politické úvahy

Nečekané variace pravdy aneb vláda skvěle řeší výzvy naší doby

Každý dezolát postižený různými ideologickými úchylkami se dychtí poučit o pravdě. Aby mu někdo láskyplně položil ruku na rameno a vše mu vysvětlil, jak pravil nejlepší z lepších lidí Pavel Novotný. A proto jsem na výzvu tohoto titána myšlení a morálního giganta přispěchal na pomoc s objasněním, jak vláda vyřešila skoro všechny výzvy naší doby, jak efektivně a věcně si poradila se všemi překážkami, abych všem nebohým tápajícím švábům ze zapadlých vísek naší země přinesl světlo opravdové a nefalšované pravdy.


Cesta Pekarové na Tchaj-wan je proti základním zájmům České republiky

Česká republika je svrchovaný stát a jeho představitelé si mohou jezdit, kam chtějí. Když to naštve čínské komunisty, tak je to naprosto správná a svobodě prospěšná věc. Tolik hlavní argumentace pro návštěvu zmíněného ostrova, kterou, nevím proč, neslyšíme, když jde například o konec spalovacích motorů v EU. Hlavním principem zahraniční politiky však nemá být někoho hněvat, či si hrát na ideovou přestřelku, ale prosazování a obhajoba českých zájmů v zahraničí. A ty byly touto návštěvou těžce zasaženy.


Sladké plody naší správné orientace

Je to konečně tady! Další vítězství v řadě nekonečných vítězství zeleného komunismu. Začínají se nám ty skvělé triumfy naší doby nějak kriticky hromadit, orientace na dojem začíná být naprosto převažující směr našeho počínání. Nic nefunguje? Nevadí, důležité je, že z toho máme dobrý pocit a má to ten správný ideový náboj. Kdo si otevře klapačku, že to není až tak dobré, to je prostě proruský dezolát a je hoden zatracení.


Očista veřejného prostoru od dezinformačního narativu

Vědom si hlavních výzev naší doby, rozhodl jsem se přispět svou trochou do mlýna a napsat článek, který je prost dezinformací. Po dlouhém sebezpytování mi vyšel prázdný list, což bezpochyby splňuje nároky na to, aby byl článek bez dezinformací. Ale to by mohlo nahrávat dezinformátorům ve lžích, že tento spravedlivý boj za svobodu slova je vlastně cenzura, což by bylo naprosto špatně. Je pouze nutné myslet politicky a zasadit informace do správného kontextu kritického pohledu.


Na frontě proti nepřátelům republiky

Naše křehká demokracie čelí ohrožení pod náporem agitátorů, kteří kde co překroutí, šíří samé lži a nenechají nám klid na práci. My jednotný lid, vlastně nerozdělená společnost, chceme budovat štěstí pro naše děti, novou lepší a spravedlivější společnost. Proto je boj na frontě proti dezinformacím pochopitelně nezbytný, vítaný a včasný. Naše zřízení je jako křehký květ, který musíme chránit.


Ať žije náš prezident generál!

Zlo bylo poraženo, našemu novému a lepšímu životu už nestojí nic v cestě. Prezidentem se stal sám nejdemokratičtější z demokratických kandidátů generalissimus Pavel. Jednotný lid se raduje a jásá nad tímto slavným vítězstvím, říše zla se přiblížila ke svému konci. Znova jsme zasadili zásadní ránu všem reakčním silám a máme tu další téměř únorové vítězství. Ve volbách opět jako při nákupu v supermarketu rozhodovala reklama a vybičované pocity.


D-FENS © 2017