EET

Elektronická evidence sexu

Inspirováno zněním zákona č. 112/2016 Sb.) (www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-112) Z důvodové zprávy: Není pochyb o tom, že sexuální styky významně ovlivňují celospolečenské podmínky, ať již z pohledu spokojenosti obyvatel, využití volného času, ale i populační křivky a udržitelnosti důchodového systému. Je proto zhola nezbytné, aby zodpovědná státní správa měla i z této oblasti potřebné informace, které budou využity pro další zlepšení podmínek obyvatel, především pak veškerých.


Propaganda Finanční správy ČR

Nedávno se mi dostala do ruky neuvěřitelná sračka (kliknout na tento odkaz je na vlastní nebezpečí a bez pytlíků na zvracení nedoporučuji), kterou vyplodila Finanční správa ČR. Cílem toho blábolu je vysvětlit lidem, kdo je hrdinský státní úředník z berňáku, k čemu potřebuje EET a proč i nám všem ostatním přinese ráj na zemi. Začíná to nenápadně, hraje na strunu závisti (kreslený obrázek bohatého podnikatele na Bahamách), o EET se nejprve vůbec nemluví, až ke konci se zmiňují „moderní nástroje typu elektronické evidence tržeb“ a mnohokrát se opakuje, že máme zavádění takových nástrojů podporovat! Ústřední postavou tohoto dílka je modelová […]


D-FENS © 2017