covid_society_reset

Fool Me Once…

Začněme pomaloučku, polehoučku: Nikdo nám nechce říct, co v těch vakcínách skutečně je. Úředníci z úřadu pro „kontrolu léčiv“ v USA sice dokázali schválit vakcíny proti kovidu během rekordně krátké doby, protože k tomu použili legislativní zkratku v podobě „povolení k nouzovému použití“.


Ministerstvo v boji na dezinformační frontě

Soudruzi na ministerstvu zdravotnictví si vyhrnuli rukávy a za zpěvu děkovných písní pro lékaře se rozhodli přispět k rozhodnému vítězství nad odpírači a jinými ohavníky. Tito nepřátelé našeho demokratické zřízení, tito samozvanci a ztroskotanci se nezastaví před ničím, a proto je potřeba jejich slizké lži vyvrátit z kořene. Velmi si osobně vážím práce drahých soudruhů, a proto chci jako uvědomělý občan upozornit na dezerce z protivirové fronty.


Zmocňovací zákon

Bez většího zájmu médií se nám do parlamentu dostává novela zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, kterým se mění tento zákon, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Navíc se vláda snaží tuto novelu zákona protlačit ve stavu legislativní nouze. Už jenom tímto krokem začíná být zřejmé, že je snaha tento „zmocňovací“ zákon protlačit bez dohledu veřejnosti a že půjde o prasárnu obřích rozměrů.


Čínský systém sociálního kreditu a Západ

Dnes bych chtěl psát o tzv. čínském systému sociálního kreditu, protože si myslím, že je to velmi aktuální. Později se dostanu k tomu proč si to myslím. Nejprve si pojďme tento systém představit, pro lepší pochopení o co jde a jak by měl celý systém vlastně fungovat. Celý tento systém je prakticky o totální kontrole státu nad člověkem. Pomocí tohoto systému má být každá činnost jednotlivce hodnocena, odměňována nebo trestána, dle státem nastavených parametrů.


D-FENS © 2017