Společnost

Společnost, politika a jiné hříchy

Rohovor s Cannibalem Maneaterem, předsedou české kanibalské sekce

Jenom pro připomenutí, pan Cannibal Maneater pochází původně z Kanibalistánu, do České republiky se přistěhoval zhruba před třiceti lety. V současnosti je předsedou Ústředí kanibalských obcí v České republice a v Brně dokonce založil Kanibalskou nadaci, jejímž cílem je podpora, rozvoj a šíření kanibalismu. Pan Cannibal Maneater je kontroverzní postavou na české scéně. Mimo jiné např. popírá, že by masová vražda v USA, při které bylo snědeno téměř 3.000 lidí byla dílem kanibalů. Rovněž opakovaně tvrdil, že příslušníci Kanibalského státu svoje oběti nejedí atd.


Jasný a zřetelný vzkaz

Následující text obsahuje spoustu úvah ryze osobního charakteru, které však pisatel považuje za natolik důležité, že musí být napsány a měly by být čteny a obsahuje rovněž mnoho citátů, které podtrhují hlavní myšlenku textu. Tyto citáty jsou psány lidmi, kteří bojovali a umírali za to, abychom mohli žít ve společnosti, která je svobodná, ale i těmi, kteří udělali vše proto, aby uvrhli svět do temnoty diktatur a otroctví.


Gambling podle Orwella

V posledních týdnech jsem zaznamenal několik článků, v nichž „odborníci“ i pracovníci MFČR tvrdí, že internetové sázení se stalo značným problémem a to zejména u nezletilých, protože není před každou hrou možné ověřit totožnost hráče. Mnoho lidí předpovídalo, že po uzavření tisíců kamenných heren se lidé pouze přesunou na internet, ministerstvo i „odborníci“ na to jako obvykle nebrali zřetel a nyní se jako obvykle s křížkem po funuse diví.


D-FENS © 2016