Radar(y) v Novém Městě nad Metují

Featured Image

V posledním roce, možná dvou, jsem občas zaslechl zmínku o chystaném radaru v NMnM. Vždy to však bylo ve stylu, „říkal to nabíječ kamarádovy sestry“, takže jsem tomu moc pozornosti nevěnoval. Když tu, z ničeho nic, na konci listopadu 2020 se začaly na FB rojit fotografie, popisky a články o postavených radarech. A možná proto, že o nich psal každý, byly informace často protichůdné.

Zkusil jsem tedy pohledat na webu NMnM, kde jsem nalezl zajímavou sekci otázek a odpovědí, kde se občané ptají a různí (zás)tupci města odpovídají. Asi nejvýživnější odpověď okolo radarů byla na dotaz z 19.11.2020, kde se Jakub Hrouda ptá, „… jestli budou chodit pokuty hlavně polským řidičům do Polska … „ Vrchní strážník Městské policie NMnM Miloš Kratěna odpovídá: „… V pondělí dne 23.11.2020 dojde k instalaci stanovišť v Provodově-Šonově, Bohuslavicích a Nahořanech …. Pokuty budou chodit všem řidičům, kteří budou v daném úseku změřeni a budou zasílány i do zahraničí.“ Krásně zvolená formulace, po které srdce vohnoutovo zaplesá. Že nebudou chodit POKUTY a nebudou chodit ŘIDIČŮM, to víme. Také vyvstává otázka, dle jakého zákona by se toto mělo dít VŠEM ZMĚŘENÝM řidičům. Když vrchní strážník Městské policie může v jedné větě 3x lhát veřejnosti, nedivme se, že stejně tak to dělají presstituti, kteří o této problematice nic nevědí a takováto prohlášení přebírají.

Nadešel tedy čas, vyzkoušet si zákon č. 106/1999 Sb. v praxi. První otázky jsem volil jako zahřívací, bezproblémové, které však budou důležité pro život. Následovaly otázky štiplavé. Tedy ony by nebyly zas tak štiplavé, pokud by vedení NMnM opravdu šlo o proklamovanou bezpečnost. Odpověď byla stručnější, než jsem očekával. Omlouvám se, že ji poskytuji přes ulozto.cz, ale NMnM tak jako obvykle nedodržuje zákony a odpověď ani po více než 60 dnech nezveřejnilo. Celkem bude 8 radarových stanovišť, mezi kterými bude kolovat jeden radar. Dámy a pánové, nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má. Protože jsem infožádost před odesláním doplňoval o otázky, nebo otázky vyřazoval s tím, že si je nechám na příště, přehlédl jsem špatné číslování. Např. v otázce … jak jste vyhodnotili data z otázky 6? přičemž mělo být … jak jste vyhodnotili data z otázky č. 7. Vr. str. to naštěstí pochopil a odpovídal „správně“. Kdyby nepochopil, infožádost by šla znovu. Nejzajímavější a nejabsurdnější odpovědi s komentářem:

3. Kde jsou (budou) tyto radarové stanoviště umístěny (GPS souřadnice, adresa s číslem popisným či jinak snadno dohledatelná lokace)?

Odpověď:

a) stanoviště Nové Město nad Metují ul. T.G. Masaryka, naproti čp. 542.
b) stanoviště Nové Město nad Metují ul. Dobrušská, u čp. 421.
c) stanoviště Nové Město nad Metují ul. Nahořanská, u čp. 414.
d) stanoviště Nové Město nad Metují ul. Náchodská, u čp. 206.
e) stanoviště Nové Město nad Metují, Spy ul. Halínská, naproti čp. 63.
f) stanoviště Nahořany, vedle čp. 63
g) stanoviště Provodov-Šonov, u čp. 134.
h) stanoviště Bohuslavice, v současné době neurčeno.

Při pohledu na dopravní nehody v mapě lze dohledat, že na stanovištích a) b) c) e) g) za posledních 10 let je zaznamenáno celkem 17 nehod. Udělejme krok dále, věnujme 10 minut času tomu, abychom jednotlivé nehody rozklikli a zjistili příčiny těchto nehod. Nebo si snad někdo myslí, že radar zamezí nehodám, jejichž příčinou je – řidič se plně nevěnoval řízení, nesprávné otáčení, couvání, vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu, nezaviněná řidičem? Nebo když řidič ve 2:30 ráno s 1,5 ‰ to pošle do příkopu? Taktéž jiný druh nepřiměřené rychlosti autobusu v autobusové zastávce, kdy se pomlátili cestující, pravděpodobně při divokém autobusákově brždění, je humorné. Při nejlepší vůli tak zůstanou celkem 2 nehody na 5 stanovišť za posledních 10 let. A to už je fičák. Stanoviště d) má za stejné období cca 20 nehod. To se zdá být zajímavější. Měření však probíhá u křižovatky, a tak polovina těchto nehod má příčinu nerespektování značky P4 Dej přednost v jízdě a podobné křižovatkové vylomeniny. I zde tedy radar bude velice nápomocen bezpečnosti, protože řidiči jedoucí po hlavní silnici místo sledování provozu v křižovatce budou sledovat ručičku tachometru. Stanoviště f) Nahořany je unikátní. Jde o rovný přehledný úsek, kde se nestala žádná nehoda. Avšak ve středu rovinky je ZŠ a MŠ. Za sebe jsem ochoten říci radaru OK. Ale s velkým ALE. Děti ze školy nechodí v sobotu v 3:15! Stanoviště h) Bohuslavice bylo v dané době neurčeno, což bych mohl považovat za bezpředmětné. Pamatujete ale, co stejný člověk, který odpovídá na tuto žádost o informace, odpověděl Jakubu Hroudovi? 20.11.2020 odpověděl, že stanoviště bude 23.11.2020 instalováno. O dva týdny později píše, že je stanoviště neurčeno. Zajímavé.

5. Na základě jakých podkladů (dat, analýz, zpráv, zhodnocení, výběr pokut z radarů v jiných městech a obcích, vyhodnocení zvýšení bezpečnosti po instalování radarů z jiných měst či obcích, …) bylo rozhodnuto o počtu radarových stanovišť a počtu radarů?

Samotná místa v Novém Městě nad Metují byla určena dle čtyř pilířů.
a) časté stížnosti obyvatel na překročení nejvyšší dovolené rychlosti v dané lokalitě (váha pilíře 50%)
b) vážné dopravní nehody v místě (váha pilíře 30%)
c) zkušenosti samotných hlídek policistů a strážníků s lokalitou (váha pilíře 10%)
d) počty změřených řidičů ručním radarem v minulosti (váha pilíře 10%)

7. Na základě jakých podkladů (dat, analýz, zpráv, zhodnocení, výběr pokut z radarů v jiných městech a obcích, vyhodnocení zvýšení bezpečnosti po instalování radarů z jiných měst či obcích,) bylo rozhodnuto o úsecích, na kterých bude měření probíhat?

Odpověď: Na samotný výběr z pokut nebyl brán vůbec zřetel při určení stanovišť. Rozhodnutí o umístění stanovišť bylo stanoveno dle odpovědi na otázku č. 5.

Ajajaj, tak to je blbé, to je nemilé. Předpokládal jsem, že když se radary osazují kvůli bezpečnosti, bude záležet na bezpečnosti.

Jak jsem opět sprostě naletěl. Předešlé rychloshrnutí nehod k otázce č. 3 jsem dělal zcela zbytečně. Pro určení místa radaru postačilo, aby se domluvili 3 wohnouti, kteří, každý zvlášť, si budou stěžovat. Stěžovat si a divit se, že když si koupili byt u rušné silnice, že jim pod okny jezdí auta. Dle pilíře a) mají 50% sílu. K tomu nějaký městapák (pilíř c) má 10 %) řekne: „Jooo, tam ty auta fakt lítaj“. A máme to. 60 %. Tady bude stát radar, který bude zvyšovat bezpečnost. Ale hovno. Žádnou bezpečnost. Kdyby šlo o bezpečnost, bude mít pilíř b) Vážné dopravní nehody, způsobené rychlou jízdou váhu 100 % a bude existovat vyhodnocení ve smyslu komentáře u otázky č. 3. A to například u 20 vytipovaných míst, ze kterých se následně vybere 5 nejhorších. Dle rozložení pilířových sil to lze bez skrupulí nazvat jako JEJICH falešný pocit bezpečí vyměnou za ŘIDIČOVO reálné pohodlí. Co si mám představit pod pojmem „zkušenosti samotných hlídek policistů a strážníků s lokalitou“ také není nikde vysvětleno. Vidím to tak, že městapáci v daných místech jezdí 70 km/h, takže s tím mají zkušenost. Ale nebojte, to nejlepší teprve přijde.

8. Jakým způsobem byly podklady z otázky č. 6 vyhodnoceny, jaká byla použita kritéria pro rozhodnutí, na kterých úsecích bude měření rychlosti probíhat?

Odpověď: Žádný graf ani statistika nemůže nahradit přímou zkušenost ze služby v terénu konajících strážníků. Dále již vůbec nemůže být grafem nahrazen pocit samotných občanů, kteří se cítí být ohroženi vlivem překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Proto jsou nejdůležitějším kritériem body a až d v odpovědi na otázku č. 5.

W T F ! První ze dvou epicfailů. Technicky zaměření jedinci si zajisté již 3 minuty kladou otázku. Jestliže mám 4 pilíře, jimž chci přiřadit určitou váhu, pak dané pilíře musí mít shodné jednotky. Jak chce někdo porovnávat (přiřazovat váhu) tak rozdílným věcem, jako jsou stížnosti občanů a zkušenostmi samotných hlídek? To dle odpovědi evidentně neví ani vr. str. A nedivím se mu. Ono totiž není co vyhodnocovat. Viz druhý epicfail infožádosti, a to bod 9. A že grafem nemůže být nahrazen pocit samotných občanů, kteří se cítí být ohroženi vlivem překročení nejvyšší dovolené rychlosti? Pak já mám bez grafu také pocit. Pocit, že s námi chce někdo pěkně vyje…

9. Veškeré podklady, vyhodnocení, kritéria, … z otázek 5,6,7, a 8 zašlete v příloze.

Odpověď: Přílohou zasílám velmi jednoduchou statistiku, ze které jasně vyplývá, že nejčastějším přestupkem v roce 2019 v Novém městě nad Metují bylo překročení nejvyšší dovolené rychlosti (bod D3 a D4) což jasně dokazuje, že obavy občanů z překročení nejvyšší dovolené rychlosti jsou oprávněné.

S pozdravem

vr.str. Miloš Kratěna

Miloši, co to jako je? Kde mám ty stížnosti obyvatel? Kde mám ty vážné dopravní nehody, o kterých píšeš? Kde mám ty změřené řidiče rozdělené dle místa, kde byli změřeni? Kde je vyhodnocení těchto dat? Miloš je asi šprýmař. Ale jsem klidný. S tím jsem počítal. Když jde o „bezpečnost“, tak jde logika a argumenty stranou. OK, challenge accepted. Na řadu přišla stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Povinný subjekt se s tím nepáře a ještě tentýž den přeposlal stížnost nadřízenému orgánu. A tak mi za 3 týdny přistálo do schránky Rozhodnutí. Rozhodnutí, jež po devíti stránkách úřednického speaku bylo zakončeno „…nadřízený orgán nemá pochybnosti o neexistenci dalších informací ve smyslu InfZ, … „ Nestává se to často, ale tady mi došla slova. Nalil jsem si panáka. Pak druhého. Podobný úřednický newthink přikládám třem věcem, jež do sebe zapadají jako soukolí švýcarských hodinek. První věcí je moto „Ruka ruku myje“, druhou je úředníkův pocit nepostižitelnosti a nadřazenosti a třetí příčinou je jeho vzdělání. Vzdělání, kdy titul Mgr. dostanete za studium „humanitárního“ oboru, který přednáší takové kapacity, jež v posudku oponenta diplomové práce píší, věci typu „… v grafech se také často vyskytují odlehlé hodnoty … které přeci měly být odstraněny!“ Jinými slovy – neukazuj, co nechceš, aby bylo viděno, co bys musel zdůvodňovat. A tím se student následně řídí i v praxi.

Z faktických věcí ohledně bezpečnosti toho vr. str. moc nesdělil. Zatímco v novinách se pan starosta prsil, že vytipoval 12 míst, radarů budou max. 2 kusy a zaplatí za to řádově statisíce, ve výsledku za 5 míst a jeden radar zaplatil 1,9 milionu bez DPH, tedy za polovinu muziky zaplatí statisíců 19 (stanoviště f, g, h si platí místní obce ze svého). Pokud tedy nadřízený orgán nemá pochybnosti o neexistenci dalších informací, pak já jednu pochybnost mám. A to, jestli utratit bezmála 2 miliony na základě výše poskytnutého cancu je v souladu s řádným hospodařením. Ona jednoduchá statistika totiž dokládá jediné. Dokládá, že MP nedělá to, k čemu byla určena,

ale stojí u silnice (když je pěkné počasí) a plní městskou kasu. Popřípadě dělají, že nic nevidí. A když už vidět musí, tak to stejně vyhnije ve správku (pozn. starostou Nového Města nad Metují je Petr Hable)

Proč (si myslím, že) nejde o bezpečnost, ale jen o populismus a o peníze?

A) Pokud má jít o bezpečnost, pak nelze úseky pro měření určovat dle stížností občanů, ale dle reálné nehodovosti, jak jsem popsal výše. Taktéž lze jen velmi těžko použít argument, že v daném místě překračuje rychlost X % řidičů. I kdyby rychlost překračovalo 100 % řidičů, ale bez jakékoliv nehody. S ohledem na bezpečnost bude radar efektivnější v místě, kde rychlost překračuje třeba jen 10 % řidičů, ale v souvislosti s tím bude v daném místě docházet k nehodám.

B) Dle vyjádření vr. str. podklady z jiných měst nemají, ale podle informací ze služebních cest ví, že počet přestupků klesá. A právě pokud se ohání bezpečností, tak bych podklady z jiných měst chtěl, abych viděl nikoliv jak klesají přestupky, ale jak klesají nehody v čase v měřených úsecích.

C) 1 radar. Je zakoupen 1 radar s tvrzením, že řidiči budou zpomalovat u všech stanovišť, protože nebudou vědět, jestli je osazeno radarem, či nikoliv. Nejsem znalec v oboru psychiatrie/logie, ale nebudou spíše řidiči spoléhat na to, že mají šanci 7:1, že tam radar nebude? A tento poměr se může ještě zlepšit, když si řidič uvědomí, že radary jsou také hlavně kvůli polským řidičům jedoucím Polsko – Kvasiny – Polsko. V tomto koridoru jsou 3 radarová stanoviště, kde očekávám minimálně 50 % doby měření.

D) O bezpečnost jde tak moc, že na webu městapa naleznete informaci, že měřené úseky nebudou označeny dopravní značkou IP 31a. Ne, značka tam být nemusí. Ale pokud by měřený úsek byl označený touto značkou, pak tam sníží rychlost i ti, kteří danou kasičku neznají. A jsem rád, že o bezpe

nosti hovoří člověk, jenž vymyslel výhybnu automobilů umístit před školu, nebo který je schopen „bezpečně“ zastavit služební oktávku za zatáčkou a v rozporu se zákonem spustit majáky. A to jen proto, aby si vyfotil služební motorpajly a tuto fotografii umístil na městapácky web.

E) A přeci si z „velmi jednoduché statistiky“ můžeme odnést poznatek, jak moc jde o bezpečnost a nikoliv o peníze. V roce 2019 městapo vybralo na pokutách 600k, z čehož 363k bylo z pokut za rychlost. Tedy celých 60 % vybrané sumy peněz. Na rok 2020 byl upravený rozpočet za vybrané pokuty cca 550k, tedy obdoba toho, co strážníci nashromáždili v roce 2019 ponížené o kovidové snížení dopravního trafficu. Avšak na rok 2021 je v rozpočtu 2 600 000 Kč.

V naší Banánové republice je normální, že když jde o bezpečnost, tak ty penízky cinkají do rozpočtu již plánovaně, dopředu. Ačkoliv vr. str. tvrdí, že nemají žádné podklady, a už vůbec ne z jiných měst a obcí, tak si do rozpočtu města vycucali 2 mega. Jestli volali o radu Vlastu Plamínka nebo Jolandu, nevím. A po tom všem je mi to jedno. Celé bezpečnosti nasazuje korunu předpoklad, že městapo opět vybere na pokutách 600k. Jak toho chtějí dosáhnout, když pokuty za rychlost tvoří 60 % vybraných peněz, a současně když díky radarům bude ta bezpečnost vyšší?

Závěr

Závěrem bych chtěl říci, že mne překvapilo množství lidí, kteří s radary nesouhlasí. Ať už s jejich principem „bezpečnosti“, nebo s jejich cenou, kdy za tyto peníze mohlo město postavit něco jiného. Nezbývá než doufat, že si toto občané budou pamatovat, a společně s ostatním papaláškým lumpačením to ve volbách zhodnotí.


14.02.2021 Grave


Související články:


12345 (125x známkováno, průměr: 1,25 z 5)
9 618x přečteno
D-FENS © 2017