Nové úsekové měření v ulici V Holešovičkách

Featured Image

Máme po komunálních volbách a administrativa Piráta Hřiba a jeho náměstka Scheinherra začala vystrkovat růžky. Je jedno, že mosty v Praze jsou na spadnutí, protože vy, Pražáci, nutně potřebujete něco jiného. Vy potřebujete více úsekových měření.

Jedno nové se chystá Hřibova administrativa instalovat v ulici V Holešovičkách směrem do centra. Je to notoricky známá komunikace, kde už každý někdy v životě jel. Jedná se o širokou, zcela přehlednou komunikaci s dvěma pruhy v každém směru, navazující na dálnici D8 a silnici pro motorová vozidla, která se Bulovky plynule napojuje na ulici v Holešovičkách. Ta je navíc z kopce, takže to tam třeba někomu méně ostražitému ujede. Nebýt jednoho detailu, jednalo by se o ideální místo pro měření rychlosti a výběru pokut do městského rozpočtu, tedy spíše novodobého poplatku za vjezd do Prahy, jakési daně z tachometru, kterou vybereme hlavně od přespolních, kteří pojedou do Prahy za inspirací.

Problém je pouze v tom, že v současné době je v předmětném úseku komunikace dálničního typu, tedy od křižení ze Zenklovou až po Bulovku, nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h, kterou tam také většina řidičů jezdí. Takhle by se na pokutách moc nevybralo. Naštěstí administrativa Piráta Hřiba má osvědčené jeho předchůdci již mnohokrát použité řešení.

Nejdříve rychlost snížíme na 50 km/h a pak začneme měřit!

Svůj záměr dal příslušný odbor MHMP najevo návrhem opatření obecné povahy, o které požádala magistrátní měřící organizace TSK a.s. a který Magistrát publikoval jako veřejnou vyhlášku č.j. MHMP-1969915/2018/O4/Vo na úřední desce. Změna místní úpravy by spočívala v odstranění značky „nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h“ z místa před nájezdem ze Zenklovy a její nahrazení značkou 50 km/h, která by tak platila od tohoto úseku na silnici mající parametry silnice pro motorová vozidla až do místa současné padesátky. Až potud jeho postup není napadnutelný, co však podle našeho názoru napadnutelné je, je odůvodnění celého záměru, které uvádím v původní podobě.

Co je na tom vadného? V podstatě dvě věci.

Podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., platí, že „dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem.“ Důvod, který žadatel (TSK a.s. ) uvádí, totiž „sjednocení nejvyšší dovolené rychlosti na úseku komunikací V Holešovičkách a Liberecká pro možnost zavedené měření úsekové rychlosti v ulici V Holešovičkách ve směru do centra“, nepředstavuje legální důvod pro užití dopravní značky B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost – 50 km/h“, protože zákon takový důvod pro užití dopravní značky neuvádí a není ani splněna podmínka nezbytnosti takového opatření.

Dále se jeví maximálně sporné, že samotné měření rychlosti v daném místě bude moci jakkoli přispět k zvýšení bezpečnosti silničního provozu nebo podpoří jiný důležitý veřejný zájem, protože předmětné místo je již nyní nadprůměrně bezpečné. Od 1.1.2007 do 3.12.2018 se v úseku, kde chce MHMP rychlost snížit stalo podle webové aplikace GIS JDVM (zde) celých 23 nehod, z nichž dvě nějak souvisejí s rychlostí jízdy, tedy průměrně asi jedna za pět let. Přitom, o jak frekventovaný úsek se jedná, je to zcela bezpečné místo i s nejvyšší dovolenou rychlostí 70 km/h a pro úsekové měření rychlosti zde není vysledovatelný žádný zákonný důvod.

Z uvedeného plyne jediný závěr, že zamýšlené úsekové měření rychlosti v tomto místě má zcela zjevně toliko inkasní charakter a jeho skutečným cílem je vybírat peníze od řidičů a provozovatelů motorových vozidel bez jakéhokoli vlivu na bezpečnost silničního provozu.

Můžeme s tím něco dělat? Překvapivě ano, můžeme. Podle § 172 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. V tomto případě může uplatnit své připomínky každý řidič nebo provozovatel motorového vozidla, fyzická i právnická osoba. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Máme na to zhruba do 3.1.2019, připomínky lze podávat libovolnou formou, datovou schránkou, písemně nebo prostřednictvím skvělé magistrátní e-podatelny.

Spolek Mobilita 2014 z.s., který dlouhodobě podporuji, již své připomínky odeslal a stejně tak můžete učinit vy. Šablonu naleznete zde (text + příloha), ale můžete ji klidně rozšířit o nějaké vlastní podněty. Pravděpodobně to nezabrání zpovykaným úředníkům a jejich pirátskému vedení celý záměr zrealizovat. Pošlou vám nějaké vyjádření obsahující pravidelný příděl arogance, přezíravosti a ohýbání práva, ale na nějakou dobu je to zaměstná, pochopí, že existuje něco jako veřejnost a napříště si dobře rozmyslí, zda chtějí něco podobného absolvovat znovu. Můžete se také ptát svých zastupitelů, jak dalece se takové záměry shodují s jejich předvolebními proklamacemi. Budu jako obyčejně rád, když se podělíte o jejich reakce.

Mimochodem všimněte si, že v tomto prostředí některé věci jdou a jiné nejdou. Obyvatele a návštěvníky Prahy otravují špatně koordinované uzavírky komunikací, diletantská aktivistická dopravní řešení a mosty jim padají na hlavu. Vždy se dočkají nějakého vágního vysvětlení, že jednotlivé složky magistrátu pracovaly skvěle, ale jejich spolupráce byla špatně koordinovaná a že je třeba přijmout další úředníky, kteří se o to postarají. V případě plánování radarové buzerace a výběru daně z tachometru spolupracují orgány státní a veřejné správy a městské firmy skvěle a celý přestupkový byznys šlape jako dobře namazaný stroj. TSK, MHMP, Policie ČR a Městská policie vzorně spolupracují, aby uvedli další segment přestupkového průmyslu do provozu. Není to krásné, vidět tak skvěle fungující veřejnou správu?

Vítejte v pirátském městě. Takhle to bude ještě dalších tři a půl roku, eventuálně déle, dokud se místnímu elektorátu nerozsvítí.

Za uvedený záměr vytvořit rychlostní past na řidiče jsou odpovědni:

Zdeněk Hřib, primátor Prahy (Piráti)

Adam Scheinherr (Praha sobě), náměstek pro dopravu

Jan Heroudek, ředitel odboru dopravních agend

 


16.12.2018 D-FENS


Související články:


12345 (318x známkováno, průměr: 1,11 z 5)
31 176x přečteno
D-FENS © 2017