Wu-Chan Coronavirus

Featured Image

Pan učitel zvoucí se přezdívkou „PAKO“ na zdejších stránkách zveřejnil výsměšný článek o nové infekci koronavirem, kde se soustředil zejména na paniku místních obyvatel vykupujících roušky. Česká televize ústy různých politiků pěje ódy, jak je Česká republika na vše připravena. Z důvodu maximálního zestručnění se soustředím jen na některá fakta. Výjimečně budu odkazovat na zdroje, nemám tolik času, čili údaje berte s rezervou.

Basics

Koronavirus je RNA-virus, který se normálně šíří především pomocí přímého kontaktu s postiženou osobou. Viry jsou běžně odpovědné za asi 10-30% nemocí z nachlazení na celém světě ale jejich dominiem je zejména Asie. Nová varianta viru Wu-Chan (dále jen 2019-nCoV) je ovšem jiná. Jednak se šíří kapénkovou infekcí, čili onemocníte mnohem snáz než u jiných typů koronavirů a rovněž invazivita viru je nesrovnatelně vyšší. 2019-nCoV způsobuje respirační infekty, které asi ve 30 % případů mohou vyústit v pneumonii, ARDS a následné selhání jater a ledvin zřejmě mechanismem tzv. „respiračního (oxidativního) vzplanutí“, což je (podobně jako tzv. španělské chřipky) bouřlivá nespecifická imunitní reakce na antigen, se kterým se tělo doposud nesetkalo. Mechanismus, proč virus způsobuje fatální zakončení nemoci, není nicméně ještě uspokojivě vysvětlen, neboť v případě tzv. respiračního vzplanutí by se fatality soustředily převážně na mladé dospělé – v případě 2019-nCoV se zdá, že fatality se soustřeďují převážně na lidi staršího věku nad 70 let a pacienty s komorbiditami, především COPD.

Na infekci jste schopni při zajištěné zdravotní péči umírat 3-4 týdny na ventilátoru, přičemž Vás nejpravděpodobněji zabije sepse nebo zmíněné virem indukované komplikace jako ARDS nebo hepatorenální selhání. Pro velký nárůst případů se údaje o fatalitě infekce mohou ještě upravovat, ale zdá se, že smrtnost je kolem 7% případů. Aktuální informace čínského serveru Caixin.com hovoří v tuto chvíli (7.2.2020) o 31 211 nemocných v Číně a 266 případech v zahraničí, přičemž v Evropě je nejvyšší počet nakažených v Německu (13). Doposud se údajně 1542 nemocných uzdravilo zcela a 637 lidí zemřelo. Imunita v české kotlině vůči viru není žádná, na infekci neexistuje žádný účinný lék, vakcíny, které některá světová pracoviště avizují, mohou být i při největším urychlení všech procesů hotovy ke komerčnímu využití za rok – tedy mimo efektivní časové okno, ve kterém se dá lidská populace vůči viru ochránit. Žádná antivirotika na virus nefungují, i když v nemocnicích v Pekingu se pokoušejí pacienty léčit antivirotiky proti HIV. Údaje o fatalitě onemocnění virem se mohou měnit jak nahoru, tak dolů. Příznivé je, že čím později v průběhu epidemie se virem nakazíte, tím méně agresivním kmenem viru onemocníte a tím pravděpodobněji se uzdravíte. Je to z důvodu obecné biologické zákonitosti, že se v průběhu epidemie „darwinisticky“ selektují kmeny, které nechají hostitele déle a častěji naživu, aby předal infekci více dalším hostitelům. Relativní „etnická čistota“ Česka  a uzavřenost lokálních komunit v tomto směru jistě pomáhá, přestože i u nás žijí početnější asijské komunity.

Epidemiologie

Díky způsobu přenosu (člověk na člověka, kapénková infekce) a dalším faktorům zmíněným níže je kontagiozita viru enormní. To je obrovský rozdíl proti epidemii SARS z roku 2002-2003, která se šířila pouze přímým kontaktem, a tedy bylo potřeba mnohem intenzivnějšího styku s nakaženým, aby se infekce přenesla. To u 2019-nCoV neplatí, teoreticky stačí projít kolem nakaženého a k infekci může dojít. Inkubační doba byla prozatím odhadnuta na 2-14 dní, přičemž nemocný vylučuje virové partikule a je schopen nakazit dalšího hostitele již před začátkem symptomů, což je dost nepříznivé, neboť přenašeči infekce si vůbec nemusejí uvědomit, že virus přenášejí a projdou nepovšimnuti všemi kontrolami, které jsou zaměřeny na možné přenašeče například na letištích. Asi proto se chvatně ruší letecké spojení s Čínou. Pro zajímavost uveřejňuji graf nárůstu případů infekce 2019-nCoV ve srovnání s epidemií SARS ze dne 31. 1. 2019 (všimněte si nadále pokračujícího exponenciálního růstu během posledních 7 dnů) a je možné si prohlédnout mapku výskytu infekce ze dneška. Podotýkám, že čísla se týkají pouze případů, které jsou laboratorně potvrzené, tedy případů s vážnými projevy infekce nebo v zasažené oblasti, kde lidé vyhledali lékařskou pomoc. Laboratorní potvrzení typicky trvá 3 dny, čili čísla jsou hrubě, možná násobně podhodnocena. K rychlému a celosvětovému rozšíření infekce přispěly zejména oslavy čínského Nového roku a početná čínská komunita v řadě zemí, která navštěvuje ve svátcích čínskou domovinu, což představuje největší každoroční přesun lidí na světě a tím i přesun infekce.

Tzv. R0 (basic reproductive ratio), tedy průměrný počet nakažených pomocí jednoho hostitele (nemocným či v inkubační době) u vnímavé neproočkované populace, byl doposud odhadnut na 4 – 8. Původní R0 bylo odhadnuto na 3,5 a číslo se neustále zvyšuje. Je to číslo podobné s příušnicemi (5) nebo planými neštovicemi (10), horší to mají spalničky a pro zajímavost – chřipka má 2,5, Ebola 1,5. Doubling time epidemie (tedy čas, za který se počet nakažených v raných fázích infekce zdvojnásobí) je 6,2 dne.

Asi 31 000 lidí je toho času, 4 dny předtím to bylo 18 000. Dle časopisu Lancet by skutečný počet nakažených včetně lidí v inkubační době v tuto chvíli měl představovat množství >100 000 lidí.

Genetika

2019-nCoV je RNA virus, tedy se zapisuje do genomu hostitelských buněk reverzní transkriptázou. Virus je z 96% geneticky shodný s virem napadajícím netopýry a 79,5% genomu je shodný s virem SARS z roku 2003. Samotný fakt, že virus má geny kódované RNA jej činí nesmírně mutabilní podobně jako třeba virus chřipky. RNA viru byla sekvenována a informace o genetice viru jsou rovněž nesmírně zajímavé. Především, uvnitř viru se nachází inzertní sekvence poměrně složitého genu kódujícího protein, který se u koronavirů podařilo detekovat vůbec poprvé a který kóduje protein umožňující velmi rychlý průnik do epiteliálních buněk dýchací soustavy. Právě tento protein je odpovědný za jiné chování viru a jeho šíření kapénkovou infekcí a enormní nakažlivost. Dle některých nepotvrzených informací online se jedná o sekvenci velmi podobnou, jaká se nachází u viru HIV-1 (kapsidový protein gp120), i když jiné zdroje hovoří o tom, že podobné sekvence se nachází i u jiných virů. Právě proto se také lékaři pokoušejí infekci léčit antivirotiky používanými proti HIV.

Tato vlastnost viru, dala vzniknout některým konspiračním teoriím. Řada lidí včetně insiderů zabývajících se virologií a genetickými manipulacemi věří, že tak složitý funkční protein nemohl virus získat náhodně mutací či rekombinací ale pouze arteficielní genovou manipulací.

Historie událostí

Patient zero

Čínské úřady referovaly o místě vzniku infekce ve městě Wu-Chan v centrální Číně ve velkoobchodu  s mořskými plody a živými zvířaty určenými ke konzumaci, odkud údajně pocházela většina prvních nakažených, přičemž první infekce se objevila někdy v polovině prosince. Virus se dle tvrzení úřadů pravděpodobně objevil jako důsledek špatných hygienických podmínek a díky stravovacím zvyklostem čínské populace výrazně modifikovanými čínskými hladomory z dob „kulturní revoluce“.

Naproti tomu prof. Daniel Lucey, z kliniky infekčních nemocí při Georgetown University Medical Center, který byl do explorace nového viru přímo zapojen, uvádí jako prvního pozitivně zjištěného pacienta muže přijatého s příznaky pneumonitidy již před 1. prosincem 2019, přičemž tento pacient neměl s velkoobchodem nic společného. Mezitím (tedy mezi oním pacientem a výskytem pacientů z clusteru velkoobchodu) údajně onemocnělo asi 43 pacientů, o kterých úřady věděly, čili je vysoce pravděpodobné, že údaje zdravotního odboru magistrátu města Wu-Chan jsou nepravdivé. Je zcela vyloučeno, aby tato desinformace čínských úřadů byla výsledkem omylu a je otázkou, proč Číňané tají skutečná prvotní data o vzniku nákazy.

Protiopatření

Tváří v tvář exponenciálnímu šíření nákazy se čínská vláda rozhodla uzavřít do karantény celý Wu-Chan a okolní městské aglomerace čítající 56 milionů lidí. Oslavy Nového čínského roku jsou rušeny, jsou zavírány turisticky atraktivní lokality, mezi jinými údajně i Zakázané město v Pekingu. Dle zpráv agentury Reuters čínský premiér Li Kche-čchiang recentně (před 4 dny) žadonil členské země EU o okamžitou zdravotnickou pomoc, což komunistická Čína, která je věru zvyklá veškeré negativní informace o své zemi tajit, nedělá tak úplně často, dokonce si dovoluji tvrdit, že musejí být v pěkných sračkách, když upřednostňují ponížení svého mocenského ega a snížení percepce vlastního velmocenského postavení. Rusové, kteří mají v každé zemi nejvíce špiónů, a dá se předpokládat, že pokud má někdo mimo Čínu validní intel, tak jsou to oni, rovněž drasticky omezili již před koncem ledna styk s Čínou a ruší bez náhrady dopravní spojení do čínských měst. Evropa je nyní horečně kopíruje.

U břehů japonského přístavu Jokohama nyní kotví výletní loď, jejíž obyvatelé jsou v karanténě. Na lodi je 43 případů infekce a číslo stoupá. Někteří lidé byli převezení do místních nemocnic.

Zprávy zevnitř

Je otázkou, zda 7% smrtnost nákazy není podhodnocená. Dle neověřených zpráv čínských bloggerů mají krematoria v provincii Hubei pohotovost a pracují 24 hodin denně. Podle lokální New Tang Dynasty Television, zprávy z 25. 12. 2019, krematorium Quigshan ve městě Wu-Chan údajně zakázalo veškerá pohřební shromáždění pozůstalých a soustřeďují se pouze na kontinuální spalování zemřelých a na odvoz popela. Pokud by zemřelo proti „normálu“ v 56-milionové městské aglomeraci o 500-600 lidí navíc, nevidím důvod k takové změně režimu, ledaže by smrtnost na nákazu byla signifikantně vyšší, nebo se čínská opozice snaží situace využít k oslabení komunistického režimu pomocí fake news. Je tedy otázkou, zda Číňané o biologických vlastnostech 2019-nCoV a důsledcích epidemie tak trochu nelžou.

Když se člověk podívá na fotky z Číny, nápadně mu připomínají situaci při španělské chřipce na počátku minulého století. Nabízí se otázka, proč Číňané chystají masové polní nemocnice, jak vidíme na obrázku. Izolovaná oblasti Wu-Chanu a okolních 15 měst má asi 56 milionů lidí. Tomu odpovídá odhad počtu nemocničních lůžek, kterých by mělo být podle CIA World Facbook kolem 235 000. V izolovaném území kolem Wu-Chanu je údajně asi 25 000 nemocných. Z toho asi 9 000 nemocných vyžaduje nemocniční péči, což je 3,8% lůžkové kapacity. Tak proč takový humbuk s polními lůžky na patro v kongresových centrech? Číňané by pravděpodobně byli schopni hospitalizovat všech údajných 31 000 nemocných 2019-nCoV, kdyby chtěli, což stejně není u tohoto typu onemocnění ani účelné, neboť 70% případů proběhne pod obrazem běžné chřipky nebo nemoci z nachlazení.

Spekulace, konspirace

Mohl virus uniknout z některé z čínských laboratoří? Tomu nasvědčuje mlžení čínských úřadů o původu nákazy. Jako obětní beránek byl vybrán starosta města Wu-Chan, který byl obviněn z toho, že se dopustil nedbalosti při informování o infekci a zanedbal preventivní opatření. Starosta se údajně veřejně ohradil (což je na čínského aparátčíka nebývalá míra osobní odvahy) a sdělil, že sice dává svoji funkci k dispozici spolu s místním tajemníkem komunistické strany, ale že k uvolnění informací mohlo dojít teprve poté, co toto uvolnění autorizují centrální čínské stranické orgány. Tím hodil část odpovědnosti na centrální komunistický aparát a něco na úrovni pocitu mi říká, že jeho rezignace asi nebude čínskému popravčímu stačit.

Konspirace a spekulace se dále rojí kolem Wu-Chanského virologického institutu. Jeden z prominentních výzkumníků Shi Zenghli zde realizuje obrovský finanční grant, který je výhradně zaměřen na výzkum netopýřích koronavirů. Budova institutu je pouze 20 kilometrů od místa, kde se podle čínských úřadů nákaza vyskytla poprvé. Institut je velmi dobře vybaven a je schopen ovládat nejnovější biotechnologie včetně technologie editace genomu jako je například CRISPR-CAS technologie. Je třeba si uvědomit, že mnoho těchto technologií je doposud patentově chráněno, jejich volné šíření je v rozporu s mezinárodní bezpečností, a naše univerzity a výzkumná centra mohou po takových technologiích jen závistivě pokukovat.

Důvod, proč Číňané tyto technologie mají, je ten, že si nedělají těžkou hlavu s krádeží intelektuálního bohatství a jejich grantový systém podpory výzkumu není zřejmě postaven na kamarádšoftech a lobingu jako v České republice. Využití těchto technologií, však, zdá se, se plně podřizuje potřebám komunistické moci a velmocenským ambicím Číny. Do médií recentně pronikaly různé skandály s čínskými vědci na západních univerzitách, kteří ve skutečnosti špehovali pro Čínu a vynášeli ze svých pracovišť citlivé technologie. Několik výzkumníků čínského původu bylo propuštěno a následně též vypovězeno ze západních zemí (Kanada, USA) kvůli podezření, že se dopouštějí krádeže tamního intelektuálního bohatství. Tak například doktorka Xiangguo Qiu a její manžel Kedding Chang byli 5. července 2019 propuštěni z virologické laboratoře „level 4“ (tedy laboratoře operující s extrémně nebezpečnými mikroorganismy jako virus horečky Ebola) v kanadském Winnipegu poté, co se zjistily možné přenosy citlivých dat z počítače oné lékařky do Číny. Zbytku personálu bylo 8. července sděleno, že vědci jsou na dovolené a bylo jim zakázáno s nimi komunikovat.

Tento incident je jen drobným střípkem čínských snah o drenáž intelektuálního bohatství z rozvinutých zemí. Prominentní profesor chemie z Harvardu Charles Lieber, kandidát Nobelovy ceny, byl obviněn a odsouzen za podvod, když lhal o svých finančních spojeních s čínskou vládou, která jemu osobně platila 50 000 dolarů měsíčně a také veškeré jeho životní náklady spolu s dalšími penězi v rámci svého programu „tisíc talentů“. Aktivity pana profesora směřovaly mimo jiné i do Technologické Univerzity ve Wu-chanu, kde trénoval čínské zaměstnance a přenášel tam výzkum nanotechnologií využitelných mimo jiné i ve vývoji biologických zbraní a v medicíně.

Oficiální české news

Provládní média, politici a různí prominenti se chovají jako vždycky. „Není se čeho obávat, je to taková jiná chřipka akorát míň nakažlivá, úmrtnost je nižší než na chřipku.“ Tyto zprávy jsou poněkud nepravdivé. Také by se státy chovaly značně nekonzistentně, kdyby to bylo tak, jak říkají naši političtí chrapouni a jejich přisluhovači, asi by Číňané nevytvářeli sanitární koridor pro 56 milionů lidí, kvůli chřipce by v Japonsku nedali loď do karantény a nad Čínou by létala letadla.  Poslanec Špičák tvrdí, jak je péče zajištěna a že není třeba paniky, osazenstvo bulvárního pořadu paní Jílkové si notuje, že lidi mají hlavně být v klidu, protože je tu moudrý stát, který se o ně postará. Inu je potřeba, aby daňové ovce hlavně držely hubu, moc se nebouřily a platily do kasičky. Poslanec Špičák si může říkat, co chce. On nám lže, což lze ostatně dovodit už z jeho arogantního a nervózního vyjadřování v TV. Číst v jeho ksichtě bylo k nezaplacení. Ono je to vlastně logické  a nelze očekávat, že by v médiích řekli pravdu – kdyby kupříkladu hlavní hygienička řekla, že infekce je nebezpečná a kdyby se dostala do ČR tak to zabije spoustu lidí, asi by už nebyla hlavní hygieničkou, takže řekne, co se po ní v televizi chce.

Situace v Evropě a možné důsledky pro Kocourkov

V tuto chvíli je v Evropě 30 potvrzených případů infekce, z čehož 13 případů je v Německu. Lidí v inkubační době, o kterých systém neví, může být i 3x víc, uvidíme za 14 dní. Doubling time infekce je asi týden. Přenos nákazy je možný i před vypuknutím infekce. Na virus není v české populaci imunita, virový genom 2019-nCoV pravděpodobně obsahuje inzertní sekvenci, kde je podezření, že byla arteficielně geneticky editována právě za účelem vysoké kontagiozity viru, neboť se podobná sekvence nikdy nenašla v žádném jiném koronaviru. Nicméně se našla uvnitř HIV. Neexistuje žádná účinná medikace. Číňané mají nasráno v kalhotách a volají o pomoc. Rusové, kteří mají účinnou síť agentů všude na světě, se mlčky od Číny izolovali. Ostatní země je nyní následují. Jiná opatření se nedělají, protože neexistují a přehnané informování by vyvolalo následnou paniku s kolaterálními následky pro ekonomiku.

U nás je doposud na pozorování v FN Praha-Bulovka 5 potenciálních případů. Upozorňuji, že vhodná filtrovaná a izolovaná lůžka jsou v počtu 7 právě na Bulovce a nějaká lůžka – řádově desítky – má armáda v zaplombované nemocnici ve vojenském prostoru Těchotín. V případě masivního vypuknutí infekce by to samozřejmě nestačilo. Máme zde virus, který se šíří efektivněji než virus chřipky a jeho reprodukční koeficient je asi 2x vyšší. V případě masivní epidemie je projekce nakažených v ČR asi 2 miliony. Z toho 30% bude potřebovat hospitalizaci – tj. asi 600 000. Je asi 7% mortalita, což představuje asi 140 000 mrtvých. Jsou to jednoduché počty.

Projekce mrtvých v ČR spočítaná na základě klinicko-biologických dat o viru v případě masivní epidemie by představovala zvýšení ročního počtu zemřelých v České republice o 140% (roční úmrtnost v ČR je asi 100 000 lidí) a představuje zátěž hospitalizovaných 10x převyšující množství všech nemocničních lůžek v ČR. Virus může přežít 14 dní ve svém hostiteli nepoznán. Takový bepříznakový hostitel v průměru může nakazit 4-8 dalších lidí.

Přípravy se dějí mlčky a vládní média o nich dostatečně neinformují. Například u nás v nemocnici se se smíchem konstatovalo, že k dispozici jsou 3 protivirové roušky s prošlým datem expirace, které zbyly od poslední hysterie kolem prasečí chřipky na přelomu let 2009-2010. Jak bude nemocniční personál chráněn, je rovněž velkou a zřejmě doposud nedořešenou otázkou.

Myslím, že v případě většího rozšíření viru péče není zajištěna, ačkoli vládní novináři a politici se snaží obyvatelstvo ujistit o opaku. A s ohledem na možný rozměr problému ani žádná péče být zajištěná nemůže, i kdyby se Óbrstaatführer Bába jeho úředníci, fízlové i justiční pohůnci třeba rozkrájeli. Bába si klidně kromě Kremlíka může odvolat třeba i ministra zdravotnictví Adama.

Navíc, všichni si asi dokážou představit, jak moc budou zdravotníci ochotni po letech vládního sprosťáctví, okrádání a peskování riskovat životy. Při prvních zmínkách o masivnějším rozvoji infekce zdravotnictví podle mého názoru zkolabuje a můžeme jen spekulovat, kolik lidí dá neočekávaně ve špitálech hodinovou „výpověď“ a půjde raději za rodinou. Koincidující chřipková epidemie případným dopadům epidemie 2019-nCoV také nepomáhá – už proto, že případná epidemie koronaviru může být mylně za chřipku a její komplikace považována, což bezesporu oddálí eventuelní nutná opatření.

Nejenže péče není zajištěna. U násobného vzestupu počtu zemřelých a to v poměrně krátkém časovém úseku, pokud by došlo na „worst case scenario“ není zajištěno ani odklízení mrtvol.

Když novináři strašili v roce 2011 infekcemi EHEC, což byl v podstatě uměle vyvolaný problém, jak se následně prokázalo, tak jsme se jim na zdejším serveru vysmáli. Tohle je ale trochu jiné, problém smrtící epidemie je nyní poměrně reálný, i když naléhavost hrozby neumím odhadnout.

Jak se chránit?

Pan kolega píše: „Světem obchází strašidlo neúprosného zabijáka. Bojím se pustit televizi, abych neviděl chudáky Číňany zmírající v přímém přenosu. Headline každého světového média počítá mrtvé.“ To je pravda. Senzacechtivými novinářskými počiny na téma kolik lidí umřelo (které pravděpodobně stejně nebudou postaveny na reálných číslech), ještě nikdy nikdo nikoho nezachránil. Je tohle jen hysterie? Nevím. Možná, že se infekce naší zemi vyhne a nikdo zde neumře. Nebude to však zásluhou našich úřadů ale místnímu bordelu navzdory.

Na onemocnění 2019-nCoV není žádný lék. Můžete však dodržovat jednoduchá pravidla, která signifikantně ochrání vás i vaše spoluobčany. V případě, že existují napadené regiony, nejezděte tam. Pokud již jste v ohnisku nákazy, nepřibližujte se k nikomu, kdo je nemocný nebo vypadá nemocně. Pravidelně několikrát denně si umývejte ruce mýdlem. Pokud se nemůžete umýt, používejte alkoholovou desinfekci nebo desinfekční ubrousky. Nedotýkejte se nosu, očí a úst nemytýma rukama. Nechoďte do supermarketů, když nemusíte, raději nakupujte online.

Co se týče chirurgických roušek, ty vás před virem 100% neochrání (to jsou schopny jen roušky s nanofiltrem), ale zamezí kontaktu rukou a obličeje a jsou schopny redukovat množství vdechnutých kapének s virem  – čili sehnat si je určitě blbost není. Pokud jste nemocní, nikam nechoďte a zůstaňte doma. Je zhruba 70% pravděpodobnost, že infekce u vás proběhne jen v podobě těžšího nachlazení. Zásobte se léky proti běžnému nachlazení, pijte hodně tekutin, jezte vitamíny a neprochladněte. V případě, že máte podezření, že máte symptomy spojené s nákazou koronavirem, nechoďte ihned k lékaři, ale nejdříve mu zavolejte a řekněte mu o oblasti svého pobytu a destinacích dřívějšího cestování a o svých symptomech, snažte se řídit jeho instrukcemi, které by měly chránit nejen vás ale také zabránit, abyste svoji infekci přenesli na další lidi.

Přeji všem pevné zdraví.


6. 2. 2020 Challenger

10.2.2020  – Update:

Novým poznatkem (zdrojem je Univerzita v Hong-Kongu a tamní bloggeři z řad lékařů) je fakt, že virus 2019-nCoV přetrvává mimo hostitelskou buňku asi 10 dní, kdy je schopen přenosu do hostitelského organismu. Kromě kapénkové infekce se virus samozřejmě přenáší také přímým kontaktem. Jen pro zajímavost – virus chřipky mimo hostitelský organismus přetrvává pouhých 15 minut, pak zaniká, bakterie Treponema pallidum, která způsobuje syfilis asi 30 sekund. Tento údaj je extrémně důležitý, neboť virus se tak může přenášet i na dálku, například čínským zbožím, které bylo v kontaktu s nakaženým jedincem – zejména sekrety dolních a horních cest dýchacích. Tyto sekrety mohou zaschnout a po 10 dnech nakazit někoho dalšího – například poté, co bude toto zboží importováno do jiného státu.

Videa zveřejněná na youtube jako i některé nezávislé televize zpochybňují čísla poskytovaná oficiálními čínskými místy, a WHO, která se objevují i v našich médiích. Číňané staví stovky polních nemocnic v epicentru nákazy, což koreluje nikoli s 40 000 nakažených a 25 000 potenciálně nakaženými ale s čísly o řády vyššími. Skrývání pravé příčiny smrti je dalším bodem kontroverzí – odhad mortality na onemocnění se zvedá ze 7% na 14%. To však platí pouze pro asijskou populaci, především asijské muže, pro bílou rasu a černochy tato čísla ohledně mortality platit nemusí, což by mělo souviset s jinou úrovní exprese angiotensin konvertujícího enzymu ACE2 (informace zde a zde). To by mj. vysvětlovalo, proč se 2019-nCoV šíří rychleji a zabíjí více v Asii než v Evropě a dalších státech.

Dále děkuji některým diskutujícím za doplnění nepřesností v článku, které se týkají především technikálií ohledně množení viru (ti, kteří mě znají, vědí, že nejsem virolog ani mikrobiolog). Přináším vysvětlení – následující řádky jsou pro čtenáře, které baví biologie a mají znalosti aspoň na úrovni gymnázia.

2019-nCoV patří mezi +ssRNA viry, tedy tzv. „positive sense single strand“ RNA viry. Tedy mají RNA, která se v hostitelské buňce dá přímo použít na syntézu virových proteinů, přičemž se využívá rozmnožovacího aparátu hostitelské buňky. Každý takový virus má RNA-dependentní RNA polymerázu (RdRP), který z jednoho vlákna virové RNA vyrobí dvojvláiknovou RNA a z té se pak exploatací buněčního syntetického aparátu syntetizují další kopie viru. Další +ssRNA viry jsou například virus hepatitidy A.

-ssRNA viry (negative sense single strand) mají naproti tomu komplementární RNA – tedy virová RNA přímo proteiny nekóduje, ale nejdříve se musí vytvořit komplementární vlákno (na bázi komplementarity dusíkatých bází), které se potom využije k syntéze virových proteinů i další virové RNA. Příkladem takového viru jsou viry hemorrhagických horeček jako Lassa nebo Ebola nebo také viry chřipky. Metabolismus a replikace virů chřipky a coronavirů mají tedy máloco společného, v buňce probíhají trochu jiné pochody a symptomy nemoci se tak odvíjejí od druhu poškozených cílových buněk hostitele.

dsRNA viry jsou viry obsahující dvouvláknovou RNA, příkladem je Rotavirus způsobující průjmy.

Tzv. retroviry jsou RNA viry, které se zapisují do DNA hostitelské buňky pomocí reverzní transkriptázy. Na rozdíl od mých představ takto se množí jen minimum RNA virů – kupříkladu se tak množí virus HIV a některé další. Retroviry mají onkogenní potenciál (tedy potenciál způsobovat zhoubné nádory) vyplývající z toho, že se genom viru předřadí nějakému úseku lidského genomu kontrolujícího buněčný cyklus a dělení buňky. Virus se tak nutně nemusí replikovat, za to se replikuje celá hostitelská buňka. Replikace retrovirů se děje mnohem pomaleji než replikace 2019-nCoV nebo jiných +/-ssRNA virů.

Pokud se objeví nějaká další informace, budeme ji průběžně publikovat.


Související články:


12345 (508x známkováno, průměr: 1,27 z 5)
59 805x přečteno
Updatováno: 19.3.2020 — 15:14

Reklama

D-FENS © 2017