Čínský systém sociálního kreditu a Západ

Featured Image

Dnes bych chtěl psát o tzv. čínském systému sociálního kreditu, protože si myslím, že je to velmi aktuální. Později se dostanu k tomu proč si to myslím. Nejprve si pojďme tento systém představit, pro lepší pochopení o co jde a jak by měl celý systém vlastně fungovat. Celý tento systém je prakticky o totální kontrole státu nad člověkem. Pomocí tohoto systému má být každá činnost jednotlivce hodnocena, odměňována nebo trestána, dle státem nastavených parametrů.

Jak by to mělo fungovat v Číně a co všechno musí tamní lidé plnit?

1. Dodržování legislativy. Prakticky jakékoliv porušení zákona, i kdyby byl ten zákon sebehloupější, je považováno za neposlušnost a snižuje vám sociální kredit. Třeba i tím, že překročíte rychlost, přejdete přechod na červenou či cokoliv jiného, co si Strana zrovna vymyslí.

2. Platební morálka a finanční prostředky. Zde se hodnotí, zda-li včas platíte své účty a závazky. Ale soudruzi jdou ještě mnohem dál. A k tomuto bodu se ještě později vrátím. Hodnotí se i to, zda-li kupujete „nevhodné“ jídlo či předměty. Vzhledem k tomu, že totalitní Čína míří k bezhotovostní společnosti, bude mít časem Strana absolutní kontrolu, za co utrácíte.

3. Sociální chování. Tady obludnost celého systému dostává konečně svoje jasné kontury. Hodnotí se, jak se chováte ve společnosti, vůči státu a s kým se stýkáte, jaké sociální hodnocení má vaše rodina a přátelé. Systém vás tak trestá třeba za to, že někdo z vaší rodiny nebo někdo z vašich přátel není naprosto povolný vůči Straně a naopak vám přiděluje kladné body, pokud jsou lidé kolem vás poslušní. Prakticky vás nutí stranit se a vymezit se vůči všem, kdo by se chtěli protivit vůli Strany. Jinak vás tací lidé stáhnou sebou do hlubin nízkého sociálního statusu. Je to dokonalé poštvání rodin proti sobě, přátel proti sobě, prostor pro udávání. Naprosto obludné.

4. Chování v digitálním světě. Zde Strana hodnotí, jaké stránky navštěvujete, jak často, jaké názory sdílíte na sociálních sítích, případně jaké hry hrajete a jak často. V budoucnosti se vám tak může stát, že otevřením těchto stránek a tohoto článku, vám Strana sníží sociální kredit. Nejen vám, ale i vaší rodině a vašim přátelům. Strana si tak zajišťuje, aby měla monopol na informace. Protože jenom Strana vám řekne, jaké stránky a informace jsou pro vás „nezávadné“ a společensky přínosné. Samozřejmě i jakákoliv kritika Strany je také postihována snížením sociálního kreditu. Minule jsem psal o dezinformacích a různých spasitelských spolcích, které proti „dezinformacím“ bojují. Vzpomínáte si, že už dnes tito lidé mají potřebu vám diktovat, jaké informace jsou pro vás „společensky“ vhodné a které ne?

Hodnotící systém bude brát v potaz informace z většiny státních databází. Do hodnocení se zahrnou zdravotní záznamy a váš zdravotní stav, školní a pracovní výsledky, dopravní přestupky… Prostě prakticky vše, co bude dostupné a Strana o vás bude vědět. Pokud se něčeho negativního dopustíte vy sami, bude to mít negativní dopad i na vaši rodinu, přátele a lidi, kteří se s vámi znají či jsou s vámi v kontaktu. Celý systém tak vytváří obrovský tlak na to, abyste byli poslušní a jde cestou kolektivního trestu. Můžete být sebevzornější občan, ale pokud váš kamarád pojede někde na červenou, nesete částečně jeho vinnu na svých bedrech a systém vás nutí k tomu, se od něj distancovat. Nechcete přeci ohrozit svoji rodinu. Tato kolektivní vinna je aplikována i ve vztahu rodič a dítě, kdy neposlušnost rodiče, znamená negativní dopad na sociální hodnocení dítěte.

Teď se ptáte, jak bude Strana vědět, co a kdy porušujete. Aby byl takový obludný systém funkční, znamená to totální dohled a sledování ze strany státu. Plánovalo se, že do konce roku 2020 má být v Číně instalováno kolem 500 milionu kamer, které budou automaticky rozpoznávat vaši tvář a monitorovat váš pohyb, pomocí algoritmů umělé inteligence má být celý systém automatizovaný. Jaká je skutečná realita dnes nevím. V čínské populaci, která čítá 1,4 miliardy lidí, to znamená, že jedna kamera by připadala na každé tři Číňany. Tam kde kamerový dohled není možný, Strana počítá s nasazením jakési tajné policie, která bude hodnotit chování lidí, vše zaznamenávat a předávat k dalšímu zpracování dál. Stručně řečeno, aby bylo něco takového proveditelné, celá společnost musí být profízlovaná od shora dolů a být pod neustálou kontrolou.

Jistě vás také zajímá, jaké tresty dostanou „neposlušní“ neboli „odpírači“, což je dnes takové oblíbené slovo moderních soudruhů. Nejčastějším trestem je omezení volnosti pohybu. Dle vyjádření samotného prezidenta státu a generálního tajemníka komunistické strany Si Ťin-pchinga: „Umožní to důvěryhodným lidem cestovat kamkoliv na světě. Na druhou stranu ti, kteří nejsou hodni důvěry, nebudou moci učinit jediný krok.“ Tahle slova si prosím zapamatujte. Budou velmi důležitá.

Mezi další znevýhodňování bude patřit třeba nedostupnost bankovních půjček, nemožnost koupit si nemovitost, znevýhodnění vašich dětí při vzdělávání atd.

Zdravotní stav, vakcinační pas, obdoba sociálního kreditu a vzestup progresivismu na Západě

Váš zdravotní stav bude nedílnou součástí vašeho sociálního hodnocení. Zde si vypůjčím úryvek z jednoho článku: Publicista David Samuels, zmiňuje chování čínského stážisty jednoho svého známého působícího v kalifornském Los Angeles. Čínský zaměstnanec jednoho dne začal chodit do práce pěšky, což je v reáliích amerických velkoměst cosi neobvyklého. Když Samuelsův kamarád, u kterého stážista pracoval, zjišťoval, co se děje, Číňan odvětil, že potřebuje nasbírat body do své online aplikace, aby mu nebyl snížen zdravotní a fitness rating, který je součástí sociálního kreditu. Nízký sociální kredit by mu totiž podle jeho slov mohl znemožnit cestovat a pracovat v zahraničí.

Je také velmi důležité říci, že to byla právě Čína, která na zasedání G20 urgovala systém založený na QR kódech, který by umožnil cestování po světě a který nám dnes Evropská unie představuje jako tzv. Covid vakcinační pas. Vše samozřejmě pro snadnější kontrolu pohybu osob, zabalené do ochrany zdraví a snadnějšího trasování.

A tady je potřeba důrazně říci, že tento systém, který už dnes funguje třeba v Izraeli a počítám, že do několika týdnů i u nás, kdy mají očkovaní výhody, zatímco neočkovaní jsou znevýhodňováni, funguje na naprosto stejném principu jako čínský systém sociálního kreditu. Je to postavené na naprosto stejné myšlence, kdy „poslušní“ mají výhody, zatímco „neposlušní“ budou čelit sankcím. Stejné je to i s cestováním, kdy „poslušní“ budou bez omezení moci cestovat po světě, „neposlušní“ budou sedět doma a nedovolíme jim opustit dům. Připomeňme si znovu slova čínského prezidenta Si Ťin-pchinga „Umožní to důvěryhodným lidem cestovat kamkoliv na světě. Na druhou stranu ti, kteří nejsou hodni důvěry, nebudou moci učinit jediný krok.“ Tato slova čínský prezident mimochodem pronesl ještě před pandemií a všemi těmi lockdowny. Celý ten rok postupného utahování šroubů, zavírání lidí doma, testování a tlačení k vakcinaci, není nic jiného než psychologická výchova nových soudruhů pro „nový, lepší“ svět. Na Západě by nikdy systém sociálního kreditu neprošel, ale pokud ho lidem prodáte v době pandemie pod jiným názvem, v atmosféře strachu, možná uspějete. Akorát se to bude jmenovat jinak, třeba Covid pass s QR kódem, dle kterého vás na každém rohu budou lustrovat, jestli jste řádně označkovaní stejně jako chovný dobytek.

Aby byla situace ještě zajímavější, tak pokud napíši, že západní politické a mocenské elity se vzhlédly v tomto čínském způsobu řízení společnosti, tak nebudu moc daleko od pravdy. K prosazení této globální agendy v každé zemi velmi dobře slouží i skupinky „užitečných“ vědců a lékařů, v českém podání například iniciativa Sníh (kde najdeme mediálně propagované tváře jako je Kubek, Hořejší, Flégr, Kulveit, Smejkal, Hel, Tachezy a další), kteří připravovanému dohledu mají dát punc jakési odbornosti. Opakují nám, že bez vzdání se našich občasných práv prostě nebude návrat do „normálu“ možný. Jsou to především oni, kdo v našem mediálním prostoru tlačí nekonečné lockdowny, testování, různé tabulky PES, kolik lidí můžete potkat venku, snižování mobility, vakcinační pasy, šmírování skrze mobilní aplikace atd.

Zde se vraťme ještě k Velkému resetu, který jsem také v minulých článcích zmiňoval. Co nám totiž autor Velkého Resetu říká? Z jeho slov je patrný obdiv k Číně a způsobům řízení tamní společnosti.

Dle Schwaba je volný trh zodpovědný za všechno zlo. To co potřebujeme, jsou silnější vlády, nejlépe takové jako v Číně. Kniha je proto plná chvály na čínský způsob života. „Role státu se zvýší, a tím podstatně ovlivní způsob podnikání. […] vedoucí pracovníci ve všech průmyslových odvětvích a ve všech zemích se budou muset přizpůsobit větším vládním zásahům. […] Zdanění se zvýší, zejména pro ty privilegované “(str.94) „Zatímco v minulosti byly USA vždy první, kdo dorazil s pomocí tam, kde byla pomoc potřebná, tato role nyní náleží Číně“ (str. 123)

Autor je také zcela zamilovaný do konceptu hromadného sledování. Napsal: „Omezení pandemie koronavirů bude vyžadovat globální síť sledování“ (str. 33) „Uvidíme, jak bude mít sledování kontaktů nepřekonatelnou kapacitu a zásadní místo pro boj s Covid-19 a zároveň bude v pozici, aby se stalo prostředníkem hromadného sledování.“ (str. 153) „Čína, Hongkong a Jižní Korea zavedli donucovací prostředky digitálního trasování. Rozhodli se sledovat jednotlivce bez jejich souhlasu, prostřednictvím jejich mobilních dat a údajů o kreditní kartě, a dokonce použili kamerový dohled.“ (Str. 160) „Žádná dobrovolná aplikace pro sledování kontaktů nebude fungovat, pokud lidé nebudou ochotni poskytnout své osobní údaje vládní agentuře, která monitoruje systém.“ (Str. 164) „[…] korporátní svět bude směřovat k většímu dohledu; v lepším i horším případě budou společnosti sledovat a někdy zaznamenávat, co jejich pracovní síla dělá.“ (str. 165) „[…] jakýkoli digitální akt, který uděláme, může být přeměněn na „produkt “ určený k monitorování a předvídání našeho chování.“ (str. 166)

Tohle vše jsou také vlhké sny všech progresivních levičáků, kteří by v takovém systému mohli budovat jejich „lepší“ svět bez jakéhokoliv odporu. O tom jak dnes korporátní svět a Big Tech korporace podporují progresivismus na Západě by vydalo na samostatný článek, takže o tom třeba příště. V „novém, lepším“ světě by vám prostě Strana zakázala kupovat maso, jezdit autem, donutila by vás chovat se „zeleně“. Zde nám soudruzi z britského The Guardianu říkají, že lockdown by měl být každé dva roky, pokud chceme naplnit cíle Pařížské klimatické dohody. Do přírody by vám třeba Strana dávala propustky za poslušnost, abyste ji příliš neničili. Strana by kontrolovala zda-li nekupujete „nevhodné“ jídlo či předměty. Strana by rozhodovala, co si máte myslet.

Že je to přitažené za vlasy? Před rokem bych si to myslel taky. Mezitím to začne třeba tím, že si nezajdete ke kadeřníkovi nebo do restaurace bez testu či očkování, protože tak Strana rozhodla nebo se vaše děti budou muset 2x týdně nechat testovat čínskými testy pochybné kvality, jinak jim Strana neumožní chodit do školy. A to se dokonce uvažovalo o nákupu testů z konečníku. Ano, nedělám si srandu. Časem bude pro „odpírače“ nemožné cestovat hromadnou dopravou, neprodají vám třeba auto, nedosáhnete na úvěr či vás jednoduše vyhodí z práce. Jak říká soudruh Si Ťin-pching, nebudete moci učinit jediný krok. Ruku v ruce společně s tím půjdou drakonické pokuty, které jsou již dnes součástí pandemického zákona. Vsadím klidně celý svůj majetek, předtím, než mi ho tady rudozelení soudruzi brzy znárodní, že pandemický zákon se bude začátkem příštího roku prodlužovat, až vyprší jeho současná platnost. Ta naivnější část české veřejnosti si stále myslí, že je to dočasné, dokud pandemie nepomine. Nic není vzdálenějšího pravdě. Tento týden nám totiž premiér Babiš jen tak mezi řečí sdělil, že Covid zde bude už napořád, bude mutovat, každý rok tak bude nutné přeočkování. O tom kdy a čím ale rozhodne Strana. Vaším údělem bude poslouchat a podřídit se tomu. Vaše tělo již nebude patřit vám, ale Big Pharma korporacím a státu. Evropská unie už mimochodem objednala přes miliardu vakcín nové generace proti dalším mutacím. Co to znamená pro nás všechny? Že dokud budeme tuto hru akceptovat, bude tato mašinerie testování, očkování, omezování, likvidace živností, lockdownů a nošení masek pokračovat prakticky do nekonečna. Zavádění této fašistické agendy se děje právě teď i v naší zemi. Pokud dostatečný počet lidí neřekne NE, jsme na nejlepší cestě do digitálního koncentráku, kde přestane existovat jakákoliv individuální svoboda, s pečujícím, dohlížitelským státem za zády a korporacemi, které ho budou ovládat. Nikdy jsem nebyl příznivcem nějakých demonstrací či občanské neposlušnosti. Vždy jsem to považoval za zbytečné. Možná je ale čas tento postoj přehodnotit a začít bránit svá práva. Jinak o ně velmi brzy přijdeme.

Slovy Klause Schwaba: „Poté, co krize skončí, si někteří mohou uvědomit, že se jejich země najednou změnila v místo, kde už nechtějí žít.“

 


18.04.2021 Ctihodný občan


Související články:


12345 (208x známkováno, průměr: 1,24 z 5)
16 525x přečteno
D-FENS © 2017