Čím víc se mažeš s hov… (video s Železným)

Featured Image

Mediální událost roku. Moderátor ČT1 Železný se hádal s obecníma vopicema.

Video moderátota Železného, který vedl ne úplně smysluplnou komunikaci s městskými strážníky, přitahuje určitě více pozornosti, než by mělo. Video zveřejnila s více než tříměsíčním zpožděním Městská policie na Facebooku údajně za účelem prevence a výchovy a video, ačkoli svým obsahem banální, vyvolalo celou řadu reakcí. Způsobilo, že hlavní protagonista Železný dokonce zamýšlí dočasně rezignovat na své povolání.

Mým záměrem nyní bude nasměrovat pozornost čtenářstva k méně zřejmým aspektům této mediální operace.

Městská policie Praha rozehrála vysokou hru. Celá akce je zjevně tzv. řízeným zveřejněním. Nejprve vypustili do světa ledabyle anonymizované video, které se za pomoci médií jako Seznam Zprávy a Novinky šířilo, a následně, poté co dosáhlo potřebné popularity, nějakým postranním kanálem „byla uniknuta“ zpráva, že se jedná o moderátora Železného. To všechno tři měsíce po události. Video bylo výrazně sestříhané, z více než hodinu trvajícího zákroku tam bylo pouze 7 minut. Video navíc nebylo úplné, chyběl jeho začátek, takže nevíme, co zmíněné emotivní konverzaci předcházelo. Nezbývá než si položit otázku, proč tedy. Strážníci se denně pohádají s desítkami různých vobejdů, a na samotné diskusi Železnýho se strážníky není nic tak zásadně zajímavého.

Schválně. Najdete někde na sociálních sítích Městské policie Praha, nebo i jiné městské nebo obecní policie, jak řidič čelící nějakému městapáckému obvinění suše a bezemočně oznámi městskému orgánu, že pokud má podezření na spáchání přestupku, nechť se s ním obrátí na místně příslušný přestupkový správní orgán a více ho již neobtěžuje?

Nápověda: Nebudou žádná. A má to svůj důvod.

Souhlasím výjimečně s městskou policií, že video je poučné. Je tam velmi hezky zachyceno, jak se strážníky rozhodně nejednat. Jen trochu jiným způsobem, než si většina diváků myslí.

K pochopení chování strážníků a nastavení vhodné úrovně komunikace s nimi je třeba chápat, že  hlavními cíli strážnků je zvyšovat rozpočet a prohlubovat vliv jejich sboru. V zásadě jdou po dvou benefitech. Materiální benefit jsou peníze, tedy pokuty. Některé městské policie žijí jen z pokut, kdyby se přestupky přestaly páchat, neměly by ani na slanou vodu. Obavy však nejsou na místě, protože v současném světě nelze existovat a neporušit nějaký zákon. I když si vlezete doma pod duchnu, budete žrát sušenky od nejbližší pumpy a nebudete nikam daleko jezdit ani vycházet, určitě také dříve nebo později uděláte něco, za co je možné dát vám pokutu. Když potřebují vybrat pokutu a šikovné porušení zákona není zrovna po ruce, tak si nějaké vymyslí. Nemateriální benefit představuje možnost uplatnit moc proti lidem, kteří se nějak vzpouzejí, nebo naopak těšit se z devótnosti a podlézavosti, kterou lidé v Čechách bohužel příliš často prokazují každé svini, co má na sobě uniformu.

Pokud tedy nemáte v plánu odměnit strážníka ani jedním z benefitů, je diskuse s nimi nejen zbytečná, ale také riziková. Má za následek toliko eskalaci a prodlužování celého zákroku, a to je přesně vidět i na předmětném videu. Jediné, co na tento přemotivovaný obecní ksindl funguje, je minimalistická komunikace šmrncutá arogancí.

Jen naprostý pitomec, pan Železný promine, dovolí strážníkům, aby se tak dalece zmocnili kontroly nad průběhem celého úkonu a ještě jim úporně poskytuje to, co chtějí a potřebují k jeho eskalaci. Z reakcí těch dvou strážníků lze přímo slyšet radost nad tím, jak hezky jim to vychází a Železný, místo co by to rozpoznal a přestal jim to poskytovat, jim toho lifruje čím dál víc. Tím dosáhl toho, že ho otravovali více než hodinu, zatímco se to dalo sfouknout za pár minut.

Kromě rizika eskalace úkonu, která může být v podstatě nekonečná, je zde také riziko, že se vedení a P.R. útvar té komediální složky zmocní záznamu z kamery, který byl samozřejmě pořízen pro úplně jiný účel a osobám mimo řízení by se vůbec neměl dostat do rukou, nějak šikovně ho sestříhá a zveřejní, nebo s ním bude pracovat jiným kreativním způsobem, aby dotyčného nešťastníka mohl ztrapňovat například v jeho rodině, u obchodních partnerů nebo u zaměstnavatele. Je to sice v rozporu se zákonem, protože záznam je pořizován pro jiný účel, ale slyšeli jste někdy o tom, že by byl nějaký strážník stíhán za to, že zneužil video z nějaké kamery? Já tedy ne. Maximálně mu v disciplinárním řízení uloží snížení platu o tisíc korun, které mu vzápětí vyplatí na odměnách a jede se dál, protože my jsme přece správný kluci, co děláme jen správné věci a musíme ukáznit ten občanskej ksindl tam venku, který stojí na opačné straně Stanfordského experimentu.

Další z velmi zjevných aspektů celé interakce se sborem ozbrojených sběračů hoven je moderátorovo právní bezvědomí. Evidentně nezná jednotlivé úkony, neví, zda má či nemá něco podepsat a i strážnici, kteří také nejsou procesně zcela fit, si vedou lépe. Nějaká kolečka a čtverečky? K čemu to slouží? Strážníkům nepodepisujeme nic. Ale musím říct, stejně je to fascinující. Lidé jsou si schopni uložit do hlavy kvanta zbytečných srágor o celebritách, různých nepotřebných digitálních krámech, o vaření různých blevajzů zase z jiných blevajzů, o všech 53 pohlavích a tak dále, ale neobtěžují si zjednat si přehled v základních pojmech řízení o přestupku na místě, které se jich může týkat osobně a hned zítra. Kdyby to byl nějaký pasáček vepřů nebo šmelinář s byty, pak bych řekl budiž, ale moderátor hlavní veřejnoprávní stanice?

Další věci jsou mi oproti tomu nejasné. Například qui bono. V zájmu jakékoli obecní „policie“, podobně jako u zločinných organizací, je udržovat více než skvělé vztahy s médii, protože skrze média mohou vytvářet potřebný obraz své činnosti a alokovat další zdroje. Tedy například reportovat počty nalezených kočiček a zachráněných babiček, abychom si nevšimli, že třeba 95% všech úkonů je výběr pokut za bagatelní dopravní nepřestupky. Z toho hlediska je otevřený konflikt s představitelem médií, navíc takto výrazným, krajně nežádoucí. Zveřejnění záznamu, kde se mediální trouba nechová způsobně, je na první pohled jasně kontraproduktivní a já upřímně netuším, čím si pan Železný něco takového zasloužil. Pravděpodobně zde sehrálo svoji roli, že pan Železný údajně měl zálusk na post ředitele České televize. Buď tedy dostala Městská policie Praha zakázku v rámci nějaké shora vedené diskreditační kampaně, nebo převážila obava nad tím, že pan Železný, jehož postoj k bezpečnostním složkám je poněkud vyhraněný, by jako ředitel ČT byl nedobrým mediálním partnerem a ve Stanfordském experimentu nestál na té správné straně, takže by frekvence reortáží o zachráněných kočičkách a nalezených babičkách klesla.

Nakonec tohoto depresivního textu mám několik pozitivních zpráv.

Pokud s městapáky opakovaně vymrdáváte stylem „nic vám neřeknu, nedám a nepodepíšu, takže jděte do prdele“, časem zjistíte, že vám dají pokoj. Zejména pokud jste z malého města anebo jste naopak veřejně známý. Pochopí, že nedostanou materiální benefit (peníze) ani nemateriální benefit (devótnost a podlézavost, nebo naopak záminku k donucení). Tak se prostě odeberou jinam, tam, kde dostanou alespoň něco z toho. Pak se vám začnou vyhýbat a nezískáte nic menšího než … tramtadadá… svobodu.

V poslední době to vypadá, že v tomto případě vysoká mediální hra nadobro vypadla Městské policii z rukou. Ve své omezenosti si totiž neuvědomili, že na dobré vztahy s médii se tady stojí fronta a když z ní oni vypadnou, na volné místo si okamžitě stoupne jiný. Nejpve Don Pablo, který je důsledku nějaké zvláštní ironie osudu ministrem spravedlnosti, nadnesl nesměle otázku, že zveřejnění videa mohlo být také nezákonné. Což je od ministra spravedlnosti skutečně slovo do pranice. Dnes si dodal odvahy vrchní gynekolog Hl. m. Prahy, který nezákonnost takového zveřejnění už pouze konstatoval a navíc požaduje, aby se velitel cirkusu panu Železnému omluvil. Městapu teče teď do bot a na Pullitzerovu cenu budou čekat marně. Nadělat si nepřátele na vivných postech není příliš rozumné. Zákonností mediálních kampaní Městské policie se budou zabývat úřady. Hodně lidí si uvědomilo, že přístě mohou na místě pana Železného stát oni, kdy také mohou hrát hlavní roli v jakémsi sestříhaném upraveném videu. I na Fóru 24, kam skutečně nepíšou ty nejostřejší tužky v penálu, jim došlo, že tady je něco katastrofálně špatně.

 


 

24.03.2023 D-FENS


Související články:


12345 (332x známkováno, průměr: 1,36 z 5)
28 274x přečteno
Updatováno: 24.3.2023 — 8:49

Reklama

D-FENS © 2017