Trauma soudničkářovo

Featured Image

Na tento článek mě přivedl Stáník Drsnej Maník, když popisoval, jak realizoval své právo veřejnosti být přitomen u výběrového řízení na soudce.

Modernizací prošly nejen jmenovky na dveřích, ale také zpravodajství od soudu, které přinášejí média. V některých případech, zejména v takových, ve kterých jsou involvováni příslušníci bezpečnostních složek, jsou články psané takovým zvláštním pokrokovým způsobem. Chybí v nich veškeré údaje, které by umožnily nejširší veřejnosti dopátrat se k informacím o jednání, účastnit se dalšího projednávání jako veřejnost a dozvědět se tak věci, které by se ze zpravodajství určitě nedozvěděli.

Děje se to v různé míře a stále častěji. Následující příklad bude extrémní ukázkou tohoto přístupu, svépomocí najdete i mnohé další, byť méně frapantní. Časopis Týden přinesl asi před měsícem zprávu o tom, že soud projednává případ strážníka obecní policie v Březnici, který jakousi obskurní střelnou zbraní smrtelně zranil mladého člověka, proti kterému vedl „zásah“. Článek měl titulek Strážník obžalovaný kvůli úmrtí mladíka v Březnici odmítl vinu, události lituje. Text byl převzat ze zpravodajského servisu ČTK a kromě linkovaného Týdne ji přejala i další média, například Blesk nebo některé regionální tituly.

Je to zvláštní článek. Jako by v něm polovina věcí chyběla.

V článku se dozvíte: Celou verzi obžalovaného a obhajoby. Podstatné části výpovědi obžalovaného. Že se necítí vinen. Že toho lituje. Že kdyby věděl, co je zač zbraň, kterou mu starosta za peníze občanů koupil, že by ji zahodil. Že u městské policie pracuje dlouho. Že je to celé divné a nepochopitelné. Že byl strážník v použití zbraně řádně proškolen. Že není prokázaná příčinná souvislost mezi použitím zbraně a příčinou úmrtí poškozeného, který umřel z důvodu blíže neurčeného „úrazu“.

V článku se nedozvíte: Jakým jednáním měl strážník smrt poškozeného přivodit. V čem je spatřována jeho vina. Jak probíhal onen předmětný zákrok a proč vůbec musel strážník použít zbraň. Jaká je verze obžaloby. U jakého soudu je řízení vedeno.

Představte si, že jste novinář soudničkář. Ten, který píše články o různých soudních řízeních. A napíše soudničku, ve které absentuje, kdo je viněn čím, jakým jednáním se toho měl dopustit a u jakého soudu se to řeší. To je absurdní, nebo?

V podstatě, jen na základě přečtení článku, si můžete legitimně položit otázku, proč strážník před soudem vůbec stojí. Nicméně, pokud se v tomto momentě nezastavíte a přemýšíte o tom dál, zjistíte, že:

V článku chybí: Výpovědi ostatních svědků, kteří u soudu rovněž vypovídali a které nejsou pro strážnika příznivé. Zda strážnikovi ze strany poškozeného hrozilo nějaké bezprostřední nebezpečí, které by jej opravňovalo k použití zbraně. Která z podmínek §18 odst. 2 zákona o obecní policii byla naplněna. Chybí obvyklý prvek těchto článků, totiž líčení, že strážník je u městské policie už dlouho, svoji práci vykonával svědomitě a byl vždy pozitivně hodnocen. Takže asi nevykonával a nebyl.

V článku přebývá: Strážníkova zbraň je vytrvale nazývána slzným sprejem. To má opět vyvolat ve čtenáři dojem, že je to celé nějaké velké nedorozumění, protože slzným sprejem přece nejde nikoho zabít. Ve skutečnosti se ovšem jednalo o pepřovou pistoli JPX. Z hlediska zákona je to donucovací prostředek, co do principu je to ovšem regulérní palná zbraň, která místo pevného projektilu vystřelí gelovou nábojku s úsťovou rychlostí asi 100 m/s a má účinný dostřel 7 m. Zbraň je sestavena pro obranu, za účelem zastavení útočníka z dálky, a strážník ji použil z malé vzdálenosti proti cíli, který byl víceméně statický. Projektil poškozenému protrhl krční tepnu.

Proč ta snaha? Protože není přiliš žádoucí, aby se veřejnost o tento případ starala. Excessy strážníků obecních policií se množí. Lidé to vidí a říkají si, jak to asi bude pokračovat a kdypak asi někoho zabijí. No a tady se to stalo. Je jen otázkou času, kdy budou oficiální místa muset nějak zareagovat.

Veřejnost by si mohla začít klást otázky. Strážník není ani ve služebním poměru, je zaměstnancem radnice, a obecní policie fungují bez jakékoli byť jen formální kontroly, jako je to v případě Policie ČR. A vezměte si, že i po vašem městě se pohybují skvěle honorované přemotivované osoby, jejichž právní vědomí je blízké nule, jejich nadřízení v nich pěstují kult arogance, agresivity a pohrdání „obyčejnou“ veřejností, mají nějaké podivné zbraně, jejichž vlastnosti a účinnost pořádně neznají, za nepřiměřené jednání jim nehrozí citelný postih a jejich hlavní motivací je vybrat co nejvíc pokut do obecní pokladny, ze které je hrazen jejich plat a odměny, takže jsou vlastně systémově podjatí po celou pracovní dobu. Tohle všechno ve skutečnosti není nic, co by normálně uvažující člověk ve svém okolí chtěl potkávat. Naštěstí si to většina veřejnosti neuvědomuje, nicméně kvůli takovým kauzám by mohla začít. Nakonec řada z nás má nějaké děti a nechtěla by, aby je zastřelilo nějaké městapácké hovado nějakou prapodivnou bambitkou z teleshoppingu.

Lobby obecních policií proto nepotřebuje, aby případy jako tenhle měly nějakou výraznou publicitu. Aby se o nich psalo, aby byli citování znalci a svědci, aby vyšlo najevo, že strážník ve své výpovědi zcela zjevně nemluví pravdu. Nedej bože aby byl nějaký strážník ¨nakonec shledán vinným navíc ještě ve veřejně sledovaném procesu.

Potřebují pravý opak, totiž aby to celé zmizelo v mlze. Je to celé divné, nejasné, je to nešťastná náhoda, nestarejte se o to a dopřejte naší spravedlivé justici klid na práci. Mohlo se tak například stát, že agent vnitra přidělený do četky promluvil s editorem jako chlap s chlapem a vysvětlil mu, jak o takovém incidentu správně referovat, protože soudruhu, vždyť víš, strážníci konají každým dnem užitečnou práci pro společnost a kvůli jednomu excesu přece nenecháme reakční živly jejich práci zpochybňovat, rozumiš soudruhu, dík soudruhu, strana a vláda ti to oplatí a doufej, aby příště z pepřového „spreje“ nezastřelili třeba tvoje dítě.

Já tedy doufám, že si pan strážník Miloš Nusl půjde sednout tam, kam bychom šli sedět my obyčejní podlidé, kdybychom udělali to samé a z nepochopitelných důvodů někoho smrtelně zranili jakousi obskurní zbraní, a ve sprchách bude moci vysvětlovat třeba kolegovi strážníkovi z Lipníku, že prostřelit někomu krk nebylo smyslem zásahu. Ale nemyslím, že na to dojde. Koho by to zajímalo a hodlal se věnovat vlastnímu právnímu výzkumu, uvedená věc je projednávána pod č.j. 15 T 7 / 2023 Okresním soudem v Příbrami.

 


15.03.2023 D-FENS


Související články:


12345 (326x známkováno, průměr: 1,10 z 5)
19 384x přečteno
Updatováno: 24.4.2023 — 8:46
D-FENS © 2017