Vohnout z Řeporyj III.: Zločin na kolejích

Featured Image

Jmenuji se Jana Slepičková, narozena 18.8.1988 a dostavila jsem se k výzvě policejního orgánu za účelem výslechu ve věci podezření z trestného činu obecného ohrožení, kterého jsem se měla dopustit ve spolupachatelství tím, že jsem umožnila či nařídila, aby děti, které jsem měla svěřeny jako vychovatelka, přecházely přes železniční přejezd v Řeporyjích v době, kdy byly závory sklopeny a výstražné zařízení v činnosti.

Sděluji policejnímu orgánu, že nebudu odpovídat na jeho dotazy. Policejnímu orgánu učiním prohlášení do protokolu a požaduji, aby jej policejní orgán průběžně doslovně protokoloval.

Informuji policejní orgán, že ve slově Slepičková se po „p“ píše měkké i.

Uvádím do protokolu, že jsem před výslechem nebyla poučena o právu výpověď odepřít ani o právních následcích neúplné či křivé výpovědi. Policejní orgán, npor. Dobrý, mi až na moje vyžádání podal jakési ušmudlané papíry, které jsem odmítla číst, protože s sebou nemám brýle na čtení. Na to orgán npor. Dobrý reagoval sdělením, že „to mám teda smůlu“.

K věci samotné.

Dne 5.2:2020 jsem spolu s dalšími vychovatelkami ze Základní školy Františka Sahuly navštívili Řeporyje, abychom si prohlédli exemplář tygra šavlozubého. Měli jsme v úmyslu odjet z Řeporyj zpět do Prahy osobním vlakem č. Os 19915, který odjíždí z nádraží v Řeporyjích v 11:59. V nádraží v Řeporyjích se tento vlak křižuje se spojem Os 19958 od Prahy, který následně odjede z Řeporyjského nádraží rovněž v 11:59.

Cestou k železničnímu přejezdu jsme potkali nějakého muže, který měl černý plnovous, černé vlasy, zavalitou postavu, mluvil jako nějaký buran a dělal divné grimasy. Kolegyně vychovatelka byla toho názoru, že se jedná o politika Novotnýho, toho, co má v hlavě nasráno, dělá naší zemi ostudu v cizině a chová se jako zfetovaný idiot. Druhá kolegyně byla toho názoru, že to je ten politik, do kterého ODS vkládá ohromné naděje a málem ho zvolila místopředsedou. Já byla toho názoru, že to je určitě nějaký úchyl a že bychom raději měli jít, protože u těchto lidí člověk nikdy neví. Nicméně setkání s tímto křížencem prasete a orangutana nás poněkud zdrželo, protože jsme musely děti uklidňovat, myslely si, že je to strašidlo.

Při příchodu k nádraží se ukázalo, že spoj od Prahy už přijel a spoj do Prahy čeká ve stanici. Měli jsme dostatek času, protože jsme k přejezdu dorazili v 11:56 a vlak odjížděl za tři minuty. Zaměstnanci drah, nejsem schopna určit jaké organizace a jakého funkčního zařazení, nás ještě před přejezdem posunky a verbálně pobízeli, abychom obešli závory a dorazili co nejdříve do prostoru stanice. Důvod, proč nám tuto výzvu sdělovali, mi není znám, ale domnívám se, že nějak souvisel s provozem v železniční stanici. Tyto pracovníky nejsem schopna identifikovat. Nevyžadovala jsem od nich předložit pověření, že jsou oprávněni mi sdělovat pokyny.

Neshledávala jsem toto počínání nijak riskantní ani způsobilé ohrozit kohokoli. Dopravní poměry na trati v Řeporyjích jsou mi dobře známy. Trať je jednokolejná, což má za následek, že na trati může být vždy jen jeden vlak. Železniční přejezd je umístěn v traťovém obvodu stanice. a pokud jsou ve stanici oba vlaky z opačných směrů, ten jedoucí z Prahy i ten jedoucí do Prahy, nemůže se stát, že by přijel ještě nějaký další vlak. Ze záběrů na videozáznamu, který publikoval starosta Novotný na internetových stránkách s názvem Extrémní starosta, to sice vypadá, jako by trať byla dvojkolejná, nicméně koleje se spojují bezprostředně za přejezdem do jedné. Pokyn od pracovníků dráhy jsem vnímala tak, že nám chtějí usnadnit nastoupení do vlaku.

Zcela vylučuji, že bych vydala svěřené žáky v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že bych je vystavila možnosti kolize s vlakem, protože na trati nedocházelo k pohybu žádného vlaku. Stejně tak vylučuji, že by došlo k přestupku, protože mi byl sdělen pokyn k přecházení přejezdu. Dodávám, že mi zákon nedával možnost zkoumat ještě před uposlechnutím pokynu, zda pokyn pracovníka provozovatele dráhy byl zákonný nebo zda je pracovník provozovatele dráhy pověřený takový pokyn dávat, pokynu musím jako chodec uposlechnout a až pak si případně mohu jít stěžovat nebo uplatnit jiné právní prostředky k ochraně svých práv. Obdobná situace nastává ve všech případech, kdy dochází k nějakému správnímu aktu na místě, tedy například při řízení provozu příslušníkem policie, jehož pokyny jsou také nadřízeny světelným znamením a dopravním značkám, a jehož pokyn musí účastník silničního provozu uposlechnout, i kdyby byl zjevně nesprávný, nebo umisťování dopravních značek, u kterých také nemá účastník silničního provozu možnost je neuposlechnout, protože jsou například neúplné nebo se mu nějak nezdají.

Navrhuji, aby policie vyslechla svědky. tedy cestující v obou vlacích, jejich strojvedoucí a výpravčího ze stanice Řeporyje, a dále osoby zdržující se v okolí přejezdu.

Musím poukázat na to, že to, co předvádí starosta Novotný v médiích, shledávám zcela nechutným. I slaboduchý představitel veřejné správy a současně slaboduchý člen Občanské demokratické strany, čímž obojím Novotný je, by měl ctít podstatu a smysl právních ustanovení týkajících se pohybu po železničním přejezdu. Účelem zabezpečovacího zařízení je zabránit kolizi účastníka silničního provozu s jedoucím vlakem. Pokud na kolejích žádný jedoucí vlak není a výstražné zařízení je v činnosti pouze z důvodu jeho nevhodného technického řešení, měl by ten rozeřvaný nesnesitelný fracek ještě nesnesitelnějšího a ještě rozeřvanějšího otce napnout svoje síly k tomu, aby zabezpečovací zařízení fungovalo korektně a nemuseli ho obcházet sami zaměstnanci dráhy.

Stran videozáznamu, kterým policie disponuje uvádím, že podle informací z médií byly kamery instalovány úřadem městské části Praha-Řeporyje na základě osobní inciativy starosty Novotnýho, který zjevně nalezl zálibu v dívání se na své spoluobčany. Část videozáznamu publikoval starosta Noovotný ve spolupráci s prodejcem zboží pochybné kvality i původu Mall.cz na stránkách videoblogu Extrémní starosta. Domnívám se, že tento záznam získal starosta Novotný pravděpodobně do své dispozice nezákonně, a nezákonné bylo i jeho zveřejnění. Zejména upozorňuji na to, že ze záznamu lze rozeznat tváře osob a registrační značky aut. Nedost tomu, na témže webovém projektu, se kterým se identifikuje tentýž Novotný, je záznam z kamer streamován ve formě tzv. slow TV, a i v tomto broadcastingu, který je veřejně dostupný, lze rozeznat tváře osob a poznávací značky vozidel v režimu 24/7. Trestní oznámení podám ústně po skončení tohoto úkonu. Domnívám se, že nejen samotný záznam byl získán nezákonně, ale činím sporným i jeho věrohodnost, protože lidé jako Novotný se neštítí ničeho, v zájmu popularity nezastaví před ničím, vyžívají se ve skandalizování jiných osob a vůbec bych se nedivila, kdyby video bylo upravováno podobně jako byla pozměňována videa v tzv. kauze Lacina.

To je vše, co hodlám ve věci uvést.

Výslech ukončen 8.2.2020 v 14:45 hodin.

Podpis vyslýchané osoby připojen na samém konci textu. Volný prostor na stránce proškrtla Slepyičková.

Doplněno rukopisem: Policejní orgán npor. Dobrý uvádí, že po celou dobu výslechu byl přítomen ppor. Mrtvý. To se nezakládá na pravdě. Npor. Dobrý byl přítomen po celou dobu výslechu sám, ppor. Mrtvý se objevil až poté, co jsem odmítla podepsat protokol, který obsahoval zjevně nepravdivou informaci o přítomnosti ppor. Mrtvýho v průběhu celého výslechu, a přesvědčoval mě, že na to nemám brát ohled, že to se prý takto u policie dělá. Podepsána: Slepičková, 8.2.2020 15:03.

(Veškeré skutečnosti uvedené v textu jsou fikce a jejich podobnost s žijícími osobami nebo jevy je náhodná, kromě křížence prasete s orangutanem, ten je reálný.)

 


08.02.2020 D-FENS


Související články:


12345 (625x známkováno, průměr: 1,34 z 5)
35 821x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017