Zelená dohoda pro Evropu / European Green Deal – konkrétní dopady

Featured Image

V předchozích třech článcích jsem popsal vhled do energetických koncepcí Evropské komise a poukázal na jejich technickou iracionalitu a ideologickou podstatu.

Připomenout si je můžete zde:

Zelená dohoda pro Evropu – bližší pohled

Zelená dohoda pro Evropu – příběh pokračuje

Zelená dohoda pro Evropu – kapitola třetí

Závěr těchto článků je ten, že dopad na občany EU bude velice citelný, a to ve třech rámcových ohledech. Těmi jsou:

  • násobně dražší energie

  • zákazy, příkazy, regulace a buzerace ve jménu environmentálního dobra

  • nejistá bezpečnost dodávek energií

Ačkoli se mnohým mohou stále zdát tyto dopady velice vzdálené a zahalené mlhou jejich budoucí nereálnosti, tak v tomto článku bych rád ukázal, že už jsou zcela aktuální a citelné.

Násobně dražší energie

Z ceníků pro koncové odběratele Skupiny ČEZ je trend násobného zdražování naprosto zřejmý. Pro přehlednost jsem zanesl pouze obchodní (nikoliv tedy celkovou, čili bez distribuce, přenosu, operátora trhu, systémové služby ČEPS, OZE) složku ceny bez DPH na dobu neurčitou do jednoduché tabulky a grafu. Pro elektřinu a plyn, viz níže.

V konkrétní nabídce konkrétní společnosti s cca 300 tisíci odběrných míst z 01/2020 ve srovnání s nabídkou z 12/2021 tyto trendy vypadají ještě hrozivěji. Cena bez DPH, obchodní složka ceny, tarif D25d. Plyn roční odběr 25-45 MWh:

Díky Green Dealu mají lidé 3x či 4x dražší energie. Tento nárůst znamená vyšší desetitisíce korun navíc na domácnost. Nehovořím nyní o těch, kteří mají nějakou formu fixu – nová cena je stejně dříve či později doběhne. A jak vidíme na příkladu Bohemia Energy a dalších dodavatelích energií, kteří překotné změny neustáli, ani prostá existence fixu nemusí být pro odběratele zárukou ničeho.

I z vývoje cen energií (zejména plynu a elektřiny) na burze je evidentní, že tyto si již našly – po určitých skocích – nové cenové hladiny. Je to logický důsledek toho, že se bez adekvátní náhrady uzavírají stabilní a na počasí nezávislé zdroje. V souladu se záměry Evropské komise neustále roste také cena emisních povolenek, které svou absurdní výši v nákladech zatěžují emitenty CO2 – energetiku a průmysl, a tedy jejich koncové zákazníky. V první polovině prosince přesáhly hodnotu 90 EUR/tCO2. Např. v případě teplárenství směřujeme k tomu, že náklady domácností na emisní povolenky budou tvořit 40 % z ceny tepla.

Jak jsem napsal v dřívějších článcích, energetická koncepce EU má jasný směr s konkrétními dopady. Zdražení ceny základních energetických komodit, které mají návaznost prakticky na vše, je toho nejlepším příkladem s již hmatatelnými dopady pro konkrétní občany.

Zákazy, příkazy a buzerace ve jménu environmentálního dobra

15. 12. 2021 médii oběhla zpráva, že Evropská komise přišla v rámci Green Deal s další sadou návrhů. Jedním z nich byl zákaz využívání zemního plynu k vytápění budov. Nikoho, kdo četl mé předchozí články, tento návrh EK nemohl překvapit. Je v souladů s trendy, které můžeme již nyní vidět na progresivním západě. Časem se objevily zprávy, že to EK vlastně tak nemyslela a všichni to jen špatně pochopili (ne nepodobně jako s chystanou EURO7), např. zde. Nicméně v oficiálním dokumentu EK čteme toto:

„These plans will need to include roadmaps for phasing out fossil fuels in heating and cooling by 2040 at the latest, along with a pathway for transforming the national building stock into zero-emission buildings by 2050.“

„Tyto plány budou muset zahrnovat záměry (plány) na postupné vyřazení fosilních paliv při vytápění a chlazení nejpozději do roku 2040 a plán na přeměnu národního fondu budov na budovy s nulovými emisemi do roku 2050.“

Čili já v návrzích EK požadavek na vyloučení zemního plynu k vytápění budov vidím a ne, že ne.

Jen 5 let předtím, v roce 2035, již bude zakázán prodej nových osobních automobilů a dodávek se spalovacím motorem. Předtím ještě čekejme aplikaci emisní normy EURO7, jejichž první drafty vypadají pro spalovací motory doslova vražedně. I tohle opravdu chceme?

Nejistá bezpečnost dodávek energií

Ve Velké Británii musely podniky omezit výrobu z důvodu nedostatku energie. Ve Francii se už uvažuje o dvouhodinových blackoutech po regionech v případě, že bude málo foukat a bude „v zimě zima“.

Němci v roce 2022 skoncují s jadernou energetikou. Ještě roce 2021 odstaví 4,2 GW instalovaného el. výkonu a zbývajících 4,2 GW odstaví v roce 2022. Tímto tento evropský prostor přijde o více než 8,4 GW stabilního a na počasí nezávislého instalovaného el. výkonu, kterého se evidentně nedostává. Instalovaný výkon elektráren v ČR je cca 21,3 GW – to jen abychom si číslo 8,4 GW dali do relace.

To je svět, který nám Evropská unie a její Green Deal přinesl. A volby nám ukázaly, že takový svět lidé evidentně chtějí – mít vše dražší, mít více enviromentálních zákazů a regulací a mít nad sebou hrozbu blackoutů.

Z Green dealu se vyvázat nelze. V Green Deal tedy poznáváme další z historicky sousedsky-tradičních věcí, které se realizují „Bis zum Ende…“.

Kola se roztočila a cestou z kopce zrychlujeme. Kromě čepice si tedy držme i kapsy…


02.01.2022 JiříB


Související články:


12345 (255x známkováno, průměr: 1,20 z 5)
15 257x přečteno
Updatováno: 2.1.2022 — 21:48
D-FENS © 2017