Společnost

Společnost, politika a jiné hříchy

Poslední dopis

Přes 10 let čtu tento web. Díky za něj, nevím komu, ale ještě jednou díky. Trvalo to, to jo, no a když se starý lenoch zvedne, tak to už musí být sakra důvod. Vystoupil jsem z řady a začal jsem dopisem svým zástupcům v parlamentu za svůj kraj (viz níže). Bez KSČM, protože jde o obranu svobod a demokracie. Zveřejňuji to na tomto webu, kvůli další inspiraci, zejména pro své ospalé lenošné kolegy. A proč vůbec? Co se sakra děje, že prudím budíkem? Protože s lenošením je konec. Postele to mají nahnuté.


Démos-demo-demokracie III.

„Je pro celý svět lepší, když místo toho, aby čekala společnost na popravu degenerovaného potomka za zločin, či místo toho, aby jej nechala hladovět kvůli jeho imbecilitě, zabrání těm, kdo jsou zjevně neschopni rodit zdravé potomky, v jejich plození. Tři generace imbecilů je příliš.“ (soudce Oliver Wendel Holmes, Jr.)


Ubiquitous City

Nepatřím k hlasitým kritikům evropského navigačního systému Galileo. Jistě, vývoj trvá mnohem déle a stojí mnohem víc peněz, než se před skoro dvaceti lety odhadovalo; některé věci šly udělat líp a projekt jako takový by taky mohl být řízen lépe (a kdyby to synovec pana Vika tak nezprofanoval, tak by se dalo napsat i „prezentován upřímněji“). Nicméně z čistě technického hlediska jej nepovažuji za špatný, dokonce v některých směrech lepší než předobraz, americký GPS.


Elektronická evidence sexu

Inspirováno zněním zákona č. 112/2016 Sb.) (www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-112) Z důvodové zprávy: Není pochyb o tom, že sexuální styky významně ovlivňují celospolečenské podmínky, ať již z pohledu spokojenosti obyvatel, využití volného času, ale i populační křivky a udržitelnosti důchodového systému. Je proto zhola nezbytné, aby zodpovědná státní správa měla i z této oblasti potřebné informace, které budou využity pro další zlepšení podmínek obyvatel, především pak veškerých.


Politika 4.0 pro 21. století: Občan ministrem svého svobodného prostředí i jednočlennou politickou stranou

Jako obhájce svobody, republikánství, hodnot západní civilizace, svobodomyslného tvůrčího kapitalismu a omezování byrokracie do účelného rozsahu, chci, aby se tímto směrem změnila Česká republika, Evropa i svět – s dlouhodobým ideálem vzniku evropské či planetární konfederace.


Vojna

Povinná vojenská služba je způsob, kterým totalitní režimy distribuují propagandu do hlav mladých lidí a upevňují svoji autoritu v roli nepostradatelného a neomylného státního aparátu. Je nutné zdůvodnit mladé mysli, proč je potřeba přejmenovávat pomazánková nemásla a zakazovat žárovky, nebo takovou mysl raději umlčet.


D-FENS © 2016