Zelená dohoda pro Evropu – kapitola třetí

Featured Image

Ideologie Green deal je zneužití racionálního a šetrného přístupu k přírodě k prosazování kolektivistických levicových ideologií. Historie Green deal je dlouhá a sahá minimálně někdy do šedesátých let, kdy byl založen Římský klub, který se uvedl svou zprávou Meze růstu.

Proklamace této zprávy byly samozřejmě překonány realitou, ale podstata ideologie zůstala. A vyvíjela se. Jako nevídaný úspěch propagandy této ideologie považuji to, že z neškodného plynu dokázala učinit v myslích drtivé části veřejnosti zkázonosný plyn. A pod rouškou této propagandistické linie se výše uvedená kolektivistická ideologie prosazuje. Tento článek navazuje na dva předešlé:

Zelená dohoda pro Evropu – bližší pohled

Zelená dohoda pro Evropu – příběh pokračuje

Oxid uhličitý – bájná smrticí molekula CO2, nebo ne?

CO2. Nejedovatý bezbarvý plyn. Přirozená součást zemské atmosféry. Její objemový podíl v atmosféře je 400 ppm, což je pouhých 0,04 %. Ne vždy tomu tak bylo, např. na sklonku vlády dinosaurů ho bylo v ovzduší cca 4x tolik. Jedná se tedy o stopový prvek. Přirozeně vzniká mj. respirací, tj. buněčným dýcháním živých organismů, což je biochemický proces, při kterém se uvolňuje chemická energie vazeb organických sloučenin (typicky sacharidů) za vzniku pohotového energetického zdroje pro buňku (ATP). Jako odpadní produkty štěpení vzniká oxid uhličitý (CO2) a voda.

Buněčné dýchání je v podstatě opakem fotosyntézy, což je  biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá světelného, např. slunečního, záření k tvorbě (syntéze) energeticky bohatých organických sloučenin (cukrů) z jednoduchých anorganických látek – oxidu uhličitého (CO2) a vody.

Čili CO2 má příznivou funkci na růst rostlin, jedná se v podstatě o hnojivo. Tento příznivý fakt je znám a je ho využíváno např. ve sklenících, kdy je uměle zvyšována přirozená koncentrace CO2 ve vzduchu na hodnoty kolem 2000 ppm.

CO2 má určitý vliv na skleníkový efekt. Skleníkový efekt je žádaný. Pokud by neexistoval, byla by planeta Země ledovou koulí. Absolutní míra účinku atmosférického CO2 na skleníkovém efektu se odhaduje na 9-26%, což značí poměrně velkou nejistotu ve znalosti jeho vlivu na tento jev. Přičemž jeho efekt na globální průměrné teplotě není lineární ani exponenciální, jak se dnes snaží prezentovat ideologové a masmédia. V zásadě je složité nějakou signifikantní závislost mezi množstvím atmosférického CO2 a průměrné globální teploty vůbec najít.

Ale z CO2 se stala modla, které se podřizuje vše. Vyšla šestá zpráva Mezinárodního panelu pro změnu klimatu. Nepřekvapivě z ní vyplývá to, že armageddon je na spadnutí, konec světa se blíží. Detaily zde. Argumentace prognózami způsobem, že když snížíme o XX procent emitaci CO2, tak globální teplota za XX let stoupne jen o 1,5 °C, ale když zredukujeme o XY procent, tak teplota stoupne jen o 1,3°C, je naprosto absurdní. Vědci pořádně neví, proč vznikla klimatická anomálie tzv. malé doby ledové – vulgárně řečeno: vědci nedokáži předpovědět počasí na týden dopředu, a my máme být tak hloupí, že jim skočíme na to, že dokáži predikovat nárůst globální průměrné teploty s přesností na desetiny stupně (!) vlivem emitace určitého množství CO2 na desítky let dopředu? Absurdní, pavěda, ideologické šarlatánství – nic víc. Ovšem s obrovskými důsledky pro společnost i jednotlivce.

O uvědomění si „škodlivosti“ sebe samých, lidských bytostí, ve věci vypouštění démonického plynu CO2, uvádím tento hypotetický příklad. Pět osob má překonat vzdálenost 10 km. Zaprvé během, zadruhé autem. Člověk vyprodukuje dýcháním průměrně cca 0,7 g/min CO2. Při zatížení může dechová frekvence stoupnout až 20x, tzn. i produkce CO2 na hodnotu až cca 13-14 g CO2/min. Běh 10 km/h (v tomto případě to znamená 60 minut běhu) je vysoce intenzivní běh s produkcí CO2, kterou odhadneme na 9 gCO2/min. Během tedy 5 osob vyprodukuje cca 9 x 5 x 60 = 2700 gCO2. Škoda Octavia 1,5 tsi má tabulkovou emisi CO2 ve výši cca 127 g/km. 10 km cesta bude trvat 10 minut. Cesta autem tedy vyprodukuje 127 x 10 + 5 x 0,7 x 10 = 1305 g CO2. Ekologickým během se v tomto případě vyprodukuje cca dvojnásobné množství CO2, než jízdou autem. Jaký případ je tedy, optikou zelených aktivistů, ekologičtější? Časem tedy možná zjistíme, že i sportování bude zakázáno, protože produkuje řádově vyšší hodnoty CO2 než klidový režim. A možná se zakáže dýchat úplně… Pro dobro planety. Ostatně proti plození dětí se environmentálně uvědomělá kampaň již vede.

Argumentace přes CO2 má za cíl vytvořit nový svět. Svět levicové ideologie, jehož nejjasnějším znakem je odebrání osobní svobody jednotlivce na úkor moudré strany a vlády za použití vylhaných argumentů. Například aktuální boj vlád proti SARS-COV2 do tohoto světa rovněž perfektně zapadá. Covidismus má podobná schémata a vzorce řešení, práci s fakty, mediální a politickou podporu, vystrašení společnosti a přístup k občanům. Bez spekulací ohledně původu viru je evidentní, že se stal vítaným katalyzátorem nastolených společenských a politických změn, které mají za primární cíl individuální svobody občanů – stejně jako boj proti klimatickým změnám.

Green deal – špinavá politika

Rusko nesmí používat zemní plyn k nátlaku nebo vyhrožování sousedům, shodli se Biden s Merkelovou. Což je jistě velice šlechetná myšlenka. O Evropské unii to ale, zdá se, neplatí. Když v květnu Švýcaři s odkazem na ztrátu suverenity odmítli podepsat s EU rámcovou smlouvu, která upravuje téměř všechny jejich vztahy s EU, tak Evropská komise Švýcarsku pohrozila, že ho odstřihnou od evropského trhu s elektřinou. Vyděračská hrozba Evropské komise suverénní zemi – to je přece něco naprosto jiného, než to, o čem se bavili Biden s Merkelovou.

Cena za Green deal – pro občany dražší vše

Zdražení, zdanění, cla, přerozdělování, zákazy, nové povinnosti – to je to, co nám EU a její green deal nabízí. To vyplývá z jejich oficiálních podkladů.

Doprava:

Chudší se složí bohatým na pořízení drahých elektrovozidel. Střední třída dosáhne tak na sdílená auta. A kýžený efekt na životní prostředí reálně není takový, jaký levicoví ideologové předpovídají.

Uhlíkové vyrovnání na hranicích

Ve zkratce: vše bude dražší.

Další zdanění energie:

Opět, vše bude dražší.

Že rostoucí cena emisních povolenek ve finále nepovede ke kýženému odstavování uhelných elektráren – to začíná být realitou. Je evidentní, že zelení fanatici mohou problém ohnout jen do určité míry, pak narazí na fyzikální limity. S množstvím narůstajícího instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů jaksi neroste i jejich spolehlivost. Když nefouká a nesvítí, tak prostě nevyrábí, i kdyby byl jejich instalovaný výkon bilion GW. Čili stoupající cena emisních povolenek se natvrdo projeví v ceně produktu, jak jsem již avizoval v předchozích článcích.

 Je to reálná věc, která se děje. Stačí sledovat vývoj cen energií a emisních povolenek na trzích, důsledky jsou zřejmé – vyšší cena za energie, kterou budeme muset každý z nás zaplatit.

Nesmíme zapomenout na buzerační legislativu tzv. ekodesignu (legislativní požadavky na energetickou náročnost budov citelně prodražují nové stavby) a rozšíření systému emisního obchodování na oblast dopravy a vytápění. Zákaz stavění rodinných domů nebo jejich vytápění zemním plynem. To vše viz můj předchozí článek.

Ve světle těchto skutečností se nabízí otázka, zda to opravdu chceme? Na základě vylhaných pseudodůvodů mít vše dražší, být více a více svazován předpisy, daněmi, legislativou, úřady. Přijít o možnost individuální dopravy. Přijít o svobodu. Vážně to chceme?


29.08.2021 JiříB


Související články:


12345 (168x známkováno, průměr: 1,10 z 5)
6 683x přečteno
Updatováno: 29.8.2021 — 21:46
D-FENS © 2017