historie

Ronald Reagan

Z československého dobového zpravodajství osmdesátých let by si člověk myslel, že USA byly baštou ryzího kapitalismu. V realitě Spojené státy v poválečném období zavedly řadu opatření, která se stala koulí u nohy jinak výkonného hospodářství. Vysoké zdanění a přebujelé státní programy vedly ke stagnaci. Ronald Reagan dokázal za dobu svého prezidentství tuto situaci zvrátit, pomohl roztočit kola ekonomiky a zlepšit situaci obyvatel.


Mi-4 sestřelen. Nebo ne?

Je ráno 24. srpna 1968. Několik desítek hodin po zahájení okupace Československa ,,spřátelenými” silami s cílem potlačení kontrarevoluce. V Drážďanech se odlepuje od země vrtulník Mi-4 s posádkou tvořenou třemi vojáky a dvěma novináři a míří do Prahy. Jenže v 8.17 dopadá v katastru obce Kostomlaty pod Milešovkou tvrdě na zem a začíná hořet.


Rudá hvězda nad krajinou

Nakléřov je Bohem zapomenutá část obce Petrovice nedaleko hranic s Německem, jejíž území při dálničním spěchu na Drážďany na pár okamžiků protnete. V dobách největšího rozmachu zde žilo až k šesti stovkám obyvatel, při posledním sčítání lidu by vám jen těsně nestačily prsty na rukou. Jenže míjet tuto obec bez zájmu je škoda…


D-FENS © 2017