historie

Německé císařství a pokusy o jeho aktuální interpretaci

Mezi lednová výročí, která jsou periodicky připomínána, se nezřídka probojuje i výročí prvního sjednocení Německa, tj. vzniku německého císařství 18. ledna 1871. Tyto připomínky bývají obvykle negativní, neboť činit paralelu mezi „druhou říší“ a „třetí říší“ je sice fakticky chybné, ale velmi lákavé, natož pak její protažení do „čtvrté říše“ (bruselské).


Franský kupec Sámo

Čtyřicátého roku panování Chlothara, shromáždil člověk jménem Sámo, národností Frank z kraje Senonago, velké množství kupců a vypravil se obchodovat ke Slovanům, zvaným Vinidi. Slovani se již počali bouřit proti Avarům, nazývaným Hunové, a proti jejich králi kaganovi. Vinidi byli již odedávna befulci Hunů, neboť když Hunové s vojskem válčili proti nějakému národu a stáli s celým svým vojskem před táborem, Vinidi bojovali.


Hildigs, předchůdce franského kupce Sáma

Opět nejprve citát z Kosmovy Kroniky Čechů: Upadl by však v hrubou nelibost, kdo by se pokusil našim nynějším lidem, libujícím si v pravém opaku, podrobně líčiti, jakých byli mravů, jak poctivých, jak byli prostí a kupodivu ušlechtilí tehdejší lidé, jak byli mezi sebou věrni a jeden ke druhému milosrdní, jak byli též mírní, střídmí a zdrženliví.


Obě části historie, jak to bylo se sliby a smlouvami Rusku o nerozšiřování NATO

Rusko dlouhodobě vyčítá Západu, že mu údajně slíbil nerozšiřování NATO na východ a pak tento slib porušil. Na toto téma bylo na obou stranách názorů napsáno hodně článků a citováno hodně pramenů. Jenže se zčasta jedná o manipulace – autor sice nelže, ale účelově zamlčí tu část pravdy, která se mu nehodí. Pokusme se zrekonstruovat celou pravdu. Na základě nedávno odtajněných archivních dokumentů a vzpomínek všech zúčastněných stran.


Dvě prásknutí od Habu a mizíme…

Poslední cca rok mne dost sere, že se zde na Dýfensu vaří pořád dokola stokrát omleté téma Covid, restrikce a blbá vláda. Číst po 1 253 pořád to samý, kde se v diskusi pak dohadujou čtyři pořád ti stejní lidi, no asi nejsem sám koho to nebaví. Čest a sláva Redguyovi za jeho příspěvky! Rozhodl jsem se tedy jít příkladem, trochu s tím pohnout a zkusit sám zplodit článek na kapku jiné téma. Dost mi zde chybí technické články co psal svého času Cover72, tak se o jeden pokusím.


Ronald Reagan

Z československého dobového zpravodajství osmdesátých let by si člověk myslel, že USA byly baštou ryzího kapitalismu. V realitě Spojené státy v poválečném období zavedly řadu opatření, která se stala koulí u nohy jinak výkonného hospodářství. Vysoké zdanění a přebujelé státní programy vedly ke stagnaci. Ronald Reagan dokázal za dobu svého prezidentství tuto situaci zvrátit, pomohl roztočit kola ekonomiky a zlepšit situaci obyvatel.


Mi-4 sestřelen. Nebo ne?

Je ráno 24. srpna 1968. Několik desítek hodin po zahájení okupace Československa ,,spřátelenými” silami s cílem potlačení kontrarevoluce. V Drážďanech se odlepuje od země vrtulník Mi-4 s posádkou tvořenou třemi vojáky a dvěma novináři a míří do Prahy. Jenže v 8.17 dopadá v katastru obce Kostomlaty pod Milešovkou tvrdě na zem a začíná hořet.


Rudá hvězda nad krajinou

Nakléřov je Bohem zapomenutá část obce Petrovice nedaleko hranic s Německem, jejíž území při dálničním spěchu na Drážďany na pár okamžiků protnete. V dobách největšího rozmachu zde žilo až k šesti stovkám obyvatel, při posledním sčítání lidu by vám jen těsně nestačily prsty na rukou. Jenže míjet tuto obec bez zájmu je škoda…


D-FENS © 2017