Proč se bude měřit v Mostě

Featured Image

V loňském roce se v Mostě ze dne na den objevily radary s LED panely informující řidiče o aktuální rychlosti. Jejich náhlé zjevení vyvolalo zájem veřejnosti a poté, co magistrát občany zmíněného města uklidnil slovy, že „se nejedná o měření rychlosti za účelem rozdávání pokut“, zájem opět rychle opadl.

S radary byla toho času docela bžunda, protože měřily rychlost například už před křižovatkou, za kterou teprve následovala úprava nejvyšší povolené rychlosti a tak řidič mohl být osloven familiérním „ZPOMAL!“ třeba při 40km/h na úseku s běžnou padesátkou. Protože radary byly vybavené rozpoznávadlem espézetek, tu a tam cílily svůj apel na vozidla projíždějící v opačném směru anebo si vybraly náhodnou (zřejmě nejčitelnější) značku vozidla z projíždějící kolony. To všechno ale pouze v případě, že se espézetku přečíst povedlo správně a to nebylo samozřejmé.

Standardní způsob fungování chytrého radaru, zdroj: Google Maps.

Radarů bylo asi pět, rozmístěny byly s citem pro věc. Například před přechody poblíž základní školy. Ale zároveň za strom, takže se jednalo spíše o takové „skryté měření“. Později větve stromu musely ustoupit. Zároveň úprava rychlosti v daném úseku podléhala i časové úpravě s platností od ranních do odpoledních hodin ve všední dny. Jenže on se takový radar ale vůbec nezajímá, jestli je adventní neděle nebo Velikonoční pondělí, natož kolik odbilo hodin.

A tak projíždějící vozidla častoval zvoláním „ZPOMAL!“ zcela bez závislosti na tom, zda daný vůz vůbec nějakou rychlost překročil a zda vůz s takovou poznávací značkou existuje. A pokud se ptáte, jaký to mělo efekt, pak zároveň jistě správně předpokládáte, že většina řidičů začala takové zařízení po právu ignorovat.

Inu, uplynuly zhruba dva roky a město Most vydalo tiskovou zprávu, ve které se jímá veřejnost informovat o tom, že jezděj jako prasata a denně je naměřeno průměrně, považte, 1300 překročení rychlosti!

A to vše za pomoci přístrojů, jež lze nazvat jako chytré radary (sic!). No, bezpochyby. Navzdory preventivnímu účelu těchto takřka geniálních přístrojů, jezdí řidiči jak utržení ze řetězu, radarů nedbaje. Tak je město, ač nerado, nuceno přistoupit k dalšímu kroku, ve kterém instalují radary zcela nové a tentokrát už s „represivním modulem“ a snad ještě chytřejší. V celé zprávě je ale nejzajímavější věta, kterou je zakončena předkládaná analýza (hahaha) a totiž: „Takto vysoké číslo je třeba z bezpečnostního hlediska omezit.“

Nepřipomíná vám to něco? Budeme omezovat čísla, protože tadlecta… Bezpečnost!

Nedalo se jinak, než zeptat se váženého orgánu, jak že to s tou nebezpečností je. Není bez zajímavosti, že žádost vyřizoval odbor správních činností, což je pro občana (nejen řidiče) právě ta represivní složka úřadu.

Od paní úřednice jsme se tak mohli dozvědět, že se nikdo neobtěžoval zkoumat, jestli se v daných úsecích dějí nehody, natož pak s příčinou v překročení rychlosti, prý protože z veřejně dostupných dat to nelze jednoznačně dovodit.

Tak se na to podíváme. Na úřednicí zmíněném webu je možné vybrat si data o nehodách pro vybranou oblast ve vybraném období; lze definovat i další podmínky, to ale teď potřebovat nebudeme. Vybereme si tedy veškeré dopravní nehody na území města v období od 1. ledna 2019 do 30. listopadu 2020, což zhruba odpovídá období, ze kterého úřad zpracovával vyradarovaná data.

Takřka za dva roky (23 měsíců) vlivem dopravní nehody zemřela na území města jedna osoba, nikdo nebyl těžce zraněn a lehce zraněných byla zhruba stovka. Protože databáze nabízí i informace o příčinách nehod, naopak lze prokázat, že překročení nejvyšší dovolené rychlosti není z hlediska četnosti významná příčina. I kdybychom přijali pesimistické stanovisko a řekli, že každé druhé nepřizpůsobení rychlosti je zároveň překročení nejvyšší dovolené rychlosti, zjistíme, že v takovém případě se rychlost stala příčinou 2,25% veškerých dopravních nehod (47 celkem, polovina je tedy 24). Při těchto nehodách byli lehce zraněni 4 lidé, což činí 4,1% všech zranění.

Pokud by preventivní účinek radarů byl absolutní a veškeré nehody způsobené rychlostí se staly v měřených úsecích, pak by měly potenciál zabránit 1 nehodě měsíčně a jednomu lehkému zranění za půl roku.

Tomu se říká být přichycen in flagranti!

Navzdory takřka bezbřehé inteligenci měřicích přístrojů úřad ani neví, s jakou odchylkou tyto měří a vědět to ani nepotřebuje, protože: „cílem bylo monitorovat chování řidičů“. To je ovšem neochvějná logika. Stejně tak, nezná úřad odpověď na otázku, jaký podíl mají vozidla s právem přednosti v jízdě, které by měly být z takové statistiky exkludovány. Bohužel.

Od paní úřednice se nám v odpovědi dostalo i dávky intelektuálního humoru, kdy na otázku, jaké je rozložení četnosti podle míry překročení rychlosti, odpovídá, že prý je různé. A dokonce, představte si, záleží na místě a čase! Nic bližšího.

Dále se dozvídáme, že se bude pořizovat „jedno ostré měřící zařízení“. Líbí se mi ten žargon: „ostré“. Ale kde bude, ví Bůh. Prý se ještě nerozhodli, ale určitě ho umístí tak, aby naplnili „cíl projektu“ zklidňování dopravy. Při těchto slovech se dbalým občanům musí ulevit.

Na otázku, jak hodlají výsledky, které inteligentní zařízení s represivním modulem přinese, zhodnotit, vážená úřednice odpovídá, že budou sledovat počty. Počty překročení nejvyšší povolené rychlosti. Jsem ohromen. Tím spíše, když na dotaz, čeho by si orgán představoval dosáhnout, aby radar odstranil, jsme v první řadě ujišťováni, že tady rozhodně nejde o žádné vybírání peněz na pokutách, ale o usměrňování řidičů k bezpečné jízdě. S ohledem na fakt, že se úřad přiznal, že se neobtěžoval vliv rychlosti na bezpečnost vůbec zkoumat, lze pochybovat o zákonnosti samotného záměru instalovat po městě radary.

Nakonec úřad konstatuje, že narušuje status quo, kdy jsou radary s informační tabulí považovány za neškodné. Ne tak nově v Mostě, protože tato ostrá a inteligentní zařízení budou takovou tabulí vybavena a zároveň se vás budou snažit ostří a inteligentní úředníci usvědčit ze spáchání přestupku.

 


05.01.2021 AN


Související články:


12345 (208x známkováno, průměr: 1,17 z 5)
10 449x přečteno
D-FENS © 2017