Wuchanská chřipka: vrtěti PSEm, team intro

Featured Image

Covidoví alarmisté mají jeden sakrální objekt. Tímto objektem je protiepidemický systém PES, který nás prý chrání. Mimoto, systém PES je prý transparentní a rozhodování úředníků a represe Policie ČR bude prý nyní kvůli tomu úplně objektivní. Jelikož se jedná o téma rozsáhlé, nejprve si shrneme, kdo vlastně za systémem PES stojí, neboť dle novinářů jsou to přece odborníci – přesněji řečeno „tým epidemiologů“.

Systém PES vznikl spoluprací lidí kolem pana Duška, šéfa ÚZIS. Většina z těchto lidí je z prostředí, kterému se dnes říká „datoví vědci“, jinými slovy, celý svůj profesní život dělali statistiku. Pan Dušek musí být jeho duchovním otcem již proto, že on sám si libuje v dvojsmyslných akronymech, které, myslím, mluví úplně za vše.

Pojďme se podívat, jaký tým našim bolševikům pomáhá lépe a efektivněji implementovat  neomarxismus a zdravotnické stanné právo, což nutně znamená likvidaci všech vykořisťovatelů – mimo jiné masivní omezení základních práv a svobod,  likvidaci malého a středního podnikání, masivní tisk peněz a sprosté okrádání střadatelů a další marxistické instrumenty, které známe z let padesátých minulého století a jejichž hlavním cílem je zvyšování závislosti občanů na státu. Je prý totiž potřeba ochránit seniory.

Představme si tedy ten tým vysoce atestovaných a specializovaných „vědců“. Jsou to:

Mgr. Jan Kulveit. (foto) Hlavní autor PSA. Narozen 25. 8. 1982. Absolvent MFF CUNI, neepidemiolog. Pracoval nejprve na akademii věd, kde se zabýval nanofázemi halidových krystalů, což jej definitivně staví do pozice hlavního epidemiologického esa. Pan Kulveit je kvalifikován pro tuto činnost zjevně i proto, že je členem Spolku pro efektivní altruismus, který se zabývá různými oblíbenými tématy neomarxistických levicových ideologů, jako je světová chudoba, utrpení zvířat a samozřejmě i globální oteplování a „snaží se pomocí vědy zlepšit celý svět“. Pan Kulveit je také aktivní v Institutu pro budoucnost lidstva, což je think-tank s nabubřelým názvem zřízený pod hlavičkou Oxfordské univerzity, resp. tamní filozofické fakulty a ideově se zabývá globální analýzou rizik, které zahrnují tak kuriózní věci jako srážky s asteroidy, střet s UFO a především opět globálním oteplováním a dalšími tématy oblíbenými hlavně mezi levicovými aktivisty s potenciálem vývoje v nové církve a ovládající narativy. Oblíbenými fundrisery této instituce jsou extrémně levicové „Big Tech“ společnosti jako je Facebook nebo Amazon a také pan Söros přispěl – všichni, o kterých víme, že sami mají extrémně levicovou a politicky korektní agendu.

Pandémie je jedinečná šance a pan Kulveit rozhodně nechce zůstat stranou. Pan Kulviet je také pilný jako včelka a jeho trvalé bydliště je zároveň sídlo s.r.o., ve kterých je on jednatelem a které jsou přes různé akciovky finančně a vlastnicky propojené s akciovkami s anonymními akciemi v Panamě.

Mgr. Tomáš Gavenčiak, Ph.D., absolvent MFF CUNI, neepidemiolog, statistik, narozený 1. 11. 1984. Kamarád a kolega pana Kulveita. Dlouhodobě se zabývá aplikovanou matematikou, teorií her a umělou inteligencí (tedy ni jedno z témat, které by bylo možné využít v modelování chování epidemie). Pan Gavenčiak je taktéž pilný jako včelka a je společníkem a jednatelem v několika společnostech spolu s panem Kulveitem a sdílí s ním i stejné ideologické postoje.

Prof. RNDr. Jaroslav Dušek, Ph.D.neepidemiolog. Absolvent PřF MU, dlouhodobě vedl Centrum biostatistiky a analýz MU, což byl projekt podporovaný především spřátelenými osobami na Lékařské a Přírodovědecké fakultě, ještě dříve společník ve společnosti Tocoen s.r.o.. Nyní ředitel ÚZIS. Známý jako poměrně inteligentní člověk ale také jako tlučhuba, který se dokáže vetřít do správných kruhů. Tato taktika se mu, jak ukazuje jeho životopis, posledních 20 let dost vyplatila.

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.neepidemiolog. Absolvent PřF MU. Zaměstnanec a kolega pana Duška. Byli spolu v Tocoen s.r.o., v Centru (později Institutu) biostatistiky a analýz MU. Vyzná se ve statistice a programování. Jeho expertíza na jakékoli medicínské téma závisí pouze na tom, co mu kdo vysvětlí, jinak je nulová. Po svém postupu na ÚZIS si jej pan Dušek „přetáhl“ k sobě.

RNDr. Jan Mužík, Ph.D.neepidemiolog. Bývalý asistent Ústavu patofyziologie LF MU. Jinak viz. pan Jarkovský

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.neepidemiolog. Osobně neznám, ale profesně viz. pan Jarkovský.

Ostatně profesní život a vědecký vzestup tří výše uvedených lidí byl v minulosti spojen s osobou pana Duška a jeho schopností zalíbit se lidem ve vedení LF MU v Brně. Většinou nabídli své služby jako statistici té skupině lékařů, která ovládla mocenské posty na LF MU (což byli řadu let onkologové a dobře je to vidět na souhrnu publikací pana Duška, kde se převážně vyskytuje na pozici spoluautor) a z této spolupráce čerpali benefity. Historie IBA (CBA) při brněnské lékařské fakultě se táhne někdy od roku 2000. Jejich praktická zkušenost s modelováním a managementem jakékoli epidemie je nulová. Tyto lidi zná velmi dobře i bývalý děkan MU, ředitel MOÚ a nyní senátor prof. Žaloudík, který se ovšem po svém odchodu z postu děkana „nepohodl“ s nastupující garniturou a byl následně „odejit“ i z postu ředitele Masarykova onkologického ústavu a ke strašlivé čínské chřipce zaujímá zcela jiný postoj.

Ekonomové z clusteru CERGE-EI a jejich známí: Ing. Luděk Berec, doc. Mgr. Jakub Steiner, Ph.D., Ing René Levinský, Ing. Pavel Řehák MBA, což je ředitel Direct pojišťovny a tajemný muž s excelovou tabulkou (ten, co má nadstandardní vztahy na ministerstvu vnitra) s vyobrazením geometrické řady, která tak otřásla útlocitem pana Babiše a kvůli kterému byl narychlo a hystericky zpunktován první protiústavní lockdown z března t.r. Řehák je také charakteristický tím, že současnou pandémii používá k vlastní prezentaci – asi se mu chce do politiky. Neepidemiologové.

Dalším z účastníků je PR agentura PAQ s.r.o., která má zajistit mediální komunikaci a dobrou compliance vohnoutů s opatřeními. Hlavní aktér – sociolog pan Prokop, neepidemiolog.

A nakonec: doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. – náš ministr zdravotnictví. Hematolog, neepidemiolog. Před nástupem do funkce ani nevěděl, co je reprodukční číslo epidemie. Velký podporovatel miliónu chvilek pro demokracii, který demokracii skloňuje ve všech pádech – jeho postoj k demokracii ale není úplně pevný – kupříkladu při aplikaci vlastních mocenských ambicí se spoléhá spíše na „expertokracii“ a vylhaná „vědecká“ data. V soukromí je pan Blatný především morálně nepevný alibista.

Stal se ministrem poté, co epidemiolog plukovník Prymula vedl vlastní politiku a Burešovi pod nosem začal čachrovat se správní radou VZP a Bureš ho vykopl a musel se s panem Kabátkem potupně domluvit, a nemohl prostřednictvím svého člověka ovládnout zcela 220 miliard. Hledal se někdo, kdo bude Burešovi loajálnější a bude dalším soudruhem ministrem. Všichni hlavní kandidáti, což bylo několik ředitelů fakultních nemocnic, pochopitelně odmítli. Ředitel FN Brno Štěrba (spekulativně, zřejmě to byl on), však na horké křeslo doporučil dostatečně tvárného kandidáta, bez mravních skrupulí, který Burešovi podepíše, co bude Bureš chtít. Bureš tak na prosazování zdravotnického stanného práva nemohl najít lepšího člověka. Blatný, ač má významné ambice, sám nerozhoduje, o tom jsem přesvědčen.

Ostatně, není to jenom Babiš, komu jde Blatný na ruku a kdo mu tahá za provázky. Prakticky okamžitě poté, co Blatný usedl na ministerské křeslo, konala se na krajském úřadě Jihomoravského kraje schůzka, která měla směřovat investice do zdravotnictví, kterou údajně zorganizoval ředitel FN Brno a bývalý Blatného nadřízený Štěrba. Na této schůzce se údajně řešilo, jak si někteří ministrem preferovaní papaláši řídící místní zdravotnictví rozdělí sféry vlivu a podobě jako Stalin, Churchill a Roosevelt na Jaltě jednali o osudu Československa a dalších států, jednali tito pánové mimo jiné o osudu FN u sv. Anny a dalších nemocnici v nepřítomnosti jejich vedení, které na schůzku nebylo pozváno, a jak ještě zvýšit svoji moc, peníze a monopolní postavení, což má teď za následek, že si někteří lidé ve FN u sv. Anny hledají nová místa a sepisovaly se petice. S osobou Blatného tak přicházejí lokální šolíchy a v Brně a okolí začal tvrdý a vyhrocený boj o koryta a prebendy a výrazně zhoustla atmosféra v nemocnicích, což jistě charakter a morální profil nového ministra dobře dokresluje.

Jak vidíme, i přes všechny proklamace státních úředníků a registrovaných konfidentů StB o tom, jak mají lidé držet hubu a vše nechat na odbornících, protože do věcí kolem pandemie má dle příslušníků koronacírkve mluvit jen atestovaný epidemiolog a nikdo jiný, ani vládní tým určený pro „boj s koronavirem“ není postaven dle odborného klíče, nýbrž se řídí byzantskými pravidly vládnutí, nejrůznějšími šolíchy a kamarádšofty.

To ostatně potvrzuje i odchod národního koordinátora na testování koronaviru Mariána Hajdúcha, který to vzhledem ke svým mravním zásadám nemohl skousnout a celkem pregnantně se vyjádřil na adresu Babiše a jeho klientelistického systému, kteří po něm požadovali, aby poskytoval jejich politickým rozhodnutím rádobyodborné krytí. Hajdúch je slušný člověk tak tohle neustál.

Tak se ptám: Kde jsou ti odborníci na virus a epidemiologii? Kolik mají atestací či praktických zkušeností? Ani jeden z odborného týmu nemá praktickou zkušenost s epidemiologií infekčních onemocnění a se zvládáním epidemie (epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr, čímž se pan Dušek a jeho tým po léta zabýval z popudu brněnských onkologů, není totéž, co epidemie virové infekce). Jediným atestovaným epidemiologem byl široko daleko plukovník Prymula, který se však poslední dekády věnoval spíše politickému hochštaplerství a soukromému lobyingu pro farmafirmy. Toho z týmu vykopli poté, co se Babišovi začal plést do vedení VZP. Takže proč že to mají všichni držet hubu a kvůli názoru jakých odborníků se mají malí a střední podnikatelé vzdát svých živností a svého Bohem daného práva na hledání soukromého lepšího života a štěstí? Kvůli egomaniakálním neomarxistům, kteří bez jakýchkoli praktických zkušeností se narcistně předvádějí v médiích jako je Kulveit a Gavenčiak, kteří zneužívají epidemii pro svoji agendu, nebo kvůli statistickým nerdům od pana Duška bez praktických znalostí věci? Nebo kvůli skupině vyčuraných ekonomů CERGE-EI, kteří si od destabilizace ekonomické situace slibují ekonomické příležitosti pro sebe a a své známé a jejich finanční utilizaci (tzv. „Velký reset“), když se k informacím dostanou jako první? Z důvodu jejich expertízy mají být porušována naše Bohem daná práva? Kvůli těmto lidem je obcházen standardní legislativní proces a zneužíván nouzový stav? Tenhle tým bez atestací má být ta autorita? A všimněte si prosím, že novináři tento tým výhradně adorují, nikdo nezkoumá jejich minulost, nikdo ještě neprozkoumal vazby pana Kulveita na akciovky s akciemi  na doručitele a s domicilem v Panamě.

Aniž bychom dále zhodnocovali obsah a strukturu daného indexu (což, jak doufám, bude provedeno v příštím článku, ale dnes už je to nošení dříví do lesa), již tohle svědčí o byzantské kultuře svévole a obyčejného lidského sprosťáctví, kterou je vládnutí v naší zemi pověstné. Neomarxisté a levicoví aktivisté se dlouhodobě paralelně vedle demokratických struktur snaží ovlivnit společenský diskurs a vytěžit z toho finančně maximum. Obcházet demokratické procesy se jim daří prostřednictvím lží vydávaných za vědecké poznatky. Poslouchat názory vládou placených odborníků v tuto chvíli vůbec nedoporučuji.


28. 12. 2020 Challenger


Související články:


12345 (431x známkováno, průměr: 1,14 z 5)
24 908x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017