roaD-FENS experience

roaD-FENS going live

Je první máj, čas lásky a socialistických pracovních závazků. Ještě pamatuji doby, kdy se různé pracovní kolektivy u příležitosti Svátku práce obligovaly k různým závazkům a my se musíme pochlubit, že jsme také něco vytvořili.


Jste připraveni na nový zákon o silničním provozu?

V tomto článku se pokusím nastínit, co musíte počínaje dneškem 0:00 dodržovat, pokud se rozhodnete účastnit silničního provozu. Tato činnost, jako ostatně všechno v moderním byrokracií ovládaném demokratickém systému, je striktně regulována zákonem, a to sice zákonem č. 361/2000 Sb. ve znění zcela poslední novely, která díky soustředěnému úsilí zákonodárců vstupuje v platnost právě dnes.


D-FENS © 2017