Vohnout z Řeporyj II.: Balkáne, vejdi do nás

Featured Image

Jak titulek minulého příspěvku o nevychovaném křupanovi z Řeporyj naznačil, ještě nejsem s progresívním pravicovým politikem hotovej. Když jsem totiž připravoval článek o kolosálním vystoupení černovousého troglodyta v ruské telce, našel jsem něco, co vyvolalo můj zájem dejme tomu profesionálního charakteru.

Nová naděje ODS totiž také umí máknout a vytřít si přitom se zákony prdel, stejně jako to dělá ANO. Prostě makáme pro lidi, my jsme pokroková pravice, pyčo.

V Řeporyjích totiž zavedli inovativní metodu nakládání s „autovraky“. Vozidlo, které se starostově úderce jeví jako vrak, totiž starostova úderka přemístí do míst, kde tvoří překážku silničního provozu, což je legitimním důvodem jeho odtahu na náklady provozovatele, který úderka v těsné kooperaci s policiemi obou druhů vzápětí iniciuje.

Důvodem k tomu je, že „autovraky“ zabírají parkovací místa, na které si samozřejmě brousí zuby jiní občané Řeporyj.

Nyní se asi ptáte, co je na tom špatného a proč uvádím slovo „autovrak“ v uvozovkách. Může za to zkušenost, která mi velí posuzovat tyto případy s jistým odstupem.

Je to proto, že to, co je autovrak, nedefinuje nějaký drban z Řeporyj, ale zákon č. 13/1997 Sb. Je to vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Taková definice samozřejmě umožňuje celou řadu výkladů, jak ostatně budu demonstrovat dále. Pokud vozidlo nebrání provozu a není vrakem, nemůže ho město nechat odtáhnout (de lege lata) Současné nastavení zákona je tedy spíše restriktivní, stojí spíše na straně majitelů vozidel, a podle mého názoru je to tak zcela správně. I tak mají obce celou řadu mocenských nástrojů, jak bránit tomu, aby na ulicích stála auta, která jsou zjevně nepoužívaná a ohrožují jiné účastníky silničního provozu nebo životní prostředí. Například obcím vyšly neobyčejně vstříc soudy, když judikovaly, že samotné parkování vozidla je provozováním vozidla, protože je možné pokutovat provozovatele vozidel, kteří zaparkují kdekoli na veřejné komunikaci vozidlo, kterému prošla STK, a to dokonce opakovaně. Rozhodně se tedy nedá tvrdit, že by si starostové stáli jako nazí v trní, jejich pravomoci v tomto směru budou navíc ještě posilovat. Do zamýšlené novely zákona si obecní vyžírkové například prolobbovali oprávnění odtáhnout na náklady provozovatele vozidlo, jehož STK přestala být platná před více než šesti měsíci, což opět posouvá rozložení sil v neprospěch občana a ve prospěch obcí.

Hlavní problém postupu, který kocourkovský starosta implementoval je, že je zcela nepředvídatelný. Je to čistá svévole. Je jedno, zda starosta Novotný něco plká o tom, že auta přemisťují mimozemšťané a další tyhle indolentní kecy, důležité je chápat samotnou podstatu tohoto postupu. Ten v sobě zahrnuje navazující a prolínající se činnosti, z nichž některé jsou nezákonné, ale všechny jsou odporné a opovrženíhodné. Jedná se konkrétně o neoprávněné nakládání s cizím majetkem, úmyslné vytvoření překážky v silničním provozu a udávání policejním sborům. V ohrožení je právní jistota každého nešťastníka, který Řeporyje byť jen navštíví, protože je jen na panu starostovi a jeho hulibrcích, jaké vozidlo se rozhodnou „rozkulačit“. Jasně, oni nám budou vyprávět, že to dělají pouze s vraky, zjevně opuštěnými a nepojízdnými nekompletními vozidly, ale kdybych dostal stovku za každé zneužití moci, které obecní kurvy předvedou, byl bych už slušně v balíku. Nejedná se o postup na „hraně zákona“, jak některá média informovala, ale o postup zcela nezákonný. Pro nás občany, zpovykané několika desetiletími demokratického vývoje je něco takového často nepředvídatelné, protože naivně očekáváme od veřejné správy jistou míru zákonnosti. By default nás nenapadne předpokládat, že se ocitáme na území, ve kterém zhmotňuje svoje vize pokroková pravice profesora Fialy a po nocích přemisťuje cizí vozidla tak, aby překážela a vznikl důvod je odtáhnout.

Pokud panu starostovi tleskáte, jak to geniálně vymyslel, že našel cestu, jak obejít ty zamotané nekvalitní zákony a že konečně někdo dělá něco pro lidi, vezměte současně také na vědomí, že hned zítra to může být vaše auto, které se po akci pazdrátovy Abschleppstaffel bude houpat na háku. Je totiž pouze a jenom na panu starostovi a jeho bratrstvu prasečí prdele z Řeporyj, které auto prohlásí za „autovrak“, udělají z něj překážku silničního provozu a napráskají ho policii, aby ho mohla odtáhnout. Může to být i klidně úplně nové auto, které má tu smůlu, že se z nějakého důvodu starostově sboru lízačů prdele znelíbilo.

Víte, jak to myslím?

Jestli ne, tak jste zralí na příběh.

Osobně jsem v rámci své přestupkové činnosti setkával opakovaně s obecními zkurvysynky, kterří někomu odtáhli „vrak“, jinak ovšem zcela provozuschopné auto, které mělo jen tu vadu, že se „málo hýbalo“. Jednalo se o nejrůznější případy. Jednou připadalo městapu auto omšelé a nechali ho odtáhnout, protože prostě vypadalo sešle a to podle nich stačilo. Jindy odtáhli „vrak“ člověku, který byl dlouhodobě nemocný a auto, které dočasně nepoužíval, mělo zaprášená skla. Aby vytvořili zákonný důvod k odtažení, vypustili kola a urvali zrcátka. Jindy šlo o vozidlo, kterým jeho majitel nejezdil, protože bylo po nehodě a pojišťovna nekomunikovala transparentně ohledně toho, zda škoda je dostatečně zdokumentována a zda již může začít opravovat nebo ne. Ve všech případech nicméně museli „vrak“ vydat, zaplatit odtah a ještě jsme je stáhli o nějaké prachy navrch, aby je to pořádně bolelo. Vždy mě zalije takové zvláštní teplo, když to ty kurvy proserou a navíc vytečou prachy, které si chtěly rozdat na odměnách, ale v případě odtahů „vraků“ se tento hřejivý pocit nedostavoval, protože mi došlo, že jsem sice vyhrál, ale dál zůstávám zanořený ve smrduté žumpě, ve které se sousedé z jednoho baráku udávají navzájem a kde jsou strážníci a úředníci zainteresovaní na nařizování odtahů, protože za jeden dostávají 10-20% z paušální sazby do kapsičky.

Případy totiž nevznikaly z úřední povinnosti, ale proto, že někdo dostal zálusk na parkovací místo, na kterém stál domnělý „vrak“ a poslal úřadům udání. Odtahování „vraků“ jsem tak začal vnímat jako erupci těch nejpodlejších lidských vlastností a moderní extrapolaci přísloví „dědeček a babička ujídají chlebíčka“, protože se jednalo o vozidla zpravidla starších spoluobčanů, na které jejich okolí nahlíželo v podstatě tak, že by měli raději umřít a nezabírat svojí rachotinou místo, na kterém může parkovat nějaká perspektivní svazácká rodinka. Teď musí parkovat jejich sen českých rodin o ulici dál, což vnímají jako generační křivdu. Byly to všechno nepochybně mimořádně odporné exempláře českých kurev.

Bohužel máme zažité nesprávné vzorce v zacházení s udavači a necháváme je být. Existují prostředí, kde udavače mimozemšťani klidně zbijí nebo i něco horšího. Docela by mně zajímalo, jak se nakládalo s udavači a kolaboranty v jurisdikci sboru toho slavného generála Vlasova. Řekl bych, že se práskač odebral s doprovodem na čerstvý vzduch do lesíka, ozvaly se tři rány z P.38 a bylo zase o jednoho méně. Proto říkám, ano, postavte mu ten pomník hned.

Jasně, mohu mít pohled na věc zkreslený příliš dlouhým působením v oblasti dopravních přestupků, jistě, mohlo to být tak, že hned vedle odtáhli dvacet nepojízdných rozpadajících se vraků, co zabíraly místo a hyzdily veřejný prostor, a já jsem se o nich nedozvěděl, jistě, ale já natrefil jako na potvoru vždy na případy, kdy se „odtahování vraků“ rovnalo nějaké formě generačního nebo třídního boje, ve kterém se jednotlivé strany neštítily naprosto ničeho.

Pan Novotný tento parkovací hyenismus povýšil na součást svého politického P.R. a to mi vyvolává vomitus. Nejen že se chová jako vidlák a dělá ostudu naší zemi v cizině, ale také zavádí našeho prostoru vzorce, které jsou obvyklé někde na Balkáně nebo Donbasu.

Na závěr předkládám k úvaze, zda nám to obecní zřízení nějak nezačíná přerůstat přes hlavu. Vzhledem k určitým specifikům politické scény se opakovaně stává, že se do čelné pozice měst a a obcí dostávají osoby, jejichž morální integrita je velice sporná, jinými slovy, jsou to asociálové, sráči a zmrdi. Myslím teď na řeporyjského zpovykance nebo tu kurvu z Varnsdrofu, co stráví vánoce v kriminálu. Tihle lidé mají asi pocit, že zvolením ocitli na dobytém území, které mohou okamžitě začít ovládat jako někdy ve středověku. Vůbec bych se ani nedivil, kdyby řadu obecních vyhlášek zakazujících sedět nebo pít na veřejnosti z láhve doplnila ještě vyhláška zavádějící právo první noci. Máme velmi silné obce a velmi slabé zákony, které chrání občany před těmi obcemi, zvlášť když se v jejich čele ocitne psychopat.

S tímhle trotlem si ještě v Řeporyjích užijí.

 


24.12.2019 D-FENS


Související články:


12345 (537x známkováno, průměr: 1,46 z 5)
31 856x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017