Zelená dohoda pro Evropu – bližší pohled

Featured Image

European Green Deal. Pro technicky vzdělaného člověka, je to věc, která je nepochopitelná. Nelze vidět reálný základ. Vysvětlení dostane, až se na to podíváme optikou tvůrců. Jak uvidíme níže, tento pohled ale neuklidní. Člověk pochopí, že se jedná o ryze ideologickou věc, ne nepodobnou komunistickému „poručíme větru a dešti“. Dále zjistí, že tvůrci těchto pamfletů, jsou technickým vzděláním netknutí lidé. Tito lidé ale za to mají pro jejich chlebodárce jednu velkou přednost – jsou dlouhodobě servilní EU a jejím vizím a idejím.

European Green Deal zde

Čistá planeta pro všechny zde.

Na stránkách EK je toho více.

Z materiálu „MAF CZ hodnocení zdrojové přiměřenosti ČR do roku 2040“ naprosto jasně vyplývá, že v nejbližších letech dojde k odstavení cca 7 tisíc MW instalovaného výkonu ve fosilních zdrojích. Tímto se staneme vysoce deficitní, co se týče elektrické energie. Náhrada v podobě OZE je v komické výši, k tomu se nejedná o stabilní zdroj (vítr, soláry…). Akumulace je nicotná. Žádný stabilní zdroj o výkonu řádově stovek MW se nechystá, s jedinou pochybnou výjimkou popsanou níže. Okolní země na tom budou podobně, čili ani import ze zahraničí nás nezachrání.

Jedna poznámka na okraj, krásně ilustrující naši suverenitu. Pokud bychom chtěli využít tzv. kapacitních mechanismu, tzn. že „odstavený“ zdroj bude zachován v pohotovosti pro možnost najetí do provozu během určité doby, tak tyto kapacitní mechanismy, kdy stát bude provozovateli za toto platit, musí schválit Evropská komise. Neuvěřitelné.

S ohledem na růst ceny emisních povolenek, kdy tento růst je kvitován a vlastně i řízen EK, se dá očekávat, že provozovatelé uhelné zdroje uzavřou spíše dříve, než později. Jak je uvedeno v dokumentu výše, tak při ceně 20-25 EUR/tCO2 jsou pro hnědouhelné elektrárny platby za emisní povolenky ekvivalentem plateb za palivo. Což je naprosto absurdní. V půli 07/2020 byly povolenky za 30 EUR/tCO2. Nikdo nebude dotovat provoz těchto zdrojů. K tomu od 08/2021 budou platit ještě přísnější emisní limity vč. naprosto nových požadavků na měření a redukci rtuti, HCl, HF. Pro provozovatele to jsou obrovské investice.

O uzavírání provozů z důvodu extrémního růstu cen povolenek jeden příklad za všechny. Sokolovská uhelná z toho důvodu ukončuje provoz světově unikátní tlakové plynárny.

Je zajímavé nahlédnout do výročních zpráv povolenkami postižené společnosti. Za rok 2018 měli do té doby historicky nejnižší výsledek hospodaření po zdanění, a to ve výši +252 mil. Kč. Za emisní povolenky v tom roce dali 900 mil. Kč. V roce 2019 lze vidět další posun. Výsledek hospodaření po zdanění (mínus) -331 mil. Kč a za emisní povolenky dali 1,1 miliardy Kč! Což je absurdní. Ze zprávy vyplývá, že to je více než všechny jejich osobní náklady (mzdy, pojištění…). To je zkrátka šílenost. Absurdní je to v tom, že ta firma neudělala vlastně nic špatně, výrobní cíle splnila, drží přísné emisní limity škodlivin, ale přesto přijde na buben, protože jen za emisní povolenky dá EU 1,1 miliardy Kč (CO2 NENÍ škodlivina). A to se bojím, že čeká v podstatě všechny výrobny, které tvoří z fosilních paliv, nedej bože z uhlí. Můžeme si o uhlí myslet, co chceme, ale pokud jej vyloučíme zcela, tak o energetické soběstačnosti ČR nemůže být ani řeč.

Otázka je, co zemní plyn, který má nižší emisní faktor CO2 vůči uhlí. Ukazuje se, že přímé spalování zemního plynu, jakožto fosilního paliva, je pro EK asi také špatně. To vyplývá z rozhovoru s ministrem MPO zde.

Evropská komise, jmenovitě Frans Timmermans, kovaný socialista, toho času 1. místopředseda EK (kdy v podstatě EK vede on, von der Layen je slabá a v pozici předsedkyně EK je zjevnou úlitbou východním státům), který má v gesci mj. Green deal, řekl: „zapomeňte na plyn“. To v souvislosti s Polskem. Havlíček se ho dotázal, že když má Polsko 80 % elektřiny z uhlí, tak když ne jádro (ideologicky špatné, nemají zkušenosti) a uhlí, tak zbývá plyn. Timmermans odpověděl: „Ať zapomenou na plyn“. A pokud do toho půjdou, protože volba energetického mixu je ještě snad v pravomoci každého státu, z informací to vyplývá, tak EK má super brutální nástroj ve formě emisních povolenek, kterým ty země zruinují. Nádherná budoucnost.

Fakt je ten, že Němci plynu věří. Ti to cítí jako takovou tu cestu nutného zla (socialismus) předtím, než se podaří vybudovat tu dokonalou bezemisní budoucnost (komunismus). Pokud dramaticky naroste spotřeba zemního plynu v ČR (z důvody výroby elektrické a tepelné energie), bude to ze strategického pohledu obrovské riziko. Naprostá většina plynu k nám půjde z Ruska a velká část z toho přes Německo (Nord Stream 2). A to na nás bude pořádná páka. Bez uhlí a s plynem už nás ani nenapadne trucovat. Pokud nás teda nezničí dříve zdražující emisní povolenky.

K tomu Německu perlička, která jasně dokazuje, že co je dovoleno pánům, není dovoleno kmánům. V Německu spustili v 05/2020 nový černouhelný blok elektrárny – Datteln 4 s 1100 MW elektrickým výkonem. Krásně se tomu říká – výjimka z pravidla. Médií to neproběhlo, naše média jsou s pány kolegiální. EK to nevadí. Proč by mělo, Němci mohou. Neumím si představit ten povyk, kdybychom to stejné udělali my.

V posledních dnech Vláda ČR přece jen v nějaké formě rozhodla o stavbě nového bloku 1200 MW v Dukovanech. Otázka, do jaké míry je v dnešní době reálné v tomto prostoru postavit jaderný blok za 160 miliard Kč a za 16 let. Dle mého se asi jedná o jakousi formu tunelu, kdy se po počátečních „proinvestovaných“ miliardách ukáže, že to nejde. Ale to není podstatné. Důležité je, že pokud to stát chce (a on musí) nějak finančně podpořit, tak jakoukoliv státní subvenci schvaluje Evropská komise. Čili pokud je pro EK jádro ideologické zlo, tak si EK již nějaký důvod najde, proč to neschválit. A že jádro do Green dealu coby „zelená“ technologie nezapadá, o tom se již rozhodlo, viz zde.

Opět to ilustruje naprostou ztrátu suverenity naši země. A do špatné výrobní bilance nám to nepomůže, protože se v nejlepším případě jedná jen o nahrazení poloviny kapacity výkonu dosavadních Dukovan, které mají povolení do roku 2037 s nejistým výhledem prodloužení do 2047.

EU, respektive Evropská komise, si vytvořila nepřítele. To je pro každý podobný systém výhodné. Víme, že se jedná o globální oteplování, pardon, nyní již o klimatickou změnu, která je zapříčiněná člověkem. Každá, fakticky byť minimální, odchylka počasí od normálu, je spřízněnými médii prezentována jako naprostá katastrofa a potvrzení správnosti trendu Green deal. Bez ohledu na to, že v geologické historii Země se děly milionkrát intenzivnější změny klimatu, a to bez ohledu na člověka (a množství CO2). Tímto od mala indoktrinovaní mladí lidé se dostali do vedení EU a velkých korporací a svým vlivem na veřejné mínění znásobují tyto trendy – tzv. dlouhý pochod institucemi. Nějaké momentální zdání úspěchu evropského kontinentu je dáno jistou setrvačností dřívějších úspěšných let. Indoktrinace mladých pokračuje, je cool být klimatický alarmista. Technické obory netáhnou. Hloupost se bude šířit nekontrolovatelně.

Když jsem chtěl zjistit, kde se tyto energetické koncepce líhnou, tak mi to dalo smysl. Prof. Noskievič z VŠB-TUO v pár let starém rozhovoru zde sděluje, jakou informaci dostal od našich europoslanců, kteří mu prozradili, že: „Vy si myslíte, že se v naši komisi rozhoduje racionálně? Mýlíte se, rozhoduje se emocionálně.“ Mj., mu europoslanci sdělili, že v kompetentní komisi je cca 80 lidí a možná 14 techniků, kteří neprosadí nic.

Česká energetická koncepce musí být v souladu s evropskou, tak se podívejme, kde se to líhne. Evropská komise – Department Energy. Zde je organigram, do kterého jsem si dovolil vložit vzdělání uvedených osob, pokud jsem dohledal.

Komisařka: Kadri Simson – mladá estonská socialistka, co vystudovala politické vědy a historii a nikdy nikde opravdu nepracovala.

Generální ředitelka: Ditte JUUL JØRGENSEN – právnička, jediná kompetence je dlouholetá servilnost vůči EU

Zástupce generálního ředitele: Klaus-Dieter Borchardt – právník, servilní EU

U některých jmen vedoucích oddělení (možná překvapí vysoké zastoupení žen, pardon „menstruujících osob“) překvapivě nelze dohledat, jaké mají vzdělání. Počet techniků si spočítáte sami. Naprostá technická nekompetence. Co mají společné všichni, tak je úplná a dlouholetá servilnost vůči EU/EK. To je jejich jedinou skutečnou kompetencí na jejich pozicích a s tím se pojící ideologická zaslepenost, která tyto lidi dokáže hnát k tomu, aby vytvářeli právně závazné netechnické pamflety typu European Green Deal, či Čistá planeta pro všechny, viz níže.

Jsem přesvědčen o tom, že cesta European Green Deal, jak vyplývá z oficiálních podkladů, je naprostou utopií. A uvádění této utopie do praxe bude znamenat tragédii pro většinu obyvatel kontinentu. Lidé přijdou o práci, stabilní zdroje energií, zažijí extrémní růst ceny energií, na vlastní kůží pocítí buzerační regulace (ekodesign, individuální doprava, vzdělání…), společnost se rozvrátí v chaosu po nastalých blackoutech apod.

Pokud netechnicky vzdělaní lidé, kteří jsou ideologicky zaslepení, chtějí stavět svět vzhůru nohama, a netají se sociálním inženýrstvím s cílem „člověka a společnost změnit“, nemůže to dopadnout jinak, než špatně. Až toto narazí na své fyzikální limity, bude každopádně veselo.


09.08.2020 JB


Související články:


12345 (429x známkováno, průměr: 1,10 z 5)
29 194x přečteno
Updatováno: 9.8.2020 — 22:59

Reklama

D-FENS © 2017