Úsekové měření V Holešovičkách reloaded

Featured Image

V tomto článku se podíváme na to, jak to zatím dopadá s měřením rychlosti v ulici V Holešovičkách a čím zapáchá ten svěží vítr, který piráti vnášejí do veřejné správy. Slibovali, že se za vás poperou. Tak se pojďme podívat, za koho a jak se digitální svazáci perou.

Ulice V Holešovičkách navazuje na dálnici D8. V prosinci přišel Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravních agend s návrhem opatření obecné povahy, kterým navrhoval snížit nejvyšší dovolenou rychlost jízdy na navazující ulici Liberecké ze 70 km/h na 50 km/h, aby mohl městský subjekt TSK a.s. v ulici V Holešovičkách měřit rychlost směrem do centra. Tématem jsme se zabývali zde. Přístup „snížíme rychlost, abychom mohli měřit“ zaujal i některá etablovaná média a dozvuky této miniaturní mediální bouře dolehly na magistrátu poměrně vysoko.

Dne 20.2.2019 vydal příslušný odbor opatření obecné povahy, kterým nově navrhovanou místní úpravu nestanovil. Přitom „opětovně posoudil“ zákonnost udávaného důvodu instalace dopravních značek a při tomto opětovném posouzení se překvapivě ukázalo, že udávaný důvod je v rozporu s § 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., přesně tak, jak uváděl spolek Mobilita 2014 v připomínce, kterou proti návrhu opatření obecné povahy podal. Magistrát tak dal za pravdu naší právní argumentaci a nejen naší. Magistrát uvádí, že obdržel 56 připomínek. V tomto prvním kole tady magistrát se snížením rychlosti neuspěl, pro úplnost dodávám, že jsme byli připraveni napadnout opatření obecné povahy soudně, protože bylo evidentně protizákonné. Ale spíš nežli jeho protizákonnost mě fascinovala drzost úředníků z odboru vedeného pirátem Scheinherrem, kteří si dovolí něco takového bez mrknutí oka zveřejnit. Až potud to tedy vypadá jako vítězství. Rychlost v úseku, kde se dnes jezdí 70 km/h dosud snížena nebyla, pokuty do městského rozpočtu se nekasírují a plánovaný termín zavedení opatření do poloviny února se také nestihne.

Jenže to bohužel tím neskončilo.

Lepšolidi plující pod černou plachtou neradno podceňovat. Tohle je totiž nová, pirátská administrativa, svěží vítr do plachet veřejné správy, v tomto případě svěží vítr do plachet zkušeného úřednického mořského vlka Heroudka, jehož prohnilá plachetnice jménem Odbor dopravních agend proplula již několika politickými bouřemi, vytrvale bočními salvami ostřeluje zdravý rozum a torpéduje individuální dopravu v Praze. Plout ve formaci s Piráty se Heroudkova posádka naučila velmi rychle. Správný pirát je ovšem také vychytralý jak liška a úskočný jako Talibánec, což definuje úplně nový level synergie.

Administrativa náměstka pro dopravu Scheinherra (Praha Sobě) totiž 20.2.2019 (ten samý den) zveřejnila novou veřejnou vyhlášku s novým návrhem opatření obecné povahy. Tento návrh směřuje k zcela totožnému cíli, ale uvádí jiné důvody. O měření rychlosti už tam nic není, oficiálním důvodem snížení rychlosti je nyní zcela nekonkrétní „konsolidace dopravního proudu“.

Tento postup zanechává ve mně zanechává výrazný podprahový dojem, a to sice „ksindle občanskej, trhni si“. Ale možná je to jen můj pohled na věc.

Nový návrh je odlišný i obsahově. Nově totiž nespočívá v umístění nových dopravních značek, ale pouze v odstranění těch starých. Jmenovitě značek B 20a „nejvyšší dovolená rychlost“, které snižovaly nejvyšší dovolenou rychlost jzdy na 70 km/h na ulici Liberecké a také těch, které ji snižovaly na 50 km/h na začátku ulice V Holešovičkách. Tento systém dopravního sloužil k postupnému snížení rychlosti jízdy z 80 km/h na 50 km/h a těžko na něm shledávat něco závadného. Pokud by magistrát tyto značky odstranil, musela by vozidla musela zpomalit již u značky „konec rychlostní komunikace“, a to skokově z 80 km/h na 50 km/h. To není chaos s rizikem kolizí zezadu, je prosím ta „konsolidace dopravního proudu“. Oprávněná úřední osoba, Ing. Lukáš Vopava, specialista silničního správního úřadu, disponuje nepochybně osobitým pohledem na pojem „bezpečnost a plynulost silničního provozu“.

Dále navrhovatel argumentuje snížením hluku v obytné zástavbě, nicméně v úseku, kde by nová místní úprava byla efektivní, žádná obytná zástavba není.

Je naprosto očividné, že tento druhý návrh obsahuje dílem zástupné a dílem fiktivní důvody, které mají správnímu orgánu umožnit se dobrat k vytčenému cíli (měření rychlosti v ulici V Holešovičkách směrem do centra a tím pádem výběru pokut do městského rozpočtu), ale legální cestou. Samo odůvodnění návrhu je zcela nekonkrétní a není podložené žádnými přezkoumatelnými fakty, jako například analýzami či měřením hluku, naopak obsahuje nepodložené fabulace a dohady, řekněme rovnou úřední lži. Jak bylo zmíněno posledně, předmětný úsek je nadprůměrně bezpečný a popsaná opatření nejsou opodstatněná žádnou objektivní potřebou. Nehledě na to, že současné dopravní značení někdo instaloval z dobrého důvodu a také dobře funguje.

Tento druhý návrh navíc obsahuje parádní úřednicko-pirátský úskok. V 99% případů, kdy rychlostní limit plyne z místní úpravy silničního provozu, tedy z dopravní značky, se tak děje ze značek B 20a (červený kruh s číslem). Podle nového návrhu by to zde tak nebylo, všechny zákazové dopravní značky číselně stanovující nejvyšší dovolenou rychlost zmizí. Rychlostní limit by tak plynul ze značky IZ 2b, tedy „konec silnice pro motorová vozidla“, jejímž koncem zhruba zde vchází v platnost obecná úprava provozu v obci, tedy nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h v obci. Můžete mi odporovat, budu rád, ale tento přístup je pro většinou řidičů nepředvídatelný. Uvědomí se to jen málo jedinců, kteří jsou alespoň průměrně zběhlí v dopravním právu a jsou jim známy všechny důsledky této změny právního režimu. Zbytek pojede dál 80 km/h, protože, co si budeme povídat, víceproudá, široká přehledná komunikace a nikde žádná zákazová značka B 20a. Tohle je pirátská radarová past na slušné lidi.

Tak takhle funguje ta nová a lepší veřejná správa pod vedením Pirátské strany v plné palbě. Vyfabulovaná odůvodnění, smyšlená odůvodnění nepodložená ani náznakem nějakých objektivních faktů, obcházení zákona, tvorba rychlostních pastí. Líbí se vám to? Pokud ano i pokud ne, oni teprve začínají. Tak za rok za dva, až digitální svazáci rozvinou naplno plachty, to budeme koukat. Možná ta Krnda nebyla až tak špatná, což?

Mobilita 2014 podala připomínku i proti tomuto návrhu. Pokud nechcete přispívat formou daně z tachometru na financování pirátské magistrátní administrativy ani nechcete dělat dopravním expertům z Heroudkova odboru testovacího jezdce, podejte ji taky (připomínka, editovatelná podoba). Podle § 172 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. V tomto případě může uplatnit své připomínky každý řidič nebo provozovatel motorového vozidla, fyzická i právnická osoba. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Čas je na to přibližně do 20.3.2019, připomínky lze podávat libovolnou formou, datovou schránkou, písemně nebo prostřednictvím skvělé magistrátní e-podatelny.

Těm, kteří nic připomínat nechtějí, já připomenu nějakého Matouše, který před delším časem pronesl následující talk: „Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?“ Když to vyslovil, vůbec netušil, že budou existovat nějací komunisté, digitální komunisté, dopravní značky nebo měření rychlosti. Kdyby to viděl, pravděpodobně by mu to všechno připadalo dokonale absurdní. To, co konstatoval, je i přesto naprosto přesné a dá se to také reprodukovat takto: „Když budete volit kurvy, dočkáte se kurváren“. Tímto blahopřeji Pražanům k jejich skvělé volbě a doufám, že jim nadšení vydrží, až budou posílat na magistrát „určené částky“ za překročení nejvyšší dovolené rychlosti, a ani nebudou vědět kde a proč vlastně.

 


03.03.2019 D-FENS

P.S. 10.3.2019 Omlouváme se náměstkovi Scheinherrovi, protože jsme jej nesprávně označili za piráta. Tím je de iure až jeho nadřízený Hřib. Scheinherr byl zvolen za seskupení Praha sobě, což není o nic lepší.


Související články:


12345 (341x známkováno, průměr: 1,25 z 5)
30 012x přečteno
D-FENS © 2017