejnění opatření obecné povahy, podle kterého se má návrh realizovat do 31.7.2019. Se všemi připomínkami a námitkami si MHMP v podstatě vytřel zadek a opakovaně uvádí, že „v žádném případě není v odůvodnění tohoto návrhu opatření obecné povahy uvedeno zástupné odůvodnění pro zavedení úsekového měření rychlosti“ a že „zavedení úsekového měření rychlosti je jen možnou nadstavbou“.

31.7.2019

Fyzické odstranění značek 70 km/h. V zájmu objektivnosti je vhodné podotknout, že alespoň na hlavním příjezdu ve směru z dálnice D8 byla nakonec instalována cedule upozorňující na změnu rychlosti.

Původní stav

Nový stav

1.8.2019

Na stránkách MP Praha je zveřejněn aktualizovaný seznam míst k měření rychlosti vozidel strážníky MP, účinný od 01. 08.2019, který pod položkou 107 uvádí – wait for it – „Praha 8, ul. Liberecká směr do centra od SVO č. 802180 k SVO č. 802561 v ul. V Holešovičkách“.

Ano. Den po realizaci kýžené změny byl tento úsek zařazen mezi schválené k měření.

21.10.2019

Reinstalace koncových kamer úsekového měření cca o 30 m zpět a namalování referenčních čar na vozovku. Povodní umístění kamer pořízených z eurodotací (které nesměly měřit rychlost) bylo odstraněno.

Pro porovnání stav před (původní kamery na SVO na ostrůvku)

a po (nové kamery na portálu).

Pár poznámek na konec:

Místa k měření rychlosti strážníky MP HMP jsou často definovány číslem sloupu veřejného osvětlení (SVO). Donedávna bylo umístění sloupů dohledatelné alespoň přes Mapový portál HZS ČR. Po přechodu na nový systém již toto není možné (funkce byla údajně „zamezena z licenčních důvodů“).

Úseky měření rychlosti a sledování průjezdu na červenou bylo možné donedávna zobrazit také na oficiálním portálu MHMP kamery.praha.eu. Tento systém byl odstraněn a nahrazen portálem bezpečnost.Praha.eu, kde úseky s měřením rychlosti již zobrazit nelze. Jediný oficiální portál, který informaci o měřených úsecích (zatím) nabízí je dopravníinfo.cz. Na něm úsek V Holešovičkách směrem do centra k dnešnímu dni uveden není.

Způsob vypořádání připomínek k druhému návrhu je vskutku kreativní.

Tak např. „… řidiči při nižší rychlosti dodržují nižší rozestupy … a mají větší časový prostor na reakci při případném vzniku nenadálé kolizní situace.“ Tak co třeba plošně snížit rychlost na 0 km/h? To pak bude dopravní proud krásně konsolidovaný, rozstupy budou moci být nulové a časový prostor na reakci nekonečný .

Nebo reakce na připomínky ohledně předpokládaného dopadu na snížení hluku ve stylu analýzu nemáme, to je přece známá věc, vaše protiargumenty si strčte někam: „Snížením rychlosti dojde ke snížení hladiny hluku, neboť při jízdě nižší rychlostí jsou snižovány dvě ze tří složek hluku vyvolaného z automobilové dopravy. … Odbor pozemních komunikací a drah MHMP se opírá o obecně známé a výše uvedené principy této problematiky, ze kterých jasně vyplývá oprávněnost snižovat rychlost na úroveň limitu daného pro obec pravidly pro provoz na pozemních komunikacích.

Uznání patří MČ Praha 8 za její poměrně tvrdé připomínky. Ani s nimi si ovšem MHMP starosti nedělal.

Nad čím také zůstává rozum stát, je způsob uveřejňování dokumentů na úřední desce, a zejména pak skutečnost, že po uplynutí termínu vyvěšení již nelze příslušný dokument online vyhledat, ačkoliv může být stále platný a relevantní.

Bonus: Jsem pYrát

Předmětný usek je mimo jiné přivaděčem do tunelového komplexu Blanka, který se po čtyřech letech zkušebního provozu dočkal kolaudace (ačkoliv ta byla ve stavebním povolení původně dokončením vnějšího Pražského okruhu). Nicméně zkoušení řidičů v rámci „inteligentního dopravního značení“ a dalších vychytávek mě nepřestává iritovat. V poslední době například úsekem v Dejvickém tunelu směrem z Troji, kde už asi měsíc bliká upozornění „nerovnost vozovky“ a rychlost je zde permanentně snížena na 50 km/h. Ať jsem tu nerovnost hledal, jak jsem chtěl, opravdu jsem ji nenašel.

Uzavírání tunelu z důvodu regulace provozu radši zmiňovat nebudu, ale za zmínku stojí jedno signalizační zařízení, které je pro tyto potřeby používáno u nájezdových ramp. V podstatě se jedná o dvoubarevný semafor, který je většinu času zhasnutý a jinak má jen žluté a červené světlo. Když se na mě nedávno tak vesele rozzářilo, dobře jsem si ho prohlédl – a pokračoval v jízdě. Zákon totiž zná jen signály tříbarevné světelné soustavy a dvoubarevnou soustavu pro chodce…

 


25.11.2019 Forrest


Související články:


12345 (210x známkováno, průměr: 1,14 z 5)
16 138x přečteno
D-FENS © 2017