Společnost

Společnost, politika a jiné hříchy

Návrh ústavního zákona o zbraních a dění kolem něj z mého pohledu

Koncem roku se objevila zpráva, že legislativci ministerstva vnitra připravili návrh ústavního zákona, který, cituji: „Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za účelem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot a podílet se tak na zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů České republiky. Podmínky a podrobnosti stanoví zákon.“


Jak na zbrojní průkaz

Možná je tento počin zde nošením dříví do lesa, ale pokusím se tímto článkem pokud možno stručně a srozumitelně shrnout svoje zkušenosti s procesem získání zbrojního průkazu. Mám totiž v živé paměti, jak jsem v době před zkouškami hltal veškeré informace z diskusí a článků a byl jsem rád za každý užitečný tip.


Válka s Mloky

„Něco ti řeknu. Víš, kdo ještě teď, když už je pětina Evropy potopena, dodává Mlokům třaskaviny a torpéda a vrtačky? Víš, kdo horečně, dnem i nocí pracuje v laboratořích, aby našel ještě účinnější mašiny a látky na rozmetání světa? Víš, kdo půjčuje Mlokům peníze, víš, kdo financuje tenhle Konec Světa, tu celou novou Potopu”


Jugoslávie 2.0

15. června 1389 došlo k bitvě mezi Srby a Turky na Kosově poli. Obě armády se tehdy navzájem povraždily, a to na chvíli zdrželo tureckou invazi. Po dlouhé mohamedánské anabázi se až někdy na přelomu 18. a 19. století podařilo Kosovo obohatit kulturně poturčenými Albánci. Přesto Srbové vojensky hájili Kosovo až hluboko do 20. století.


Na nový rok drž pysk a krok

Vážení a milí vyznavači té vaší reakcionářské a pomýlené svobody. Vstupujeme do nového roku. Ten uplynulý byl na události bohatý a pokud se to nezmění, tak tento nás obohatí ještě více. V poslední době se nejen zde, ale i jinde, v temných zákoutích lžisítě internet, objevují názory, že je snad něco v nepořádku s naší vládnoucí elitou a málokdo spílá novým, radikálním politickým silám, které se pod rouškou populismu snaží změnit status quo.


Schöne Grüße aus Deutschland! Eh, Multikultiland! Vol. 3

Přístí rok se konají v Nĕmecku volby. Vzhledem k síle této zemĕ je vidím jako klíčové pro vývoj celé Evropy. A já doufám, že soudružka Angela vyhraje (plesk, plesk – právĕ jsem si za ta slova nafackoval), protože všechny alternativy jsou zrychlením cesty do pekla. Od soudružky Angely nečekám zlepšení, ale její vítĕzství nám poskytne trochu času.


Otevřený dopis profesoru Jařabovi, část II.

Pane profesore, své dopisy obvykle začínám oslovením „vážený“ nebo „vážená“. Ve Všem případě jsem ovšem nucen toto adjektivum vypustit. V květnu tohoto roku byl na stránkách lžiDnes uveřejněn článek „Brát skupinu lidí paušálně za teroristy je rasismus, říká ex-senátor Jařab“. Právě tento článek je důvodem, proč si Vás rozhodně nemůžu vážit. Dovolte mi abych se nad ním trochu zamyslel.


D-FENS © 2016