Soudruh Hulínský dělá škole skvělou pověst

Featured Image

S radostí jsem se dočetl v demokratickém a nedezinformačním tisku, že zpochybnění dobré pověsti VŠE pokrokové studenstvo zcela a plně odmítlo tolerovat. Protože pan Ševčík dělá špatné jméno fakultě, zatímco soudruh místopředseda akademického senátu Hulínský dělá škole jen a jen čest.

Je tak ideový, pevný a zásadový, že mi přejíždí mráz po zádech. Ach ta líbezná tvář, ten pevný mravní postoj – je to prostě skvělý soudruh, ozdoba nové mladé generace. Dovolte mi, abych připojil své chabé pero k oslavě jeho hrdinství osobním dopisem stylově na tomto dezinformačním médiu.

Co slovo, to vybroušený briliant

Drahý soudruhu místopředsedo, opravdu s nadšením jsem si přečetl rozhovor, který jsi ve své neskonalé moudrosti poskytl novinám. Ta síla analýzy, ta myšlenková hloubka, ten rozbor situace, který demaskoval proruské posluhovače, to nelze než žasnout nad tvým politickým myšlením. Moc oceňuji tvoje dokonalé vyjadřování, co slovo, to perla s oslňující hodnotou. Zejména věta o tom, jak „tlaky ale nyní vyeskalovaly“ nebo ta „rozbuška“. Užíval jsem si každičké písmenko. Myslím, že jednou budeš stát v pantheonu demokratických hrdinů hned vedle Svěráka, Holubové nebo Mináře. Správně ses soudruhu rozhodl, že je potřeba se tomu všemu nekalém řádění, křivení generální linie a zneužívání demokracie postavit. A tak se postavil na správnou stranu, přesně tam, kam patříš. Chtěl jsem se tě zeptat, soudruhu, zda nemáš na Základní škole Na Dlouhém Lánu mladšího sourozence? Ty děti mají takový ideový náboj, hned ví, co je špatně a kam se obrátit.

Líbí se mi, soudruhu, že ses nenechal odradit od podvratných živlů s proruskými narativy, kteří strhli diskusi, a zavčas jsi vše konzultoval s policií, jak sám říkáš. Rozhodně z toho nevyzařuje žádná pokřivenost tvého charakteru a naprostá zbabělá ubohost. Kdepak! Jsi opravdový hrdina, soudruhu, a rodič jedna i rodič dvě jsou na tebe určitě pyšní. Za sebe mohu říct, že jsi projevil vysokou ideovost a všichni tě v tomto nelehkém boji za ideovou čistotu našeho vysokého školství podporujeme. Jistě tě čeká zářná budoucnost v nějaké neziskové organizaci. Nedej nic na závistné šeptání proruských rozvracečů, že z toho životní prohra jen čiší. Jdeš, soudruhu, ve správných šlépějích. Tvá absolutní ideová neochvějnost je nám všem novým kádrům vzorem a nijak se to nepodobá akcím SSM na vysokých školách za totalitních dob. S lidmi jako jsi ty, se není vůbec potřeba obávat budoucího politického směřování. Ty jsi na stráži a bdíš.

Masy stojí za tebou

A jakou máš veřejnou podporu! Nezbývá než obdivovat tvůj důvtip a dokonalé načasování akce. Na demonstraci jsi přitáhl no možná i deset lidí. To už je skoro víc než aktivisti v boji za klima, když si udělali výlet na magistrále. Skvělou inteligenci a rozhled prokazuješ stejně jako oni. Nic si nedělej z toho, že se ti někdo posmívá, že zadlužený prodavač pizzy bez vzdělání dokáže přitáhnout na demonstraci statisíce lidí a ty jen pár. To nevadí, zato jsi politicky naprosto čistý a ideově neochvějný. Navíc všichni víme, že loni v září to byl sjezd dezolátů. Jeden správně myslící pravověrný soudruh zastane za tisíce dezolátů. Nic si nedělej z toho, že tě dezoláti mají za zmrda. Jsi ideově vybroušený démant a díky zákonu na ochranu pištců, máš před sebou velkou budoucnost jako třeba senátor Láska. Mohl by tě pro začátek vzít jako svého asistenta a zaučit tě. Bok po boku byste mohli účtovat se starými pořádky. Nebo bys mohl radit prezidentovi s akademickými otázkami. Myslím si, že jsi na to jak dělaný. Pro jednu vysokou školu je tě opravdu škoda.

Jak sám říkáš, je to o nepochopení situace. Ta banda dezolátů  ti prostě záměrně křivdí, že z politických důvodů chceš někoho vyhodit z funkce. Ale jen ty a jen ty jsi správně pochopil, jak je to politicky škodlivé, když se děkan fakulty objeví na demonstraci, která je proti nejdemokratičtější vládě na světě a všemu tomu dobru, kterým nás zahrnuje nejpokrokovější Evropská Unie. Jak zlé a špatné je pro mladou generaci vidět svého učitele na proruské demonstraci. Tomu se musí udělat přítrž a jen člověk tvých morálních kvalit je povolán to soudit. Děkan Ševčík rozdává rozhovory kde komu a nedává si pozor, zda se nejedná o dezinformační médium. Naprosto nechápu, jak se mohl zmínit, že by studenti mohli mít vymytý mozek. Sám jsi, soudruhu, důkaz toho, že nic takového se vůbec ani trošičku neděje. Určitě již ve svém věku máš bohaté životní zkušenosti a mohl bys nás všechny poučovat o tom, co je správné a jak co dělat. Nenech se odradit od tohoto směru nějakými pitomými narážkami, že jsi svůj narcisismus povýšil na vysoké umění. Ne, tak to přece není. Tvoje skromnost je prostě obdivuhodná. S jakou naprostou jistotou víš, že tvůj názor je jediný správný. Jak přesně a trefně vidíš, jak se lidé mýlí. Ale proto jsi tady ty, ušlechtilý rytíř, co napraví selhání svého učitele. Měl by sis ho pozvat na nějaký rozhovor na akční chvilkový výbor, kde bys ho poučil, jak se má chovat, aby byl vzorem dobré pověsti jako ty. Myslím si, že by to ocenil.

Návrh na soudružskou sebekritiku

Ale soudruhu tak nějak nevím, zda jsi nezaspal, když se pan Ševčík ucházel o místo děkana fakulty a bylo o něm známo, že věří víc Putinovi než šéfovi BIS. Chápeš to, soudruhu? Říct něco takového veřejně? Už tehdy ti muselo být zřejmé, že se jedná o protistátní živel. Jak jen jsi mohl ve své funkci dopustit takovou věc? Byl jsi vůbec v té době ve funkci? No ano, vím, že jsi snad neměl na to vliv, ale soudruhu, přece jen, měl jsi aktivizovat další zodpovědné kádry a zabránit takovému převratu. Senát Národohospodářské fakulty s děkanem názorově souzní, jak říkáš. Tady je vidět, jak je ideozločin zákeřný. Zmocní se tě ani nevíš jak. Dokonce neměl ani protikandidáta. Jak je to možné? No řekni, jak? Copak správná strana nemá na to postavit kandidáta, který by měl šanci na úspěch? Takto to přece nemohlo být, že ne? Naštěstí jsi tady ty praporečník liberální demokracie. Bez lidí jako ty bychom upadli do naprosté anarchie a vulgarismů neomezené výměny názorů. Jako chápeš to? Normálně by si mluvili, co jim slina na jazyk přinese. Žádná zodpovědná diskuse, jasně označené odkazy s důvěryhodnými zdroji a s prověřenými názory by se nekonala. Vždyť už i taková umělá inteligence ví, co se sluší a patří, co si pamatovat a co ne.

Děláš, soudruhu, opravdu dobré jméno své škole a moudře jsi vyčkával. Ale teď se situace prudce vyhrotila a ty jsi neměl jinou možnost, než požadovat a signalizovat. Pak jsi, jak přemoudře pravíš, vycítil, že tlaky na odstoupení jsou velké a hrdě ses přihlásil pod správnou vlajku. Akademický senát by to měl řešit. Nic si nedělej z toho, že na podporu pana Ševčíka je petice s 41 000 podpisy, zatímco pod tvou je jich jenom maličko. Nenech se odradit, soudruhu a dál dělej dobré jméno nové generaci. Jsi kovaný liberální demokrat. A kolik máš obdivovatelek, samá zodpovědná soudružka na tom videu. A jak moudře hovoříš o síle a odvaze. Poukázat na člověka, který zneužil ústavního práva na svobodu shromažďování a na základě toho požadovat, aby složil funkci, je jen a jen správné. Ne, nejsi nijak podobný komunistům ve výborech SSM. Dokonce se nějaký dezolát nechal prý slyšet, že máš v hlavě hovno a jsi sám roven tomu hovnu. S něčím tak hrozným nemůžu souhlasit. Fakt si nemyslím, že bys byl naprostý a totálně beznadějný píčus. Jsi naprostý výkvět inteligence, dokonalá osobnost, ze které bychom si všichni mohli vzít příklad. Jakpak bys mohl být hovno nebo hnida? To je přece naprosto vyloučené a osobně jsem přesvědčen o tvém vynikajícím brilantním intelektu a ryzím charakteru. Nedej se, soudruhu, nijak dezoláty odradit a dál konej svou záslužnou činnost. Rozsévej sémě světla demokracie a svobody, jsi morální maják mladé generace. Dokonce tě v diskusi někdo přirovnává k 99 pragovákům. Je to, jakoby se ti vysmíval, že nedáš dohromady ani ubohých 99 podpisů. Ale ty jsi to dokázal. Jsi prostě obdivuhodný a rozhodně nejsi nějaký ubohý udavačský zmetek nebo totálně křivá krysa. To si nikdo snad ani nemůže myslet. Jsi ryzí kandidát do stranické funkce třeba v nějaké demokratické straně, tam teď jistě hledají mladé progresivní kádry.

Nad Vltavou až nové ráno vzplane

S nepřátelstvím proruských dezolátů ses potýkal už za dob svých studií a ta chobotnice ti podrážela nohy, sráželi tě na zem, ale ty ses, soudruhu, nenechal a vyrostl z tebe nový člověk zakalený jako ocel. Nebo spíš, pevný jako dotační programy. Dezoláti v diskusi tvrdí, že jsi málem s diplomkou neprolezl. Pokud je tahle pomluva pravda, tak se to dělo, protože tě chtěli odstřelit. Viděli tvou správnou politickou orientaci a toužili sabotovat tvůj vzestup, protože pod tvým vedením by jim pšenka nekvetla. Dokonce ti prý oponentka dala jenom trojku. Víš, čím to bylo? Potajmu si přečetla Putinův projev a to ji zviklalo. Pak ale všichni pochopili, co v tobě mají a přijali tě na postgraduál. Mám radost, že ses uplatnil. Jen tak dál, soudruhu, děláš to moc a moc dobře. Díky takovým jako ty se těším na klidné zabezpečené stáří, protože se nemusím bát, že bych třeba žil v nějaké udavačské společnosti, kde jsou profesoři vyhazováni z fakult za to, že odmítají používat neutrální osobní zájmena. Doufám, že tě již brzy uvidíme v nějaké pěkné společensky zodpovědné funkci.

Whistebowlingu zdar!


Související články:


12345 (311x známkováno, průměr: 1,52 z 5)
19 141x přečteno
D-FENS © 2017